Cyklus vlastivědných dokumentů o historických parcích a zahradách zachycuje vývoj zahradních stylů, architektury i osudů pozoruhodných osobností. Vyrobilo Centrum dokumentu a publicistiky Televizního studia Ostrava v dramaturgii Vladimíra Štvrtni. Na mapě neopakovatelných míst a zážitků nám průvodkyní bude herečka Zuzana Slavíková. Režie je v rukou Petra Lokaje a Jána Nováka.

Rajské zahrady chtějí pro televizní diváky objevit a zprostředkovat hodnoty, skryté v naší kulturní krajině. Nabídnout možnost pochopit něco z odkazu naší minulosti, z dob, kdy se zahrada měnila v park a park se měnil v krajinu. Přineseme důkazy o tom, že české země zaujímaly v Evropě po celou dobu její novodobé kulturní historie své pevné místo. Napříč čtyřmi staletími (od r. 1700) se prolíná téma schopné zaujmout širokou i odbornou veřejnost. Nový publicistický cyklus přichází v komplexnějším rozsahu s doposud nezpracovaným a přitom společensky závažným tématem, které může posílit opomíjené povědomí o evropských historických a myšlenkových proudech ve vývoji české kultury.

Téměř vše, na co v krajině českých zemí pohlédneme, je výsledkem záměrné lidské činnosti. Je to odkaz, který nám zanechali naši předkové a my jej považujeme za něco daného, samozřejmého. Ale za zrodem tváře naší kulturní krajiny stojí ohromný kus práce našich předchůdců. A za ním opomíjená jména jejich tvůrců a velké příběhy o lidské touze proměnit svůj domov v Rajskou zahradu.

Naši předkové realizovali své vize a sny, trpělivě čekali na výsledky desítky let, a když přesahovaly rozměr lidského života, předávali je svým dědicům. Zde je třeba hledat kořeny uvědomělého kultivování krajiny. To mělo v našich podmínkách skromné počátky v zahradách raně středověkých hradů, pokračování v klášterních a v zámeckých zahradách a parcích. Vrcholem bylo tříbení rozsáhlých krajinných celků. Dnes na mnoha místech usilujeme o záchranu původních zámeckých areálů, zahrad či jiných krajinných prvků. S poučenou úctou vnímáme dědictví po svých předcích a často při tom, zejména v kontextu nečekaných živelných událostí, usvědčujeme sami sebe z chyb, kterých se při srovnatelném konání dnes dopouštíme.

Jednotlivé díly cyklu Rajské zahrady zahrnují tyto parky a zahradní komplexy: Kratochvíle, Jaroměřice nad Rokytnou, Slavkov u Brna, Slezské Rudoltice, Velké Losiny, Vrchotovy Janovice, Český Krumlov, Průhonice, Krásný Dvůr, Podzámecká a Květná zahrada Kroměříž, Libosad u Jičína a další.

Foto © Archiv ČT, Daniela Radková