iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2016
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

63 hlasů
33117
zhlédnutí

Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky 2016

Přenos z Vladislavského sálu Pražského hradu.

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky

 • 00:00:00 PŘEDÁVÁNÍ STÁTNÍCH VYZNAMENÁNÍ
  PREZIDENTEM REPUBLIKY
 • 00:00:12 Dobrý večer z Pražského hradu.
 • 00:00:17 Za chvíli tu začne slavnostní
  ceremoniál u příležitosti
 • 00:00:26 28. října. Prezident udělí 30 lidem
  státní vyznamenání
 • 00:00:30 v tomto Vladislavském sále.
 • 00:00:35 ČT pro vás připravila přímý přenos.
 • 00:00:40 FANFÁRA
 • 00:01:13 Do sálu přichází manželka
  prezidenta republiky
 • 00:01:19 za doprovodu kancléře Mynáře.
 • 00:01:32 Do sálu také tradičně zamířila
 • 00:01:38 řada osobností ze sféry politické,
  kulturní, duchovní,
 • 00:01:42 vědecké, vojenské.
 • 00:01:50 Zaplněný sál za malou chvíli,
  za několik minut
 • 00:01:57 vyslechne projev prezidenta
  republiky a pak budou přítomní
 • 00:02:03 svědky udělení nejvyšších státních
  vyznamenání.
 • 00:02:13 V 1. řadě jako obvykle je i bývalý
  prezident republiky V. Klaus.
 • 00:02:19 A jsou zde i další osobnosti,
  předseda Senátu Parlamentu ČR
 • 00:02:24 se svou chotí.
 • 00:02:32 A další nejvyšší představitelé
  Česka.
 • 00:03:10 V tuto chvíli jsou do sálu
  přinášeny insignie
 • 00:03:15 čtyř nejvyšších státních
  vyznamenání,
 • 00:03:21 tedy vyznamenání, která dnes večer
  obdrží 30 osobností.
 • 00:03:32 Jen pro připomenutí, jde o Řád
  Bílého lva, řád T. G. Masaryka,
 • 00:03:40 Medaile Za hrdinství
  a Medaile Za zásluhy.
 • 00:04:00 Připomínám, že letošní 28. říjen
 • 00:04:06 je poznamenán i kontroverzními
  okolnostmi.
 • 00:04:10 Do sálu nedorazila řada pozvaných
  osobností,
 • 00:04:19 nejsou tu vládní zástupci KDU-ČSL
  a dalších politických stran.
 • 00:04:31 V 1. řadě vidíme premiéra Sobotku,
 • 00:04:36 předsedu Ústavního soudu
  Rychetského
 • 00:04:40 a předsedu Sněmovny Hamáčka.
 • 00:05:12 Toto je insignie, která patří Řádu
  bílého lva,
 • 00:05:22 to je nejvyšší státní vyznamenání,
  které přešlo do porevolučních časů
 • 00:05:29 a jako jediné přetrvalo do dnešní
  doby z let před rokem 1989.
 • 00:05:37 Ostatní řády, Řád T. G. Masaryka
  a dvě medaile
 • 00:05:43 vznikly po roce 1989 a po rozdělení
  Československa
 • 00:05:47 přešly do českých státních
  vyznamenání.
 • 00:06:22 Husitský chorál Kdož sú boží
  bojovníci je pochopitelně spjat
 • 00:06:26 s vojenskou historií Česka a
  Československa.
 • 00:06:34 Jak dnes řekl náčelník Generálního
  štábu Bečvář,
 • 00:06:40 armáda tu byla 28. října 1918
  a je tu i dnes.
 • 00:06:47 Historický odkaz těchto bojových
  praporů, které jsou právě přinášeny
 • 00:06:53 do Vladislavského sálu, je zcela
  výjimečný, protože to jsou
 • 00:06:59 skutečně bojové prapory, pod nimiž
  umírali vojáci na všech frontách.
 • 00:07:20 Důležitá je kontinuita se
  současností,
 • 00:07:27 protože mezi historickými zástavami
  vidíme i některé moderní prapory.
 • 00:07:34 A to je to, co armáda ráda
  zdůrazňuje, sepjetí s historií
 • 00:07:39 a s vlastním národem.
 • 00:07:59 Praporečníci hradní stráže nyní
  procházejí Vladislavským sálem,
 • 00:08:04 zaujmou místa po jeho obvodu a na
  těchto místech setrvají
 • 00:08:08 po dobu celého ceremoniálu.
 • 00:08:15 Podle údajů, které máme, bylo
  přineseno celkem 45 vojenských
 • 00:08:18 praporů a zástav.
