Publicistický pořad JUDr.Oty Poppa a Karla Kyncla vyvrací lži uvedené v propagandistické knize „K událostem v Československu“ o údajné kontrarevoluci v roce 1968.

Karel Kyncl a Ota Popp dokazují lživost sovětského pamfletu tzv. Bílé knihy rozhovory a citacemi s přímými účastníky citovaných událostí.

Pravda o článku Jiřího Hanzelky Hodina pravdy v Mladé Frontě:
K článku se vyjadřuje šéfredaktor listu Miroslav Jelínek a dementuje tvrzení z Bílé knihy o údajných urážkách a degradaci posledních dvaceti let. Citace MF z 22. 6. 1968.

Pravda o existenci nové rubriky Dělnická tribuna v Literárních listech nebo Mladá fronta:
Šéfredaktor listu Miroslav Jelínek tvrdí, že žádná taková rubrika neexistuje

Pravda o článku v MF o zákazu KSČ a pálení komunistických knih:
Šéfredaktor listu Miroslav Jelínek uvádí na pravou míru článek, který byl zkresleně citován v mnoha zahraničních denících. Jednalo se o dopis Josefa Smrkovského, který odpovídal pohraničníkům, v němž cituje leták nalezený na ulici.

Pravda o článcích v MF o hanění života v SSSR:
Šéfredaktor listu Miroslav Jelínek uvádí, že texty z roku 1967 psala autorka, která za své texty o SSSR dostala vyznamenání v novinářské Fučíkově soutěži a druhý autor je nositelem ceny Akademie věd za popularizaci vědy.

Pravda o dopisech čtenářů v MF z 8. července:
Šéfredaktor listu Miroslav Jelínek uvádí, že MF žádné dopisy 8. července nezveřejňovala.

Pravda o ilegálních pojízdných vysílačkách z NSR:
Alfréd Technik, vedoucí tiskového oddělení Ústřední správy spojů zdůrazňuje, že žádný československý vysílač u nás nevysílal ilegálně.

Pravda o štvanici na 99 pragováků, kteří zaslali dopis do moskevské Pravdy:
Jeden ze signatářů dopisu 99 pragováků, Jiří Duben o nesprávném pochopení dopisu.

Pravda o svědectví reportéra Daily Expres Denisa Bluerta o pronásledování dělníků Auto Praga:
Jiří Duben dementuje svou vlastní citaci pro anglického reportéra. Podnikový ředitel n. p. Auto Praga Hrnčíř, sděluje dopisem, že nikdo ze signatářů nebyl propuštěn, pouze jeden pracovník odchází sám.

Pravda o citaci z vypracovaného návrhu stanov strany kolektivem Dr. Miloslava Havlíčka:
O rozpracovaném návrhu hovoří Dr. Miloslav Havlíček z Vojenskopolitické akademie.

Pravda o vraždě náčelníka štábu Lidových milic v Teplicích Františka Veselého:
Velitel milicí v Teplicích, František Veselý, měl být podle Bílé knihy vyhozen z okna. Pravda je však jiná, hovoří František Veselý a tvrdí, že sám chtěl spáchat sebevraždu, milicionáři mu však zabránili.

Pravda o sestřelení sovětské vrtulníku u Teplic 24. 8. 1968, při kterém prý zahynuli dva novináři:
Jaroslav Hampejs, vedoucí tajemník OV KSČ v Teplicích, dementuje střílení a odmítnutí pomoci raněným. Dle samotného kapitána vrtulníku stroj vypověděl službu. Dva civilisté, kteří při nehodě zahynuli, zabily hořící balíky propagandistických letáků v zavazadlovém prostoru vrtulníku. Dementuje i sestřelení jiného vrtulníku.

Pravda o článku Radoslava Seluckého v Svobodném Slově o RVHP:
Radoslav Selucký vyvrací tvrzení Bílé knihy o jeho údajném hanopisu RVHP. Hospodářská reforma byla schválena již před lednem na XIII. sjezdu KSČ jako ozdravení národního hospodářství.

Pravda o vystoupení Eduarda Goldstückera a Antonína Šnejdárka v bavorském rozhlase:
prof. Antonín Šnejdárek uvádí na pravou míru rozhovor v bavorském rozhlase, kde oba hájili socialismus jako vyšší formu demokracie.

Pravda o shromažďování zbraní i ze skladů Lidových milic:
Rudolf Horčic, náčelník generálního štábu lidových milicí, toto tvrzení v článku Lidové milice včera a dnes v časopise Život strany č. 22/68 dementuje. Zbraně LM byly maximálně použity vojsky Varšavské smlouvy.

Pravda o natočení pořadu Na pomoc generální prokuratuře, který byl údajně natočen podle článku v Der Spiegel:
Arnošt Friedrich, šéfredaktor Hlavní redakce publicistiky a dokumentu hovoří o Beno Weigelovi a článku v Der Spiegelu k smrti Jana Masaryka. ČST první uvedla pochybnosti ohledně tohoto článku právě v pořadu Na pomoc generální prokuratuře. Ukázka z 1. dílu, kde režisér Vlastimil Vávra bere text Spiegelu s velkou rezervou.

Stopáž43 minut
Rok výroby 1968
 P čb 4:3