Magazín nejen pro zdravotně postižené

V důsledku úrazu nebo závažného onemocnění může dojít u některých pacientů k selhání dýchání. Většina takto postižených dětí a dospělých musela dříve trávit čas jen v nemocnici. Díky moderním přístrojům, lékařské péči i obětavým a odvážným pečujícím rodinám, může v současnosti stále více takto nemocných žít doma, zapojit se do běžného života, chodit do školy, pracovat a dělat věci, o kterých by v nemocnici jen snili. Domácí umělá plicní ventilace pomocí speciálního přenosného přístroje nahrazuje ztrátu schopnosti spontánního dýchání. Domácí péči ale předchází pečlivá a náročná příprava a odborné proškolení pacienta a jeho blízkých. V Klíči nahlédneme do příběhů několika pacientů a jejich rodin, zeptáme se odborníků, za jakých podmínek mohou tito lidé žít doma. Představíme organizaci Dech života, která pomáhá nejen se zajišťováním potřebných pomůcek, s úpravou domácího prostředí, poskytuje informace, rady, je k dispozici na zavolání 24 hodin denně, ale také vydává časopis Jsi doma. Kromě dalších obdivuhodných aktivit tato organizace letos uspořádala historicky první letní tábor pro mladé lidi odkázané na umělé dýchání za pomoci přístroje.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrMagazín