Místo, kde jsou filmy doma

Události ze světa filmu, úspěchy a ocenění

Mír jejich duším

8. 4. 2003

Po jarních předtáčkách začne v srpnu v produkci České televize natáčet hraný film s názvem Mír jejich duším režisér Pavel Štingl, který se doposud věnoval dokumentární tvorbě. Televizní diváci si připomenou jeho dokumenty Deník pana Pfitznera, Příběh trosečníků Patrie, Zaniklý svět Karla Pecky. Druhý život Lidic nebo Jakou řečí mluví pánbůh. Několik kdysi předtočených rozhovorů, rodinné kroniky a legendy se staly podkladem pro scénář jeho hraného filmu z Pasek v západních Krkonoších. Zamýšlený projekt se ovšem bude i vracet k žánru dokumentu volbou autentických prostředí a obsazením místních obyvatel do jednotlivých rolí. Neherci, doplnění o místní ochotníky ztvárňují role svých předků a sousedů a spolupodílejí se na filmovém obrazu místa svého zrození. Pro scénář zvolil režisér pracovní podtitul "ochotnický film". To vypovídá nejlépe nejen o výběru herců, ale i o způsobu snímání kameramanem Miroslavem Jankem; ale především o vztahu ke geniu loci, paměti, místním reáliím. Slavné postavy a legendy západních Krkonoš budou ožívat nejen ve vzpomínkách místních "klasiků" a "vypravěčů", ale i ve spiritistickém setkání s médii dávno neviditelnými pro tento svět. Někdo má schopnost své příběhy zapisovat jako venkovský písmák, někdo si zase ve svých vzpomínkách listuje ve snech o dávno zašlých postavách a příbězích. Pavel Štngl se na svůj hraný debut připravoval mimo jiné i režií vlastní dramatizace Raisových Zapadlých vlastenců, kterou s paseckými ochotníky představil loni na slavnostech Pasecké léto.

Další zprávy:

 [ 551 - 560 ]  [ 561 - 570 ]  [ 571 - 580 ]  [ 581 - 584 ]