Dopravní podniky generují ročně stovky dětských dlužníků, což právníci označují za protiústavní. Dokument z nové série o problémech soužití v české společnosti. Režie M. Hertlová

Dluhy dětí nemají existovat. Právníci a neziskové organizace tvrdí, že systém, který to umožňuje, jedná protiústavně a v rozporu s úmluvou o právech dítěte. Plzeň prostřednictvím plzeňského dopravního podniku (PMDP) generuje ročně stovky dětských dlužníků. Jak je to možné a jaké dopady má tato praxe na českou společnost, zkoumá ve svém dokumentu Monika Hertlová. Podle odhadů organizace Člověk v tísni je v České republice okolo statisíce finančních závazků, které vznikly v dětství a jsou vymáhány. Přesná statistika dluhů dětí za jízdu na černo zatím není zpracována. Autorka mluví s mladými lidmi, kteří na prahu dospělosti čelí exekucím a splácejí nemalé částky. Problém řeší také s advokáty, odborníky a ústavními soudci.

Monika Hertlová
dokumentaristka

Monika Hertlová


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument