Chat

host

MUDr. František Koukolík

Motto: „ Stárnoucí populace je politická výzva, nikoli katastrofa.“

MUDr. František Koukolík, DrSc., (* 22. listopadu 1941, Praha) je český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu. Od roku 1983 pracuje na pozici primáře patologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Na žádost ministerstva zdravotnictví začal v roce 2001 tvořit Národní referenční laboratoř pro transmisivní spongiformní encefalopatii a Creuzfeldtovu-Jakobovu nemoc, jejíž se stal vedoucím. V roce 2003 byla Světovou zdravotnickou organizací certifikována do sítě evropských laboratoří vykonávající dohled nad prionovými chorobami. Dokončena byla ke konci roku 2006 a nese název Laboratoř lidských prionových chorob. K roku 2008 byla jediným takovým zařízením na světě, která kontinuálně testovala dárcovské mozky poskytující rohovky.

Věnuje se vědecké esejistice. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí. Kromě přednášek přispívá do vysílání v rozhlase (Meteor, Leonardo) a do televize (např. seriál Mozek a jeho duše, Vysílá Britanica, Hádala se duše s tělem, Jádro – tyto televizní eseje vyšly i knižně), i do časopisů či novin. Zpopularizoval v ČR pojmy: deprivant, mem aj.

Jméno „Koukolík“ obdržela planetka 10213 1997 RK7 (objevili M.Tichý a Z. Moravec, Kleť 1997).

V právě odvysílané nové sérii České televize Metuzalém se František Koukolík zabýval stářím a stárnutím. Jejím cílem bylo seznámit nejširší veřejnost se zcela praktickými, ale i teoretickými otázkami stárnutí: jak se stárne úspěšně, biologie a neurobiologie stárnutí, ekonomika a sociologie stárnutí, psychologie a medicína stárnutí, jak se na stárnutí připravit a jak je zvládat, co se v průběh stárnutí děje.

Záznam chatu ze čtvrtka 19. dubna 2012

Martin Stránský: „Vážený pane doktore, díky Vám i ČT za krásný, motivující a k přemýšlení vedoucí pořad pro všechny generace - doufám, že brzy bude další - a dovoluju si položit dotaz: Jaký máte názor na "living will" ? Děkuji a přeji Vám i nám mnoho dalších takových příležitostí v televizi, hodně zdraví, a těším se na knižní vydání esejů podobně jako tomu bylo u pořadu Jádro!“

MUDr. František Koukolík: „Děkuji.Máte-li pojmem living will na mysli vůli žít/přežít, někteří lidé ji mají neuvěřitelnou, překonává všechny odhady.“

Stanislav Doušek: „Buďte zdráv pane doktore věd Koukolíku, měl bych na Vás pár dotazů. 1. Kolik jste přečetl knih za Váš dosavadní život (alespoň přibližně) a jak často čtete knihy nyní - řekněme počet za rok? 2. Zmiňoval jste Ernsta Mayra a jeho kognitivní fitnes, neustálé psaní nových knih plných jedinečných témat a myšlenek. Hodláte ho následovat a být činný a nadále psát další knihy, klidně také až do smrti? V srdci doufám, že ano! 3. Kolik druhů inteligence dle Vás lze aktuálně rozlišit? Neuropsycholog Michael Persinger and renomovaný neurovědec V.S. Ramachandran (bohužel v češtině od něho knižně stále nic není) dnes rozlišují již minimálně 21 specifických inteligencí či inteligenčních - mentálních okruhů, včetně inteligence spirituální. Jak to vidíte Vy? 4. Kauza norské masakry pravicového aktivisty Anderse Breivika: dle mého názoru je tento člověk příčetný a značně inteligentní (četl jsem i jeho prohlášení, které by rozhodně pitomec nenapsal), myslíte si, že jde o prototyp člověka, který by seděl na diagnózu deprivanta či sociopata etc. či nikoliv? 5. Jak významně může být dle Vás toxoplazmoza (případně i chlamydie) nebezpečné pro postižení/narušení funkcí mozku? 6. Pokud vydáte knihu k pořadu Mezutalém (a pevně doufám, že ano), nepřemýšlel jste nad tím, že by vyšlo i DVD Metuzalém se všemi díly a dodatky, podobně jako vyšla série Luďka Munzara Paměť stromů etc.? Jsem přesvědčen, že zájem by u minoritní zainteresované části populace byl. Děkuji za případné zodpovězení mých dotazů. Stanislav Doušek“

