iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 5. 2008
19:31 na ČT24

1 2 3 4 5

123 hlasů
11280
zhlédnutí

Planeta Věda

Zemětřesení, sopečné erupce a sesuvy půdy v Jižní Americe

22 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:25 Dobrý den, začíná pořad
  zpravodajského programu ČT24
 • 00:00:28 zaměřený na vědu,
  začíná PLANETA VĚDA.
 • 00:00:32 Dnes nás čeká výprava do Střední
  Ameriky, pracují tam čeští
 • 00:00:36 geologové a jeden z nich, Petr Kycl
  z České geologické služby,
 • 00:00:40 je u nás ve studiu. Dobrý den.
 • 00:00:42 Kde přesně ve Střední Americe
  působíte a co tam děláte?
 • 00:00:46 Dobrý den. Česká geologická služba
  zahájila své aktivity
 • 00:00:51 ve Střední Americe v rámci projektu
  zahraniční pomoci již v roce 1997
 • 00:00:56 v Nikaragui. Následně se projekt
  rozšířil v roce 2003 do Salvadoru.
 • 00:01:01 A konečně v roce 2006 jsme zahájili
  práce i v Kostarice.
 • 00:01:05 Náplň práce by se dala shrnout
  do několika bodů.
 • 00:01:09 Jde o základní geologický výzkum,
  tvorba geologických základních map
 • 00:01:15 a následně tvorba map geologického
  nebezpečí a geologického ohrožení.
 • 00:01:22 Nikaragua a Kostarika - dvě země,
  kam se dnes podíváte.
 • 00:01:26 Úzký pás mezi Severní a Jižní
  Amerikou, to je místo, kde na svých
 • 00:01:31 výpravách přistál Kryštof Kolumbus.
 • 00:01:33 Střední Amerika je také neobyčejný
  kout planety Země, je to kraj,
 • 00:01:38 kde jsou hory v pohybu.
 • 00:01:42 Před 10 lety se nad Střední
  Amerikou přehnal jeden
 • 00:01:46 z nejničivějších hurikánů historie,
  jmenoval se Mitch.
 • 00:01:50 Prudký vítr a přívalový déšť zabil
  ve Střední Americe až 18 000 lidí,
 • 00:01:54 nejvíc z nich zemřelo
  při kolosálních sesuvech,
 • 00:01:57 při kterých do údolí
  padaly části hor.
 • 00:02:12 Hurikán Mitch v roce 1998 přinesl
  obrovské srážky do severozápadní
 • 00:02:19 části země, způsobil tak
  velké množství sesuvů.
 • 00:02:22 Jeden z nich na sopce Casita
  zabil 2 000 lidí.
 • 00:02:25 Byl jsem tam několik dní po sesuvu
  a vypadalo to opravdu zle,
 • 00:02:29 mnoho mrtvých a mnoho smutku.
 • 00:02:32 Bylo to strašné, rozvodněné řeky
  se během chvilky změnily
 • 00:02:37 v mohutný tok kamení a bahna.
  Zavalilo to během chvilky všechno.
 • 00:02:41 Hurikán Mitch naší vesnici i těm
  okolním přinesl nespočet tragédií.
 • 00:02:46 Isabel měla před 10 lety obrovské
  štěstí, její vesnice leží jen
 • 00:02:50 několik stovek metrů od místa,
  kudy se hrnula rozmáčená země
 • 00:02:54 z vulkánu Casita.
 • 00:02:55 Po tom, co během několika hodin
  napršel takřka 1 metr vody,
 • 00:02:59 sopečné horniny nasákly, ztěžkly
  a do údolí se sesunula
 • 00:03:03 nestabilní část sopky.
 • 00:03:05 Je to vulkán,
  který už je vyhaslý milion let,
 • 00:03:10 ovšem na jeho svazích jsou a byly
  fumaroly, které způsobují
 • 00:03:13 velice silný rozklad
  těch podložních hornin.
 • 00:03:16 Podle našich výzkumů ta sopka sama
  o sobě už měla několik takových
 • 00:03:21 katastrof v minulosti,
  takže stačilo poměrně málo,
 • 00:03:24 aby ta voda narušila vrchní části
  toho masivu a pak už to jelo dolů
 • 00:03:29 jako po mýdle.
 • 00:03:31 Miliony tun rozmočených sopečných
  hornin zastavil až oceán,
 • 00:03:35 vzdálený přes 20 km.
