Chat

host

Kristýna Jůzová Kotalová

Co je OSPOD?

Záznam chatu z úterý 22. října 2019

ANTI: „Má v ČR OSPOD dostatek lidí?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Děkuji za Váš dotaz - pracovníků OSPOD bohužel stále není dost, i když se jejich počet za posledních deset let výrazně zvýšil. Práce s ohroženými dětmi a rodinami je náročná, pracovníci vnímají velkou odpovědnost a zároveň není tato profese dostatečně společensky ohodnocena.“

ANTI: „Nepoužívá se i zkratka OPD?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Zkratka OPD se používala v minulosti jako označení "péče o dítě". Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD) vyjadřuje především ochranu jejich práv s respektem k tomu, že péče náleží rodičům.“

SK: „Má OSPOD dost legislativních nástrojů, nebo by to mohlo být v tomto ohledu lepší?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Legislativa OSPOD je upravena především, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zákony, jako je například občanský zákoník, správní řád, zákony týkající se soudnictví, apod. Pro praxi je důležité, aby byla legislativa jednotně používána a aby byly sladěny metodické postupy v podpoře dětí a rodin.“

Jarka: „Dobrý den, chci se zeptat, zda by bylo možné prostřednictvím OSPOD zabránit přetěžování mé 10ti leté vnučky, aniž by samozřejmě vyšlo najevo, kdo na tyto skutečnosti upozornil, protože pak bzchom ji už neviděli. Vnučka musela od 5 let hrát na kytaru (tatínek hudebník), od 3 let tančit ve folklórním souboru (maminka vedoucí), od 3 let chodit do baletu. Vnučka nic z toho nechtěla a nechce!!! Má velké výtvarné nadání a miluje moderní tance - oboje dělá od 7 let. Denně má nejméně 2 kroužky, a to i v sobotu. Do toho vystupuje v baletu ve večerních divadelních představeních, čemuž předcházejí dopolední zkoušky, na které ji škola uvolňuje. (Maminka se pak natřásá, ve škole zdůrazňuje, jak je její holčička všude nezbytná, a v divadle se vtírá mezi herce a pak se chlubí, že si se všemi tyká - proto ji tam nutí). Vnučka skoro nejí - říká, že nemá hlad ani čas, nebo že jí to nechutná. Domů se dostane nejdřív po 20.hodině. Je hubená, ve 4. třídě nejmenší mezi o rok mladšími dětmi. Neustále je unavená, neví kam je zrovna převážena, co bude následovat, někdy vůbec nevnímá, co se kolem ní děje. Ale bohužel má vlastně nadání na vše, vše jí jde, všude ji chtějí... A ona je strašně cílevědomá, takže i když třeba tu kytaru doslova nenávidí, trápí ji, když něco hraje špatně! Je opravdu silně přetížená. Trpí častými bolestmi břicha, ale nesmí ani u lékaře prozradit, jakou má životosprávu, když byla poslána k psychologovi, vybrali rodiče svého kamaráda a byli tam celou dobu přítomni s ní v místnosti, takže opět si nepostěžovala. Mně i dědovi si stěžuje, často pláče, ale jakmile přijdou rodiče, doslova "přepne na jiný rěžim", a je vidět, že se bojí, aby si nemysleli, že nás má ráda. Co lze dělat? Děkuji“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, díky za Vaši starost o vnučku. Je možné, abyste se obrátila například na některé rodinné nebo mateřské centrum, kde je k dispozici poradna, nebo na jiné poradenské zařízení (například psychologickou nebo občanskou poradnu). Zde můžete situaci své vnučky nezávisle konzultovat a dostat rady v tom směru, jak by bylo možné vnučku podpořit. Důležité je podpořit dítě v tom, aby dokázalo samo sdělit, jak mu je a co by potřebovalo.“