MUDr. František Koukolík: „Dobře to nevím. V roce 1947 mne v 1. obecné naučili aperceptivní čtení. Čtu rychle, stránky najednou, ale jak to dělám, nevím. V současnosti čtu hlavně vědecké práce v časopisech, knihy málo. Podle toho co vím, existuje jediná inteligence, g faktor, ty ostatní jsou její "projevy".O panu Breivikovi se nemohou dohodnout psychiatrická konsilia. Nevím. Obě příčiny mohou mozek narušit. O knihu se pokusím.“

Jarmila P.: „Pane doktore, můžete vysvětlit, co je Creutzfeld-Jakobova nemoc, jak k ní lze přijít a kolik případů je v ČR zaznamenáno?“

MUDr. František Koukolík: „Jde o prionové onemocnění, 15% případů je dědičných, v současnosti zaznamenáváme 15 - 20 případů/rok“

slavkov: „Jak se povedla nová série Metuzalém?“

MUDr. František Koukolík: „Posoudí diváci a odborníci.“

slavkov: „Znáte toto: "Koukol volá Chrpu - Chrpa slyší!"“

MUDr. František Koukolík: „Ne.“

gan: „V Dějinách zemí koruny české II. - druhé opravené a doplnění vydání - je věta, že v době českého komunismu žilo asi milion občanů pod hranicí chudoby, ale byli to většinou důchodci, které není příliš vidět a zřídkakdy slyšet. CO vy na to? A jak se to po r. 89 proměnilo?“

MUDr. František Koukolík: „Tuším W. Churchillovi se přičítá výrok: "Věřím jen těm statistikám, které jsem zfalšoval sám."“

Jiří Doubrava: „„ Stárnoucí populace je politická výzva, nikoli katastrofa.“ Můžete, prosím, rozšířit tuto myšlenku? Děkuji Vám, pane doktore.“

MUDr. František Koukolík: „Mám na mysli větší počet pracovních příležitostí, využití zkušenosti, odbourávání ageismu,sociální programy...“

Lenka P.: „Jak se díváte na nový zdravotnický zákon o institutu "Living Will? Hezký večer“

MUDr. František Koukolík: „Nevím o něm, nemohu komentovat“

ad usum p r: „Četl jste článek na tydnu.cz - "Souložte bezpečně, radí seniorům video"“

MUDr. František Koukolík: „nečetl“

ad usum p r: „Kdo se v historii lidstva dožil nejvyššího věku vůbec?“

MUDr. František Koukolík: „Úředně to do nedávna byla jistá Francouzka, dožila se, tuším 116 let - ale neberte mne prosím za slovo“

ad usum p r: „Je dostatek pořadů pro seniory v TV, rádiu?“

MUDr. František Koukolík: „Nesleduji, nevím přesně“

ad usum p r: „Stává se, že se někdo dožije dnes u nás či v zahraničí toho, že bude prapradědečkem či praprababičkou?“

MUDr. František Koukolík: „Stává“

ad usum p r: „Jak kvalitní jsou dnes domovy důchodců v České republice?“

MUDr. František Koukolík: „Nedokáži přesně odpovědět: je to na delší rozbor. Viděl jsem skvělé i neskvělé.“

ad usum p r: „Zajímá Vás, jak kvalitně pro důchodce pracují či pracovali organizace Důchodci za životní jistity, Svaz důchodců, Rada seniorů, Sdružení důchodců ČR, Hnutí důchodců za životní jistoty?“

MUDr. František Koukolík: „Při své zátěži tyto informace nedokáži vstřebat“

ad usum p r: „Znáte píseň od Olympicu - Stárnout?“

MUDr. František Koukolík: „Ne“

GM: „Jak vidíte ergoterapii?“

MUDr. František Koukolík: „Je zásadní“

GM: „Co byste řekl k mottu: „ Stárnoucí populace je politická výzva, nikoli katastrofa.“ ?“