 • 00:03:37 Téměř dvacetimetrová vrstva hlíny
  a bahna pohřbila dvě celé vesnice,
 • 00:03:41 stačily 2 minuty.
 • 00:03:43 To byla událost, která byla v řádu
  minut, a nedalo se s tím nic dělat.
 • 00:03:47 Ještě byla obrovská bouřka, pršelo,
  takže rachot vůbec nebyl slyšet.
 • 00:03:53 Tragédie na sopce Casita obletěla
  ve zpravodajských relacích celý
 • 00:03:57 svět, jenže pár minut světové slávy
  a pomník, který navštívil třeba
 • 00:04:02 americký prezident, lidem
  z okolních vesnic klid nevrátil.
 • 00:04:09 Ještě teď v období dešťů tuhle
  oblast mnoho lidí raději opouští.
 • 00:04:13 Hned vedle Casity je sopka Telica,
  čas od času se zlobí, je slyšet.
 • 00:04:17 V případě výbuchu sopky
  nebo dalších sesuvů jsou připraveny
 • 00:04:21 evakuační cesty.
 • 00:04:23 Oblast začali v rámci rozvojové
  spolupráce, kterou financuje české
 • 00:04:27 Ministerstvo životního prostředí,
  důkladně mapovat odborníci
 • 00:04:31 z České geologické služby.
 • 00:04:35 Tady jsme byli rok po hurikánu
  Mitch, takže jsme mohli vidět
 • 00:04:39 všechny ty negativní důsledky.
 • 00:04:41 Ta naše mapa a zpráva vyústila
  de facto v návrh, kde je největší
 • 00:04:45 zranitelnost tohoto území pro
  případné další podobné katastrofy.
 • 00:04:49 Je geologická mapa, je mapa rizik,
  geomorfologická apod.
 • 00:04:53 Takže to existuje v INETERu,
  má to i civilní obrana Nikaragui.
 • 00:04:57 Podobných míst, kde hrozí
  sesuvy jako na Casitě,
 • 00:05:00 jsou v Nikaragui tisíce.
 • 00:05:03 Pojďme se teď podívat
  na největší sesuvy historie.
 • 00:05:06 Asi největší sesuv se odehrál
  v roce 1911 v Pamíru,
 • 00:05:10 kdy se sesunulo 2,5 km3 suti.
 • 00:05:12 Asi 200 000 lidí zemřelo v čínské
  provincii Kan-su v roce 1920.
 • 00:05:17 Příčinou sesuvu tehdy bylo
  velmi silné zemětřesení.
 • 00:05:20 No a peruánský Huascarán
  31. května 1970.
 • 00:05:24 Silné zemětřesení uvolnilo kus
  ledovce, ten roztál a se sutí
 • 00:05:28 vytvořil lavinu, která se hrnula
  do údolí rychlostí 400 km/h,
 • 00:05:33 zahubila 21 000 obyvatel včetně
  československé horské expedice.
 • 00:05:40 Pane Kycle, když se podíváme
  na Evropu, jsou tady také
 • 00:05:43 nějaké historické tragédie?
 • 00:05:46 Asi nejznámějším a nejtragičtějším
  sesuvem v Evropě byl sesuv
 • 00:05:52 do přehrady v italském Vajontu,
  kdy nedlouho poté, co byla přehrada
 • 00:05:56 napuštěna, došlo k ujetí levého
  břehu a vyplnění
 • 00:05:59 celé přehrady horninami.
 • 00:06:02 Voda byla během několika sekund
  vyplavena z přehrady, ta vlna měla
 • 00:06:07 asi 100 metrů a vypláchla údolí
  řeky Piave pod přehradou.
 • 00:06:14 Zahynulo tehdy asi 2 500 osob.
 • 00:06:19 Co ČR, jak to vypadá se sesuvy?
 • 00:06:22 ČR je bohatá na sesuvy, obzvláště
  v oblastech jako jsou Beskydy
 • 00:06:26 nebo České středohoří.
 • 00:06:29 Také má ČR bohatou sesuvářskou
  školu a také terminologie,
 • 00:06:34 která byla ve světě uznána,
  pochází z ČR.
 • 00:06:41 Když se podíváme na českou krajinu
  a tu středoamerickou,
 • 00:06:44 v čem je rozdíl?
 • 00:06:46 Rozdíl je především
  v dynamice reliéfu.
