Cestujte s Českou televizí

Publikace ke stažení

Archiv a programové fondy TS Brno (APF) — Televizní studio Brno — Česká televize

Televizní studio Brno

Televizní studio Brno

  • vysílá od října 2016 z moderního televizního komplexu v Brně-Líšni
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT

Základní úlohou oddělení APF je správa archivních materiálů vzniklých z činnosti České, resp. Československé televize od okamžiku založení brněnského televizního studia v roce 1961 do současnosti. V depozitářích televizního studia v Brně je uloženo na 18 tisíc hodin audiovizuálních záznamů na různých typech nosičů. Kromě těchto záznamů jsou v archivu uloženy zvukové, písemné i fotografické materiály (fonotéka, spisový archiv a fotoarchiv). Součástí činnosti oddělení Archivu a programových fondů je také dramaturgie repríz, spolupráce s vysokými školami (praxe, stáže) či organizování exkurzí pro veřejnost.

Od roku 2014 brněnský archiv všechny archivní fondy ve své správě postupně digitalizuje, aby je tak zpřístupnil v rámci digitálních technologií a postaral se o uchování archivního dědictví brněnského studia České televize.

Základní kontakt

  • Česká televize Brno
  • Archiv a programové fondy
  • Trnkova 117
  • 628 00 Brno
  • telefon: +420 516 609 111 (ústředna)

Badatelna APF

Brněnské studio České televize umožňuje po předchozí dohodě přístup do archivu studentům a badatelům, dle provozních možností. Odborné veřejnosti jsou k dispozici prostory, kde má zájemce možnost získat informace o pořadech ČT vyhledáváním v databázích, pokud má pořad náhledovou kopii či kopii v digitálním archivu, je možná i projekce.

Kontaktní adresa pro zájemce o návštěvu badatelny: APFBrno@ceskatelevize.cz

Archiv a programové fondy ČT – Praha, Kavčí hory