Radek Pilař

Výtvarník postavičky Večerníčka

V roce 1993 se navždy uzavřelo mnohostranné dílo Radka Pilaře, významného představitele českého současného výtvarnictví.

Do povědomí české veřejnosti se zapsal jako tvůrce ilustračních doprovodů a animovaných filmů pro děti, z nichž nejvýznamnější je seriál V. Čtvrtka O loupežníku Rumcajsovi a postavička Večerníčka, která zve každý večer děti k pohádce před spaním.

Tyto výtvarné sféry, v nichž dosáhl řadu veřejného uznání a ocenění doma i ve světě, postihují ovšem jen zčásti široký záběr tvůrčí aktivity Radka Pilaře.

Byl umělcem s mimořádným nadáním a výtvarné práci zasvětil celý svůj život.

Kromě ilustrace se věnoval malbě, grafice, fotoasambláži, vytvářel objekty a zabýval se scénickou, filmovou a režisérskou prací. Veškeré jeho tvořivé úsilí nakonec vyústilo do originální výtvarné syntézy, do nové umělecké disciplíny videotvorby, v níž je poprávu zakladatelem tzv. českého videoartu.

Galerie