iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 9. 2014
18:05 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
1296
zhlédnutí

Stříbrné medaile Senátu PČR 2014

Stříbrné medaile Senátu PČR

Záznam slavnostního předávání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR oceněným osobnostem

50 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Stříbrné medaile Senátu PČR

 • 00:00:06 HRAJE HYMNA
 • 00:01:18 Vážené dámy a pánové,
  milí televizní diváci,
 • 00:01:22 stává se milou tradicí,
 • 00:01:28 že se v tento, už podzimní čas
  setkáváme v krásných prostorách
 • 00:01:32 Valdštejnského paláce, sídle
  Senátu Parlamentu České republiky.
 • 00:01:36 Scházíme se tu už potřetí, abychom
  u příležitosti dne české státnosti,
 • 00:01:42 svátku svatého Václava,
  opět symbolicky ocenili
 • 00:01:45 pozoruhodné výkony v oblasti vědy,
  kultury, sportu
 • 00:01:48 a společenského života, ale také
  mimořádnou osobní statečnost.
 • 00:01:53 Předseda Senátu Parlamentu
  České republiky dnes předá
 • 00:01:57 stříbrnou pamětní medaili
  osobnostem,
 • 00:02:00 které se zvláště významným způsobem
  zasloužily o dobré jméno naší země
 • 00:02:05 v zahraničí, které přispěly
  ke zlepšení kvality života u nás,
 • 00:02:09 anebo které díky
  své odvaze a nasazení
 • 00:02:13 riskovali život pro druhé.
 • 00:02:16 Dámy a pánové, dovolte mi,
  abych mezi námi přivítala
 • 00:02:20 předsedu Senátu Parlamentu České
  republiky pana Milana Štěcha,
 • 00:02:24 dobré odpoledne.
 • 00:02:30 Samozřejmě tu vítám vás domácí,
  tedy vážené senátorky i senátory,
 • 00:02:34 ale také všechny vzácné hosty.
 • 00:02:37 No a nyní si dovolím
  pana předsedu Senátu požádat
 • 00:02:41 o několik slov úvodem.
 • 00:03:02 -Vážené paní senátorky,
  vážení páni senátoři,
 • 00:03:09 vaše excelence, milí hosté,
 • 00:03:12 bohatství každé země
  není určeno pouze růstem
 • 00:03:15 hrubého domácího produktu.
  Země je bohatá také tím,
 • 00:03:19 kolik v dobrém slova smyslu
  výjimečných lidí v ní žije
 • 00:03:23 a kolik jich ve světě šíří
  její pozitivní obraz.
 • 00:03:27 Právě takové osobnosti se Senát
  Parlamentu České republiky
 • 00:03:31 rozhodl oceňovat
  stříbrnou pamětní medailí.
 • 00:03:37 Velmi mě těší,
  že si toto slavnostní setkání
 • 00:03:41 rok od roku získává
  stále větší pozornost veřejnosti.
 • 00:03:45 To je prospěšné už proto,
  že výjimečné osobnosti
 • 00:03:48 by měly zároveň sloužit
  jako pozitivní vzor, jako příklad,
 • 00:03:53 a to především pro mládež.
 • 00:03:58 Myslím si totiž, že lidé,
 • 00:04:00 kteří dosáhli mimořádných úspěchů
  na poli vědy, kultury, sportu,
 • 00:04:05 kteří svou celoživotní prací
  přispěli ve zvlášť velkém měřítku
 • 00:04:09 ke zlepšení života společnosti,
  lidé,
 • 00:04:12 kteří různými způsoby proslavili
  Českou republiku v zahraničí
 • 00:04:16 nebo kteří v nějaký krizový okamžik
  prokázali velkou odvahu,
 • 00:04:21 že takoví lidé si zasluhují
  naši úctu, respekt a vděčnost.
 • 00:04:29 Jsou hlavně daleko lepším vzorem
  pro nastupující generace
 • 00:04:33 než tolik populární
  pseudoosobnosti,
 • 00:04:36 jejichž záře bývá velmi krátkodobá
  a zpravidla rychle pohasne.
