Chat

škola dotykem

Zuzana Zelenická

Záznam chatu z pondělí 8. prosince 2014

Franta: „Dobrý den, čeho se týká Škola dotykem?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň. Projekt Škola dotykem je výskumný projekt, v rámci ktorého sme vybavili 12 škol digitálními technológiami, tabletmi, dotykovou obrazovkou, serverom a špeciálnym softwarom Samsung School, ktorý umožňuje riadiť výuku a zobrazovať obrazovky tabletov na veľkej obrazovke a opačne. Cieľom projektu je zistiť dopad dotykových technológií na výučbu a na motiváciu žiakov k učeniu.“

Adam: „Dobrý den, chci se zeptat, které ročníky s těmi tablety pracují?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň. V rámci projektu Škola dotykem sme vybavili 12 tried v 12 školách v Českej republike dotykovými technológiami. V projekte máme 9 základných škol, z čoho jedna je malotriedka (prvý, druhý a tretí ročník v rámci jednej triedy) a 3 gymnázia, takže máme 1. až 3.ročník, 5., 7. a 9. ročník a zároveň primu a prvý ročník gymnázia. Táto široká škála nám umožní zistiť prínos technológií na vyučovanie na roznych stupňoch vzdelávania.“

maminka 14ti letého syna: „Jak zabráníte, aby dítě nehrálo na tabletu hry nebo navštěvovalo nevhodné stránky?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň. V zapojených triedach má učiteľ výuku plne pod kontrolou vďaka špeciálnemu softwaru, ktorý umožňuje zablokovať prístup na internet či konkrétne stránky alebo hry. Výuka je riadená a kontrolovaná učiteľom, ktorý tablety do výuky zapojí len vtedy, keď to má z didaktického hľadiska zmysel.“

Petr: „Dobrý den přeji a chci se zeptat. Budou umět vůbec děti psát, když si budou jen hrát s tablety a podobnými nesmysly? Zdravím.“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň a ďakujem za otázku. Ano, deti budú vedieť písať a čítať:-) Cieľom projektu nie je nahradiť učiteľa, knihy, zošity a pero. Ale práve naopak, zapojiť technológie tam a tak, aby to výuku oživilo a prinieslo nový impulz. Učiteľ aj naďalej vedie a riadi hodinu tak, ako to on či ona považuje za vhodné a správne. Naviac, dodávané tablety majú špeciálne pero, ktoré umožňuje na tablet i "písať perom", a nie len používať prst.“

Eva: „Jak ověříte, že je to dobré? Jak rodiče nebo učitelé zjistí, zda je takováto výuka skutečně přínosem?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň, Eva. Projekt Škola dotykem je koncipovaný ako výzkumný projekt, v rámci kterého nezávislá výskumná agentura prevádza výskum dopadu zapojenia dotykových technológií na výuku a motiváciu žiakov i učiteľov na učenie. Výskum prebieha po celý školský rok a finálne výstupy budú prezentované na záverečnej konferencii. Podobný projekt sme realizovali minulý školský rok i na Slovensku, kde sa práve v rámci výskumu ukázalo, že zapojenie tabletov a obrazoviek má pozitivný dopad na vyučovanie.“

Klára: „Mě to přijde úplně příšerné. Je to jenom o POHODLNOSTI UČITELŮ. Dřív toto neexistovalo, učitelé zvládli své děti učit. JAKÉ TO MÁ TEDY VÝHODY? KROMĚ TOHO,ŽE DÍTĚ KOUKÁ CELÝ DEN DO MONITORU?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň. Ono sa práve ukazuje, že to práve nie je o pohodlnosti, pretože zapojenie tabletov si vyžaduje dokladnú prípravu učiteľa. Učitelia sa samozrejme tohoto obávajú, a od toho sú tu naši metodici a učitelia z partnerskej neziskovky Edulab, ktorí poskytujú metodickú i didaktickú podporu. Výhody projektu vyplývajú z nezávislého výskumu, ktorý realizujeme v rámci projektu. Ukazuje sa, že viac jako 60% percent žiakov kladne hodnotia technológie vo vyučovaní a viac jako 70% žiakov by uvítalo ešte vačšie zmysluplné zapojenie tachnológií dov učovania. A samozrejme, výuku riadi učiteľ, ktorý rozhodne kedy a akým sposob využiť tablet počas hodiny.“