 • 00:09:19 A jestliže bylo řečeno cosi o
  významu vojenských praporů
 • 00:09:25 a zástav, tak vlajka, která je teď
  přinášena do sálu,
 • 00:09:28 je tou vlajkou nejvýznamnější.
 • 00:09:36 Za doprovodu fanfáry G dur od
  Antonína Dvořáka,
 • 00:09:44 přinášejí vlajku ČR a prezidenta.
 • 00:10:31 28. říjen je tradičně vnímán
 • 00:10:36 jako nejvýznamnější český státek,
 • 00:10:42 je to den vzniku našeho moderního
  státu a jako takový
 • 00:10:45 je vždy na hradě připomínán.
 • 00:10:53 Teď by na podium měli přicházet
  zástupci sboru Rolnička Praha,
 • 00:11:00 kteří zazpívají státní hymnu, ale
  to až poté, co do sálu přijde
 • 00:11:03 prezident republiky.
 • 00:11:18 A právě se tak děje, jako obvykle
  za doprovodu fanfáry
 • 00:11:25 z opery Libuše Bedřicha Smetany,
  prezidentské fanfáry,
 • 00:11:32 přichází do sálu prezident
  republiky Miloš Zeman.
 • 00:12:10 Prezident Zeman zaujme své místo
 • 00:12:18 po boku manželky v 1. řadě a pak by
  měla zaznít česká státní hymna.
 • 00:12:25 Pak se ujme slova vedoucí Kanceláře
  prezidenta republiky Mynář,
 • 00:12:29 který hosty v sále provede
  slavnostním ceremoniálem.
 • 00:12:33 Pak se ujme slova prezident
  republiky.
 • 00:12:40 To vše až po státní hymně,
  která začne za malou c hvíli.
 • 00:13:08 ČESKÁ STÁTNÍ HYMNA
 • 00:14:30 Vážení občané, dámy a pánové
  přítomní zde ve Vladislavském sále
 • 00:14:35 Pražského hradu,
  vážení diváci a posluchači
 • 00:14:39 u televizních
  a rozhlasových přijímačů!
 • 00:14:42 Sešli jsme se při příležitosti
  nejvýznamnějšího státního svátku
 • 00:14:45 České republiky, dne vzniku
  samostatného Československa.
 • 00:14:49 Dovolte mi,
  abych vás co nejsrdečněji přivítal.
 • 00:14:53 Se svým projevem nyní vystoupí
  prezident republiky,
 • 00:14:56 pan Miloš Zeman.
 • 00:15:24 Vážený pane prezidente Klausi,
 • 00:15:30 vážená paní Klausová, vážený pane
  předsedo Senátu,
 • 00:15:35 vážený pane předsedo Poslanecké
  sněmovny,
 • 00:15:43 vážený pane předsedo vlády,
  vážený pane předsedo Ústavního
 • 00:15:47 soudu, Excelence, dámy a pánové,
 • 00:15:55 setkáváme se jako každý rok,
  abychom při příležitosti
 • 00:16:04 státního svátku ocenili práci těch,
  kdo pomohli České republice
 • 00:16:08 a jejím občanům.
 • 00:16:14 Při takové příležitosti si vždy
  připomínám slova
 • 00:16:20 Johna Kennedyho: "Neptej se,
 • 00:16:24 co tvoje země může udělat pro tebe,
  ptej se,
 • 00:16:28 co ty můžeš udělat pro svou zemi."
 • 00:16:36 A všichni dnes vyznamenaní své
  zemi různým způsobem
 • 00:16:39 a v různých profesích pomohli.
 • 00:16:47 Přesto ale existuje jakýsi
  společný jmenovatel
 • 00:16:55 skupiny vyznamenaných,
  který je spojuje.
 • 00:17:02 Minulý rok byla společným
  jmenovatelem statečnost a odvaha.
 • 00:17:11 Jistě si vzpomenete, jak jsme
  Medailí Za hrdinství ocenili čin
 • 00:17:19 16letého chlapce Petra Vejvody,
  který svůj život obětoval,
 • 00:17:22 aby zachránil svou spolužačku.
 • 00:17:31 Podobně dnes budeme oceňovat muže,
  který se dokázal postavit
 • 00:17:37 v Uherském Brodě teroristickému
  útoku.
 • 00:17:43 Ale když jsem přemýšlel
  nad společným jmenovatelem
 • 00:17:49 dnes vyznamenaných, našel jsem
  jiné téma.
 • 00:17:53 Tím tématem je tradice naší
  společnosti.