 • 00:06:50 Zatímco tady jsou sesuvy menší
  a nemají takové velké ohrožení,
 • 00:06:54 v zemích Střední Ameriky jsou
  sesuvy mnohem větší a mají mnohem
 • 00:06:59 horší dopad na obyvatele.
 • 00:07:02 Když to srovnáme, ČR - nejvyšší
  bod Sněžka 1 600 m,
 • 00:07:08 nejnižší bod Hřensko 80 m.
 • 00:07:12 Převýšení je tedy 1 500 metrů
  na nějakých 100 km.
 • 00:07:16 V Kostarice během 50 km
  se dostáváme z úrovně moře
 • 00:07:20 do výšky přibližně 4 000 m.
 • 00:07:23 Proto ta dynamika reliéfu hraje
  v těch sesuvech obrovskou roli.
 • 00:07:28 Střední Amerika je obrovskou
  geologickou kuchyní
 • 00:07:31 a vlastně geolaboratoří.
 • 00:07:33 Geologové tu můžou takřka v přímém
  přenosu pozorovat, jak se rodí
 • 00:07:37 a utváří krajina.
 • 00:07:41 Hory, které příroda drolí
  jako okoralý chleba.
 • 00:07:44 Středoamerické prostředí
  je plné extrémů - extrémní srážky,
 • 00:07:48 na některých místech naprší
  průměrně až 12 metrů srážek ročně.
 • 00:07:52 Dále pak extrémní zemětřesení,
  občas i 8 stupňů Richterovy škály.
 • 00:08:00 Bylo tu strašné zemětřesení
  v roce 1972, zabilo 10 000 lidí.
 • 00:08:04 Kompletně zničilo centrum
  celého hlavního města.
 • 00:08:07 Následky tohoto zemětřesení
  jsou vidět dosud, a to nejenom
 • 00:08:11 na stavbách nebo infrastruktuře,
  ale také v myšlení lidí.
 • 00:08:15 A nejenom zemětřesení,
  ale také silná sopečná činnost.
 • 00:08:18 Je tu kupříkladu sopka Cerro Negro,
  která vznikla před 170 lety,
 • 00:08:23 jednoho dne na poli vyrostla
  400 metrů vysoká hora.
 • 00:08:26 Vulkány tvoří často nestabilní
  materiál vzniklý
 • 00:08:30 v tzv. pyroklastických proudech.
 • 00:08:32 To jsou na obrázcích
  i ze současných vulkánů známé
 • 00:08:38 takové ty vlny popela, prachu,
  úlomků vlastně ještě horkých
 • 00:08:42 kamenů, které se valí po svazích
  sopky často rychlostí
 • 00:08:45 několika set kilometrů za hodinu
  a pak se spečou.
 • 00:08:49 Do puklin natečou horké prameny.
 • 00:08:52 Teplo, tlak a agresivní chemické
  prostředí sopečné horniny
 • 00:08:55 ještě víc naruší.
 • 00:08:57 Když se všechno sečte, nelze se
  divit, že středoamerická krajina je
 • 00:09:02 zjizvená přírodními katastrofami.
 • 00:09:07 Celá tahle díra za námi je stará
  vulkanická calvera, ohromný
 • 00:09:11 jakoby kráter, který byl uprostřed
  toho starého štítového vulkánu.
 • 00:09:15 Kdysi dávno gigantická erupce
  rozmetala horu větší než Milešovka.
 • 00:09:20 Na příkrých stráních zvětrávání
  pokračuje dodnes.
 • 00:09:23 Když se podíváme naproti,
  tak támhle je kopec Cerro el Cacao.
 • 00:09:27 Z jeho severozápadních svahů padá
  ohromný hluboký sesuv,
 • 00:09:31 který vlastně zasahuje až do údolí,
  do toho horského sedla.
 • 00:09:38 A např. ty skalní stěny na protější
  stráni hrozí skalním zřícením.
 • 00:09:42 Pod nestabilními stráněmi
  je městečko Santa Lucia,
 • 00:09:45 žije v něm asi 1 000 lidí.
 • 00:09:48 Kameny zatím dopadají na pastviny
  v jeho okolí.
 • 00:09:54 Nacházíme se na lokalitě,
  kde vidíme bloky vzniklé skalním
 • 00:09:57 zřícením stěn, které jsou za námi.
 • 00:10:00 Kdy a kde přijde velký sesuv,
  se přesně říct nedá, dají se
 • 00:10:04 ale stanovit riziková místa.