Ema: „Dobrý den,chtěla bych se zeptat,v čem je vlastně učení s tablety přínosem?Co vás vedlo k tomuto projektu a čemu to v rámci výuky pomůže?Jakou výhodou bude nahrazení knih a učebnic tablety?Moc děkuji za odpověď“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň, Ema. Na základe výskumu sa ukazuje, že výuka so zmysluplným zapojením technológií je zábavnejšia, interaktívnejšia a deti sa do školy skutočne tešia. Dokonca viac ako 70% žiakov i učiteľov by uvítalo ešte vačšie zapojenie. Nie je cieľom projektu nahradiť knihy, učebnice, ale len ponúknuť alternatívu a hlavne doplnok klasického vyučovania.“

Markéta Pomlázková: „Kde můžu vidět výsledky práce, nebo nějaké materiály od dětí z těch škol?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň, Markéta. Všetky detaily o projekte nájdete na stránkách www.skoladotykem.cz, kde sú tiež uložené výstupy projektu, učiteľov i žiakov, a zároveň i metodické bloky učiteľov k tomu, akým sposobom sa im s tabletmi pracuje, čo im to prinieslo či vzalo. Na konci školského roku budeme organizovať konfenrenciu pre učiteľov, odbornú veřejnost i rodičov, kde budeme práve prezentovať výstupy z výskumu i skúsenosti učiteľov. Ďalšie informácie budú zverejnené na stránkach projektu.“

ředitel ZŠ, Hradec: „Tak vy jste ze Samsungu. Tak mi řekněte, nesledujete tím jenom reklamu a prodej?V čem je tento projekt tak výjimečný?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň, pan riaditeľ. Spoločnosť Samsung Electronics v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti dlhodobo podporuje vzdelávanie mladých ľudí a vytvára podmienky pre ich lepšie uplatnenie na trhu práce. Podobnými projektami sa snažíme vytvárať pridané hodnoty pre spoločnosť a prispieť k diskuzi o digitalizácií školstva. Podobné projekty sa realizujú celosvetovo a pre príklady pozitívne vnímaných projektov nemusíme ísť ďaleko. Na Slovensku sme spustili podobný projekt Škola na dotyk minulý školský rok a dnes sme už v jeho druhej fáze, kde sa sústreďujeme na metodickú a didaktickú podpodru učiteľov.“

Zuza: „Co bude na konci školního roku? To zase těm dětem ty tablety vezmete? Děkuji za odpověď.“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň. Samozrejme, tablety žiakom a školám neberieme, zostávajú im aj naďalej a budú k dispozícií ďalším a ďalším žiakom a triedam.“

Simona P.: „Dobrý den, máte nějaké informace o tom, jestli se s tablety učí děti v jiných zemích. Stalo se to už někde běžnou součástí výuky?“

Zelenická Zuzana a Vondráková Mgr. Miluše: „Dobrý deň, Simona. Ano, v mnohých európskych krajinách sú tablety a dotykové technológie bežnou súčasťou výuky na základných, stredných a vysokých školách. Sme radi, že sa nám podarilo naštartovať projekt Škola dotykem i v Českej a Slovenskej republike a veríme, že bude úspešný a rozprúdi debatu o digitalizácií školstva.“

Renata: „Dobrý den, nenašla jsem odpovět, chci se tedy zeptat znovu jestli je to pro děti zdrávě když celé dny koukají na obrazovku zda se jim nekazí zrak. Mám 3 letou dceru a na tabletu hraje hry pro rozvoj ale snažím se ji omezovat at u toho nesedí pořád.“

Zelenická Zuzana: „Dobrý deň, Renata. Určite nie je zdravé pozerať na obrazovku celý deň, aj keď dnešné obrazovky tabletov a telefónov sú konštruované tak, že nie sú zdraviu škodlivé. Ale to nie je cieľom našeho projektu, aby deti používali tablety denno-denne a behom celého vyučovania. Celý proces zapojenia technológií je riadený učiteľom a ako doplnok výuky, ktorý si sám učiteľ zvolí a riadi.“

Lucie: „Dobrý den, myslím si že to dobrý krok. Krok dopředu. Nicméně, bych děti a učitele na základních školách vůbec takto nezatěžovala. Myslím si, že tento nový způsob učení, by byl lepší aplikovat až od 15-ti let, tedy pro žaky po základní škole. Nemyslíte?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň a ďakujem za otázku. Áno, vnímáme to tak, že technológie sú dnes bežnou súčasťou našich životov i životov našich detí. Preto je prirodzené, že sa postupne dostanú aj do škol a začnu sa využívať zmysluplne i na vzdelávacie účely, a nie len na hru. Cieľom našeho projektu je práve zistiť, aký dopad technológie majú na vyučovanie na roznych stupňoch a na rozličné predmety. Tešíme sa na výsledky výskumu, z ktorého by sme okrem iného radi vyčítali, pre akú vekovú kategóriu a na aké účely sú technológie vhodné.“