 • 00:17:59 Chcete-li poetičtější příklad,
  pak kořeny,
 • 00:18:06 protože společnost můžeme
  do jisté míry připodobnit
 • 00:18:14 ke stromu, kde hloubka jeho kořenů
  dává tomuto stromu
 • 00:18:20 životadárnou sílu a naopak strom,
  který má kořeny slabé
 • 00:18:27 nebo vyvrácené, může těžko
  odolávat vnějším tlakům.
 • 00:18:35 Připomínám slova Edvarda Beneše,
  který po mnichovské zradě
 • 00:18:43 použil obdobnou analogii,
  když řekl: "Koruna našeho stromu
 • 00:18:50 je poněkud osekána, ale když
  sestoupíme ke kořenům,
 • 00:18:58 strom opět po čase vyraší
  novými ratolestmi."
 • 00:19:09 Dovolte mi, abych se pokusil
  o jakési etapy české státnosti
 • 00:19:15 nebo v minulosti československé
  státnosti právě na příkladě
 • 00:19:18 dnes vyznamenaných.
 • 00:19:23 Začnu legionáři.
 • 00:19:29 Jsem velmi rád, že mohu odevzdat
  státní vyznamenání
 • 00:19:35 předsedovi Obce legionářské,
  třebaže je to samozřejmě
 • 00:19:41 už příslušník nové generace
  legionářů.
 • 00:19:48 Generace, která bojovala
  v zahraničních misích
 • 00:19:55 proti vnějšímu nepříteli,
  proti mezinárodnímu islámskému
 • 00:20:01 terorismu. A dovolte mi,
  abych v této souvislosti připomněl
 • 00:20:10 že to byly právě československé
  legie, které bojovaly ve Francii,
 • 00:20:19 v Itálii a zejm. v Rusku,
  kde dokonce na konci 1. světové
 • 00:20:25 války ovládaly Transsibiřskou
  magistrálu.
 • 00:20:32 Připomínám to proto, že Masaryk
  v Hovorech s Karlem Čapkem
 • 00:20:42 připomíná, že právě tyto naše
  legie v Rusku byly silným
 • 00:20:47 argumentem pro uznání nezávislosti
  Československa.
 • 00:20:59 Nezapomeňte, prosím, že původních
  14 bodů Woodrowa Wilsona
 • 00:21:04 předpokládalo pouze autonomii
  našich zemí
 • 00:21:09 v rámci Rakousko-uherské říše.
 • 00:21:15 A tento posun do značné míry
  způsobily spíše než krásná slova
 • 00:21:19 právě naše legie.
 • 00:21:25 Takže z toho vyplývá závěr,
  že nezávislost a svoboda
 • 00:21:31 se vytvářejí i udržují
  také ozbrojenou silou.
 • 00:21:40 Druhý či spíše druhá
  z vyznamenaných zase navazuje
 • 00:21:45 na jiný kořen a jinou tradici
  naší státnosti.
 • 00:21:47 A to na sokolské hnutí.
 • 00:21:54 Jsem rád, že mohu předat
  vyznamenání představitelce
 • 00:22:00 sokolského hnutí, která se
  významnou měrou podílela
 • 00:22:04 na obnově sokolského hnutí u nás.
 • 00:22:13 Sokolové již před 1. světovou
  válkou tvořili páteř
 • 00:22:20 českých společenských organizací,
  které pomáhaly k národnímu
 • 00:22:29 sebeuvědomění, a jejich význam
  se objevil i v roce 1919,
 • 00:22:39 kdy se zbraní v ruce bránily
  vznikající Československo
 • 00:22:44 před maďarskou invazí na Slovensku.
 • 00:22:51 Během 1. republiky pak sokolové
  nesmírnou měrou přispěli
 • 00:22:56 k národní hrdosti.
 • 00:23:02 Například formou všesokolských
  sletů.
 • 00:23:10 Nyní mi dovolte, abych přešel
  ke třetí tradici,
 • 00:23:15 a tou je tradice boje proti
  nacismu.
 • 00:23:22 Dnes vyznamenávám nejvyšším
  vojenským řádem,
 • 00:23:30 Řádem Bílého lva 1. třídy
  veterána 2. světové války,
 • 00:23:39 který je žijícím účastníkem
  paradesantního výsadku Platinum
 • 00:23:50 v protektorátu, a já obdivuji,
  že v 94 letech je stále pln zdraví
 • 00:23:58 a životní svěžesti,
  pane generále, blahopřeji vám.
 • 00:24:02 A samozřejmě stejně tak jsou
  vyznamenáni i další,
 • 00:24:09 bohužel už in memoriam,
  kteří bojovali například
 • 00:24:16 v britském letectvu Royal Air
  Force, a jeden z nich
 • 00:24:22 se dokonce stal maršálem
  britského letectva.
