iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 9. 2006
18:33 na ČT24

1 2 3 4 5

2 hlasy
3272
zhlédnutí

Planeta Věda

Rakovina děložního čípku

22 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:26 Dobrý den,
  začíná pořad PLANETA VĚDA.
 • 00:00:29 V září proběhla v Praze velmi
  zajímavá a úspěšná konference.
 • 00:00:33 1500 odborníků diskutovalo
  o převratné novince -
 • 00:00:39 do rukou lékařů se dostává
  vakcína, která chrání
 • 00:00:42 proti rakovině děložního čípku.
 • 00:00:44 Mým dnešním hostem je paní
  Ruth Tachezy z Ústavu hematologie
 • 00:00:47 a krevní transfuze v Praze.
 • 00:00:49 Očkování proti rakovině,
  to zní neuvěřitelně.
 • 00:00:53 Je i nějaká podobná vakcína?
 • 00:00:57 Takovou první vakcínou, která se dá
  označit za vakcínu proti nádorovému
 • 00:01:01 onemocnění, je vakcína proti viru
  hepatitidy B, který je zodpovědný
 • 00:01:05 za část hepatoceluárních karcinomů,
  které jsou ovšem vyvolané i jiným
 • 00:01:09 mechanismem, i jiným virem.
 • 00:01:11 A hlavně incidence tohoto typu
  karcinomu u nás je výrazně nižší
 • 00:01:14 než incidence rakoviny
  děložního čípku.
 • 00:01:17 Rakovina děložního čípku, jeden
  z nejčastějších typů nádorů vůbec.
 • 00:01:21 Ve světě se s touto nemocí
  potýkají miliony žen.
 • 00:01:24 I pro tento druh rakoviny platí:
  čím dříve se dostane pacient
 • 00:01:27 k lékaři, tím jsou šance
  na vyléčení větší.
 • 00:01:31 Víc než 1000 žen v ČR každoročně
  onemocní rakovinou děložního čípku.
 • 00:01:36 Víc než 360 jich na toto onemocnění
  každoročně zemře,
 • 00:01:40 většinou zbytečně.
 • 00:01:42 Změny na tkáních děložního hrdla
  jsou totiž pozorovatelné obvykle
 • 00:01:45 už několik let před tím,
  než vážné onemocnění propukne.
 • 00:01:49 Preventivní gynekologické prohlídky
  jsou přitom pro všechny ženy
 • 00:01:52 hrazeny z povinného
  zdravotního pojištění.
 • 00:01:58 U nás ta incidence je velmi vysoká.
 • 00:02:01 V zemích západní Evropy se pohybuje
  kolem hodnot 5 na 100 000, u nás je
 • 00:02:05 to kolem 20 na 100 000 a dlouhodobě
  se drží na stejné úrovni.
 • 00:02:09 Pravidelně totiž podle odhadů
  navštěvuje gynekologa
 • 00:02:12 pouhých 30 % českých žen.
 • 00:02:14 U nich lékaři většinou zachytí
  už první buněčné změny,
 • 00:02:17 které rakovině děložního
  čípku předcházejí.
 • 00:02:21 Toto je děloha, toto je děložní
  hrdlo, to je pochva.
 • 00:02:24 A vlastně my jsme dnes schopni
  velice nenáročně při gynekologickém
 • 00:02:28 vyšetření provést stěr
  z této části děložního hrdla
 • 00:02:32 a potom stěr kartáčkem
  i z vnitřku děložního hrdla.
 • 00:02:36 Drtivá většina těchto změn totiž
  vzniká v této části nebo v části
 • 00:02:42 toho děložního kanálu.
 • 00:02:44 Včas odhalená změna znamená
  včasný zásah, v tomto případě
 • 00:02:48 konizaci děložního čípku,
  jednoduchý chirurgický zákrok,
 • 00:02:51 který většinou neovlivní
  schopnost ženy otěhotnět.
 • 00:02:55 Každá pozdější léčba
  už je komplikovanější.
 • 00:02:59 Při pokročilých nádorech musí
  lékaři často odstranit
 • 00:03:01 i celou dělohu, šance na úplné
  uzdravení prudce klesá.
 • 00:03:06 Odhalit rakovinu včas přitom může
  jen gynekologické vyšetření.
