Magazín nejen pro zdravotně postižené

Obsah dílu

Přehrát vše

Pokroky v medicíně vyhlížíme v očekávání, že utrpení, která nám způsobují dosud nevyléčitelná onemocnění, brzy skončí. Někdy se ale naopak potřebujeme vrátit s pokorou k moudrosti přírody a jejím darům, které nám pomáhají při volbě cesty za zdravím. Příběhy, do kterých dnes v Klíči nahlédneme, nás zavedou na vrcholy možností současné medicíny, ale také do hloubky lidské duše, když hledá a znovu v sobě probouzí hojivé síly na cestě k uzdravení.

Navštívíme Institut klinické a experimentální medicíny, odkud se dnes vrací do života pacienti, kteří ještě před pár desítkami let neměli po selhání ledvin prakticky žádnou naději. Vážné onemocnění nebývá vítaným společníkem v žádném věku. Když přichází nečekaně na přelomu dětství a dospělosti, jsme o to víc nejen zaskočeni, ale možná i víc přípraveni se s překážkami a nemocí utkat. O síle a odvaze čelit problémům je první příběh pacienta, dnes již po úspěšné transplantaci ledviny.

Najít bezpečné místo, mít důvěru v nejlepší podporu a odborou péči, ale mít také možnost s někým mluvit o svém strachu, svých potřebách a přáních. To jsou hodnoty, které rutinní lékařské zákroky mění v respektující partnerský vztah a přispívají k naplňování psychických a emočních potřeb pacientů. Jaké místo v tomto společném úsilí může mít dula, nově se u nás rodící pomáhající profese, která poskytuje emoční a psychickou podporu v těhotenství, porodu a šestinedělí a postupně se stává i uznávanou součástí týmu zdravotníků? Tak to je další téma, které bychom chtěli představit v našem pořadu Klíč.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 P ST
ŽánrMagazín