Jaroslav Foglar

spisovatel

* 6. července 1907

† 23. ledna 1999

Spisovatel, publicista a propagátor skautského hnutí Jaroslav Foglar se proslavil především komiksem Rychlé šípy, v němž stejně jako ve svých dalších dílech zobrazoval ideály skautingu. Skautu a výchově mládeže se věnoval celý život, vedoucím oddílu byl 60 let, čímž se stal jedním z nejstarších skautských vedoucích na světě.

Svou první knihu Přístav volá vydal díky vítězství v literární soutěži pořádané nakladatelstvím Melantrich. U spolupráce s Melantrichem zůstal, získal práci jako redaktor a roku 1935 mu vyšla další kniha Hoši od Bobří řeky. Z jeho hlavy také pocházel koncept časopisu Mladý hlasatel. Na zadní straně tohoto časopisu se roku 1938 poprvé objevil komiks Rychlé šípy. Mladý hlasatel byl za války zakázán, po válce Foglar redigoval časopis Vpřed, kde se jeho působnost záhy projevila na obálce časopisu zdobené legendární kresbou Rychlých šípů.

V 50. letech pracoval Foglar jako vychovatel učňů a středoškolské mládeže, svou literární činnost obnovil až roku 1962, kdy vytvořil pro časopis ABC mladých techniků a přírodovědců komiks Kulišáci. Vydal knihu Tajemná Řásnovka a znovu vycházely Rychlé šípy, tentokrát jako součást Ostravského kulturního zpravodaje. Během normalizace se Foglar opět odmlčel, publikoval pouze sporadicky v časopisech, až během 80. let přišla na řadu spolupráce s Kájou Saudkem na komiksech Modrá rokle, Ztracený kamarádJeskyně Saturn.

Po roce 1989 jeho publikační činnosti nestálo nic v cestě, v nakladatelství Olympia vyšla edice Sebrané spisy Jaroslava Foglara, v jejímž rámci bylo vydáno během deseti let všech dvacet šest jeho knih, a dokonce na Foglarovo přání samostatná kniha se všemi kreslenými příběhy Rychlých šípů. Jazyk knih byl se souhlasem autora modernizován, aby se více přiblížily současnému publiku.

Jeho dílo se těší značné oblibě, všechny knihy Jaroslava Foglara vycházejí ve vysokém nákladu, od roku 1990 funguje Sdružení přátel Jaroslava Foglara, které propojuje všechny jeho příznivce.

Spisovatel umírá po dlouhé nemoci 23. 1. 1999 ve věku 91 let.

Odkazy