 • 00:04:43 U některých oceněných se dá jistě
  hovořit o vrozeném talentu,
 • 00:04:48 nechci ho zlehčovat,
  má svůj význam,
 • 00:04:51 ale talent neznamená nic bez vůle,
 • 00:04:54 bez schopnosti trpělivě
  a poctivě pracovat,
 • 00:04:59 bez umění smířit se s chvilkovým
  neúspěchem nebo nepochopením,
 • 00:05:03 někdy i s nevděkem.
 • 00:05:09 A to jsou právě vlastnosti,
 • 00:05:11 které ve větší nebo menší míře
  v životě potřebuje
 • 00:05:14 a měl by mít každý z nás.
 • 00:05:17 Stejně jako bychom všichni měli být
  připraveni projevit statečnost,
 • 00:05:22 když je ohrožen život druhých.
  Ale jsme takoví doopravdy?
 • 00:05:26 Při setkání s osobnostmi,
 • 00:05:29 kterým dnes udělíme stříbrnou
  pamětní medaili Senátu,
 • 00:05:33 bychom si měli přiznat,
  že máme ještě rezervy.
 • 00:05:39 Hlavním posláním
  Senátu Parlamentu České republiky
 • 00:05:43 je tvorba legislativy.
 • 00:05:45 Senát je také
  velmi otevřený občanům.
 • 00:05:49 Po celý rok se tu pořádají semináře,
  konference a slyšení
 • 00:05:53 za účasti laické
  i odborné veřejnosti,
 • 00:05:56 úzce spolupracujeme s Akademií věd.
 • 00:06:00 Využíváme krásné prostory
  Valdštejnského paláce
 • 00:06:03 a Valdštejnské zahrady
  ke konání kulturních akcí
 • 00:06:07 a velkého množství výstav.
 • 00:06:12 Během roku tu projdou
  tisíce návštěvníků.
 • 00:06:15 V návaznosti na to
  pokládám udělování
 • 00:06:18 stříbrných pamětních medailí Senátu
  za pevnou součást činnosti
 • 00:06:22 horní parlamentní komory.
 • 00:06:25 Navíc si myslím, že symbolicky
  ocenit naše výjimečné spoluobčany
 • 00:06:29 je u příležitosti dne
  české státnosti i naše povinnost.
 • 00:06:33 Vítejte v Senátu,
  přeji vám hezký den.
 • 00:06:46 -Díky za přivítání
  od pana domácího,
 • 00:06:49 myslím, že si toho
  všichni velmi považujeme.
 • 00:06:52 A teď mi, dámy a pánové, dovolte,
 • 00:06:55 abych pozvala dvě stálice
  českého koncertního umění.
 • 00:06:59 Těm nejlepším ve svých oborech,
  tedy vám,
 • 00:07:02 kteří dnes převezmete z rukou pana
  předsedy stříbrné pamětní medaile,
 • 00:07:07 totiž nezahraje nikdo menší
  než český houslový virtuóz,
 • 00:07:11 a mimo jiné i držitel
  vysokého státního vyznamenání
 • 00:07:15 za zásluhy o stát v oblasti kultury
  a umění, pan Václav Hudeček
 • 00:07:20 a jeho letitý klavírní partner,
  vynikající pianista,
 • 00:07:24 profesor Petr Adamec.
 • 00:07:26 Dámy a pánové, pan Václav Hudeček
  a pan Petr Adamec
 • 00:07:30 a v jejich podání
  Mazurek od Antonína Dvořáka.
 • 00:13:36 Pánové Václav Hudeček
  a Petr Adamec! Děkujeme.
 • 00:13:47 Já myslím, že jsme si nemohli přát
  lepší entrée
 • 00:13:51 k tomu následujícímu
  slavnostnímu aktu,
 • 00:13:54 kdy předseda Senátu
  Parlamentu České republiky
 • 00:13:58 předá stříbrné pamětní medaile
  Senátu letošním oceněným.
 • 00:14:02 Prosím proto pana předsedu,
  aby byl tak laskav
 • 00:14:05 a ujal se
  tohoto slavnostního obřadu.
 • 00:14:08 Dámy a pánové,
 • 00:14:10 stříbrné pamětní medaile
  Senátu Parlamentu České republiky
 • 00:14:14 z rukou předsedy Senátu pana Milana
  Štěcha pro rok 2014 převezmou:
 • 00:14:19 pan Emil Paleček.
 • 00:14:29 Dnešní laboratorní přístroje
  konečně umožňují v praxi
 • 00:14:33 naplno využít vědecké objevy
  pana profesora Palečka
 • 00:14:37 v oblasti výzkumu elektrochemie
  nukleových kyselin.
 • 00:14:42 Jako žák a přímý pokračovatel
 • 00:14:44 nositele Nobelovy ceny
  Jaroslava Heyrovského
 • 00:14:47 patří ke světově
  nejrespektovanějším českým vědcům.
 • 00:14:51 Jeho výzkum v oblasti metod
 • 00:14:54 vhodných k analýze změn
  ve struktuře DNA a bílkovin
 • 00:14:57 může významně pomoci například
  při léčbě Parkinsonovy choroby
 • 00:15:02 nebo rakoviny.
 • 00:15:12 Pan František Vyskočil,
  přední český neurofyziolog,
 • 00:15:16 jehož laboratorní studium nervové
  soustavy, elektrofyziologie
 • 00:15:20 a biochemie nervosvalových kontaktů
  a synapsí v mozku
 • 00:15:25 vedlo k řadě zajímavých objevů
 • 00:15:27 o působení adrenalinu
  a noradrenalinu
 • 00:15:30 na lepší výkonnost nervových spojů.
 • 00:15:33 Profesor František Vyskočil
  je autorem a spoluautorem
 • 00:15:37 stovek publikací, členem londýnské
  The Physiological Society,
 • 00:15:41 zakládajícím členem
  Učené společnosti České republiky
 • 00:15:45 a také profesorem na několika
  zahraničních univerzitách.
 • 00:15:59 Dalším oceněným
  je pan Jiří Witzany,
 • 00:16:02 jedna z nejvýznamnějších osobností
  českého vysokého školství.
 • 00:16:06 Vědecká a akademická dráha
  profesora Witzanyho
 • 00:16:10 je spjata především
  s Českým vysokým učením technickým,
 • 00:16:14 kde působil mimo jiné jako vedoucí
  kateder konstrukční fyziky budov
 • 00:16:19 a konstrukcí pozemních staveb,
  předseda vědecké rady,
 • 00:16:23 děkan fakulty stavební
  a jako rektor.
 • 00:16:27 Významně se zasloužil o dobrou
  pověst ČVUT nejen u nás,
 • 00:16:31 ale i v zahraničí.
 • 00:16:33 Sám profesor Witzany
  se v cizině těší velkému respektu.
 • 00:16:47 Dámy a pánové,
  pan Dimitrij Slonim.
 • 00:16:50 jeden ze zakladatelů
  české virologie,
 • 00:16:53 který si čestné zásluhy a uznání
  získal i v zahraničí.
 • 00:16:59 Pan docent Slonim desítky let
  úzce spolupracoval
 • 00:17:02 se Světovou zdravotnickou
  organizací,
 • 00:17:05 30 let vedl Výzkumný ústav
  imunologický
 • 00:17:08 a pod jeho vedením se rozvinul
  výzkum a výroba virových vakcín.
 • 00:17:13 Jejich celostátní aplikace
  u nás znamenala,
 • 00:17:16 že byla vymýcena dětská obrna,
  eliminovány spalničky
 • 00:17:20 a velmi zásadně se omezil
  výskyt příušnic.
 • 00:17:23 Významná byla také jeho práce
 • 00:17:26 na vývoji nového typu vakcíny
  proti pravým neštovicím
 • 00:17:30 a na bezpečnější a účinnější
  očkovací látce proti vzteklině psů.
 • 00:17:45 Dnešní další oceněnou,
  dámy a pánové,
 • 00:17:49 je paní Miluše Havlová,
  přední česká lékařka
 • 00:17:53 se specializací
  na dětskou neurologii,
 • 00:17:56 zejména progresivní
  nervosvalové nemoci.
 • 00:17:59 Přes 40 let působila
  na neurologické klinice
 • 00:18:02 Všeobecné fakultní nemocnice
 • 00:18:04 a 1. lékařské fakulty
  Univerzity Karlovy v Praze,
 • 00:18:08 kde také založila specializované
  centrum pro tyto nemoci.