 • 00:10:06 Jsme o několik desítek kilometrů
  severněji, nad nikaragujským
 • 00:10:10 městem Trinidad.
 • 00:10:14 Město Trinidad leží
  v hlubokém údolí a v jeho okolí
 • 00:10:17 jsou stolové hory, mesety, které
  převyšují to údolí až o 400 metrů.
 • 00:10:22 Před časem se tu také odehrálo
  geologické drama, rotační sesuv
 • 00:10:26 zasypal říční údolí.
 • 00:10:28 Na základě tohoto přehrazení
  vlastně došlo ke vzniku přehrady,
 • 00:10:32 výška vodního sloupce byla 112 m.
  To jezero mělo na délku přes 15 km.
 • 00:10:36 Sesuv obrátil tok řeky
  a změnil celou říční síť.
 • 00:10:40 Podle českých geologů
  tu sesuvy hrozí i dnes.
 • 00:10:44 Těch svahových deformací
  se tady nachází celá řada.
 • 00:10:48 Jsou to např. pro místní obyvatele
  nejvíce nebezpečné zemní proudy,
 • 00:10:52 které jsou nebezpečné v tom,
  že jsou to nejrychlejší události.
 • 00:10:56 Zabránit sesuvu je takřka nemožné,
  přizpůsobit se musí lidé
 • 00:11:00 a v rozhodování jim pomáhají
  české mapy.
 • 00:11:02 Udělá se mapa svahových nestabilit,
  která se dá místním lidem
 • 00:11:06 k dispozici na jednotlivé alkaldie,
  a ti už s tím budou nakládat tak,
 • 00:11:11 že některá místa jsou vyloženě
  nevyhovující k tomu,
 • 00:11:14 aby se pod nimi stavěly města,
  domy nebo silnice.
 • 00:11:17 A potom na základě našich údajů
  se těmto místům vyhnou.
 • 00:11:22 Slíbili jsme vám dvě země,
  Nikaraguu už jste viděli.
 • 00:11:25 Teď se podíváme do Kostariky
  s využitím elektronické tužky.
 • 00:11:29 Jaký sesuv nám,
  pane Kycle, ukážete?
 • 00:11:32 Nyní se podíváme na sesuv
  Arancibia, jeden z největších
 • 00:11:35 sesuvů, který vznikl v posledních
  letech v Kostarice.
 • 00:11:39 Můžete nám ho popsat?
 • 00:11:41 Na obrázku vidíme pohled
  na sesuv od jihu.
 • 00:11:44 Přibližně tohle je 25 milionů m3,
  které zde chybí, které byly sesuvem
 • 00:11:49 posunuty dolů, do údolí.
 • 00:11:54 Zde vede cesta do vesnice, která už
  v mapě není, která stávala zde,
 • 00:11:58 jmenovala se Ocho de Agua.
 • 00:12:01 Základní rozměry sesuvu: výška
  odlučné stěny přibližně 500 metrů,
 • 00:12:05 délka přibližně 2,5 km.
 • 00:12:10 Na místě jsme natáčeli a blíže
  o sesuvu následující reportáž.
 • 00:12:15 Sesuv se jménem Arancibia.
 • 00:12:19 Na tomto místě stála vesnice,
  z mapy ji vymazal ohromný proud
 • 00:12:23 kamení a bahna,
  široký přes půl kilometru.
 • 00:12:26 I tady stál na počátku déšť, během
  krátké doby napršelo 1,20 metru.
 • 00:12:31 Nad vesnicí vzniklo jezero,
  napadaly do něj kameny a stromy
 • 00:12:35 z pralesa, co je nahoře.
 • 00:12:38 Pak se začal trhat svah
  a najednou se to urvalo.
 • 00:12:41 Nikdo nečekal, že to bude tak
  velký, celé domy se octly
 • 00:12:44 pod bahnem a kamením.
 • 00:12:48 Ten sesuv měl dvě fáze, nejprve
  došlo k malému plíživému
 • 00:12:52 pohybu a nahoře na sesuvu
  se utvořila laguna, jezírko.
 • 00:12:56 Vlastní sesuv byl ale velice rychlý
  a nenadálý a nikdo neměl šanci.
 • 00:13:00 Trvalo několik sekund, kdy ta lavina
  sjela a zničila celou vesnici.
 • 00:13:04 Zůstal stát jediný dům,
  patří právě Chavézi Redondovi.