 • 00:24:31 Pominu teď období, kdy jsem formou
  vyznamenání panu faráři Toufarovi,
 • 00:24:39 ale také poslednímu politickému
  vězni, Pavlu Punkovi,
 • 00:24:45 věnoval pozornost v minulosti,
  temné období komunistické totality.
 • 00:24:52 A zmíním pouze jednoho
  vyznamenaného,
 • 00:25:03 který byl v roce 1968 filozofickým
  představitelem obrodného
 • 00:25:10 reformního procesu Pražského jara,
  filosofa Karla Kosíka.
 • 00:25:18 Mnozí z nás jsme četli jeho
  skvělou knihu Dialektika
 • 00:25:23 konkrétního. A Karel Kosík
  je reprezentantem těch,
 • 00:25:34 kdo dokázal spojit osud
  intelektuála s osudem politika.
 • 00:25:39 Přejdu nyní k roku 1989.
 • 00:25:50 Někdy se říká, že revoluce požírá
  své děti.
 • 00:25:57 Je to ještě horší, revoluce
  na některé své děti prostě
 • 00:26:05 zapomíná. A právě proto je mi ctí,
  předat in memoriam vyznamenání
 • 00:26:14 Waltrovi Komárkovi, jedné z tváří
  listopadové revoluce,
 • 00:26:24 a především nesmírně laskavému,
  tolerantnímu a moudrému člověku.
 • 00:26:31 Byl jsem u něho v nemocnici,
  když umíral,
 • 00:26:37 a uvědomil jsem si, jak výrazná
  osobnost v něm odchází.
 • 00:26:49 Nebyl jsem sám oproti různým fámám
  pracovníkem předrevolučního
 • 00:26:57 Prognostického ústavu,
  ale Waltr Komárek
 • 00:27:02 v této organizaci dokázal vytvořit
  tolerantní prostředí
 • 00:27:09 jak pro zastánce levicových,
  tak pravicových názorů.
 • 00:27:19 Jak pro Miroslava Ransdorfa,
  tak zde přítomného Václava Klause.
 • 00:27:24 Tolerance a smysl pro humor nejsou
  politikům příliš vlastní,
 • 00:27:28 a o to více bychom si jich měli
  vážit.
 • 00:27:34 Nyní mi dovolte, abych zmínil
  tradici, která je vlastně
 • 00:27:37 nejhlubší a nejdelší.
 • 00:27:44 Jak Masaryk říkával, z hlediska
  věčnosti.
 • 00:27:53 A je to tradice křesťanství
  a křesťanských hodnot, tradice,
 • 00:27:58 která spojuje evropské národy
  a která je tedy vlastní
 • 00:28:01 i českému národu.
 • 00:28:07 Moji předchůdci vyznamenávali
  české kardinály.
 • 00:28:13 Jsem rád, že v této tradici
  mohu pokračovat
 • 00:28:21 a že dnes mohu odevzdat
  nejvyšší státní vyznamenání
 • 00:28:28 arcibiskupovi pražskému
  a primasi českému.
 • 00:28:33 Dovolte mi v této souvislosti
  jen jednu poznámku,
 • 00:28:38 protože jak jste si zajisté všimli,
  ve svém projevu
 • 00:28:45 se často vracím k Masarykovi
  jako k inspiraci našich dějin.
 • 00:28:51 I velký politik se někdy může
  mýlit, vzpomeňte na polemiku
 • 00:28:55 T. Masaryka s Josefem Pekařem.
 • 00:29:00 Masaryk doufal, že se podaří
  vytvořit jakýsi oblouk
 • 00:29:08 mezi českobratrstvím a novou
  evangelickou církví,
 • 00:29:12 založenou na ideji osobního boha.
 • 00:29:20 A Pekař ve své polemice s ním
  byl daleko blíže skutečnosti.
 • 00:29:26 Když jsem se nedávno setkal s
  papežem Františkem,
 • 00:29:31 řekl mi krásnou větu: "Církev je
  služba."
 • 00:29:35 A já bych si nesmírně přál,
  aby ve společnosti,
 • 00:29:43 kde je stále mnoho nemocných,
  mnoho trpících a mnoho umírajících,
 • 00:29:50 aby v této společnosti
  byla i církev takovou významnou
 • 00:29:55 službou úzce spolupracující
  se státem.
 • 00:30:02 Blížím se k závěru, protože
  předposlední tradicí je naopak
 • 00:30:10 malý a slabý kořínek, který
  vlastně vznikl v roce 2004
 • 00:30:17 naším vstupem do Evropské unie,
  ale který v této společnosti
 • 00:30:20 se pomalu zapouští.
