Chat

Souhlas rodičů s lékařským ošetřením

Mgr. Martin Plíšek

Záznam chatu z úterý 15. května 2012

Klára Tvrdá: „Dobrý den, dá se sepsat nějaké prohlášení, že manžel nechává rozhodnutí při lékařském ošetření na mě? Jsme sice úplná rodina, ale manžel jezdí často do zahraničí na služební cestu a předpokládám, že pokud se "nedej bože" něco stane, bude to právě v dobu, kdy bude pryč. Díky za odpověď, s pozdravem KT“

Mgr. Martin Plíšek: „Samozřejmě, takovou obecnou plnou moc Vám manžel může dát.“

SHzL: „Jak je to v zemích EU či obecně na Západě s touto problematikou?“

Mgr. Martin Plíšek: „V těchto zemích je na informovaný souhlas pacienta se zdravotními výkony kladen velký důraz.“

SHzL: „Jaká by byla nejlepší právní úprava ve věci souhlasu rodičů s lék. ošetřením?“

Mgr. Martin Plíšek: „To je samozřejmě věc názoru. Min. zdravotnictví v připravované novele zjednoduší souhlas rodičů, bude stačit souhlas jednoho z nich u všech výkonů.“

Glass Inferno: „Jak se díváte na aktivity Svazu pacientů v této problematice?“

Mgr. Martin Plíšek: „Nevím přesně, jaké aktivity máte na mysli. Jinak zákon o zdravotních službách zavedl některá nová práva pacientů - na druhý názor, na dříve vyslové přání, apod., což doufám Svaz pacientů oceňuje. Jak jsem už uvedl, chystáme novelu zákona, která zjednoduší souhlas rodičů, bude stačit souhlas jednoho z nich. Platit by mohla od podzimu.“

Jana: „Jak vyřešit souhlas rodiče když s dítětem s úrazem pojede na pohotovost (např. šití 3 stehů,což je zásah do organismu,ale ne život ohrožující stav) učiel ze školy,známý,babička,nevlastní otec ?A navíc co dělat když druhý rodič nekomunikuje a souhlas nejde jednoduše získat?“

Mgr. Martin Plíšek: „Na neodkladnou péči se souhlas nevztahuje. Pokud nelze názor druhého rodiče získat, poznamená to do zdravotnické dokumetace a výkon provede se souhlasem jednoho z nich.“

Alena: „Proč se novelou z dětí udělali nesvéprávné bytosti a z rodičů budou brzy nezaměstnaní,když i s dítětem musí strávit půl dne u lékaře až do 18 let?Myslím že kontrolu po nemoci,nebo jít s naraženým prstem z tělocviku zvládne i 10 leté dítě samo a ne že do 18 let to nezvládne.Moje dítě to od 9 let zvládalo a teď s ním musím všude chodit“

Mgr. Martin Plíšek: „Zákon doprovod dítěte neřeší. Můžete dát souhlas s poskytováním zdravotní služeb. U nezletilých starších 15 let můžete dát obecný souhlas s tím, že si o zdravotní péči bude rozhodovat sám.“

Jiřina Jelínková: „Dobrý den, zajímá mne problém souhlasu rodičů s výkonem při výjezdu dítěte na letní tábor. Musí mít organizátor letního tábora souhlas obou rodičů v případě úrazu, či ošetření dítěte lékařem?“

Mgr. Martin Plíšek: „V případě úrazu se jedná o první pomoc nebo neodkladnou péči, pro kterou souhlas dávat nemusíte.“

Lenka: „Dobrý den, paní doktorka mi dnes oznámila, že pokud budu chtít svého osmiletého syna očkovat proti klíšťovce, tak musí mít souhlas nejen mě, ale i manžela a dokonce i syna :-) on by samozřejmě s injekcí nesouhlasil :-) zá se Vám to v pořádku?“