 • 00:03:11 V raných stádiích ženu obvykle nic
  netrápí, krvácení nebo bolesti
 • 00:03:14 provází až pokročilé onemocnění.
 • 00:03:19 Prekanceróza, ten přednádorový
  stav, nemá žádné příznaky.
 • 00:03:23 Kromě screeningových programů
  existuje ještě jedna spolehlivá
 • 00:03:26 metoda, jak předejít rakovině
  děložního čípku -
 • 00:03:29 úplná sexuální abstinence.
 • 00:03:32 Za vznik tohoto onemocnění
  je totiž ve více než 99 %
 • 00:03:36 zodpovědný lidský virus.
 • 00:03:38 Ten se přenáší právě pohlavním
  stykem, narozdíl od infekce
 • 00:03:42 virem HIV nezabrání v tomto případě
  nákaze ani prezervativ.
 • 00:03:47 Víme dneska, že ta stoprocentní
  ochrana pomocí prezervativu
 • 00:03:51 v žádném případě není.
 • 00:03:53 To, co bude do budoucna, bude právě
  možnost toho očkování.
 • 00:03:57 Bohužel cena toho očkování
  nebude úplně jednoduchá,
 • 00:04:01 ale bude to zřejmě určitá investice
  pro řadu žen do budoucna.
 • 00:04:04 S těmito viry se setká téměř 70 %
  žen do 35 let, zdravý organizmus
 • 00:04:10 se ale s infekcí sám vypořádá.
 • 00:04:13 Největší metlu představuje rakovina
  děložního hrdla v rozvojových
 • 00:04:16 zemích, na ně připadá
  80 % všech případů,
 • 00:04:20 může za to špatná prevence.
 • 00:04:24 ČR má ve srovnání se západními
  zeměmi vyšší výskyt tohoto typu
 • 00:04:30 rakoviny. Čím je to způsobené?
 • 00:04:32 Především je třeba zmínit,
  že u nás existuje screening žen.
 • 00:04:38 To znamená, že každá žena může
  každý rok navštívit gynekologa
 • 00:04:42 kvůli prohlídce a má to placené
  z povinného pojištění.
 • 00:04:46 Ovšem pravdou je, že vlastně
  to je na zodpovědnosti každé ženy,
 • 00:04:49 to znamená, že ji nikdo
  aktivně nebude zvát.
 • 00:04:53 A pakliže žena gynekologa
  nenavštíví, tak samozřejmě nebude
 • 00:04:56 možné zachytit onemocnění
  nebo změny dřív než v posledních
 • 00:04:59 stádiích, která pak už
  jsou velmi závažná.
 • 00:05:02 A odhadem se říká, že u nás
  takových žen, které nechodí
 • 00:05:05 na pravidelné prohlídky, je 70 %.
 • 00:05:09 Jak často by tedy ženy měly
  ke svému lékaři chodit?
 • 00:05:15 Tam, kde funguje organizovaný
  screening, to znamená v zemích
 • 00:05:20 severní Evropy, především ve Finsku
  dosáhli velkého úspěchu,
 • 00:05:24 tak tam je možno hovořit
  o intervalech 3 - 5 let.
 • 00:05:28 U nás, kde skutečně neexistuje
  organizovaný screening s kompletní
 • 00:05:33 kontrolou kvality práce
  v laboratořích, je třeba,
 • 00:05:36 aby žena chodila co nejčastěji.
 • 00:05:39 A zároveň je potřeba, aby odborná
  veřejnost pracovala na zahájení
 • 00:05:43 tohoto screeningového
  organizovaného programu.
 • 00:05:46 Jak dlouho se vlastně tento typ
  zhoubného nádoru vyvíjí?
 • 00:05:50 V podstatě toto je dobrou zprávou,
  protože ten vývoj toho nádoru
 • 00:05:56 trvá velice dlouho,
  říká se v řádech desítek let.
 • 00:06:00 Je tedy dostatek času,
  aby se zachytila stádia onemocnění,
 • 00:06:04 která jsou v podstatě
  velmi dobře zjistitelná
 • 00:06:07 a také poměrně snadno léčitelná.
 • 00:06:10 Hovořili jsme o tom, že za tuto
  rakovinu může sexuálně přenosný
 • 00:06:15 virus, jeho jméno jsme
  dosud neprozradili.
