Archiv chatů:

geriatr

Zdeněk Kalvach

Internista a geriatr, který se dlouhodobě věnuje komplexnímu pohledu na příčiny a léčení nemocí. Dlouhá léta působil na III. interní klinice VFN a 1. lékařské fakultě UK. Velkou část svých aktivit věnuje osvětě mezi seniory a jejich rodinami. Je autorem mnoha klíčových odborných prací z oboru geriatrie a sociální gerontologie. Je pohotovostním lékařem a spoluzakladatelem Cesty domů (i předsedou správní rady), v Praze provozuje ordinaci praktického lékaře.

Ve čtvrtek 30. dubna 2020


vedoucí Linky seniorů

Kateřina Bohatá

Linka seniorů existuje už 16 let a pomáhá nejen starým lidem, ale i pečujícím o seniory a osobám v nouzi. Kateřina Bohatá sama na lince s klienty i mluví a předpokládá, že s koncem dubna naroste počet seniorů v hmotné nouzi, protože se jim prodražuje, že jim nákupy dělá někdo další, kdo tolik nešetří jako oni (Skautská pomoc atd.). Staří lidé se podle ní hodně bojí o svoje děti a vnoučata a raději by sami zemřeli, než aby je ohrozili. Kateřina Bohatá radí seniorům o sebe pečovat i v domácí karanténě, vychutnat si drobné radosti, spojit se s přáteli a rodinou každý den aspoň na dálku, být aktivní všude, kde je to možné.

Ve čtvrtek 30. dubna 2020


odbornice v oblasti imunologie, alergologie a astmatu

Martina Vašáková

Pneumoložka, která coby primářka stojí v čele Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, je připravena odpovídat na vaše otázky týkající se především onemocnění Covid-19.

Je rovněž předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnosti (ftizeologie je lékařský obor zabývající se tuberkulózou). Apeluje mimo jiné na kuřáky, že právě nyní je vhodný čas odložit cigaretu. Kouření totiž zatěžuje každý respirační systém. S ohledem na své teoretické zázemí a bohatou praxi profesorka Vašáková upozorňuje, že jedním z klíčových faktorů určujících průběh onemocnění je i genetika. Každé tělo virus jinak rozpoznává a jinak na něj reaguje. Podle přední české pneumoložky jsou dalšími faktory ovlivňujícími průběh onemocnění samozřejmě i přidružené nemoci – a důležitou roli hrají obezita i schopnost zvládat stres.

Ve čtvrtek 23. dubna 2020


Rodinná mediátorka

Michaela Kopalová

Je absolventkou akreditovaného kurzu Art & Science of Coaching (Erickson College). Je adeptkou výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch na Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci.

Působí v rámci pražského mediačního centra, kde poskytuje koučink klientům, kteří chtějí využít těžkou zkušenost z rozpadu svého vztahu k pozitivním životním změnám. Zaměřuje se na rodinu jako systém a provádí i rodinné rozchodové rituály. Klienti se na ni nejčastěji obracejí v situaci, kdy potřebují právně závaznou dohodu o tom, jak budou pečovat o své děti po rozchodu nebo rozvodu manželství.

Věří, že úplná rodina je tím nejlepším prostředím pro výchovu dětí. Úplnou rodinu je podle ní možné dlouhodobě udržet pohromadě jen tehdy, když jsou v ní všichni členové přiměřeně spokojení. Věří, že partneři se mohou rozejít s vděčností za čas strávený spolu a žít vedle sebe v míru. Je přesvědčena, že rodiče mohou dobře vychovat své děti, i když mají nové partnery.

Ve středu 22. dubna 2020


klinická psycholožka

Zuzana Čepelíková

Pracuje jako atestovaný klinický psycholog s dětmi, dospělými i rodinami, které procházejí životními změnami a výzvami. Má sedmnáctiletou praxi. Opírá se o četné české i zahraniční výcviky zaměřené na práci s traumatem a na zvyšování zvládacích mechanismů v zátěži.

Je ve vedení Českého institutu pro psychotraumatologii a EMDR, který spoluzaložila. V jeho rámci intenzivně spolupracuje s kolegy z Itálie, od kterých získává informace, zkušenosti a postupy. Na základě toho zpracovala edukační videa pro psychology a letáky pro kolegy.

Věří, že každý si v sobě nese odolnost, jak procházet těžkými věcmi do dobrého konce. Její pracovní náplní je setkávat se s lidmi a s otevřeným srdcem hledat nejlepší možnosti pro kvalitu jejich života.

Ve středu 15. dubna 2020