Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.

jaderná vědkyně

narozena 3. června 1961

Vystudovala gymnázium v Říčanech. V letech 1980–1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Ukončila diplomovou prací Měření neutronů a stanovení dávky od neutronů pomocí mikrodozimetrie, získala titul Ing.

V letech 1994–2000 se věnovala doktorskému studiu v oboru jaderná fyzika, získala titul Ph.D.

V letech 1985–1995 pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie – později Státního zdravotního ústavu – kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření. Od roku 1992 byla zástupkyní vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky. V letech 1995–1996 byla ředitelkou odboru havarijní připravenosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v 1996–1999 pak ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany.

Od 1. listopadu 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kde vystřídala Ing. Jána Štullera. Od listopadu 2006 do listopadu 2009 předsedala asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

V říjnu 2013 převzala na liberecké Technické univerzitě čestný doktorát (doctor honoris causa) za propagaci vědy.

28. října 2014 jí český prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy I. stupně.

V dubnu 2016 převzala na Vysoké škole báňské v Ostravě další čestný doktorát (doctor honoris causa).

V komunálních volbách v roce 1998 byla jako nezávislá zvolena do Zastupitelstva města Pyšely na Benešovsku. Mandát ve volbách v roce 2002 a 2006 obhájila jako nestraník za SNK-ED, ve volbách v roce 2010 a 2014 jako nestraník za STAN. Dne 8. listopadu 2010 byla zvolena neuvolněnou místostarostkou města, v listopadu 2014 tuto funkci obhájila.

V krajských volbách v roce 2016 kandidovala na 2. místě kandidátky STAN ve Středočeském kraji. Získala 11 592 preferenčních hlasů a byla zvolena krajskou zastupitelkou.

Odkazy