 • 00:06:18 Většina lidí zná z hlediska
  sexuálních rizik syfilis,
 • 00:06:21 kapavku nebo HIV.
 • 00:06:23 V malém testu si teď odpovězte
  na otázku, který virus
 • 00:06:27 za rakovinou děložního čípku stojí.
 • 00:06:29 Dlouhou dobu se o tom
  přeli i vědci.
 • 00:06:32 Ti čeští přitom dali světu zásadní
  argumenty pro poznání pravého
 • 00:06:35 viníka. Vraťme se k minitestu,
  správné řešení je papilloma virus.
 • 00:06:41 Rakovina jako důsledek infekce.
 • 00:06:44 Dlouhou dobu, prakticky
  od 19. století, se tušilo,
 • 00:06:47 že rakovina děložního čípku
  souvisí se sexem, u jeptišek
 • 00:06:50 nebyla takřka zaznamenána.
 • 00:06:53 V roce 1842 pan doktor Rigoni Stern
  v Itálii opublikoval sdělení,
 • 00:06:59 že karcinom děložního čípku
  se významně častěji vyskytuje u žen
 • 00:07:03 vdaných nebo u žen, které jsou
  ovdovělé, ve srovnání s jeptiškami,
 • 00:07:07 které tedy dodržovaly zásady
  klášterního života, to znamená,
 • 00:07:12 že se sexem nikdy nezabývaly.
 • 00:07:14 Na 100 let tohle pozorování
  zapadlo, oprášili ho
 • 00:07:18 až epidemiologové
  poloviny 20. století.
 • 00:07:21 Spojitost rakoviny děložního čípku
  s infekcí se zdála být
 • 00:07:25 z mnoha studií jasně prokázaná.
 • 00:07:28 Jenže jaká infekce, jaká bakterie
  nebo virus smrtelnou chorobu
 • 00:07:32 způsobuje, to nikdo nevěděl.
 • 00:07:37 Jako úplně první takový virus,
  který se dostal do centra zájmu,
 • 00:07:41 byl virus herpes simplex typu 2.
 • 00:07:44 To podezření se objevilo v 50. až
  60. letech minulého století.
 • 00:07:48 Herpes simplex je virem oparů,
  typ 1 může za opar na rtech,
 • 00:07:53 typ 2 způsobuje opar
  na genitáliích.
 • 00:07:56 Přenáší se při sexu
  a jeho rozšíření je velké,
 • 00:07:59 přesto vědci měli pořád pochyby,
  jestli je to ten pravý virus.
 • 00:08:04 Herpes vyškrtli ze seznamu
  podezřelých čeští vědci.
 • 00:08:11 Tým profesora Vonky, dr. Hamšíkové
  a dalších významných lékařů
 • 00:08:15 a epidemiologů byl prvním, který
  definitivně prokázal, že virus,
 • 00:08:21 jenž byl podezřelý z vývoje
  rakoviny děložního hrdla,
 • 00:08:27 s ním vlastně nemá nic společného.
 • 00:08:29 Herpes simplex virus 2, který byl
  od 70. let považován za příčinu
 • 00:08:35 rakoviny čípku, byl tímto vyloučen.
 • 00:08:38 Šlo o velmi široký záběr -
  10 000 žen z Prahy.
 • 00:08:42 Vědci je sledovali několik let.
 • 00:08:45 Při vstupu do studia jim bylo
  provedeno klinické vyšetření
 • 00:08:48 a byly jim odebrány vzorky krve.
 • 00:08:51 A všechny ty ženy byly odebírány
  v dvouletých intervalech
 • 00:08:54 až po okamžik, kdy se u nich
  objevil nějaký patologický
 • 00:08:57 nález na nadcervixu.
 • 00:09:00 Tedy na děložním čípku.
 • 00:09:03 Herpes simplex to rozhodně není,
  prohlásili čeští vědci.
 • 00:09:06 Prakticky současně v německém
  Heidelbergu odborníci ukázali
 • 00:09:10 prstem na papilloma virus.
 • 00:09:12 S těmito viry se člověk setkává
  v životě také běžně,
 • 00:09:15 způsobují totiž bradavice.
  Existují desítky typů.
 • 00:09:19 Nejčastější virus je typ číslo 16,
  ten byl také první, který byl
 • 00:09:24 objeven, opět v Heidelbergu
  v roce 1984 v jednom případu
 • 00:09:29 rakoviny hrdla děložního.