 • 00:13:08 Zemřelo zde 8 lidí, přičemž ti lidé
  byli dopředu varováni,
 • 00:13:11 protože už se vědělo,
  že sesuv se začíná hýbat.
 • 00:13:16 Ale bohužel tedy neposlechli
  varování a zůstali.
 • 00:13:19 Pak zde bylo několik raněných,
  zničena byla vlastně celá vesnice.
 • 00:13:23 Tahle cesta, která dál vedla
  do vesnice, tak končí na sesuvu.
 • 00:13:27 To se stalo před osmi lety,
  ale sesuvy jsou v Kostarice
 • 00:13:31 každý rok a každý rok při nich
  umírají lidé, často si na starých
 • 00:13:35 sesuvech totiž staví domy,
  má to výhody.
 • 00:13:38 Sesuv má plochý reliéf
  a je na něm voda.
 • 00:13:40 To jsou základní dvě věci pro to,
  aby lidé zde našli místo
 • 00:13:44 pro výstavbu vesnice.
 • 00:13:47 Je to krátkozraké, loni v říjnu
  zahynulo 14 lidí ve městečku
 • 00:13:51 Atenas, domky zemědělců
  se v mžiku staly hřbitovem.
 • 00:13:55 Kostarika je narozdíl od Nikaraguy
  vyspělejší zemí, i tady ale pomoc
 • 00:14:00 českých geologů potřebují,
  sami jich mají velký nedostatek.
 • 00:14:06 Kostarika se postupně vyzvedává,
  je to asi 2 mm ročně.
 • 00:14:10 Z pohledu lidského je to
  zanedbatelné, ale z pohledu
 • 00:14:14 geologického vývoje je to dost
  rychlý výzdvih pevniny.
 • 00:14:22 Tím pádem se řeky velmi rychle
  zařezávají, a tím vznikají hluboká
 • 00:14:26 údolí, divoké scenérie
  a pak o sesuvy není nouze.
 • 00:14:29 Kostarika je v podstatě země
  s vysokým životním standardem.
 • 00:14:34 Podíváte-li se ale hlouběji
  do organizace, např. té geologie,
 • 00:14:38 tak zjistíte, že ta spolupráce
  a pomoc rozvinutých zemí,
 • 00:14:42 jako je mimo jiné ČR,
  je víc než zapotřebí.
 • 00:14:45 Organizace celé geologie,
  prospekce, map,
 • 00:14:48 databázových informací atd. je zde
  totiž v plenkách, musím říct,
 • 00:14:54 aniž bych se chtěl
  kostarické strany dotknout.
 • 00:14:58 Oni to ale vědí,
  proto také tu spolupráci vítají.
 • 00:15:02 Kromě stanovení rizik rozvojový
  projekt zahrnuje také vytvoření
 • 00:15:06 ložiskové mapy.
 • 00:15:08 Při mapování se nehledají jenom
  zlomy nebo vzorky bezcenných
 • 00:15:12 hornin, ale rýžuje se tu
  kupříkladu zlato.
 • 00:15:16 Teď začne to vlastní rýžování,
  které se skládá ze sklepávání,
 • 00:15:20 při kterém těžké minerály
  propadávají ke dnu,
 • 00:15:30 a točení, kterým vyplavujeme
  tu lehkou frakci ven z pánve.
 • 00:15:36 S rýžovací miskou geologové
  obcházejí soutoky potoků a řek,
 • 00:15:40 aby si udělali jasnější přehled
  o nosnosti jednotlivých povodí.
 • 00:15:45 Teď se to pěkně slije do pytlíku.
 • 00:15:49 Už tam to zlato vidím.
 • 00:15:54 A obsahy se vyhodnotí
  pak v laboratořích.
 • 00:15:57 Divoká geologická současnost
  nemusí znamenat jenom utrpení.
 • 00:16:01 Naopak, tato oblast je známá těžbou
  zlata už v dobách
 • 00:16:04 předkolumbovských indiánů.
 • 00:16:06 Kostarika je bohatá -
  jak na sesuvy, tak na zlato.
 • 00:16:10 Když se vrátíme k těm kritickým
  místům, kolik jste jich
 • 00:16:14 vlastně v Kostarice našli?
 • 00:16:17 Pokud bych to měl uvést v číslech,
  tak území zpracovávané
 • 00:16:21 v loňském roce je postiženo
  z 18 % svahovými nestabilitami.