MUDr. František Koukolík: „Viz výše“

GM: „Jak časté jsou sebevraždy ve stáří?“

MUDr. František Koukolík: „Celkový počet sebevražd trvale klesá. Nicméně má dva vrcholy: dospívání a stáří.“

GM: „Jak překonat strach ze stáří - konkrétně z nemocí, opuštěnosti, fyzické nevzhlednosti?“

MUDr. František Koukolík: „Prací na sobě - je to strašná práce.“

Sandokan Budokan: „Existuje něco jako stařecká hudrovací porucha?“

MUDr. František Koukolík: „Mám pocit, že existuje: trpí jí nešťastní starší lidé, jimž se život nebo stáří v něčem nepovedly. A tak brblají.“

Sandokan Budokan: „Co si myslíte o předčasném stárnutí?“

MUDr. František Koukolík: „Záleží na příčině.“

Sandokan Budokan: „Jak vidíte problém xenofobie a diskriminace starších lidí?“

MUDr. František Koukolík: „Podobá se rasismu nebo sexismu“

Sandokan Budokan: „Kdo je v ČR nyní nejstarší ženou a nejstarším mužem?“

MUDr. František Koukolík: „Nevím“

Sandokan Budokan: „Na kolika jste byl ve svém životě pitvách?“

MUDr. František Koukolík: „Těžko odhadnout: patologem jsem 43 let“

Sandokan Budokan: „Vy sám už jste ve starobní penzi?“

MUDr. František Koukolík: „Pracuji na plný úvazek ****** Vážení diváci, děkuji za otázky. Vypadá to, že další už nejsou a tak dovolte, abych se s vámi rozloučil. V úctě a s pozdravem, František Koukolík“

Věra Strnadová: „Vážený pane doktore, prosím, povězte, jaký máte názor na očkování dětí. Děkuji Vám“

MUDr. František Koukolík: „Očkovat je nutné. Jako každý zákrok to má rizika. Jsou však v porovnání s důsledky, které má šíření infekcí v neočkované populaci, podstatně menší. Nadto mohou infekční příčiny dostat v neočkované populaci "zuby" a poškodit i populaci očkovanou.“

Stanislav Dvořák: „Pane doktore Koukolíku, mrzí mě, že zde dostáváte z valné většiny poměrně hloupé a banální dotazy, které jste navíc již zodpověděl v pořadu. Je mi to líto, čekal jsem jinou sortu lidí, ale z většiny, jak vidět, bohužel.. Chci se však zeptat, zda nebude znovu vydána dvojice knih Stupidologie I. a II. Je beznadějně vyprodána. Nevíte, zda Galen nemá v plánu udělat dotisk, případně dokonce Vámi aktualizovaný či doplněný? Jak celkově vidíte směřování současného sociokulturního paradigmatu? Vím, že jste velký skeptik, myslíte tedy, že lidstvo se skutečně může zahnat do totální záhuby? A jak nahlížíte na koncepci NEW WORLD ORDER, která, jak je více než evidentní zaplavuje prostřednictvím mocné globální elity a síly jejich gigantických korporací svět a decimuje celé státy a národy. Nevím, zda li jste viděl dobře zpracovaný, dosti sofistikovaný film na toto téma, Invisible Empire - A New World Order Defined - zde s titulky http://www.youtube.com/watch?v=wwAMxByScnE. Hodně se zde pojednává i o nutnosti výrazně snížit populaci lidstva, celosvětově až o 80%. Je fakt, že David Rockefeller i Henry Kissinger a Zbigniew Brzezinski skutečně vypracovali koncepce, které mají dramaticky snížit populaci planety, i vakcinacemi a jedy v jídle atd. Co si o tom myslíte? Já o tom nepochybuji! Jsem tedy hlupák nebo šílenec, jak se snaží lidem namluvit masmédia o lidech, kteří věří na globální elitu a její zlo, či se i Vy přikláníte, že něco pravdy na tom je? Děkuji a přeji Vám rozumné a nezakomplexované tazatele.“