Mgr. Martin Plíšek: „Tak podle názoru MZd se na prevenci a očkování povinný souhlas obou rodičů nevztahuje. Ten se vyžaduje u výkonů, které dlouhodobě negativně ovlivní zdravotní stav dítěte.“

alena: „jak máme řešit novou situaci kdy dítě bude kvůli zákonu mít ztížený přístup k lékařské péči,kvůli tomu že otec dítěte bydlí přes 100 km daleko a už 10 se o dítě nijak nezajímá,nejsme v žádném kontaktu a výživné řádně nehradí-proč má i takový "rodič" najednou rozhodovat o léčbě?“

Mgr. Martin Plíšek: „Pokude nelze souhlas druhého rodiče z tohoto objektivního důvodu získat, zaznamená se to do zdravotnické dokumentace a lékař výkon provede se seouhlasem rodiče. Jinak v připravované novele zrušíme rozhodování obou rodičů, stačit bude souhlas jednoho z nich.“

Tereza: „Dobrý den, chtěkla bych se zeptat, jak je to s novorozenci. V nemocnici po porodu je třeba podepsat spoustu souhlasů s výkony, které miminko čekají. Je nutno také mít souhlas obou rodičů? Když je maminka s dítětem v nemocnici sama několik dní? Děkuji předem za odpověď.“

Mgr. Martin Plíšek: „Tady žádný speciální souhlas nepotřebujete, jde o hospitalizaci, se kterou vyjadřujete souhlas. Nepotřebujete mít tedy souhlas obou rodičů.“

Lucka: „Dobrý den, jsou nějaké www stránky, kde je vše srozumitelně popsáno? Zdá se mi, že je v tomot novém zákoně strašně moc nejasností. Např. pro školu v přírodě mám udělit plnou, ale to přece není nutné, kdyby bylo něco akutní, dítě musí ošetřit i bez souhlasu. přeji krásný den.“

Mgr. Martin Plíšek: „Na internetových stránkách ministerstva www.mzcr.cz je umístěn výklad k těm zdravotním výkonům, u kterých je nutný souhlas obou rodičů (závážné výkony, které dlouhodobě negativně ovlivni zdravotní stav dítěte - chemoterapuie, transplantace, závažná platická operace a u kterých nikoliv (prevence, očkování, podávání léků) Nicméně s ohledem na rozdílné a často nesmyslné výklady předkládáme novelu, která zruší souhlas obou rodičů, bude stačit souhlas jednoho z nich. Platit by mohla od podzimu.“

Jitka Pospíšilová: „Dobrý den, mám jen jeden postřeh. Chápu, že někteří rodiče nemají manželství v souladu a vyžadují podobné opatření. Já bych ovšem byla pro opačný postup, než nařídit všem "normálně fungujícím" rodinám, aby tímto procházeli a zatěžovat i doktory, ale naopak ať si jeden z rodičů z rodiny, která má problémy, zařídí, že musí být vydán i jeho souhlas. Zkrátka mi to připadá, že se obtěžuje spousta lidí kvůli několika problematických rodin. Děkuji.“

Mgr. Martin Plíšek: „Souhlasím s Vámi. I když původní záměr byl jiný, s ohledem na některé zavádějící a nesmyslné výklady připravujeme novelu zákona, která souhlas obou rodičů úplně zruší, bude stačit souhlas jednoho z nich. U rozvedených souhlas toho, který má dítě svěřeno do výchovy.“

Lenka J.: „Dobrý den, na které zákroky či ošetření přesně potřebuji souhlas manžela. Nežijeme spolu a těžko se mi s manželem domluvá. děkuji.“

Mgr. Martin Plíšek: „Podle platného zákona je to pro zdravotní výkony, které douhodobě negativně ovlivní zdravotní stav dítěte. Rozhodně sem nepatří například preventivní prohlídky, očkování nebo podávání léků. Jinak připravujeme novelu, která zruší souhlas obou rodičů, bude stačit souhlas jednoho z nich. Platit by mohla od podzimu.“