Hanka: „Dobrý den paní Jůzová Kotalová, zajímá mě, proč bývá tak častá migrace pracovnic/pracovníků právě na OSPOD?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Situace pracovníků OSPOD není jednoduchá, jde o náročnou profesi vyžadující vysokou kvalifikaci a přinášející velkou psychickou zátěž. Zároveň ale přináší velké zadostiučinění tam, kde se povede podporou rodiny zachránit ohrožené dítě, podpořit rodiče tak, aby situaci zvládli sami, aby se obtíže rodiny nepřenášely do dalších generací. Pracovníky OSPOD je třeba oceňovat - nejen lidsky, ale také formou podpory jako je supervize a vzdělávání, a v neposlední řadě též finančně.“

Kamila Wagnerová: „Dobrý den,v našem městě je každý den "matka" s dětmi na lavičce u hřiště, okolo nich bezdomovci a podobné existence a ona od rána do večera pije alkohol, nikdo s tím nic nedělá, ani policie, kterou už jsem volala...co je možné v téhle situaci dělat?Díky“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, díky za Vaši všímavost. Je skutečně důležité upozorňovat na možné ohrožení dítěte, kterého si v našem okolí všimneme. Můžete se kromě policie určitě obrátit na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), který je součástí (obvykle) odboru sociálních věcí Vašeho městského nebo obecního úřadu. OSPOD je po takovém oznámení povinen situaci dítěte prošetřit. Z důvodu zákonné mlčenlivosti zároveň není oprávněn Vám sdělit výsledky svého šetření. Můžete ale vědět, že OSPOD provede podrobné prošetření situace dítěte a zjistí, jestli dítě není ohroženo. Někdy postačí, když jsou rodiče nakontaktováni na terénního sociálního pracovníka, někdy je třeba rodičům například nařídit, aby se určitého jednání vyvarovali, v případě opravdu závažného ohrožení dítěte může OSPOD podat návrh soudu na umístění dítěte mimo péči rodičů - optimálně do péče širší rodiny nebo pěstounské péče.“

Iva: „Dobrý den,příjde vám v pořádku a v pohodě když ve škole začínajícícím puberťákům příjde do třídy skupinka -učitelky,s výchovnou poradkyní,zástupkyní a pracovnicí OSPODu a vyhrožují jim výchovnou komisí,odebráním z rodiny,umístěním do pasťáku a to jen proto že je tam převaha kluků-pár s ADHD co se občas poperou a jsou zase zpátky kamarádi a jsou trochu drzí.Opravdu tím chce OSPOD ukázat že za běžné klučičí zlobení je důvodem k ústavní péči?Navíc když děti ve škole odebrané děti co jsou v ústavní péči běžně potkávají a vidí že mají ještě větší volnost než ony samy“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, není úplně možné hodnotit konkrétní neznámou situaci. Role OSPOD, pokud jde o světu, by měla být převážně preventivní - rodiny nebo i samotné děti by měly být informovány o tom, jaké jsou možnosti podpory, kam se například obrátit v případě potíží v oblasti chování, podpory třídního kolektivu, apod. Na druhé straně, v práci s konkrétním dítětem nebo rodinou je fér, pokud jsou informováni o tom, jaké mohou být důsledky dlouhodobého neřešení nepříznivé situace rodiny.“

Zuzana: „dobrý den, rozvádím se a pracovnice ospod nadržuje otci. co mám dělat?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, role OSPOD v rodičovských sporech je jiná, než role OSPOD v ochraně ohrožených dětí. OSPOD je zde soudem ustanoven kolizním opatrovníkem a jeho úkolem je zajistit participační práva dítěte. Pokud je OSPOD soudem vyzván ke sdělení svého stanoviska ohledně dítěte, měl by svá tvrzení dostatečně podložit. Zároveň je pochopitelné, že se jedná o citlivou a osobní záležitost. Pokud byste měla konkrétní poznatky o tom, že je vůči Vám pracovník OSPOD podjatý, můžete se obrátit s námitkou podjatosti na nadřízeného pracovníka.“

Ilona: „dobry den,jaka prava maji deti?je rodic povinen dat diteti vse co potrebuje ?dbat o jeho rozvoj a zdravi? dekuji“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, základní práva dětí jsou upravena Úmluvou o právech dítěte. Patří mezi ně i právo na péči rodičů, právo na ochranu před všemi druhy násilí, právo na výchovu a vzdělání, apod. Rodiče jsou těmi, kdo by měli zajistit naplnění práv dítěte v nejvyšší možné míře, případně aby pro to dostali potřebnou podporu.“