 • 00:09:31 Ten způsobuje zhruba
  polovinu těch případů.
 • 00:09:35 Dalších 20 % je způsobováno virem,
  který je považován za velmi
 • 00:09:39 agresivní a vlastně nejhorší,
  který je klasifikován jako HPV 18.
 • 00:09:43 A pak je jich dalších několik typů,
  které jsou progresivně
 • 00:09:47 čím dál tím méně časté.
 • 00:09:50 Pachatel je známý prakticky 23 let.
 • 00:09:53 Přestože papilloma viry způsobují
  rakovinu, široká veřejnost
 • 00:09:56 je téměř nezná. Jde přitom o jednu
  z nejrozšířenějších infekcí vůbec.
 • 00:10:02 Pojďme si teď papilloma virus
  ukázat blíž.
 • 00:10:05 Pomůže nám model, který vytvořili
  naši virtuální grafici.
 • 00:10:08 Už ho tady máme.
  Z čeho se takový virus skládá?
 • 00:10:12 To, co tady vidíme,
  je de facto obálka toho viru,
 • 00:10:15 říká se jí virová kapsida.
 • 00:10:18 Ty žluté části, z kterých se
  skládá, se jmenují kapsoméry
 • 00:10:21 a uvnitř je uložená genetická
  informace, která umožňuje
 • 00:10:24 tomu viru existovat.
 • 00:10:26 Jaký je životní cyklus
  takového viru?
 • 00:10:32 Tento virus je spojen s dozráváním
  buněk kožního epitelu,
 • 00:10:37 proto se nedá snadno pěstovat
  v tkáňových kulturách.
 • 00:10:40 Je nutné, aby ten virus dozrával
  společně s těmi buňkami,
 • 00:10:43 protože v každé fázi potřebuje ty
  jednotlivé složky, které ty buňky
 • 00:10:47 právě jenom v té fázi poskytují.
 • 00:10:51 Takže v jaké hloubce té kožní tkáně
  se s tím virem můžete setkat?
 • 00:10:56 Ta primární infekce vyžaduje určitá
  mikroporanění nebo usnadnění vstupu
 • 00:11:01 až do těch nejspodnějších
  vrstev epitelu.
 • 00:11:04 Odtamtud pak te virus společně
  s buňkami dozrává směrem k povrchu
 • 00:11:08 a v těch úplně mrtvých
  odlupujících se buňkách jsou teprve
 • 00:11:11 kompletní tyto virové kapsidy.
 • 00:11:14 V reportážích zaznělo, že existuje
  asi 100 druhů papilloma virů
 • 00:11:19 toho lidského charakteru.
 • 00:11:20 Vyskytuje se papilloma virus
  i u zvířat?
 • 00:11:24 Ano, byl izolován ze spousty
  obratlovců a u některých z těchto
 • 00:11:30 zvířat bylo dokonce identifikováno
  více typů tohoto viru.
 • 00:11:34 Může docházet k nějakým mutacím
  u tohoto viru? Jak je to časté?
 • 00:11:39 Co se týká přenosu mezi zvířaty
  a lidmi, tak to není možné,
 • 00:11:43 tam je druhová bariéra.
 • 00:11:45 Ale co se týká mutací, tak to je
  DNA virus a oproti RNA virům tento
 • 00:11:49 virus má zhruba milionkrát
  pomalejší zařazování mutací.
 • 00:11:54 Co se týká průběhu roku, můžeme si
  dát takový příklad, kdy izolát
 • 00:11:59 bovinního papilloma viru ze skotu
  v Americe měl pouze 0,1 % záměny
 • 00:12:06 ve svém genomu oproti izolátu,
  který byl potom analyzován
 • 00:12:11 o 30 let později ve Švédsku.
 • 00:12:13 Papilloma viry vždycky patřily
  k člověku, nebo je to novinka?
 • 00:12:18 Z těch analýz genomu se ukázalo,
  že papilloma viry vlastně
 • 00:12:24 se vyvíjejí se svým hostitelem.
 • 00:12:27 Zdá se, že infikovaly lidi
  hned na začátku, ještě v Africe,
 • 00:12:31 a s nimi pak migrovaly
  po celé zeměkouli.
 • 00:12:35 Stejně tak infikovaly zvířata
  a s nimi se pak dále vyvíjely.
