iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 3. 2006
20:55 na ČT2

1 2 3 4 5

120 hlasů
32131
zhlédnutí

Na plovárně

Jan Heller

Rozhovory Marka Ebena s významnými osobnostmi

22 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Janem Hellerem

 • 00:00:25 Dobrý večer.
 • 00:00:27 Jsem si jistý, že kdyby náš dnešní
  host měl strávit 60 let na pustém
 • 00:00:32 ostrově, rozhodně by se nenudil,
  kdyby tam měl jednu jedinou knihu.
 • 00:00:37 Tou knihou by byl Starý zákon.
 • 00:00:41 A pan profesor JAN HELLER,
  biblista a religionista,
 • 00:00:45 který je dnes naším hostem
  NA PLOVÁRNĚ, se studiem této knihy
 • 00:00:49 zabývá opravdu už 60 let.
 • 00:00:51 Není divu, že patří k našim
  největším odborníkům
 • 00:00:54 v této oblasti.
 • 00:00:55 Pane profesore, jaké to je číst
  celý život jednu knížku?
 • 00:01:01 Dobrodružné, protože ta knížka
  není prvoplánová.
 • 00:01:07 Tam jsou vrstvy a jdete od jedné
  vrstvy do druhé čím dál hlouběji.
 • 00:01:15 Nejdřív jsou tam - já to řeknu
  obrazně - korály a barevné ryby
 • 00:01:21 a pak jsou tam hlubinné ryby.
 • 00:01:25 A najednou se ocitnete ve světě,
  kde se zdá, že je temno,
 • 00:01:32 protože jsme samozřejmě kulturně
  od těch starých časů vzdáleni.
 • 00:01:40 Jsou tam jiné představy,
  jiné myšlenkové souřadnice.
 • 00:01:46 Ale najednou tam potkáte tvora,
  který svítí a je jakoby
 • 00:01:52 z jiného světa.
 • 00:01:54 A teď už z toho podmořského obrazu
  přeskočím do bible.
 • 00:02:01 On je opravdu z jiného světa,
  protože z něho voní něco,
 • 00:02:08 co na zemi moc neroste:
  láska, odpuštění, radost,
 • 00:02:18 která není zplodinou okolností,
  ale roste z vědomí toho,
 • 00:02:26 že někomu patříme.
 • 00:02:32 A ten se o nás stará tak,
  že se v životě nemusíme trápit.
 • 00:02:38 Trápit se, to není povinnost
  křesťana.
 • 00:02:42 Myslíte si, že musí člověk znát
  dějinné souvislosti,
 • 00:02:47 aby Starému zákonu úplně porozuměl?
 • 00:02:51 Tam máte dvě vrstvy.
 • 00:02:53 Vezměme si bibli jako celek.
 • 00:02:56 Když ji čteme s otevřeným srdcem,
  tak tam vidíme,
 • 00:03:01 že některé věci jsou jasné.
 • 00:03:06 Nad námi je Bůh, kterého si
  samozřejmě neumíme a nemůžeme
 • 00:03:10 představit, ale není nám daleko.
 • 00:03:14 A toto, že jsme tam, kde je nám Bůh
  blízko, to je pochopitelné každému,
 • 00:03:23 kdo otevře srdce.
 • 00:03:26 Máme my si vůbec toho Pána Boha
  představovat?
 • 00:03:29 -Ne, v žádném případě.
  -To ne, že?
 • 00:03:32 Ne, to nejde.
 • 00:03:33 Ale pozor, když máte malé dítě,
  tak nejdřív mu musíte říct
 • 00:03:38 věci konkrétní.
 • 00:03:39 Čili když si někdo Pána Boha
  představuje, tak se na něj
 • 00:03:42 nemáme hněvat, ale máme to
  považovat za doklad
 • 00:03:46 jeho duchovní nezralosti.
 • 00:03:49 Ono to doufejme bude daleko lepší,
  než bychom si mohli představit.
 • 00:03:53 Samozřejmě.
 • 00:03:56 Pane profesore, máte ve Starém
  zákoně nějakou svoji zvlášť
 • 00:04:00 oblíbenou knihu?