 • 00:30:28 A zde bych chtěl za spolupráci
  při tomto vstupu
 • 00:30:34 velmi poděkovat bývalému
  evropskému komisaři
 • 00:30:43 Günteru Verheugenovi, který odvedl
  obrovskou práci pro ČR,
 • 00:30:49 nehledě na jeho pomoc při řešení
  rakousko-českého konfliktu
 • 00:30:54 ohledně nukleární energetiky.
 • 00:30:59 Lieber Freund G
 • 00:31:16 Pokud jde o EU,
 • 00:31:20 narážíme na kontrapozici snu
  a skutečnosti.
 • 00:31:26 Evropský sen tak, jak byl
  předveden např. Monetem
 • 00:31:34 je hoden pozornosti.
 • 00:31:43 Je to sen Evropy zahrnující
  nezávislé suverénní národní státy,
 • 00:31:52 které hledají své společné zájmy
 • 00:31:56 v oblasti zahraniční nebo obrané
  politiky.
 • 00:32:01 Není to sen přebyrokratizované EU,
  není to sen EU,
 • 00:32:07 která svým demokratickým deficitem
  je stále více a více
 • 00:32:14 vzdalována občanům. A já pevně
  věřím, že někdo v nové generaci
 • 00:32:20 evropských i našich politiků
  myšlenku tohoto velkého snu
 • 00:32:27 zdvihne a oprostí ji od chyb,
  které se v budování EU
 • 00:32:31 v minulosti odehrály.
 • 00:32:37 A nyní už se blížím k závěru,
  tímto závěrem je tradice,
 • 00:32:42 o které se téměř nemluví.
 • 00:32:46 Je to tradice baťovského podnikání.
 • 00:32:57 Politici se mě často ptají,
  proč uděluji tak často vyznamenání
 • 00:33:01 úspěšným podnikatelům.
 • 00:33:07 Já to dělám právě proto,
  že základem našeho hospodářského
 • 00:33:09 růstu je práce těchto podnikatelů.
 • 00:33:13 Nikoli práce tunelářů.
 • 00:33:19 Jeden z vyznamenaných vybudoval
  svou rodinnou firmu z nuly
 • 00:33:24 a nyní má 5500 zaměstnanců.
 • 00:33:33 Jaký je to kontrast proti firmě,
  která zkrachovala
 • 00:33:39 s 12 000 zaměstnanci, protože její
  tehdejší vlastník
 • 00:33:46 byl buď totálně neschopný
  nebo naopak všeho schopný.
 • 00:33:53 Myslím si, že bych mohl pokračovat,
  zmínil bych např. to,
 • 00:34:01 že Baťa nikdy nenazýval své
  zaměstnance zaměstnanic,
 • 00:34:04 ale vždy spolupracovníky.
 • 00:34:10 A to je také jeden z důvodů,
  proč jsem se rozhodl udělit
 • 00:34:17 státní vyznamenání i úspěšnému
  odborovému předákovi
 • 00:34:23 ve Škodě Auto Mladá Boleslav,
  který dokázal spolu s dalšími
 • 00:34:29 prosadit, že průměrná mzda v tomto
  podniku je 40 000 Kč měsíčně.
 • 00:34:36 Abych zchladil vaše případné
  nadšení, chtěl bych upozornit,
 • 00:34:41 že je to minimální mzda
  v sousedním Německu,
 • 00:34:45 takže máme ještě co dohánět.
 • 00:34:53 Samozřejmě že bych mohl probrat
  i další vyznamenané a omlouvám se,
 • 00:34:59 že pro nedostatek času k tomu
  dojde až při předávání vyznamenání.
 • 00:35:08 Ale přesto bych rád závěrem řekl,
  že mezi nimi je rozličná struktura
 • 00:35:14 profesí, někdo zpívá, někdo rodí
  děti, někdo hraje,
 • 00:35:22 někdo podniká, jak už jsem řekl,
  máme tam tři vynikající diplomaty.
 • 00:35:27 A málokdy se stává, že diplomati
  bývají oceňováni,
 • 00:35:30 že, pane ministře zahraničí?
 • 00:35:36 Stejně tak tam máme, snad poprvé,
  dva úspěšné komunální politiky.
 • 00:35:42 Starosty Plzně a Vsetína
  z 1. republiky.
 • 00:35:47 A tak bych mohl pokračovat dál a
  dál, ale to už by byl
 • 00:35:50 příliš dlouhý výčet.