 • 00:12:40 Jak je to rozšířený virus
  ve srovnání s těmi ostatními viry,
 • 00:12:45 které známe?
  Známe třeba chřipkový vir.
 • 00:12:48 Papilloma viry jsou nejrozšířenější
  virovou sexuálně přenosnou nemocí
 • 00:12:53 nebo infekcí, když řekneme.
 • 00:12:56 Setká se s nimi asi 80 % lidí
  během svého života,
 • 00:13:01 ale to onemocnění vyvolají jen
  ve velice malém procentu osob.
 • 00:13:05 Co se týká výskytu v závislosti
  na věku, ta data jsou známá u žen.
 • 00:13:10 A u žen se pohybuje v závislosti
  na věku tak, že ten největší vrchol
 • 00:13:15 je kolem 25 let, tam je to
  zhruba 30 %, a potom klesá s věkem.
 • 00:13:21 Jak jsme slyšeli, papilloma viry
  jsou mezi lidmi velice rozšířené.
 • 00:13:25 Lékaři mluví o skryté epidemii.
 • 00:13:28 První sex a první papilloma virus.
 • 00:13:31 Mezi 17. a 35. rokem života se
  s infekcí setkají 2/3 žen,
 • 00:13:36 které měly víc než dva
  intimní partnery.
 • 00:13:38 Hovořit o promiskuitě se v tomto
  případě zdá poněkud přehnané.
 • 00:13:42 U mužů je situace
  zřejmě velmi podobná.
 • 00:13:45 S nadsázkou se dá hovořit o tom,
  že ve světě propukla
 • 00:13:48 papillomavirová epidemie.
 • 00:13:53 Hlavní způsob přenosu je sexuální,
  ale bylo ukázáno, že může dojít
 • 00:13:57 k přenosu i při porodu, tedy při
  průchodu plodu porodními cestami
 • 00:14:02 může dojít k infekci plodu.
 • 00:14:05 Jsou určité indikace, že samozřejmě
  dochází k přenosu z kůže na kůži.
 • 00:14:11 Většinou to asi předpokládá
  nějaká drobná poranění.
 • 00:14:16 Není ale důvod panikařit,
  tělo většiny žen se s infekcí
 • 00:14:20 samo vypořádá během několika
  měsíců nebo let.
 • 00:14:24 V tuto chvíli víme, že při
  pohlavním životě se humánní
 • 00:14:28 papilloma virus nejčastěji dokáže
  uchytit na spodní části dělohy,
 • 00:14:32 tady dokáže přetrvávat.
  Nebo tady vevnitř v kanálu.
 • 00:14:40 Je pravdou, že někdy může
  i na těch zevních rodidlech,
 • 00:14:44 ale daleko častěji je to právě
  na tom děložním hrdle.
 • 00:14:48 V tom počátečním stádiu tady buňky
  toho epitelu s ním svedou boj
 • 00:14:52 a v drtivé většině ten boj
  žena vyhrává.
 • 00:14:57 Podle lékařů je možné aktivní
  papillomavirovou infekci
 • 00:15:02 objevit u 30 % dívek
  mezi 17. a 25. rokem života.
 • 00:15:06 Pokud se testování na aktivní
  infekci provede u žen 35letých,
 • 00:15:11 jsou výsledky mnohem příznivější,
  pouze 3 - 4 % žen nedokážou
 • 00:15:16 virus eliminovat, právě ony jsou
  ale vystavené největšímu riziku.
 • 00:15:21 Jde přitom o tisíce žen.
 • 00:15:23 Spící virus v tkáních přetrvává
  a může se kdykoliv probudit,
 • 00:15:27 jako když se člověku
  udělá opar na rtu.
 • 00:15:30 Stačí zvýšený stres, tělesná zátěž
  nebo oslabení imunity.
 • 00:15:35 Právě ta perzistence
  je asi nejnebezpečnější,
 • 00:15:40 protože vy jste se ho nezbavila
  a po 10 - 20 letech se organizmus
 • 00:15:44 oslabí a právě to nastartuje.
 • 00:15:48 Nejdřív v tom epitelu, ale potom
  ten nádor dokáže vzniknout,
 • 00:15:54 prorazí ten epitel
  a už je z toho vlastní rakovina.