 • 00:04:04 No, nejvíc jsem se zabýval knihou,
  která je taková nejhádankovitější,
 • 00:04:13 a to je Geneze.
 • 00:04:15 Protože je taková móda
  mezi odborníky se hádat,
 • 00:04:21 co a jak bylo. Někdo si vymyslí,
  že potopa byla tehdy a tehdy,
 • 00:04:27 jiný říká, že potopa nebyla vůbec,
  někdo ještě říká, že byla jindy ap.
 • 00:04:33 Oni se asi dohodnout nemůžou,
  co se týče té potopy.
 • 00:04:37 Nemůžou, protože se špatně ptají.
 • 00:04:41 Protože pomíjejí to, o co vskutku
  v té zprávě o potopě jde.
 • 00:04:48 Celá bible nebyla psaná proto,
  aby zaznamenávala minulé události,
 • 00:04:55 ale ovlivňovala události budoucí.
 • 00:05:00 To znamená, aby formovala srdce
  a svědomí těch, kteří mají přijít.
 • 00:05:07 Čili správná otázka nad zprávou
  o potopě je, v čem se topím já?
 • 00:05:15 Na začátku Geneze
  se v 1. kapitole říká,
 • 00:05:20 že na počátku stvořil Hospodin
  nebe a zemi.
 • 00:05:25 A pak je tam odmlka a dál
  jako bychom už se nedívali
 • 00:05:31 na to nebe, díváme se na tu zemi,
  je zpráva, že země je neslyšná
 • 00:05:38 a pustá - cituji ještě starou
  Kralickou -
 • 00:05:42 a že je tam nad propastí tma.
 • 00:05:46 Ale už se tam vznáší boží duch,
  který uvádí všecko do pohybu.
 • 00:05:53 Poněvadž v hebrejštině duch a vítr
  je totéž slovo.
 • 00:05:57 Čili boží duch je ten, který i nás
  uvádí do pohybu ke všemu dobrému.
 • 00:06:05 A ten boží duch tomu dává
  pohyb a život.
 • 00:06:10 A ten se projevuje tím,
  že do stvoření vstupuje řád.
 • 00:06:16 Nebe a země, ale obloha a vody
  a souše atd.
 • 00:06:24 Pak je tady slunce a měsíc
  na rozdělování času.
 • 00:06:29 Čili mohli bychom říci,
  že 1. kapitola mluví o tom,
 • 00:06:34 jak Bůh vtiskl chaosu řád.
 • 00:06:38 Ale podle 2. kapitoly Geneze
  se Bůh stará o člověka
 • 00:06:43 a ráj a všecko ostatní
  stvořil k jeho prospěchu.
 • 00:06:48 Rozumějte, na počátku Bůh řádem
  uvede všecko do struktury,
 • 00:06:55 která funguje, která je
  životadárná.
 • 00:06:59 A v 2. kapitole je tady
  člověk ve středu.
 • 00:07:02 Ale to není všecko, důležité je,
  že každá z těchto kapitol
 • 00:07:07 s něčím polemizuje.
 • 00:07:09 Je výsledkem duchovního zápasu
  s určitými
 • 00:07:13 zcela konkrétními představami.
 • 00:07:17 1. kapitola polemizuje
  s babylonským obrazem světa,
 • 00:07:22 kde slunce a měsíc a země a moře
  jsou Bohové.
 • 00:07:26 A teď najednou stojí v pozoru
  před Hospodinem a dělají,
 • 00:07:31 co on si přeje.
 • 00:07:33 A teď si musíme uvědomit,
  jaké to je obrovské osvobození
 • 00:07:38 pro toho chudáka Izraelce,
  zajatého v Babyloně,
 • 00:07:42 když najednou slyší, že to,
  čím mu ti Babyloňané hrozí,
 • 00:07:46 že jsou to všecko zajisté,
  cituji žalm:
 • 00:07:51 "Služebníci Tvoji, Hospodine."
 • 00:07:54 A teď ti nejen Babyloňané,
  ale už předtím Germánci říkali,
 • 00:07:58 člověk je tu proto, aby sloužil
  Bohům, aby jim třeba obětoval
 • 00:08:03 i své děti a všecko ostatní.
