Pečují o druhé s vědomím, že budou sami jednoho dne potřebovat pomoc. Jak se promění život člověka, který začne být závislý na druhých?
Režie: Tereza Daniell Adámková.
Stopa v hlavě

Dokument vznikl jako jeden z projektů spolku Inventura, respektive jeho filmové dílny pro seniory. Hodinový snímek, ve kterém seniorské filmařky se svými ručními kamerami přemýšlejí o tom, jak se život starého člověka promění, když začne být závislý na druhých. Jaké kompromisy musí on a jeho okolí podstupovat? A je možné žít i bez velkých osobních obětí zbytku rodiny i nadále důstojně?

Film reflektuje jejich vlastní příběhy a postoje k tématu. Také samy vedou rozhovory se seniory, kteří téma řeší a dvě členky filmové dílny Jana a Vlasta rozkrývají i své osobní rodinné příběhy, které mají souvislost s péčí o lidi ve starším seniorském věku a s tématem přechodu z vlastního domova do domova pro seniory. Záměrem filmu je otevřít debatu o tom, v jakých podmínkách je u nás zvykem trávit poslední léta života otevřeně a bez předsudků.

Režie: Tereza Daniell Adámková.

Napište nám