Místo, kde jsou filmy doma

Události ze světa filmu, úspěchy a ocenění

Lhůta pro předkládání nabídek na nové distribuční filmy ČT

9. 3. 2005

Ředitelka programu ČT Eva Vrtišková dnešním dnem, tj. 9. března 2005, vyhlašuje lhůtu, ve které bude Česká televize přijímat nabídky na nové distribuční filmy ČT. Lhůta končí dnem 31. března 2005.

Podmínkou přijetí nabídky je předložení následujících materiálů: A) scénář díla B) podrobný rozpočet C) finanční zajištění projektu D) koprodukční závazky, dohodnuté nebo rozjednané, s jinými partnery E) případná žádost o grant F) návrh požadavků na plnění ČT G) souhlas autora předlohy, pokud je scénář adaptací již existujícího díla H) výpis z obchodního rejstříku, ne starší než tři měsíce, a případně kopie Živnostenského listu I) kontakty na odpovědné osoby J) vyplněný formulář Úvodní informace o projektu přiložený k této zprávě. Nabídku filmových projektů mohou nezávislí producenti předkládat příslušným centrům v ČT Praha a v televizních studiích v Brně a v Ostravě, anebo přímo ředitelce programu ČT v Praze. Všechny předložené projekty musejí být zaevidovány s datem přijetí u ředitelky programu ČT v Praze, která přijetí potvrzuje svým podpisem. Rozhodnutí o výběru projektu přísluší ředitelce programu ČT v Praze, která si může pro návrh výběru stanovit výběrovou komisi. Při výběru budou posuzována programová, výrobní, obchodní a ekonomická hlediska. Ekonomiku projektů bude schvalovat vrchní ředitel ČT František Lambert. Vybrané projekty pak ředitelka programu ČT předloží Kolegiu generálního ředitele ČT a schválit je musí generální ředitel ČT Jiří Janeček. Martin Krafl Tiskový mluvčí ČT

Přílohy:

Další zprávy:

 [ 551 - 560 ]  [ 561 - 570 ]  [ 571 - 579