 • 00:08:05 A tady tato kapitola jakoby
  v polemice s těmito bájemi říká,
 • 00:08:11 ne, Hospodin je ten, kdo se o nás
  stará a kdo nás má rád.
 • 00:08:16 Ale musíme zůstat v tom řádu.
 • 00:08:20 A když ten řád rozlámeme,
  tak je z toho chaos, potopa.
 • 00:08:27 V kolika jazycích je vlastně
  napsána bible?
 • 00:08:30 Ve Starém zákoně je jí 99,5 %
  napsána hebrejsky.
 • 00:08:35 A několik míst - v Jeremiášovi
  je to 1 slovo, v Genezi 1 verš
 • 00:08:41 a kousek v Danielovi je aramejsky.
 • 00:08:45 Ale aramejština není
  od hebrejštiny příliš vzdálená.
 • 00:08:50 Zajímavé ovšem je, že když někdo
  se naučí třeba i slušně řecky
 • 00:08:55 a latinsky, ale nemá představu
  o hebrejštině, tak i při četbě
 • 00:09:01 Nového zákona narazí na místa,
  kde ti apoštolé, nebo Ježíš sám,
 • 00:09:07 mluví samozřejmě v textu
  evangelia řecky.
 • 00:09:12 My nemáme semitské předlohy
  Nového zákona.
 • 00:09:15 Po tom se pátralo
  a nic není spolehlivé.
 • 00:09:19 Ale oni to myslí v kategorii
  hebrejštiny.
 • 00:09:24 A když si to zpětně promítneme
  do hebrejštiny, tak se nám ukáže,
 • 00:09:29 že navazují na nějaké konkrétní
  místo ve Starém zákoně,
 • 00:09:33 které se tomu čtenáři v řečtině,
  latině a novém jazyku
 • 00:09:40 hned nevybaví. A to místo
  přitom může být klíčové.
 • 00:09:45 "Kolikrát jsem chtěl,"
  říkal Ježíš, "vás shromáždit
 • 00:09:50 jako kuřátka. Nechtěli jste."
 • 00:09:53 V řečtině nejsou "kuřátka",
  v řečtině jsou "mláďata".
 • 00:09:58 Ovšem když se podívám do Starého
  zákona, tak se tam mluví
 • 00:10:04 o Hospodinu, který shromažďoval
  jako orlice své mladé,
 • 00:10:10 když vedl Izraelce z Egypta.
 • 00:10:15 Čili to není Ježíšova něžnost.
 • 00:10:19 Ale prosím vás, když orli byli
  emblémem římské moci,
 • 00:10:24 tak přece nebude mluvit
  o orličátkách!
 • 00:10:28 A kdo ovšem pochopí, ten vidí,
  že Ježíš je tu v roli Hospodina.
 • 00:10:33 A pokud je to pravověrný Žid,
  tak se hned pořádně naštve.
 • 00:10:39 Kdybyste si mohl vybrat jazyk,
  ve kterém byste chtěl číst bibli,
 • 00:10:43 jaký by to byl?
 • 00:10:45 Je to pořád ta hebrejština.
 • 00:10:47 Ale máme spoustu překladů,
  které se pokoušejí do ní vniknout.
 • 00:10:52 Víte, mně moc neřeknou takové
  ty populárnější překlady,
 • 00:10:57 které jsou volné, ale které jsou
  asi užitečné pro lidi,
 • 00:11:03 kteří ještě nikdy v ruce bibli
  neměli a potřebují se dostat
 • 00:11:08 k těm základním věcem srozumitelně.
 • 00:11:11 Takový paperback, že by to byl.
 • 00:11:13 To existuje.
 • 00:11:15 Ale když je to bez té jazykové
  kostrbatosti, tak ten čtenář
 • 00:11:20 už dál nepřemýšlí a má dojem,
  že už to všecko pochopil.
 • 00:11:25 Kdežto překlady,
  které jsou kostrbatější,
 • 00:11:29 vedou poněkud více k zamyšlení.