 • 00:15:58 Od první papillomavirové nákazy
  uběhne v průměru 5 - 10 let,
 • 00:16:03 než lékaři detekují první
  přednádorové změny.
 • 00:16:06 Stejně dlouho trvá,
  než se z přednádorového stavu,
 • 00:16:09 tzv. prekancerózy, vyvine rakovina.
 • 00:16:13 Na včasné zachycení
  je spousta času.
 • 00:16:18 Nejvíc infikovaných
  je mezi 17. a 22. rokem.
 • 00:16:21 Průměrný věk prekanceróz, které
  dnes ošetřujeme, je dnes 31 let.
 • 00:16:26 Průměrný věk počínajících nádůrků
  je 43 let a průměrný věk všech
 • 00:16:31 invazivních nádorů děložního hrdla
  je zhruba 51 let.
 • 00:16:38 Ze 40 typů papilloma virů,
  které se šíří intimním stykem,
 • 00:16:43 jich asi 20 má schopnost
  způsobit rakovinu.
 • 00:16:46 Další málo rizikové typy těchto
  virů odpovídají zase za nepříjemné
 • 00:16:50 genitální bradavice.
 • 00:16:51 Muži fungují hlavně jako přenašeči,
  ale genitální bradavice
 • 00:16:54 se u nich vyskytují častěji.
 • 00:16:57 V vzácně můžou papilloma viry
  u mužů vyvolat rakovinu penisu.
 • 00:17:01 Čím to, že u některých lidí
  se nemoc projeví a u jiných ne?
 • 00:17:06 Tak samozřejmě tou základní
  podmínkou je přítomnost toho viru.
 • 00:17:10 Ten virus je nutnou podmínkou
  pro to, aby nějaké onemocnění
 • 00:17:14 se vyvinulo.
 • 00:17:15 Samozřejmě to musí být některý
  z těch typů velmi
 • 00:17:18 rizikových papilloma virů.
 • 00:17:21 A samozřejmě hraje roli také doba,
  jak dlouho ten virus přetrvává
 • 00:17:25 v daném místě, čím déle přetrvává,
  tím vyšší je to riziko.
 • 00:17:29 A posledním faktorem,
  který je samozřejmě velmi významný,
 • 00:17:33 je imunitní stav organizmu
  daného jedince.
 • 00:17:36 My víme, že u pacientů,
  kteří jsou nějakým způsobem
 • 00:17:39 oslabeni z hlediska imunity,
  výskyt onemocnění i viru
 • 00:17:42 je daleko častější.
 • 00:17:45 Poznání, že rakovinu děložního
  čípku způsobuje konkrétní virus,
 • 00:17:48 je možné využít. Když se odstraní
  příčina, odstraní se riziko nemoci.
 • 00:17:52 Imunita člověka se dá
  nastavit tak, aby likvidovala
 • 00:17:55 případné nebezpečí.
 • 00:17:58 Najít obranu proti rakovině
  je snem mnoha vědců a lékařů.
 • 00:18:02 Spektrum nádorů je široké,
  vznikají různou cestou.
 • 00:18:05 V podstatě se ale pokaždé
  buňka vymkne sebekontrole.
 • 00:18:09 Genetický kód se přesekne
  na špatném místě a buňka se začne
 • 00:18:12 zběsile množit s touto chybou.
 • 00:18:15 Dochází de facto k porušení
  té jejich funkce,
 • 00:18:20 a to má za následek
  deregulaci buněčného cyklu.
 • 00:18:24 Ta buňka se nekontrolovaně dělí
  a de facto posléze vznikají
 • 00:18:28 další změny, fixují se mutace.
 • 00:18:30 Ta buňka není schopná opravovat,
  nemá čas opravovat změny ve svém
 • 00:18:34 genomu a posléze dochází k určitým
  podmínkám pro selekci jedné buňky,
 • 00:18:38 z níž se vytvoří nádor.
 • 00:18:41 Papilloma viry, které se usídlí
  uvnitř buňky, produkují látky,
 • 00:18:45 které vyřadí klíčové hráče
  z provozu kontrolního systému
 • 00:18:48 buňky. Je tedy jasné, že kdyby
  nebyl papilloma virus, nebude
 • 00:18:52 ani rakovina děložního hrdla.
 • 00:18:54 Protože si v obrovském množství
  případů dokáže tělo poradit
 • 00:18:57 s papilloma viry samo, vědce začala
  lákat otázka, jestli by imunitní
 • 00:19:01 systém člověka nebylo možné
  na infekci připravit.
 • 00:19:09 Ono je to relativně snadné
  si promyslet přístupy,
 • 00:19:13 jak diagnostické, tak terapeutické,
  proti typům rakoviny,
 • 00:19:17 které jsou spojeny s infekcí
  virovou, s infekcí bakteriální
 • 00:19:21 nebo dokonce s infestací parazity.
 • 00:19:24 Tam vlastně nejdůležitější
  je detekovat a pak zlikvidovat,
 • 00:19:30 odstranit tu příčinu,
  to znamená ten patogen.
 • 00:19:34 Jak na to vědci šli?
 • 00:19:36 Použili falešný virus,
  který lidem neškodí, je prázdný,
 • 00:19:39 bez nebezpečné DNA, obálka
  neškodného viru však má známky
 • 00:19:43 nebezpečného papilloma viru.
 • 00:19:45 Organizmus si vytvoří chemický
  arzenál, jak každý další útok
 • 00:19:49 odhalit a odrazit.
 • 00:19:51 Ty vakcíny byly vyvíjeny na základě
  nových metod, které umožňují výrobu
 • 00:19:55 prázdné virové částice,
  která absolutně nikdy nevidí
 • 00:20:02 ten patogenní princip v ní samé,
  to znamená ten virový genom.
 • 00:20:08 Ta s tím nemá vůbec nic společného,
  tak vakcína je absolutně bezpečná
 • 00:20:12 z tohoto hlediska,
  ne jako atenuované vakcíny
 • 00:20:15 proti jiným virózám, toto je čistě
  výdobytek molekulární genetiky
 • 00:20:20 a moderní biologie.
 • 00:20:23 Očkování je nejvhodnější
  před začátkem sexuálního života
 • 00:20:27 a nemusí se týkat jenom žen.
  Muži jsou vlastně bacilonosiči.
 • 00:20:31 Vakcíny omezují riziko infekce
  a jejich účinnost je vysoká.
 • 00:20:36 Nemoc ale nedokáží odstranit,
  proto se pracuje na vakcínách
 • 00:20:39 terapeutických, na jejich výzkumu
  se podílí i tým profesora Vonky.
 • 00:20:44 Dalším přístupem je vývoj
  virostatik, na nich úspěšně
 • 00:20:47 pracuje třeba profesor Holý.
 • 00:20:49 Některá virostatika jsou ve vývoji,
  ale podle mého trochu skeptického
 • 00:20:54 názoru tento vývoj bude obtížnější,
  než si někteří z nás
 • 00:20:58 doposud představovali.
 • 00:21:01 Jak je ta preventivní,
  tedy očkovací vakcína úspěšná?
 • 00:21:06 Tato vakcína je téměř zázrakem,
  protože nejenže nemá absolutně
 • 00:21:09 žádné vedlejší účinky, ale zdá se,
  že pokud se skutečně použije
 • 00:21:14 u žen a dívek, které ještě
  nezahájily sexuální aktivitu,
 • 00:21:18 nenainfikovaly se virem,
  tak má úspěšnost 100 %.
 • 00:21:23 Ale rakovinu nevyléčí.
 • 00:21:25 Jak je to s těmi terapeutickými
  vakcínami?
 • 00:21:28 Tam tedy probíhá samozřejmě
  intenzivní výzkum,
 • 00:21:32 ale ty úspěchy nejsou tak velké.
 • 00:21:35 Nicméně existují už vakcíny, které
  jsou ve stádiu klinických zkoušek.
 • 00:21:39 Jsou zaměřené jak na prekancerózy,
  tak na další onemocnění, které se
 • 00:21:43 například nazývá rekurentní
  laringiální papillomatóza.
 • 00:21:48 Říká Ruth Tachezy z Ústavu
  hematologie a krevní transfuze.
 • 00:21:51 Děkuji za pomoc s přípravou pořadu.
  Dnešní PLANETA VĚDA končí.
 • 00:21:55 Konec září patřil týdnu mobility,
  i my se v PLANETĚ VĚDA podíváme,
 • 00:21:59 jak se vědci snaží snížit rizika,
  která přináší automobilová doprava.
 • 00:22:03 Příště na shledanou.
 • 00:22:07 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2006

Související