 • 00:16:25 A jak je známo, tam kde už jednou
  sesuv vznikl, hrozí vysoké
 • 00:16:29 nebezpečí obnovení tohoto sesuvu.
 • 00:16:31 Pokud bychom se podívali na mapu
  geologického nebezpečí,
 • 00:16:35 vlastně pravděpodobnost vzniku
  svahové nestability, na tomto
 • 00:16:39 obrázku je to zřetelně vidět.
 • 00:16:41 Barva zelená znamená nízké nebo
  minimální nebezpečí vzniku sesuvu,
 • 00:16:45 naopak barva červená signalizuje
  vysoký stupeň ohrožení sesuvem.
 • 00:16:51 Jak vlastně probíhá
  geologické mapování?
 • 00:16:54 Po 14 dnech natáčení v tropech
  musím přiznat, že to rozhodně není
 • 00:16:58 procházka pohodovou zahrádkou
  plnou pokojových rostlin,
 • 00:17:02 ale tvrdá a někdy
  i nebezpečná práce.
 • 00:17:06 Kilometry a kilometry.
 • 00:17:08 Při geologickém mapování vědci
  důkladně pročesávají terén.
 • 00:17:11 Jedna skupinka odborníků
  České geologické služby
 • 00:17:15 má na starosti kolem 500 km2.
  Pomáhají jim i místní geologové.
 • 00:17:19 Na základě satelitních nebo
  leteckých map si rozdělují úkoly.
 • 00:17:23 Tady na okraji struktury
  Santa Lucie provádíme klasické
 • 00:17:27 mapování 1:25 000.
 • 00:17:31 To mapování sestává z túr v terénu,
  které jsou doplněné nějakými body,
 • 00:17:36 které můžeme najít kolem cest.
 • 00:17:38 Ty túry volíme tak,
  abychom zachytili co nejvíce
 • 00:17:41 geologických rozhraní.
 • 00:17:43 Na jednotlivých bodech, pokud jsou
  zajímavé, tak odebíráme vzorky
 • 00:17:47 a provádíme měření.
 • 00:17:49 GPSkou se určí přesná poloha,
  geologickým kompasem se měří
 • 00:17:53 sklony, kladívkem se odeberou
  vzorky kamenů
 • 00:17:56 a jde se nebo jede dál.
 • 00:17:58 Na dostupnější místa se geologové
  dostávají auty, jenže velmi často
 • 00:18:02 se musí k jednotlivým bodům
  chodit pěšky.
 • 00:18:05 Po pastvinách je to jednoduché,
  v pralesech horší.
 • 00:18:08 Už u krajnice totiž člověk zjistí,
  že tropický prales
 • 00:18:12 je neprostupná hradba.
 • 00:18:14 Množství kilometrů, které nachodíme
  za den, výrazně závisí na terénu
 • 00:18:18 a na charakteru těch výchozů.
 • 00:18:21 Pokud je terén dostatečně
  prostupný, můžeme se pohybovat
 • 00:18:24 kolem 5 - 10 km.
 • 00:18:29 To zdánlivě není mnoho, ale když
  jde člověk strmým kopcem, pralesem
 • 00:18:33 v 35 stupních,
  tak je to docela nápor.
 • 00:18:36 Navíc musíte být neustále
  ostražití, kromě malárie
 • 00:18:39 nebo horečky dengue je Střední
  Amerika domovinou jedovatých hadů,
 • 00:18:43 žab, mravenců, stonožek
  a také agresivních tropických včel.
 • 00:18:49 V posledních letech se mi zdá,
  že tady jedovatých hadů přibývá.
 • 00:18:53 Je to od různých křovinářů
  až po korálovce.
 • 00:18:56 Když jde člověk tím terénem,
  tak opravdu 2 - 6 hadů potká.
 • 00:19:00 Je to docela nepříjemný pocit,
  když se člověk prodírá tím terénem,
 • 00:19:04 rozhrábne roští
  a ten had tam naráz číhá.
 • 00:19:07 Nevíte, jestli opravdu zaútočí
  nebo nezaútočí.
 • 00:19:14 Úplně velký strach nemám,
  protože ti hadi a včely
 • 00:19:18 se nepotkávají tak často.
 • 00:19:19 Ale může se stát, že člověk
  uklouzne, zlomí si nohu
 • 00:19:23 a je daleko od civilizace.
 • 00:19:24 A nikdo ho odtamtud nedostane,
  protože přístupové cesty nejsou.