 • 00:11:33 A existuje jeden jedinečný,
  já bych řekl skvělý překlad
 • 00:11:37 Starého zákona, ze kterého jsem
  mnohokrát čerpal, mám ho po ruce
 • 00:11:43 a je užitečný, a to je Bubrův
  překlad. Do toho překladu je
 • 00:11:48 zapracovaná tisíciletá,
  především židovská tradice.
 • 00:11:54 Čili tenhle překlad mně slouží
  jako skvělý komentář a souhrn
 • 00:12:00 celé židovské tradice.
 • 00:12:03 A když si vedle něho položím řeckou
  a latinskou, tak mám najednou
 • 00:12:08 vhled, jak asi ta tradice
  postupovala.
 • 00:12:13 My chápeme bibli jako uzavřený
  tvar, jako knihu,
 • 00:12:17 se kterou už se nikdy nic nestane.
 • 00:12:19 Myslíte si, že kdyby se někde
  v Izraeli našly svitky z doby
 • 00:12:24 krále Davida, že by se tam něco
  takového dalo ještě včlenit?
 • 00:12:30 Ne. A řeknu vám proč.
 • 00:12:33 Bible rostla.
 • 00:12:36 Ten její dnešní výsledek je
  výsledek tisícileté krystalizace.
 • 00:12:42 Izrael přišel do tehdejší Palestiny
  někdy mezi rokem 1270 a 1220
 • 00:12:50 před Kristem - to máme dost dobře
  zjištěno z egyptských nálezů.
 • 00:12:59 Z té doby mohou pocházet jádra,
  tj. některé liturgické formule.
 • 00:13:06 Běžně se začalo psát až v době
  královské, kolem roku 1000.
 • 00:13:12 A ještě před zajetím babylonským
  jistě většina textů nebyla napsána.
 • 00:13:22 Byla tradována ústně.
 • 00:13:25 Když přišlo zajetí babylonské,
  tak ti, kteří měli tu tradici
 • 00:13:30 svěřenou (kněží, levitové)
  si řekli, musíme to honem zapsat,
 • 00:13:34 aby se to neztratilo.
 • 00:13:37 Konec tohoto spisování byl
  až kolem roku 300 před Kristem.
 • 00:13:43 To je skoro tisíciletí.
  Po tu dobu bible krystalizovala.
 • 00:13:47 Teď si představte, kdyby byl
  nalezen nějaký nový text.
 • 00:13:51 Ten text může být velice autentický
  a může být oslovením pro ty,
 • 00:13:57 kteří tenkrát žili.
 • 00:13:59 Ale protože neprošel tímhle
  tradičním procesem,
 • 00:14:02 nežil celou tu dobu s věřícími,
  s církví - když řeknu s církví,
 • 00:14:08 myslím to v širokém slova smyslu -
  tak ten text by nám mohl posloužit
 • 00:14:15 jako osvětlení určitých
  biblických statí.
 • 00:14:19 Ale nemohl by se bez dalšího stát
  součástí kanonického textu.
 • 00:14:28 Je nějaké místo ve Starém zákoně,
  se kterým si ani vy nevíte rady?
 • 00:14:32 Samozřejmě, těch je řada.
 • 00:14:35 Jeden z velkých průlomů jsou ty
  krutosti, jmenovitě v žalmech.
 • 00:14:39 Tam jich je!
 • 00:14:41 Těch je moc. Je několik možností.
 • 00:14:44 Je jedna snadná možnost, odbýt to,
  že tenkrát byli nedokonalí lidé.
 • 00:14:51 A rozlousknout to ideou vývoje.
  Nezdá se mi.
 • 00:14:56 Druhá možnost je alegorizace.
  Že jsou to hříchy atd.
 • 00:15:02 Taky se mi to nezdá. Co s tím?
 • 00:15:07 Za celou tu dobu, co se tím
  zabývám, se ukazuje
 • 00:15:10 jako nejmoudřejší některé věci,
  které jsou nám v bibli proti srsti,
 • 00:15:17 nechat ležet a stát.
 • 00:15:20 Protože může přijít doba,
  kdy začnou mluvit.
