Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.

jaderná vědkyně

narozena 3. června 1961

Odkazy