 • 00:19:28 Mapuje se dvě měsíce, a to v období
  sucha, tedy od ledna do dubna.
 • 00:19:32 Po zbytek roku bývají takřka každý
  den přívalové deště,
 • 00:19:36 které znamenají pro geologickou
  túru konečnou.
 • 00:19:39 Déšť je nebezpečný i na dálku,
  třeba při cestě potokem nebo řekou.
 • 00:19:43 Během několika sekund přijde
  několikametrová přívalová vlna,
 • 00:19:47 která má na svědomí spoustu životů
  lidí, kteří se koupali v řece.
 • 00:19:51 V horách zapršelo; v tom místě,
  kde se oni koupali, žádný déšť
 • 00:19:54 nebyl a zasáhla je přívalová vlna.
 • 00:19:56 Říká se jí "hlava vodyŞ.
 • 00:19:58 Terénní práce jsou velmi podrobné,
  vědci občas objeví zajímavé
 • 00:20:02 nerosty, v sopečných horninách
  vznikne ledasco.
 • 00:20:06 Obecně zajímavé jsou acháty,
  které se vyskytují na řadě míst.
 • 00:20:10 Používali je už předkolumbovští
  obyvatelé, kteří z nich vyráběli
 • 00:20:14 štípané nástroje.
 • 00:20:15 A jsou to nejen acháty,
  ale třeba i nejrůznější jaspisy,
 • 00:20:19 někdy velice pestrobarevné
  a dekorativní.
 • 00:20:22 Domníváme se, že by se to dalo
  využít jejich řezáním a leštěním
 • 00:20:26 pro nějakou místní malinkou dílnu,
  která by mohla vyrábět suvenýry.
 • 00:20:30 Tvoření map je vytrvalá práce.
 • 00:20:34 Bod po bodu přibývají údaje
  do počítačové databáze.
 • 00:20:38 Je to něco přes měsíc a mám tam
  uloženo asi 550 dokumentačních bodů
 • 00:20:44 od skupiny 6 - 7 geologů.
 • 00:20:47 V ČR údaje doplní výsledky
  z laboratoří.
 • 00:20:50 Vzniknou první nákresy,
  porovnají se se satelitem
 • 00:20:53 a vznikne geologická mapa,
  kterou vědci předají úřadům.
 • 00:20:58 Čeští vědci sestavují vynikající
  geologické mapy.
 • 00:21:04 Jsou základním materiálem
  naší geologické služby.
 • 00:21:07 Můžeme líp chránit obyvatele
  před katastrofami.
 • 00:21:10 Z tohoto centra Nikaragujské
  geologické služby, INETERu,
 • 00:21:14 se vydávají veškerá hlášení
  při zemětřeseních, výstrahy
 • 00:21:17 před vlnami tsunami nebo upozornění
  na možné erupce sopek.
 • 00:21:21 Na starosti mají i sesuvy.
 • 00:21:23 Jenže velmi podrobné geologické
  mapy tu dosud neměli.
 • 00:21:27 Česká škola je velmi kvalitní
  a ve světě respektovaná.
 • 00:21:32 Projekt v rámci zahraniční
  rozvojové spolupráce probíhá
 • 00:21:36 tři roky ve třech zemích
  a stojí zhruba 17 milionů Kč.
 • 00:21:39 Dnešním hostem byl Petr Kycl
  z České geologické služby. Díky.
 • 00:21:43 Díky i České geologické službě,
  že jsme divákům mohli ukázat
 • 00:21:47 tyhle bezesporu zajímavé záběry.
 • 00:21:49 Geologové nám pomáhají
  i s naší soutěží - minule jsme se
 • 00:21:53 ptali, kdo vymyslel airbagy.
  Byl to John Hetrick v roce 1952.
 • 00:21:57 Vítěz:
 • 00:22:00 Otázka pro dnešek: Jak se jmenoval
  hurikán, který před 10 lety
 • 00:22:04 zpustošil Střední Ameriku?
 • 00:22:06 Odpovědi zasílejte na adresu:
  planetaveda@ceskatelevize.cz.
 • 00:22:10 To je z PLANETY VĚDA všechno.
 • 00:22:12 Příští týden se s Terezou
  a psychology podíváte na to,
 • 00:22:15 jaké stavy musely prožívat oběti
  dlouhodobého vězení v Rakousku.
 • 00:22:19 Na shledanou.
 • 00:22:21 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související