Houslové gala

Koncert k 60. výročí Kocianovy houslové soutěže. Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze účinkují: P. Šporcl, P. Matěják, J. Špaček, S. Milenkovič, P. Eret, L. Čepický, B. Matoušek, P. Hůla a P. Tesařová. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK řídí J. Cottis

Kocianova houslová soutěž je bezesporu jedna z nejdůležitějších světových houslových soutěží pro děti do šestnácti let. Když se jako třináctiletý stal Pavel Šporcl jejím laureátem, byl to pro něj zlomový okamžik. Tento úspěch mu přinesl nové příležitosti a otevřel dveře. Od roku 2016 se stal jejím patronem. Sám o tom říká: „Snažím se soutěž prezentovat co nejširší veřejnosti, s odkazem na um nejen Mistra Kociana, ale i dalších úžasných českých houslistů minulosti i současnosti. A to mě dovedlo k myšlence oslovit FOK a mé kolegy houslisty, abychom u příležitosti 60. výročí Kocianovy houslové soutěže společně uspořádali speciální koncert. Ten na jednom pódiu spojí vítěze a laureáty soutěže několika generací. Věřím, že tento večer bude nejen skvělou oslavou houslí a krásné hudby, ale především projevem respektu a úcty k Jaroslavu Kocianovi, jednomu z nejlepších houslistů všech dob.“

Josef Špaček
houslista a koncertní mistr České filharmonie

Josef Špaček

* 17. 10. 1986


Pavel Šporcl
houslista

Pavel Šporcl

* 25. 4. 1973


Stopáž117 minut
Rok výroby 2018
 P HD
ŽánrHudba