 • 00:15:24 Kdy jim porozumíme.
 • 00:15:26 Ale ne proto, že bychom najednou
  rozluštili nějakou hádanku,
 • 00:15:32 ale že jsme v situaci, odkud se ty
  texty otevírají a do které hovoří.
 • 00:15:38 Čili když jsou v bibli věci,
  kterým nerozumím,
 • 00:15:43 tak je neškrtám ani nepopírám
  a nevykládám je tím,
 • 00:15:49 že bych to přitahoval za vlasy,
  nýbrž je nechám stát.
 • 00:15:53 Když si člověk přečte Starý zákon
  a pak si začne číst ten Nový,
 • 00:15:57 tak to je jako revoluce.
  To je úplně jiný jazyk a přístup.
 • 00:16:01 Bylo to tak revoluční ve své době?
  Předpokládám, že to muselo být
 • 00:16:05 ještě daleko dramatičtější,
  než jak to vnímáme dneska?
 • 00:16:08 Ano, určitým způsobem to bylo
  dramatičtější, poněvadž ti tehdejší
 • 00:16:15 obhájci té oficiální židovské linie
  to viděli jako nepředstavitelný
 • 00:16:23 zlom, kterým vlastně končí to,
  co oni měli za autentické
 • 00:16:29 jádro židovství.
 • 00:16:32 A to bylo především
  zachovávání zákona.
 • 00:16:38 Kdežto Ježíš přichází s poselstvím,
  že se blíží nový věk a do toho
 • 00:16:45 vstupuje každý, kdo odpouští
  a hledá odpuštění.
 • 00:16:56 A to je samozřejmě průlom
  do zákona. Ale to je jen 1 část.
 • 00:17:03 Ve Starém zákoně samotném
  je několik linií,
 • 00:17:08 takže jakoby ten Nový zákon vybere
  z těch několika proudů ve Starém
 • 00:17:16 zákoně jeden a na něj naváže,
  ten rozvine.
 • 00:17:22 On opravdu ve Starém zákoně kořeny
  má, ale on je v určitém napětí,
 • 00:17:29 už tenkrát, s některými jinými
  proudy.
 • 00:17:34 Tenkrát byli salucové,
  kteří se přizpůsobovali Římanům.
 • 00:17:39 Byli farizejové, kteří dbali
  na dodržování zákona.
 • 00:17:43 Byli esejci, kteří se ponořovali
  do mystických hlubin.
 • 00:17:48 Já to teď říkám velice zkráceně.
 • 00:17:50 A byli horlivci,
  kteří chtěli bojovat.
 • 00:17:53 A pak byli lidé, kterým bychom
  mohli říkat "apokalyptici",
 • 00:17:58 totiž ti, kteří očekávali příchod
  nového věku.
 • 00:18:03 A Ježíš navazuje na tyto
  apokalyptické představy, ale říká:
 • 00:18:10 "Nový věk už je přítomen tam,
  kde je láska, odpuštění,
 • 00:18:16 věrnost a naděje. Když ji nesu,
  nový věk je tam, kde se uskutečňuje
 • 00:18:23 to, co nesu."
 • 00:18:25 A v tomhle směru navazuje
  na řadu starozákonných motivů,
 • 00:18:29 ale ne na Starý zákon jako celek.
 • 00:18:33 Když vás poslouchám, tak si říkám,
  když zrovna nečtete bibli,
 • 00:18:38 jestli taky čtete třeba detektivky
  nebo nějakou pokleslou literaturu?
 • 00:18:43 Taky se vám to dostane do ruky?
 • 00:18:46 Zřídka. Totiž já bych měl i jakýsi
  přísun detektivek od svých potomků,
 • 00:18:52 to není ten problém, ale já čtu
  detektivku, chvilku se mi to líbí,
 • 00:18:59 a pak najednou říkám,
  vždyť je to vlastně nesmysl,
 • 00:19:04 tady je něco mnohem
  dobrodružnějšího.
 • 00:19:07 A sáhnu po tom Starém zákonu
  a vytáhnu si nějakého proroka.
 • 00:19:12 Dovedete si představit,
  co byste dělal, kdybyste neučil?