 • 00:18:12 Podílela se na výuce studentů,
 • 00:18:14 přednášela na seminářích
  a konferencích
 • 00:18:17 v České republice i v zahraničí.
 • 00:18:19 Za svůj život pomohla bezpočtu
  muskulárních dystrofiků
 • 00:18:23 a dalších nemocných.
 • 00:18:25 A její práce je vysoce hodnocena
  nejenom z odborného hlediska,
 • 00:18:29 ale také díky osobním vlastnostem
  paní docentky
 • 00:18:33 a díky jejímu nesmírně obětavému
  přístupu k pacientům.
 • 00:18:46 Alespoň vidíme, že medaile jsou
  úplně v pořádku, pane profesore.
 • 00:18:52 Jako živé.
 • 00:18:55 Dámy a pánové, další oceněnou dámou
  dnešního odpoledne
 • 00:18:59 je paní Darja Kocábová,
 • 00:19:02 jedna z nejvýznamnějších
  českých psycholožek,
 • 00:19:05 která se od začátku
  své profesní dráhy
 • 00:19:08 věnuje zejména práci
  s mladými delikventy.
 • 00:19:11 Významně se podílela
  i na zrodu hnutí vesniček SOS.
 • 00:19:15 Kvůli nesouhlasu s okupací v roce
  1968 směla paní doktorka Kocábová
 • 00:19:20 ovšem pracovat pouze
  s těžce postiženými pacienty.
 • 00:19:23 Společně s mladšími kolegy
  rozvíjela v náročných podmínkách
 • 00:19:27 nové metody terapie.
 • 00:19:30 Ze zdravotních důvodů
  se paní Darja Kocábová
 • 00:19:33 nemůže dnešního ceremoniálu
  zúčastnit,
 • 00:19:36 a proto za ni cenu přebírá
  pan Jan Bázler
 • 00:19:39 z České společnosti
  pro duševní zdraví.
 • 00:19:50 Dalším oceněným dnes odpoledne je,
  dámy a pánové, pan Karel Velan,
 • 00:19:55 nejen držitel převratného patentu
  na průmyslové ventily,
 • 00:19:59 ale především celoživotní
  filantrop a vlastenec.
 • 00:20:02 Po únoru roku 1948
  emigroval do Kanady,
 • 00:20:06 ale byl činný v krajanském hnutí.
 • 00:20:08 Po roce 1989 začal milionovými
  částkami přispívat
 • 00:20:12 na dobročinné aktivity
  v České republice,
 • 00:20:15 podporoval stáže mladých lékařů
  na prestižních univerzitách
 • 00:20:19 ve Spojených státech a v Kanadě
 • 00:20:22 anebo činnost
  Hnutí humanitární pomoci Blansko.
 • 00:20:25 I díky němu tak mohl vzniknout
 • 00:20:28 Domov Olga pro děti a mladé lidi
  s mentálním postižením.
 • 00:20:32 Pan Velan letos oslaví
  94. narozeniny,
 • 00:20:35 cenu za něj přebírá náměstek
  ministra zahraničních věcí
 • 00:20:39 pan Rudolf Jindrák.
 • 00:20:47 Panu Velanovi samozřejmě
  jistě i za vás srdečně blahopřeji
 • 00:20:51 k úžasným narozeninám.
 • 00:20:56 Dámy a pánové, pro ocenění,
  pro stříbrnou medaili
 • 00:20:59 si přijde také pan Miroslav Kváč,
 • 00:21:02 mezinárodně uznávaný
  atletický trenér
 • 00:21:04 a jedna z největších osobností
  našeho sportovního života.
 • 00:21:09 Pan inženýr Kváč řídil
  v letech 1983 až 1990
 • 00:21:12 Středisko vrcholového sportu
 • 00:21:15 a stojí mimo jiné za jedinečným
  mezinárodním úspěchem
 • 00:21:19 světové rekordmanky
  Jarmily Kratochvílové,
 • 00:21:22 kterou trénoval přes 20 let.