Jana: „Dobrý den, jak by mělo prosím vypadat obsahově potvrzení, které od rodičů, v současné době požaduje škola a školka? Velice nás zarazilo toto: Oba zákonní zástupci dítětě.... žáka ZŠ... souhlasí s poskytnutím zdrav.služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdrav.službách, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. Tento souhlas platí po dobu celé školní docházky žáda na naši školu, týká se celého vých.vzděl. procesu, akcí, které škola organizuje.“

Mgr. Martin Plíšek: „Tak tomu moc nerozumím. Chápal bych to ještě na školách v přírodě. Ale tam, pokud se stane dítěti úraz, ta potřebuje první pomoc nebo neodkladnou péči a souhlas rodičů - ani jednoho z nich - není potřeba.“

hladíková: „dobrý den,chtěla bych se zeptat kde se dá najít výpis úkonů při kterých je ze potřebí podpis obou rodičů?“

Mgr. Martin Plíšek: „Dovoluji si Vás odkázat na webovské stránky ministerstva www.mzcr.cz, kde je uveřejněn výklad.“

Denisa: „Dobrý den,zrovna jsem zapla televizi,když jste hovořil o informovaných souhlasech u nás v ČR.Bohužel mám tu zkušenost,že při nástupu na plánovaný výkon jsem dostala asi 15 formulářů,které jsem musela vyplnit,aniž by mi k tomu kdokoliv cokoliv řekl,mezi nimi i informované souhlasy o výkonu,transfuzích atd atd,praxe je bohužel taková,že tyhle formuláře dostaneme od sekretářky při přijmu a zkuste je nevyplnit podle jejich očekávání-tedy že se vším souhlasíte a všechno víte..Jak mám reagovat,když se tohle stane v případě,že lékařskou péči bude potřebovat má 1.5letá dcera a sekretářka v nemocnici na příjmu mi řekne,že je lékař momentálně mimo,aby mi něco vysvětloval a bez toho nás nemůžou přijmout?“

Mgr. Martin Plíšek: „Máte právo být o zdravotních výkonech a jejich důsledcích poučena lékařem, takže na tom trvejte.“

Zuzana K.: „Hezký den! Zajímal by mne Váš názor na to, co znamená " výkon, který může dlouhodobě negativně ovlivnit zdravotní stav", popř., který výkon do této kategorie nepatří. Já jsem lékařka operačního oboru (v souč. době na MD) a troufnu si říci, že jakýkoliv výkon se může komplikovat a mít trvalé i vážné zdravotní následky - chirurgický výkon sám o sobě i výkon spojený s anestezií - komplikací každé anestezie (i té nejkratší) může být smrt pacienta. Ministerstvo staví lékaře i pacienty do nepříjemné pozice, kdy se jeden před druhým, místo hledání nejvhodnější léčebné varianty, snaží jen "krýt" si záda co největším množstvím podpisů. Hezký den.“

Mgr. Martin Plíšek: „Výklad byl uveřejněn na webovských stránkách ministerstva www.mzcr.cz (jde např. o chemoterapii, transplantaci, závažnou plastickou operaci, apod.)“

Eva Benecová: „Dobrý den, pořad bohužel nesleduji,ale koukám na ta témata :-) Souhlas obou rodičů s ošetřením dítěte je nehorázná blbost. Promiňte. :-) S manželem nemáme spory, žijeme v jedné domácnosti,ale i tak je pro nás komplikované jít oba k doktorce, tam vystát tříhodinovou frontu na ošetření, podepsat papír a manžel by jel do práce a já podstoupil s dítětem ošetření.... Ze zákona jsme povinni dítěti zajistit lékařskou péči, povinná očkování a další. Toto vnímám jako nesmysl a jako buzeraci rodičů. Kdo manželovi zaplatí ten čas u lkaře? Nikdo a doplatíme na to opět my, tedy naše rodina ... To jest můj názor :-) Hezký den“

Mgr. Martin Plíšek: „Oba k lékaři určitě chodit nemusíte, manžel Vám může udělit plnou moc. Přeji také pěkný den!“