Josef Pazderka

zahraniční zpravodaj ČT ve Varšavě

narozen 5. září 1974

e-mail: josef.pazderka@ceskatelevize.cz

Vystudoval historii na FF UK (1999) a rozvojová studia na Oxford Brookes University (2003). Pracoval ve Společnosti Člověk v tísni, od roku 2005 v České televizi. V letech 2006-10 byl zpravodajem ČT v Rusku. Od 2012 je zpravodajem ČT v Polsku.

Odkazy