ZK: „Dobrý den, má dotaz. Rodiče se rozešli, nebyli sezdáni. Dohodli se na střídavé péči bez soudu. Všechno funguje bez problémů. Matka si našla teď přítele 300 km od bydliště a uvažuje o přestěhování i s dětma. Dá se tomu nějak zabránit???“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, pokud není možná dohoda mezi rodiči, je třeba podat návrh na úpravu poměrů k soudu. Soud rozhodne o tom, kdo a v jaké míře bude o dítě pečovat a jak bude zajištěn kontakt s druhým rodičem. Ještě předtím je vždy dobré využít podporu pro dosažení dohody, například rodinnou poradnu nebo mediaci - míra shody mezi rodiči je mírou spokojenosti a bezpečí dítěte.“

Vaclav: „Dobrý den když se dá podnět ke kontrole dozví se ten člověk kdo to podal je to anonymní? Dekuji“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, ano, je možné uchovat anonymitu oznamovatele a také je možné podat podnět přímo anonymně.“

Zuzana: „Dobrý den, chci se zeptat, mám konkrétní případ, dotaz, co dělat pokud sociální pracovnice OSPOD nereaguje a nesnaží se pro návrat dětí do rodiny, které odebrala již před 4 měsíci, děti prosí, že chtějí domů, ale pracovnice nekontaktuje rodinu, nenastavuje pravidla pro rodinu a nehovoří ani s dětmi? Děkuji, z.“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, pokud máte informace o tom, že rodina je schopna se o dítě postarat nebo že jsou v jejím okolí zdroje podpory - například širší rodina, přátelé, můžete o tom informovat OSPOD. OSPOD by v práci s rodinou dítěte měl mít vždy zpracovaný plán, ze kterého by mělo být jasné, jaký je cíl, za jakých podmínek a kdy je možné děti do péče rodičů vrátit.“

Alice: „Dobrý den, zajímalo by mě, jak to je s pěstounskou péčí? Jak to řeší OSPOD či kde dostanu informace, co všechno to obnáší... Uvažuju, že bych se stala pěstounkou, ale momentálně žiji sama, nevím, jestli bych si tedy mohla požádat...“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, děkuji mnohokrát za Váš zájem o pěszounskou péči. Pěstounkou se můžete stát samozřejmě i sama. Informace Vám může poskytnout jakýkoliv městský nebo obecní úřad, kde je také možné přímo podat žádost o pěstounskou péči. Informace poskytují také některé nestátní organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Osvětové webové stránky má také většina krajských úřadů a aktuálně je řada informací dostupných též na speciálních webových stránách kampaně Buď IN pěstoun (www.budinpestoun.cz), které vznikly v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí.“

Ilona: „dobry den,je v poradku hodnotit zazemi ditete ktere zije v neporadku a casto nema co jist ,podle urovne lidi jine mentality?(romu).je na miste odpoved vasich pracovniku ze jine deti ziji hur?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, situace každého dítěte se vždycky posuzuje individuálně - protože každé dítě má jiné potřeby. Neexistují žádná objektivní měřítka na prostředí nebo péči o dítě.“

Zuzana: „Dobrý den, jak jsou pracovníci OSPOD školeni na rozeznání domácího násilí, že se jedná o rodinu, kde je agresor a zároveň tyrana osoba a součástí následného boje o péči dítěte je dítě, které nechápe co se děje.? Mají pracovníci OSPOD možnost konkrétní případy konzultovat s psychology např s dětskými, aby opravdu jednali v zájmu dítěte nikoli rodiče?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, situace domácího násilí je hodnocena jako přímé ohrožení dítěte. V takové situaci jsou vyhodocovány potřeby dítěte a rizika, která ho mohou přímo ohrožovat. Pracovníci OSPOD využívají konzultace odborníků - psychologů, poraden pro oběti domácího násilí, apod.“

