O projektu

Jaká divadla se hrají po Česku? V rámci cyklu Z první řady uvede ČT art sérii záznamů představení třinácti divadel z třinácti krajů České republiky – vybranou inscenaci ve vysílání vždy doprovodí medailon, který televizním divákům představí konkrétní divadlo a jeho osobnosti. Projekt vznikl ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel. Přípravu a realizaci časově i technologicky náročného projektu umožnila podpora krajů a měst, která jsou v naprosté většině zřizovatelem oblastních scén. Téměř všude přivítali možnost propagovat jejich region a město prostřednictvím divadla.

„Česká televize se tuzemské divadelní tvorbě věnuje intenzivně a dlouhodobě a vznikem ČT art tento zájem ještě zesílil,“ říká výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl a dodává: „Doposud však chyběl projekt, který by uceleně zmapoval aktuální dění na regionálních scénách, kde v současné době vznikají z hlediska režijního pojetí, hereckého zpracování i konkrétních titulů naprosto výjimečné inscenace. Třináct titulů nejenže výrazně obohatí nabídku kulturního kanálu, ale jeho divákům přinese i pohled do míst, která jsou v menších či větších městech stabilní a často i nejdůležitější součástí místního kulturního a společenského života.“

Kritérií k výběru divadla a konkrétní inscenace bylo několik: najít to nejzajímavější ze současné divadelní produkce, tedy inscenace, které zaujaly režijní koncepcí, silným hereckým výkonem nebo takové, které v regionu silně rezonují svým tématem.