Cestujte s Českou televizí

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. — Lidé — Česká televize

narozen 1950

Vzdělání

 • 1976 Ing. VŠE, obor ekonomicko-matematické výpočty
 • 1989 CSc. VŠE, specializace statistika
 • 1993 Doc. VŠE, obor statistika
 • 1998 Prof. VŠE, obor statistika
 • 2008 Dr. h. c. Ekonomická univerzita, Bratislava, obor ekonomie

Zaměstnání

 • 1975 – 1976 VŠE, katedra statistiky
 • 1976 – 1987 Česká plánovací komise, odbor dlouhodobých výhledů
 • 1987 – 1990 VŠE, katedra statistiky
 • 1995 – 2003 TU Liberec, katedra statistiky
 • 1990 – dosud VŠE, katedra statistiky a pravděpodobnosti

Akademické funkce

 • 1990 – 1992 Člen Akademického senátu FIS VŠE
 • 1992 – dosud Vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE
 • 2001 – 2006 Děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE (dále jen FIS VŠE)
 • 2006 – 2014 Rektor VŠE (do 31. 1. 2014)

Členství v odborných mezinárodních organizacích

 • 1996 – dosud Člen Association de Comptabilité Nationale, Paříž
 • 2000 – dosud Člen IASE (International Association for Statistical Education) – sekce ISI (International Statistical Institute)
 • 2003 – 2008 Delegát České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře (CEIES), Lucembursko
 • 2006 – dosud Člen Strategické rady mezinárodní aliance CEMS (Member of Strategic Board of CEMS), Paříž

Členství ve významnějších tuzemských orgánech a organizacích (výňatek)

 • 1996 – dosud Komora auditorů ČR – zkušební komisař
 • 1998 – dosud Člen výboru mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economy
 • 2007 – dosud Člen monitorovacího výboru pro implementaci programů z EU
 • 2010 – dosud Člen Správní rady Ekonomické univerzity v Bratislavě
 • 2011 – 2013 Místopředseda České konference rektorů
 • 2012 – dosud Člen Etického panelu Ombudsmana Českého olympijského výboru
 • 2012 – 2014 Člen Etického panelu České televize
 • 2014 – dosud Člen Rady České televize

Členství ve vědeckých radách a odborných komisích

 • 1992 – dosud Člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
 • 1995 – dosud Předseda komise pro obhajoby doktorských prací FIS VŠE
 • 1999 – dosud Předseda Oborové rady doktorského studia oboru statistika FIS VŠE
 • 2001 – dosud Člen Vědecké rady VŠE
 • 2003 – 2007 Člen Vědecké rady Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislavě
 • 2006 – dosud Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
 • 2006 – 2014 Člen Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
 • 2006 – dosud Člen Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE
 • 2007 – dosud Člen Vědecké rady Ekonomické univerzity v Bratislavě
 • 2007 – 2011 Člen Vědecké rady Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici

Fotografie