MUDr. František Koukolík: „Poslední podobu Vzpoury deprivantů vydal v r. 2008 nakl. Galén.Film jsem neviděl, nemohu komentovat. O současných rizicích jsem se pokusil pojednat v knížce Mocenská posedlost (Galén,2010). Domnívám se, že jsme ohrožený druh života. Přeji si, abych se mýlil.“

Anna: „Prosím, jak bojovat proti depresi?“

MUDr. František Koukolík: „1. poznat, že skutečně o depresi jde 2. to umí dobrý psychiatr - takže se nestydět a navštívit. 3 jestliže o ni jde, pak léčit pořádně, dostatečně dlouho: farmaky i psychoterapií.“

Honza: „Pane doktore, co je to mem?“

MUDr. František Koukolík: „Gen je genetický replikátor, něco, co se umí okopírovat a předat do další generace. Mem je negenetický replikátor. Geny jsou poměrně dobře definované. Memy ne. Memem může být popěvek, způsobe jak se dělají hrnce, politická teorie. Genetika je věda. Memetika je předmět debaty.“

Radek N.: „Co víte o planetce, která byla po vás pojmen ována? Díky za odpověď.“

MUDr. František Koukolík: „Občas se podívám, kde je.“

martin: „Co jsou to prionové choroby? V jakém případě je C.J. nemoc dědičná, říkalo se, že je to záležitost nakažení.“

MUDr. František Koukolík: „Priony jsou infekční bílkovinné částice. Existují "hodné", ty jsou normální součást buněk, a "zlé", které jsou příčinou 10 chorob zvířat a lidí. Od hodných se liší prostorovým uspořádáním molekuly. Asi 15% případů prionových chorob je dědičných. Priony lze přenést z člověka na člověka, z člověka na zvíře i opačně. Choroby jsou to velmi vzácné. Léčení není známo.“

Šatavová J.: „Jak se, pane doktore, udržujete v duševní a tělesné formě Vy? Zdravím Vás“

MUDr. František Koukolík: „Pracuji, baví mne to, pokouším se (mírně a nerad) hýbat, jíst méně než by mi chutnalo (běda).“

dr.Lukeš: „Bohužel mnohé podniky posílají své vysokoškolsky vzdělané zaměstnance nad 65 let do důchodů, aniž by využili jejich letitých zkušeností a znalostí. Myslím, že řada z nich by ráda pracovala třeba částečně, z domova a pod. Znám případy, kdy zaměstnancům s blížícím se penzijním věkem, bez ohledu na jejich pracovní výkon, nezvyšují už plat, nedostávají prémie atd.“

MUDr. František Koukolík: „Vím o tom - je to součást ageismu.“

Jiří Kolman: „Pane doktore, máte nějaké koníčky, příp.máte na ně čas? Zdraví“

MUDr. František Koukolík: „Mým koníčkem je vztah mozku a chování, lidská nátura z tohoto úhlu pohledu.“

Milena Pivoňková: „Nechci se ptát,chci poděkovat panu doktorovi za nádherný cyklus esejí. Děkuji“

MUDr. František Koukolík: „Děkuji. Upřímně si vážím ocenění - smím-li poznamenat, za Metuzalémem je celý tým lidí, počínaje paní Drdovou, dramaturgyní, panem O. Reifem,režisérem, p. B. Slavíke, kameramanem. p. A. Průchou, jenž se dřel s těžkou kamerou a řadou dalších...Moc rád jsem s nimi pracoval, bez nich by Metuzalém nebyl, hodně mne naučili.“

Strnadovi: „Kolik máte, pane doktore, dětí? Pracují ve stejných oborech jako Vy? Hezký večer a dík za Metuzalém.“

MUDr. František Koukolík: „Dvě, pracují v jiných oborech.“

Myšák J.: „Dobrý večer, mohu se zeptat, jakou knihu píšete teď? Je málo vědců, kteří dovedou popularizovat jako Vy, s vtipem a ještě hereckým talentem...! Máte rád divadlo, poezii, hudbu? Hodně úspěchů i nadále a děkuji za odpověď.“