 • 00:19:16 Ano, byl bych asi evangelickým
  farářem.
 • 00:19:19 A přátelil bych se se svým
  katolickým farářem, lidičkám
 • 00:19:23 bych říkal, aby se neštvali,
  neprali, aby se měli rádi.
 • 00:19:29 A ti, co chtějí do bible
  proniknout, aby přišli na hodinu,
 • 00:19:33 že o tom budeme mluvit do hloubky.
 • 00:19:36 Jak moc si myslíte,
  že by měla církev agitovat?
 • 00:19:39 Moc by asi neměla?
 • 00:19:41 Ne, ne, ne.
 • 00:19:42 Když přijde nějaký agitátor a začne
  ve vlaku nebo u dveří vykládat
 • 00:19:46 o tom, jak blaze je mu s Pánem
  Ježíšem, a my máme s ním být,
 • 00:19:51 aby nám bylo taky blaze,
  tak to je nepřesvědčivé.
 • 00:19:54 Co když on si to vymyslel,
  co když on tady jenom kolportuje
 • 00:19:58 svoje sny a představy.
 • 00:20:01 Čili skutky by měly předcházet
  slovu a slovo by mělo vysvětlovat
 • 00:20:08 už to, co se děje. Skutky.
 • 00:20:12 Tak si představuji, co asi řeknete,
  když vám u dveří zazvoní jehovisti
 • 00:20:17 a zeptají se vás,
  jestli jste četl bibli?
 • 00:20:20 Řeknu, ano a nejen to,
  já ji četl hebrejsky.
 • 00:20:23 A oni řeknou, to jméno Jehova
  přece jste musel číst.
 • 00:20:26 Já říkám, ano, to je ovšem
  středověká deformace,
 • 00:20:31 protože původní souhlásky j-h-v-h
  se nesměly vyslovovat,
 • 00:20:36 tak se říkalo "Adonai".
 • 00:20:39 Kdybyste četli souhlásky j-h-v-h
  s těmi samohláskami Adonai,
 • 00:20:43 tak je z toho Jehova.
 • 00:20:46 Já si představuji, jak pak přijdou
  jehovisti do toho společenství
 • 00:20:49 a říkají, prosím vás, k Hellerům
  nechoďte, trvalo to 40 minut,
 • 00:20:53 ten nám dal. K Hellerům už nikdo
  nechoďte, tam je to marný.
 • 00:20:59 Co to s člověkem udělá,
  když čte 60 let poctivě bibli?
 • 00:21:03 Jak to říct krátce a zřetelně?
 • 00:21:06 Přestane se člověk bát?
 • 00:21:08 Ano.
 • 00:21:10 Poněvadž přijde na to, že všecky
  ty představy, které jsem si udělal
 • 00:21:15 o Pánu Bohu, jsou naprosto
  zbytečné. A všechny ty představy,
 • 00:21:20 které jsem si udělal o své
  budoucnosti, i té záhrobní,
 • 00:21:25 jsou naprosto zbytečné.
 • 00:21:28 Jde v podstatě o něco
  naprosto jednoduchého.
 • 00:21:32 Abychom mu - a jeho slitování -
  odevzdali svou minulost
 • 00:21:37 a abychom mu v dobré naději
  odevzdali svou budoucnost.
 • 00:21:43 V naději, že on to pro nás,
  všecko, co nás čeká, zařídil lépe,
 • 00:21:48 než si to umíme představit.
 • 00:21:51 A pak, když je člověk osvobozován -
  všimněte si, že neřeknu osvobozen,
 • 00:21:57 ale osvobozován od tohoto strachu
  o sebe sama, tak mu začíná
 • 00:22:04 přicházet do srdce pokoj.
 • 00:22:07 Děkuji moc, pane profesore,
  za povídání a taky za to,
 • 00:22:11 že jste si dneska našel čas
  na PLOVÁRNU, přeji všecko dobré.
 • 00:22:14 A já děkuji za pozvání.
 • 00:22:16 Dnes byl naším hostem NA PLOVÁRNĚ
  pan profesor JAN HELLER.
 • 00:22:22 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006