 • 00:21:24 Právě s vynikající
  Jarmilou Kratochvílovou
 • 00:21:28 získal pro Československo 6 zlatých
  a 4 stříbrné medaile
 • 00:21:32 na mistrovstvích světa a Evropy,
 • 00:21:34 stříbro na letních
  olympijských hrách
 • 00:21:37 a také společně dosáhli
  několika světových rekordů.
 • 00:21:50 Paní Gabriela Soukalová
  a pan Ondřej Moravec,
 • 00:21:54 dvě jména, která jsou
  neodmyslitelně spojena
 • 00:21:57 s historicky největším úspěchem
  českého biatlonu
 • 00:22:01 a s jedním z nejkrásnějších
  sportovních zážitků letošního roku.
 • 00:22:05 Na zimních olympijských hrách
  v Soči získala Gabriela
 • 00:22:09 stříbrnou medaili v závodě
  na 12,5 km
 • 00:22:12 a stříbrnou ve smíšené štafetě.
 • 00:22:15 Ondřej kromě stříbrné medaile
  za smíšenou štafetu
 • 00:22:18 přivezl domů ještě stříbro
  za stíhací závod
 • 00:22:21 a bronz za hromadný start.
 • 00:22:24 Samozřejmě nejde zdaleka
  o jejich první sportovní úspěchy
 • 00:22:27 a my všichni jistě věříme,
  ale hlavně této dvojici přejeme,
 • 00:22:31 aby nebyly poslední
  a aby Gabriela s Ondřejem
 • 00:22:35 úspěšně reprezentovali
  Českou republiku i v budoucnosti
 • 00:22:39 a aby si plnili
  svoje sportovní sny.
 • 00:22:53 Dámy a pánové, pan Igor Pleskot.
 • 00:22:55 Během revolučních dní v listopadu
  roku 1989 byl mluvčím
 • 00:22:59 a jednou z klíčových osobností
  Sdružení stávkových výborů,
 • 00:23:04 to mimo jiné koordinovalo
  přípravu generální stávky,
 • 00:23:08 a významně se tak podílelo
  na návratu Československa
 • 00:23:12 ke svobodě a demokracii.
 • 00:23:15 Pan docent Pleskot
  se v následujícím období
 • 00:23:18 jako málokdo jiný významně
  zasloužil o transformaci odborů
 • 00:23:22 a nezbytnou součást
  moderní občanské společnosti.
 • 00:23:26 Vrátil se také ke své vědecké práci
  v oblasti sociologie,
 • 00:23:30 kterou mu po roce 1968
  komunistický režim znemožnil.
 • 00:23:45 Dámy a pánové, pan Josef Kubát,
  přední český pedagog,
 • 00:23:50 doslova žijící legenda
  české matematiky.
 • 00:23:53 Jako člen a předseda
  Jednoty českých matematiků a fyziků
 • 00:23:57 měl a stále má klíčový podíl
  na přípravách
 • 00:24:00 českých i mezinárodních
  matematických olympiád
 • 00:24:03 a na pečlivé práci
  s matematickými talenty.
 • 00:24:06 Pan doktor Kubát je také autorem
  a spoluautorem
 • 00:24:10 mnoha učebnic a sbírek,
 • 00:24:12 spoluzakládal Asociaci ředitelů
  gymnázií Česky republiky
 • 00:24:16 a několik let jí předsedal.
 • 00:24:18 Rovněž spolupořádal desítky
  odborných konferencí a seminářů.
 • 00:24:22 Málokdo udělal pro zvyšování
  matematické gramotnosti
 • 00:24:26 a propagaci matematiky v naší
  společnosti tolik jako právě on.
 • 00:24:35 A když dovolíte,
  moje osobní blahopřání,
 • 00:24:38 protože pan dr. Kubát byl
  milovaným ředitelem gymnázia,
 • 00:24:43 kam jsem i já chodila.
  Tak děkuji.
 • 00:24:48 Dámy a pánové, pan Miloslav Stingl,
  přední český etnograf a cestovatel,
 • 00:24:53 mezinárodně uznávaný znalec
  domorodných kultur,
 • 00:24:57 populární spisovatel a polyglot.