Iva: „Dobrý den,ale má OSPOD chodit do tříd a vyhrožovat odebíráním?Kdyby to děti doma neřekly tak nám škola ani nic neřekla,ale po dotazu to nepopřela.Pokud má OSPOD pomáhat tak má škole pomoci najít někoho kdo se střídou bude intenzívně pracovat a ne vyhrožovat pasťákem.Mimochodem nám co máme děti s problémy s chováním díky ADHD nikdy OSPOD žádnou radu neposkytnul,protože my si to musíme oběhávat a zjišťovat sami-kde nám kdo může jak pomoci“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, OSPOD ve vztahu ke škole ideálně spolupracuje v rámci prevence. Pokud nějaký postup OSPOD hodnotíte jako nevhodný, můžete se s dotazem obrátit přímo na příslušného vedoucího pracovníka.“

J M: „Dobrý den, jak může ospod pomoci v situaci, kdy syn je v péči otce a po dlouhých soudních sporech, kdy jsem žádala svěření syna do péče a nebo střídavou péči , protože otec s jeho ženou deset let vymývali synovi mozek v něm rozvinuli syndrom zavrženého rodiče. Vztah jsem měla se synem bezvadný. Ted se již dva roky nevídáme.“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, OSPOD může v těchto situacích především zajistit dítěti odbornou pomoc a podporu, případně zprostředkovat služby asistovaných kontaktů, apod.“

Lenka J.: „Dobrý den, chci se zeptat na šetření OSPOD v rodině - může k nám kdykoliv bez předešlého objednání? A musí přijít 2 pracovníci, nebo klidně jeden, který si pak napíše z šetření úplný opak, než jak šetření probíhalo. Co s tím můžu dělat? Samozřejmě vedoucí OSPOD hájí svou pracovnici. Děkuji za rady.“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, ano, OSPOD může navštěvovat dítě v místě, kde se nachází, včetně domácnosti, a to i bez předchozího ohlášení. OSPOD by Vás měl o svých zjištěních informovat a máte také možnost doložit OSPOD své stanovisko.“

Bára: „Dobrý den, proč, když jde Ospo na kontrolu do rodiny, kde má babička v péči vnučku se dává informace, kdy se se dostaví a nenavštíví je neohlášeně?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, šeření mohou být ohlášená i neohlášená, potřebné poznatky zjistí zkušený pracovník OSPOD v obou případech.“

Petra: „Zdravím, jak je možné, že když má babička v péči vnuka a chodí do práce, ještě za péči bere peníze a dokonce jí to jde na důchod. Třeba invalidním důchodci (1, 2 stupeň), nebo postiženým se nezapočitává do důchodu nic. Není někde něco špatně?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, klíčové je zachování rodinného prostředí pro dítě. V některých případech je tak dítě svěřeno i do péče příbuzných. Pokud by dítě bylo umístěno do ústavní péče, jsou náklady násobně vyšší.“

Jana: „Proč OSPOD nijak nepomáhá osamělým rodičům s vymáháním dlužného výživného?Třeba aspoň podpořením u soudních stání kde matka poslouchá soudce a soudkyně, že chce po otci peníze a to nijak vysoké,a když neplatí tak proč ho chce dostat do vězení,co si tím pomůže a proč to nenechá být? Copak to dítě žije ze vzduchu? Já už takhle sama bojuju 17 let,soudů bylo nespočet-vždy jsem tam byla sama,jen úřad byl opatrovníkem pro dobu soudního sporu a vy výsledku peníze stále nemám,dluh se už promlčuje a zároveň stále nevyšuje,protože otec pořád neplatí,a vždy dostane jen podmínku,nebo veř.prospěšné práce a žije si v klidu,kdežto já jako matka musím otáčet každou korunu abych dítě uživila“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, OSPOD může v těchto případech sdělit své stanovisko soudu nebo doporučit rodiči podpůrné služby, dávky, jiné zdroje matriální podpory. Bohužel, OSPOD nemá dostatečné kompetence pro vymožení dluhů.“