 • 00:35:56 Na závěr, protože jsem zmínil
  Tomáše Baťu, mi dovolte,
 • 00:36:03 abych vám ocitoval jedno jeho
  heslo, které se příliš často
 • 00:36:13 necituje, neboť je velmi kruté
  a někteří by řekli,
 • 00:36:20 až urážlivé. To heslo zní:
  "Neříkej, že to nejde,
 • 00:36:22 řekni, že to neumíš."
 • 00:36:27 A já bych chtěl poděkovat všem
  dnes vyznamenaným,
 • 00:36:32 že svým životem prokázali,
  že to umějí.
 • 00:36:36 Děkuji vám za vaši pozornost.
 • 00:37:00 Prezident republiky se rozhodl,
  podle článku 63 odstavec 1
 • 00:37:06 písmeno h) ústavního zákona
  číslo 1/1993 Sbírky,
 • 00:37:10 Ústava České republiky,
  a paragrafu 7 zákona
 • 00:37:15 číslo 157/1994 Sbírky,
  o státních vyznamenáních
 • 00:37:19 České republiky,
  u příležitosti řádového dne
 • 00:37:25 28. října 2016 ocenit udělením
  nebo propůjčením
 • 00:37:29 státních vyznamenání
  občanské zásluhy a výsledky práce
 • 00:37:31 významných osobnosti.
 • 00:37:35 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Bílého lva vojenské skupiny
 • 00:37:40 generálporučíku Jaroslavu Klemešovi,
  příslušníku československého
 • 00:37:45 zahraničního odboje
  za druhé světové války
 • 00:37:51 a členovi výsadku Platinum,
  za zvláště vynikající zásluhy
 • 00:37:55 ve prospěch České republiky
  a za bojovou činnost.
 • 00:39:08 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Bílého lva vojenské skupiny
 • 00:39:17 armádnímu generálu Karlu Janouškovi
  in memoriam,
 • 00:39:21 nejvyššímu představiteli
  československého letectva
 • 00:39:23 v zahraničí za druhé světové války
  a leteckému maršálovi
 • 00:39:28 Royal Air Force,
  za zvláště vynikající zásluhy
 • 00:39:31 ve prospěch České republiky
  a za bojovou činnost.
 • 00:39:36 Vyznamenání z pověření rodiny
  přebírá pan Jiří Rajlich.
 • 00:39:50 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Bílého lva vojenské skupiny
 • 00:39:56 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Bílého lva vojenské skupiny
 • 00:40:02 brigádnímu generálu
  Karlu Kuttelwascherovi in memoriam,
 • 00:40:07 nejúspěšnějšímu československému
  stíhacímu pilotovi
 • 00:40:12 za druhé světové války,
  za zvláště vynikající zásluhy
 • 00:40:16 ve prospěch České republiky
  a za bojovou činnost.
 • 00:40:20 Vyznamenání přebírá dcera pana
  generála, paní Vera Darlington.
 • 00:40:39 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Bílého lva vojenské skupiny
 • 00:40:44 plukovníku Aloisi Dubcovi
  příslušníku
 • 00:40:49 československé zahraniční armády
  za druhé světové války
 • 00:40:54 a pilotovi Royal Air Force,
  za zvláště vynikající zásluhy
 • 00:40:58 ve prospěch České republiky
  a za bojovou činnost.
 • 00:41:33 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Bílého lva občanské skupiny
 • 00:41:39 Dominiku kardinálu Dukovi,
  arcibiskupu pražskému
 • 00:41:44 a primasi českému,
  za zvláště vynikající zásluhy
 • 00:41:47 ve prospěch České republiky.
 • 00:42:16 Prezident republiky uděluje
  Řád Bílého lva občanské skupiny
 • 00:42:21 profesoru Günteru Verheugenovi,
  evropskému politikovi,
 • 00:42:26 bývalému členovi Evropské komise,
  za zvláště vynikající zásluhy
 • 00:42:30 ve prospěch České republiky.
 • 00:42:53 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Tomáše Garrigua Masaryka
 • 00:42:59 Hanuši Holzerovi in memoriam,
  dlouholetému honorárnímu konzulovi
 • 00:43:02 České republiky ve Švýcarsku,
  za vynikající zásluhy
 • 00:43:07 o rozvoj demokracie, humanity
  a lidská práva.
 • 00:43:11 Vyznamenání přebírá syn oceněného,
  pan Thomas Holzer.
 • 00:43:26 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Tomáše Garrigua Masaryka
 • 00:43:31 profesoru Valtru Komárkovi
  in memoriam,
 • 00:43:35 ekonomovi, prognostikovi
  a politikovi,
 • 00:43:42 jedné z klíčových postav
  polistopadových událostí roku 1989,
 • 00:43:46 za vynikající zásluhy o rozvoj
  demokracie, humanity a lidská práva.