DCTD: „Kdo vymyslel školu dotykem?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň. Projekt Škola dotykem je spoločným projektom spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, ktorá poskytuje technológie a neziskovej organizácie EDUkační LAboratoř - Edulab, ktorá poskytuje didaktickú a metodickú podporu.“

matka žáka ze třídy Školy dotykem: „Zdravím Váz Zuzko. Můj syn je ve škole, která je zapojena ve Škole dotykem. Jsme za to rádi, přijde nám, že o to lépe využívá volný čas, protože už nechce každou volnou chvilku trávit na počítači. Jak se vám to podařilo? Děkuji.“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň a ďakujem Vám za komentár. Sme radi, že sa nenaplnili obavy mnohých, že deti budú na tabletoch od rána do večera. Za úspechy ďakujeme neziskovej organizácií Edulab za metodickú a didaktickú podporu, ale hlavne riaditeľkom a učiteľom zapojených do projektu, ktorí sú tími, ktorí projektu dávajú konkrétnu tvár a podobu.“

František: „Můžete mi vysvětlit jak může učitel sledovat 24 dětí a jejich práci na tabletu? to nejde uhlídat.“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň, František. Je to možné vďaka špeciálnemu softwaru Samsung School, ktorý umožňuje na učiteľskom tablete i dotykovej obrazovke zobraziť všetkých prihlásených žiakov až do počtu 40mu umožňuje individuálne komunikovať s konkrétnym žiakom pomocou zdielania obrazoviek či individuálného chatu. Zároveň može učiteľ monitorovať, čo jednotliví žiaci na tablete robia a prípadne zablokovať obrazovku či prístup na internet. Príďte si to k nám do Edulabu sám vyskúšať:-)“

Pavlína, Kašperské hory: „Dobrý den, na co se můžeme těšit v příštím roce? Bude Projekt pokračovat?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň, Pavlína. Pokiaľ nám výskum ukáže, že tablety v škole majú zmysel a zmysluplné využitie, tak určite budeme s projektom pokračovať. Máme pripravené zaujímavé aktivity pre žiakov i učiteľov, ale nebudeme predbiehať a počkáme na záverečnú konferenciu v lete 2015, kde budú odprezentované výstupy spomínaného výskumu.“

Petra: „proč neodpovídáte na vše?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň, snažím sa, ale dotazov je veľa a odpovedám postupne ako prichádzajú.“

Jana Vlachová, učitelka: „Jsou tablety dětem k dispozici jen ve škole nebo je smí užívat i doma?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň. To, či si deti možu tablety vziať i domov na domáce úlohy, je na rozhodnutí školy. Primárne ale žiaci používajú tablety počas vyučovania. Samozrejme, ale podporujeme školy v tom, aby preniesli klasickú výuku i mimo triedu, napríklad v rámci projektového vyučovania v prírode.“

Bára, učitelka na mateřské: „Co říkají na tento projekt učitelé, nebojí se, že děti ovládají techniku lépe než oni?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň a ďakujem za otázku. Áno, tieto obavy tu samozrejme sú a sú opodstatnené. Ale je to na učiteľovi, aby túto zdanlivú nevýhodu premenil na príležitosť, ako do tvorby hodiny zapojiť i svojich žiakov. Samozrejme, naša partnerská neziskovka Edulab poskytuje učiteľom neustálu didaktickú i technickú podporu formou individuálnych konzultácií, online platforiem či školení.“

Maruška: „Mám desetiletého syna a přijde mně, že se děti často poměřují podle toho, jaké nosí oblečení, mají mobily, atp. Nepodporuje to ještě více závist?“

Zuzana Zelenická : „Nie, Maruška, nepodporuje, pretože všetci žiaci v danej triede majú rovnaký prístup k tabletom a technológiam.“

Leona z Plzně: „Jako rodiče by mě zajímalo, jestli jsou zaznamenány nějaké pokroky, když je při vyučování používán tablet?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý deň, Leona. Áno, v rámci už realizovaného podobného projektu na Slovensku Škola na dotyk sa ukázalo, že tablety majú pozitívny vplyv na motiváciu žiakov k učeniu a učenie je zábavnejšie a interaktívnejšie. Viac jako 70% žiakov by uvítalo vačšie zapojenie technológií do výučby.“

Klára z Malešic: „Dobrý den, kolik škol jste vybrali a podle čeho?“

Zuzana Zelenická : „Dobrý den, vybrali sme 12 škol z celej Českej republiky. Konkrétne školy nájdete na web stránkach www.skoladotykem.cz“