doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

psycholožka

Iva Poláčková Šolcová je vedoucí vědeckou pracovnicí v Psychologickém ústavu AV ČR. Vedle své výzkumné práce přednáší psychologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Mezi její hlavní výzkumná témata patří emoce a další afektivní procesy, studium celoživotního vývoje člověka a adaptace člověka na extrémně nepříznivé a náročné prostředí, např. v rámci simulačních studií izolace či simulovaného meziplanetárního letu. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých článků a publikací.

Odkazy