 • 00:43:51 Vyznamenání přebírá syn oceněného,
  pan Martin Komárek.
 • 00:44:04 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Tomáše Garrigua Masaryka
 • 00:44:09 docentu Janu Kačerovi,
  českému herci a režisérovi,
 • 00:44:13 za vynikající zásluhy o rozvoj
  demokracie, humanity a lidská práva.
 • 00:44:22 Vyznamenání přebírá dcera oceněného.
 • 00:44:42 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za hrdinství
 • 00:44:48 Josefu Sousedíkovi in memoriam,
  starostovi Vsetína,
 • 00:44:55 účastníkovi protinacistického odboje
  popraveného gestapem, za hrdinství.
 • 00:44:59 Vyznamenání přebírá syn oceněného,
  pan Tomáš Sousedík.
 • 00:45:13 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za hrdinství
 • 00:45:19 Jiřímu Nesázalovi za prokázání
  mimořádné občanské statečnosti
 • 00:45:26 při teroristickém útoku
  v Uherském Brodě,
 • 00:45:30 za hrdinství při záchraně
  lidských životů.
 • 00:45:52 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:45:56 inženýru Jiřímu Bočkovi,
  dlouholetému řediteli
 • 00:46:00 pivovaru Budějovický Budvar,
  za zásluhy o stát
 • 00:46:04 v oblasti hospodářské.
 • 00:46:22 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:46:27 doktoru Pavlovi Budinskému,
  dlouholetému předsedovi
 • 00:46:31 Československé obce legionářské,
  za zásluhy o stát v oblasti
 • 00:46:35 výchovy, obrany,
  bezpečnosti státu a občanů.
 • 00:46:51 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:46:56 docentu Jaroslavu Feyereislovi,
  dlouholetému řediteli
 • 00:47:00 Ústavu pro péči o matku a dítě
  v Praze Podolí,
 • 00:47:03 za zásluhy o stát
  v oblasti vědy a výchovy.
 • 00:47:21 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:47:25 doktorce Evě Filipi, diplomatce,
  velvyslankyni České republiky
 • 00:47:30 v Syrské arabské republice,
  za zásluhy o stát.
 • 00:47:51 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:47:56 akademickému architektu
  Jindřichu Goetzovi in memoriam,
 • 00:48:01 filmovému architektu
  a bývalému rektorovi
 • 00:48:04 Filmové akademie Miroslava Ondříčka
  v Písku,
 • 00:48:07 za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:48:11 Vyznamenání přebírá
  paní Dagmar Mezricky.
 • 00:48:27 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy Danielu Hůlkovi,
 • 00:48:33 zpěváku a herci,
  za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:48:48 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy Petru Chmelovi,
 • 00:48:53 jednateli a spoluzakladateli
  úspěšné české firmy,
 • 00:48:57 za zásluhy o stát
  v oblasti hospodářské.
 • 00:49:13 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:49:18 docentu Juraji Jakubiskovi,
  filmovému režisérovi, scenáristovi
 • 00:49:23 a kameramanovi,
  za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:49:38 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:49:43 profesoru Karlu Kosíkovi
  in memoriam,
 • 00:49:47 filozofovi, historikovi
  a sociologovi,
 • 00:49:51 za zásluhy o stát
  v oblasti vědy a výchovy.
 • 00:49:55 Vyznamenání přebírá vnuk oceněného,
  pan František Brikcius.
 • 00:50:08 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:50:13 inženýru Josefu Mandíkovi
  in memoriam,
 • 00:50:16 dlouholetému předsedovi
  Českého svazu včelařů,
 • 00:50:19 za zásluhy o stát
  v oblasti hospodářské.
 • 00:50:23 Vyznamenání přebírá syn oceněného,
  pan Radek Mandík.
 • 00:50:39 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy Luďku Pikovi
 • 00:50:44 in memoriam,
  československému politikovi
 • 00:50:49 a bývalému starostovi města Plzeň,
  za zásluhy o stát.
 • 00:50:53 Vyznamenání po dohodě
  a z pověření rodiny,
 • 00:50:56 jejíž zástupci
  jsou dnes večer v sále,
 • 00:51:00 přebírá současný primátor
  města Plzeň, pan Martin Zrzavecký.
 • 00:51:12 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:51:17 Františku Piškaninovi,
  podnikateli,
 • 00:51:21 zakladateli úspěšné rodinné firmy,
  za zásluhy o stát
 • 00:51:24 v oblasti hospodářské.
