TS Brno

Publikace ke stažení

Bílé Karpaty - příroda, kultura a krajina česko-slovenského pomezí — Projekty — Televizní studio Brno — Česká televize

Televizní studio Brno

Televizní studio Brno

  • vysílá od října 2016 z moderního televizního komplexu v Brně-Líšni
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT

strom

Česká televize, Televizní studio Brno a Rozhlas a televízia Slovenska ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Bílé Karpaty a Štátnou ochranou přírody, CHKO Biele Karpaty zahájila na počátku května 2024 projekt tvorby 12dílného cyklu přírodopisných dokumentů, které se budou věnovat přírodě, kultuře a krajině Bílých Karpat.

Výsledkem společné práce partnerů bude, prostřednictvím vysílání série přírodopisných filmů, zvýšení povědomí široké veřejnosti o vzájemném propojování a ovlivňování kultury a přírody tohoto pozoruhodného, a, v některých lokalitách, unikátního, prostředí.

Celkové náklady projektu dosáhnou výše 1 157 795,98 euro, přičemž Evropská unie, prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje přispěje částkou 1 006 070,05 euro.

Projekt je realizován v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027.

strom