 • 00:24:59 Na svých cestách strávil
  v zahraničí dohromady desítky let,
 • 00:25:04 procestoval 152 zemí, absolvoval
  několik významných cest kolem světa
 • 00:25:09 a významně přispěl k rozšiřování
  etnografického poznání,
 • 00:25:13 a to i v mezinárodním měřítku.
 • 00:25:15 Působil také na několika
  zahraničních univerzitách
 • 00:25:19 a vědeckých ústavech
  a je respektovaným členem
 • 00:25:22 mezinárodních vědeckých
  společností.
 • 00:25:25 Pan doktor Stingl
  však také dlouhá léta
 • 00:25:28 české veřejnosti nenapodobitelným
  způsobem literárně zprostředkovává
 • 00:25:33 své znalosti a zážitky.
 • 00:25:36 Stejně tak se některými svými
  pracemi o České republice
 • 00:25:40 zasloužil o propagaci jejího
  dobrého jména v zahraničí.
 • 00:26:01 Pan František Mencl
  už čtvrté desetiletí patří
 • 00:26:05 k nepostradatelným osobnostem
 • 00:26:07 hasičského záchranného sboru
  České republiky,
 • 00:26:11 na jeho budování a modernizaci
  má nepopiratelné zásluhy.
 • 00:26:15 Postupně vykonával funkce velitele
  útvaru, velitele okresního útvaru,
 • 00:26:20 okresního požárního rady
  a ředitele okresů.
 • 00:26:23 Od roku 2001 je ředitelem
 • 00:26:25 Hasičského záchranného sboru
  Královéhradeckého kraje.
 • 00:26:29 Pan plukovník Mencl
  se mimo jiné aktivně podílel
 • 00:26:33 na přípravě hned několika
  legislativních úprav,
 • 00:26:36 které výrazně zlepšily podmínky
  pro práci hasičů,
 • 00:26:39 a usnadnily tak ochranu životů
  a samozřejmě majetku nás všech.
 • 00:26:54 Pan Bořivoj Kasal
  od poloviny 90. let,
 • 00:26:57 kdy společně se svojí manželkou
 • 00:27:00 obnovil dlouhou rodinnou tradici
  v oblasti zpracování dřeva,
 • 00:27:04 patří pan Kasal ke vzorům
  podnikatelské solidnosti a etiky
 • 00:27:09 nejen v Jihočeském kraji,
  ale samozřejmě celorepublikově.
 • 00:27:13 Jednoznačná orientace
  na vysokou kvalitu
 • 00:27:16 a dlouhodobou prosperitu,
 • 00:27:18 ohleduplnost a snaha
  prospět lidem kolem sebe,
 • 00:27:22 stejně jako společensky citlivá
  zaměstnanecká politika,
 • 00:27:26 to jsou charakteristiky,
  které z pana Kasala
 • 00:27:29 už léta dělají živoucí příklad
  dobré podnikatelské praxe.
 • 00:27:33 Proto mu byla udělena pamětní
  stříbrná medaile
 • 00:27:37 Senátu Parlamentu České republiky
  o zásluhy za kulturu podnikání.
 • 00:27:51 Dámy a pánové,
  paní Martina Zbytková.
 • 00:27:54 Učitelka z mateřské školy
  v Bohdalovicích na Vyškovsku
 • 00:27:58 se letos v červnu zapsala
  do povědomí celé České republiky.
 • 00:28:03 S nasazením vlastního
  zdraví a života
 • 00:28:06 zachránila život
  svým dvěma šestiletým žáčkům.
 • 00:28:09 Ti nešťastnou náhodou
  spadli do studny.
 • 00:28:13 A kdyby nebylo odvahy a pohotovosti
  paní učitelky,
 • 00:28:16 skončil by tento příběh
  možná tragicky.
 • 00:28:19 Naštěstí měl dobrý konec,
 • 00:28:22 paní Martina Zbytková
  svou statečností prokázala,
 • 00:28:25 že pedagogická práce
  je spojena také s odpovědností,
 • 00:28:29 kterou si naše společnost možná
  stále ještě plně neuvědomuje
 • 00:28:33 a často ji nedokáže ocenit.
  My však dnes tady ano.
 • 00:28:48 Na závěr mi dovolte, abych uvedla
  jméno ještě jednoho oceněného,
 • 00:28:52 který se ovšem
  dnešního ceremoniálu
 • 00:28:55 kvůli dlouho naplánované zahraniční
  cestě nemohl zúčastnit.
 • 00:29:00 Pamětní stříbrnou medaili
  samozřejmě převezme
 • 00:29:03 v náhradním termínu.
 • 00:29:05 Dámy a pánové,
  je to pan Ladislav Smoček,
 • 00:29:08 který patří k nejvýznamnějším
  osobnostem
 • 00:29:11 českého divadla 20. a 21. století,
  ať už jako režisér anebo dramatik.
 • 00:29:16 V 60. letech se založením
  Činoherního klubu podílel
 • 00:29:20 na zásadní teoretické i praktické
  proměně české dramatiky,
 • 00:29:24 která vzbudila světovou pozornost.
  Dlouhodobě patří ke třem
 • 00:29:28 mezinárodně nejhranějším
  českým autorům,
 • 00:29:31 režíroval řadu inscenací
  ve Skandinávii, Itálii, Španělsku,
 • 00:29:35 ale také ve Spojených státech
  nebo na Filipínách.
 • 00:29:39 Jistě uznáte, že právem patří
 • 00:29:41 k nejvýznamnějším vyslancům
  české kultury v zahraničí.
 • 00:29:45 I jemu, byť na dálku, velké díky.
 • 00:29:54 Pane předsedo,
  díky za předání pamětních medailí
 • 00:29:58 a já si teď opět dovolím pozvat
  dva mistry svého oboru,
 • 00:30:03 tedy pány Václava Hudečka
  a Petra Adamce.
 • 00:37:27 Dámy a pánové, dva hudební mágové,
  Václav Hudeček a Petr Adamec.
 • 00:37:32 Děkujeme.
 • 00:37:36 A Cikánské melodie
  od Pabla de Sarasateho.
 • 00:37:39 Všimla jsem si, že není jednoduché
  udržet nohy v klidu.
 • 00:37:42 Dámy a pánové, pamětní medaile
  Senátu pro rok 2014
 • 00:37:46 jsou předány
  svým novým držitelům
 • 00:37:49 a já jim všem za vás i za sebe
  samozřejmě velmi gratuluji.
 • 00:37:55 A nyní si dovolím požádat
  pana profesora Emila Palečka,
 • 00:37:59 aby byl tak laskav,
  přišel k mikrofonu
 • 00:38:02 a jménem oceněných
  alespoň krátce promluvil.
 • 00:38:14 -Vážený pane předsedo,
  dámy a pánové,
 • 00:38:17 rád bych poděkoval jménem nás všech
  za stříbrnou pamětní medaili,
 • 00:38:27 kterou nás Senát poctil
 • 00:38:29 při příležitosti svátku
  sv. Václava a dne české státnosti.
 • 00:38:33 Myslím si, že mohu říci,
 • 00:38:36 že si všichni této pocty
  velmi vážíme.
 • 00:38:42 Patřím k odcházející generaci,
 • 00:38:44 která v dětství okusila
  první republiku
 • 00:38:47 a prožila druhou světovou válku.
 • 00:38:50 V dobách protektorátu
  byla svatováclavská tradice
 • 00:38:53 pro mnohé velkou oporou,
 • 00:38:56 přestože byla nacisty
  hrubě pošlapávána.
 • 00:39:02 V té době jsme bydleli
 • 00:39:04 v domě vzdáleném asi 100 metrů
  od Kaunicových kolejí,
 • 00:39:08 které byly proměny
  v nacistické vězení.
 • 00:39:12 Pod obrazem sv. Václava a nápisem
  "Nedej zahynouti nám ni budoucím"
 • 00:39:17 tam byli popravováni lidé,
  kteří se znelíbili gestapu.
 • 00:39:26 Jako školák jsem musel procházet
  průchody v ostnatých drátech,
 • 00:39:31 abych se dostal domů,
 • 00:39:33 kde však nebylo možné neslyšet salvy
  výstřelů popravčích čet.
 • 00:39:40 Proč se o tom zmiňuji?
  Jednak proto, že jde o období,
 • 00:39:44 která většina z přítomných
  už nezažila,
 • 00:39:47 také proto,
  že chci připomenout,
 • 00:39:50 že bychom neměli přehlížet
  vznik scestných ideologií,
 • 00:39:54 které hrozí vražděním
  nevinných lidí,
 • 00:39:57 ale podporovat jejich pacifikaci,
  dříve než získají obrovskou moc,
 • 00:40:03 jako měli například nacisté
  začátkem 40. let.
 • 00:40:12 A konečně proto,
  že bychom si měli vážit toho,
 • 00:40:15 že žijeme v míru,
  a snažit se,
 • 00:40:18 aby neshody mezi skupinami občanů
  nebyly řešeny zbraněmi,
 • 00:40:22 ale jednáním
  a demokratickými metodami,
 • 00:40:26 respektující vůli většiny
  i práva menšin.
 • 00:40:32 Současný svět je světem globálním,
 • 00:40:35 jako vědci to považujeme
  za samozřejmé.
 • 00:40:38 Měli bychom si být však vědomi,
 • 00:40:40 že prosperující globální svět
  potřebuje dobře fungující rodiny,
 • 00:40:45 společenství a státní útvary.
 • 00:40:48 Víme, že relativně pevné železné
  konstrukce podléhají korozi,
 • 00:40:52 a vyžadují proto průběžnou péči.
 • 00:40:58 Totéž platí
  o sebelepších organizacích,
 • 00:41:01 včetně politických a státních,
 • 00:41:03 potřebují stálou kontrolu
  a pravidelnou údržbu.
 • 00:41:09 Na závěr bych chtěl znovu poděkovat
  celému Senátu, ale i všem,
 • 00:41:13 kteří přispěli k tomu,
 • 00:41:16 že se nám dnes dostalo privilegia
  být mezi oceněnými,
 • 00:41:20 tedy našim spolupracovníkům,
  rodinám a přátelům.
 • 00:41:23 Chci blahopřát Senátu k tomu,
 • 00:41:26 že se těší široké
  podpoře veřejnosti,
 • 00:41:29 a vyslovit potěšení z toho,
 • 00:41:32 že v řadách senátorů můžeme najít
  velmi úspěšné vědce
 • 00:41:36 a organizátory vědy.
 • 00:41:38 Zahlédl jsem
  paní profesorku Sykovou zde také.
 • 00:41:42 Děkuji panu předsedovi,
  že inicioval tento způsob
 • 00:41:46 pravidelného oceňování
  zásluh osobností,
 • 00:41:49 které jsou veřejnosti
  většinou méně známé,
 • 00:41:52 než médii sledované celebrity.
  Děkuji vám za pozornost.
 • 00:42:10 -Pan profesor Emil Paleček.
 • 00:42:13 My samozřejmě děkujeme vám
  za závěrečná slova.
 • 00:42:16 Vážení hosté, slavnostní předávání
  stříbrných pamětních medailí
 • 00:42:20 Senátu Parlamentu České republiky
  u příležitosti dne české státnosti,
 • 00:42:25 svátku sv. Václava,
  pomalu končí.
 • 00:42:27 Ještě jednou gratuluji
  všem oceněným
 • 00:42:30 a těším se za rok při této
  příležitosti opět na viděnou.
 • 00:42:34 Vám tady v sále i vám u televizních
  obrazovek děkuji za pozornost
 • 00:42:38 a přeji pěkný den.
 • 00:42:55 (zpěv)
 • 00:42:57 Svatý Václave,
  vévodo České země,
 • 00:43:04 kněže náš,
  pros za ny Boha,
 • 00:43:10 svatého Ducha!
  Kyrieleison!
 • 00:43:18 Nebeskéť jest
  dvorstvo krásné,
 • 00:43:23 blazě tomu,
  ktož tam pójde,
 • 00:43:29 v život věčný,
  oheň jasný
 • 00:43:34 svatého Ducha!
  Kyrieleison!
 • 00:43:42 Pomoci tvé žádámy,
  smiluj sě nad námi,
 • 00:43:52 utěš smutné,
  odžeň vše zlé,
 • 00:43:56 svatý Václave!
  Kyrieleison!
 • 00:44:11 -Děkuji.
 • 00:44:19 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2014

Související