prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

vědec, matematik, fotograf

narozen 24. září 1954

Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., se narodil v roce 1954 v Brně. Od mládí je jeho zálibou fotografování, ponejvíce přírody, hor a astronomických objektů. V Brně na Masarykově univerzitě vystudoval matematiku, obor, který se stal jeho další vášní. Matematiku vyučuje na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Zabývá se zpracováním digitálních obrazů, zejména jejich úpravami, analýzou, rozpoznáváním, rekonstrukcí, spojováním a podobně. Jeho snímky zatmění Slunce, které zpracoval právě svými programy, získaly světový ohlas.

Odkazy