 • 00:51:35 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:51:40 inženýru Štěpánu Popovičovi,
  podnikateli
 • 00:51:44 a dlouholetému prezidentovi
  Svazu průmyslu a dopravy ČR,
 • 00:51:48 za zásluhy o stát
  v oblasti hospodářské.
 • 00:52:00 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:52:05 Jaroslavu Povšíkovi,
  předsedovi odborů
 • 00:52:08 v úspěšné společnosti,
  za zásluhy o stát
 • 00:52:11 v oblasti hospodářské.
 • 00:52:23 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:52:27 doktoru Petru Robejškovi,
  politologovi, ekonomovi,
 • 00:52:31 komentátorovi a publicistovi,
  za zásluhy o stát
 • 00:52:35 v oblasti výchovy a školství.
 • 00:52:47 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy Věře Růžičkové,
 • 00:52:53 gymnastce, zakládající člence
  Československého klubu olympioniků,
 • 00:52:58 významné člence Sokolské organizace,
  za zásluhy o stát
 • 00:53:02 v oblasti sportu a výchovy.
 • 00:53:23 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy Viliamu Sivekovi,
 • 00:53:29 předsedovi Fóra cestovního ruchu,
  za zásluhy o stát
 • 00:53:32 v oblasti hospodářské.
 • 00:53:46 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:53:51 Jaromíru Šlápotovi,
  dlouholetému předsedovi
 • 00:53:55 Československého ústavu
  zahraničního, za zásluhy o stát.
 • 00:54:13 Prezident republiky uděluje
  Medaili Za zásluhy
 • 00:54:18 docentce Juditě Štouračové,
  diplomatce, národohospodářce,
 • 00:54:23 pedagožce, čestné rektorce,
  za zásluhy o stát
 • 00:54:27 v oblasti výchovy a školství.
 • 00:54:29 Paní docentka se dnešního
  slavnostního ceremoniálu
 • 00:54:32 nemůže ze zdravotních důvodů
  osobně zúčastnit.
 • 00:54:37 Vyznamenání z jejího pověření
  přebírá docent Bohumír Štědroň.
 • 00:55:04 Vážené dámy, vážení pánové,
  slavnostní ceremoniál
 • 00:55:09 předávání státních vyznamenání
  za rok 2016 končí.
 • 00:55:15 Dovolte mi,
  abych blahopřál vyznamenaným
 • 00:55:19 a vám všem popřál hezký večer.
 • 00:55:46 Slavnostní ceremoniál u
  příležitosti 28. října,
 • 00:55:51 tedy dne vzniku samostatného
  Československa končí
 • 00:55:56 a pomalu končí přímý přenos ČT.
 • 00:56:02 Dodejme, že oceněno prezidentem
  dnes bylo 30 osobností,
 • 00:56:05 z toho 9 in memoriam.
 • 00:56:11 Z Vladislavského sálu nyní
  odcházejí praporečníci
 • 00:56:18 s vojenskými prapory a za chvíli se
  vyznamenaní, jejich rodinní
 • 00:56:27 příslušníci a hosté, kteří přijali
  pozvání, odeberou do Španělského
 • 00:56:33 sálu, kde čeká řada dalších
  osobností, které se nevešly
 • 00:56:43 do Vladislavského sálu, aby
  oslavili dnešní den.
 • 00:56:52 S kauzou nevyznamenaného Jiřího
  Bradyho zde chyběla řada
 • 00:56:59 významných osobností. Letos v sále
  nebyla ani bývalá 1. dáma
 • 00:57:06 Dagmar Havlová. Ceremoniálu se ale
  účastnila většina zástupců
 • 00:57:12 české vlády a další významné
  osobnosti.
 • 00:57:23 V tuto chvíli pomalu tady v sále
  Pražského hradu
 • 00:57:28 končí ta oficiální část dnešní
  slavnosti.
 • 00:57:36 Poté, co odejdou praporečníci se
  státní vlajkou a s vlajkou
 • 00:57:42 prezidenta, odejde i prezident s
  chotí, nejvyšší ústavní činitelé
 • 00:57:45 a čestní hosté z 1. řady.
 • 00:57:55 A tím tedy i náš pobyt a pobyt vás,
  diváků ČT, tady, v
 • 00:57:59 nejslavnostnějším prostoru
  historické části Pražského hradu
 • 00:58:03 bude pomalu končit.
 • 00:58:10 Děkujeme za pozornost, kterou jste
  věnovali
 • 00:58:16 tomuto přímému přenosu a přejeme
  příjemný zbytek dnešního
 • 00:58:20 svátečního večera.
 • 00:58:29 FANFÁRA
 • 01:01:14 Skryté titulky:
  Tomáš Seidl