Hana: „Dobrý den, v rodině domácí násilí, msta otce na matce i dítěti za jeho odsouzení. Otec dál matce i dítěti vyhrožuje, při předávání dítěte mezi rodiči od otce konflikty před dítětem, i když je matkou usměrňován, je to marné. Víkendy u otce je dítě neustále proti matce manipulováno, vyslýcháno, říkáno co má říkat a co nesmí říkat a dítě se bloklo, má z otce strach a nechce v okolí nikde už nic říkat, že mu to nikdo neuvěří a bude mít on i matka od otce ještě více zle. Ospod je na to 1,5 let upozorňován, ale nijak to neřeší. Prosím, co s tím? A může ospod jít se podívat k předávání dítěte mezi rodiči, i když je to mimo pracovní dobu nebo víkend? Děkuji za odpověď“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, dítěti by v takové situaci měla být zajštěna odborná podpora a je možné využít i tzv. asistovaného předávání, pokud je to konfliktní moment. OSPOD zaujímá k rodičovskému sporu nezávislý postoj, zabývá se zásadně zájmem dítěte, jeho hodnocení se může lišit od náhledu jednoho nebo i obou rodičů.“

Bláhová: „S OSPODEM máme špatnou zkušenost.Dceři odebrali v červnu t.r.2malé děti, v této době chlapečci 17měsíční a 4měsíční. Lékařka v nemocnici zjistila u malého nedonošeného kojence starou zlomeninku a pro staršího vtrhlo 5policistů k dceři do bytu a také jí ho odebrali. Lékařské zprávy nejsou k dispozici ani vyšetřování od policie. Soud proběhl, ale soudkyně neměla žádné lékařské zprávy, ani od policie nic.Děti jsou oddělené, strádají. Poradíte?“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, určitě je možné obrátit se na soud s návrhem na svěření dětí do péče, nebo na OSPOD s nabídkou spolupráce.“

p.Hana: „Zdravím Vás, je normální, aby OSPOD přišlo nečekaně do MŠ, vytáhlo si od hraní dítě, zavřelo se s ním v jiné místnosti a dítě bylo pod palbou dotazů, aniž by vědělo, kdo paní je. Když pracovnice dítěti po chvíli řekla, že tatínek říká úplně něco jiného a řekne, co říká tatínek (otec vinen z domácího násilí) - dítě se zalekne a začne tatínka chválit. Je toto normální postup pracovnice? A to nemusí chodit na tento rozhovor s psychologem nebo alespoň s nějakou kolegyní? dítě potom v MŠ velice agresivní, apatické, podrážděné a doma se počůrávalo v noci a obrovský strach s otce. Pracovnice ani nijak nekomunikovala s p. učitelkami v MŠ, ani nepozorovala dítě volně při hře, při kontaktu s vrstevníky atd. Je to normální postup? Jestli ne, tak jak by to mělo probíhat? Díky.H.“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, OSPOD je oprávněn hovořit s dítětem bez přítomnosti (i bez vědomí) rodičů a dalších osob. Je ale důležité, aby to bylo provedeno citlivě a pokud možno ve spolupráci s osobami, které mají informace o aktuálním rozpoložení s atvu dítěte.“

ANIČKA: „Zdravím Vás a chtěla jsem se zeptat - proč opatrovnický soud nepohlíží na týrání osoby žijicí v jedné domácnosti, ač otcovi právníci ho "vysekali" z týrání dítěte" a byl "jen" odsouzen za týrání matky, avšak dítě od porodu tomu bylo osobně přítomno, ale ospod ani opatrovnický soud to neberou vůbec v potaz. Dokonce i řekli (i pan soudce), že ho to nezajímá a vůbec se tím nebude zaobírat. Na koho se prosím obrátit? Jsem už zoufalá, díky.“

Kristýna Jůzová Kotalová: „Dobrý den, není možné hodnotit postup konkrétního soudu, ale obecně můžete v rámci řízení například podat návrh na nařízení znaleckých posudků, které by Vaše tvrzení mohly prokázat.“