Kde jsem:

Dabingové pexeso

Julietta Sichel — Lidé — Česká televize

producentka

Producentka, filmová teoretička a historička, bývalá dlouholetá programová ředitelka MFF Karlovy Vary.

PhDr. Julietta Sichel studovala němčinu a anglo-americkou literaturu na Univerzitě v rakouském Salcburku. Po návratu do Prahy absolvovala katedru filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.  Na výsledcích výzkumu spojeného s rigorózní prací spolupracovala s Univerzitou ve Vídni a Národním filmovým archivem Praha.

V roce 1995 začala pracovat v týmu programového oddělení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V letech 1997-2004 působila jako programový koordinátor, od roku 2005 do roku 2010 pak byla programovou ředitelkou festivalu.

Zasedla v mnoha mezinárodních porotách, mimo jiné na filmových festivalech v Adelaide, Edinburghu, Miami, Brisbane, Plzni, Oslu, Talinu či Trondheimu, byla členkou prestižní poroty Sundance/NHK Filmmakers´Award a poroty Canada´s Top Ten organizované festivalem v Torontu.

Sichel byla kurátorkou řady filmových retrospektiv a sekcí se zaměřením na nordickou, ruskou a asijskou kinematografii.  Na MFF v jihokorejském Busanu jí v říjnu 2011 byla udělena Cena za přínos korejské kinematografii.

V lednu 2010 založila vlastní produkční společnost 8Heads Productions s cílem produkovat především autorské projekty, vznikající v úzké spolupráci mezi scenáristou, režisérem a producentem. Zaměřuje se na filmy s mezinárodním potenciálem a možností uplatnění na předních světových festivalech. V současné době dokončuje ambiciózní česko-chorvatský celovečerní dokumentární film Okupace, 27. obraz, který vzniká v koprodukci s Českou televizí a Chorvatskou radio-televizí, za podpory Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a podpory Chorvatského audiovizuálního fondu.