MUDr. František Koukolík: „Neurovědu pro kouče. Herecký talent nemám, měl jsem štěstí na režiséry. Vědec nejsem: jsem lékař, patolog, diagnostik, těší mne vědecká esejistika. Do divadla se teď nedostanu, poezii i muziku mám moc rád.“

Katka: „Jaká část mozku pracuje při učení cizím jazykům? Díky.“

MUDr. František Koukolík: „Řečové jazykové oblasti, málem polovina mozkové kůry, jste-li čistá pravačka, pak většinou vlevo.“

Petr Vostrý: „Moje otázka zní: Je možné, aby veřejnost navštěvovala Vaše přednášky? Děkuji.“

MUDr. František Koukolík: „Přednáším lékařům a medikům. Pro veřejnost výjimečně.“

Stanislav Dvořák: „Pane doktore Koukolíku, mem je již vcelku vyžitý a opouštěný teorém, neprosadil se, existují již výrazně lepší schématické teorie, které teze založené dříve na memetickém výkladu osvětlují lépe a vědečtěji. To jen dodatek, pokud nejste v tomto ještě aktualizován. Vaše knihy mám všechny a šířím Váš odkaz mezi myslící lidi se zájmem o rozvoj a poznání. Další můj dotaz směřuje na Alzheimerovu nemoc. Má se za to, že chlamydiová infekce ovlivňuje její rozvoj. Vím, že v ČR neexistuje klinický výzkum této přinejmenším hypotézy, ve Švýcarsku, Saúdské Arábii a USA jsou v tomto dál a vše nasvědčuje, že chlamydie skutečně ovlivňují mozek, parazitují intracelulárně v neuronech. Nemáte o tom z pozice Vaší profese nějaké bližší informace či prakticky vykázané poznatky? Děkuji.“

MUDr. František Koukolík: „Jde o výzkumný směr, tedy hypotézu. Testování ukáže platnost.“

Ing.Rovenský: „Jak jste, pane doktore uvažoval při výběru témat esejů Metuzalém? Děkuji.“

MUDr. František Koukolík: „Pokoušel jsem hlavou i srdcem.“

Tůma: „Zajímalo by mě, zda jste už od mládí směřoval k medicíně. Měl jste nějaký vzor profesní, a také lidský v životě ( rodiče a pod.?).“

MUDr. František Koukolík: „Směřoval. V rodině byli skvělí lékaři. Setkával jsem se s nimi v literatuře, později na fakultě.“

Jiřina Ptáčková: „Který díl televizního Metuzaléma máte Vy nejraději, pane doktore? Případně proč?“

MUDr. František Koukolík: „To je jako když se zeptáte táty, které ze svých dětí má nejraději. Nedokážu odpovědět.“

V. Novák, Praha: „Slyšel jsem o knize, která má v názvu jméno Dostojevskij, zatím jsem ji nesehnal. Můžete prosím něco říci o jejím obsahu? Děkuji Vám.“

MUDr. František Koukolík: „Knížka se jmenuje Proč se Dostojevskij mýlil? Je pokusem podívat se na jednu z klíčových myšlenek jednoho z největšího spisovatelů světa, najdete ji v Bratrech Karamazových, o přibližně 150 let později.“

Lindauer: „Je velká škoda, že neexistuje dokumentární film o Vás , pane doktore. Snad se televize "pochlapí". Mimochodem, potěšily Vás hlasy o prezidentské kandidatuře? Srdečně pozdravuji a těším se na další pořady.“

MUDr. František Koukolík: „Bruno Kreisky, rakouský kancléř, byl dotázán v době, kdy Západ ignoroval moskevské olympijské hry, co o tom soudí, zda by přece jen Rakousko nemělo a jak by sám...Bruno K. menší dosti baculatý, pravil: "Dovedete si mne představit,jak běžím stovku?"“

Trnka Ing.: „Přednášíte také na setkáních České učené společnosti? Zdravím a děkuji“

MUDr. František Koukolík: „Ne.“