iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2012
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

19 hlasů
15265
zhlédnutí

Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky 2012

Přímý přenos z Vladislavského sálu Pražského hradu

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky

 • 00:00:00 PŘEDÁVÁNÍ STÁTNÍCH VYZNAMENÁNÍ
  PREZIDENTEM REPUBLIKY
 • 00:00:15 u příležitosti 28. října, státního
  svátku ČR,
 • 00:00:21 letos 94. výročí vzniku samostatné
  Československé republiky.
 • 00:00:26 Jako obvykle se dnes odehraje
  slavnostní ceremoniál.
 • 00:00:31 Jeho součástí bude projev
  prezidenta Klause
 • 00:00:34 a pak i udílení vyznamenání.
 • 00:00:41 Je to tradiční okamžik,
  tzv. Řádový den.
 • 00:00:50 Ve Vladislavském sále se
  shromáždili vysocí představitelé ČR,
 • 00:00:57 kteří přivítají prezidenta,
  ten potom bude mít projev.
 • 00:01:04 Chybí zde premiér Nečas, byl loni
  omluven z pracovních,
 • 00:01:08 letos ze zdravotních důvodů.
 • 00:01:14 Vladislavský sál je největším
  prostorem Pražského hradu
 • 00:01:20 a ve své historii už zažil různé
  významné události.
 • 00:01:27 Mezi hosty jsou i další významné
  osobnosti, např. i kandidáti
 • 00:01:31 na prezidenta, Jan Fischer a další.
 • 00:01:42 Nyní by do sálu měla přijít
  manželka prezidenta republiky
 • 00:01:45 Livia Klausová.
 • 00:01:49 FANFÁRY
 • 00:01:56 Společně s ní přicházejí předseda
  Senátu s chotí,
 • 00:02:03 předseda Poslanecké sněmovny s
  chotí a předseda Ústavního soudu.
 • 00:02:08 Doprovází je ředitel prezidentské
  kanceláře
 • 00:02:12 na tradiční místo v 1. řadě.
 • 00:02:33 vyslechnou nejprve projev
  prezidenta republiky
 • 00:02:41 a pak budou svědky vyznamenání
  zhruba 20 výjimečných osobností.
 • 00:03:01 vneseny historické prapory a
  armádní zástavy
 • 00:03:05 za doprovodu husitského chorálu.
 • 00:03:54 Toto je historická vlajka
  prezidenta republiky.
 • 00:04:00 Tedy standarda prezidenta.
 • 00:04:04 Používala se v dobách Masaryka.
 • 00:04:46 Přinášejí také vlajku prezidenta.
 • 00:05:30 Bude uděleno nejvyšší vyznamenání,
  tedy Řád T. G. Masaryka.
 • 00:05:43 Existoval také vojenský řád
  M. R. Štefánika.
 • 00:05:51 V dobách před vznikem samostatného
  Česka byl Řád Bílého lva
 • 00:05:56 udělován jen zahraničním osobnostem,
  od roku 1993
 • 00:05:59 i osobnostem ČR.
 • 00:06:35 Antonína Dvořáka přicházejí vojáci
  hradní stráže,
 • 00:06:42 kteří přinášejí vlajku prezidenta
  republiky a státní vlajku ČR.
 • 00:07:30 který přednese projev a pak předá
  jmenovaná státní vyznamenání.
 • 00:08:21 prezidenta ČR do Vladislavského
  sálu Pražského hradu.
 • 00:08:26 V. Klaus, politická osobnost, která
  svou politickou kariéru
 • 00:08:32 začala 10. 12. 1989 několik desítek
  metrů odsud,
 • 00:08:37 kdy byl jmenován čs. ministrem
  financí, od té doby
 • 00:08:42 je ve vysoké politice.
 • 00:09:02 Až prezident dojde na své místo,
  zazní státní hymna ČR.
 • 00:09:06 STÁTNÍ HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY
 • 00:10:43 vážení činitelé ústavního sboru,
  dámy a pánové,
 • 00:10:45 sešli jsme se na tomto historickém
  místě, abychom si připomněli,
 • 00:10:49 že novodobému českému státu
  přibyl další rok.
 • 00:10:56 Od vzniku naší republiky
  zanedlouho uplyne již sto let.
 • 00:11:02 V té chvíli se jistě budeme ptát,
  co tato z hlediska historie
 • 00:11:08 relativně krátká doba,
  navíc přerušená
 • 00:11:14 nacistickým protektorátem
  a poté faktickým područím
 • 00:11:19 Sovětskému svazu,
  našemu národu přinesla.
 • 00:11:25 A co jsme svému státu přinesli my,
  kteří jsme v této době žili?
 • 00:11:32 Aby takové otázky vůbec měly smysl,
  musíme v té době
 • 00:11:37 svoji republiku ještě mít.
 • 00:11:41 Samozřejmé to není.
 • 00:11:44 Pokušení využít současných potíží
  v Evropě k radikální centralizaci
 • 00:11:51 kontinentu a k dalšímu oslabení
  suverenity
 • 00:11:56 historických evropských států,
  potíží, které by
 • 00:11:59 bez chybně koncipovaného zavedení
  společné evropské měny
 • 00:12:06 v této podobě nevznikly,
  je veliké a už neskrývané.
 • 00:12:14 Jak bude při svém stoletém výročí
  naše republika vypadat,
 • 00:12:18 není snadné odhadnout.
 • 00:12:24 Kdybychom extrapolovali dnešní
  ekonomické a politické trendy,
 • 00:12:31 kdybychom vycházeli
  jen z našich současných pocitů,
 • 00:12:35 kdybychom za určující považovali
  zlobu, závist a agresivitu,
 • 00:12:38 kterou vidíme a slyšíme
  dnes už spíše v internetových
 • 00:12:43 než hospodských diskusích,
  kdybychom nenaslouchali i těm,
 • 00:12:52 kteří nenaříkají
  a jsou naopak hrdí na to,
 • 00:13:00 co jsme za poslední dvě desetiletí
  vykonali, a kteří k tomu
 • 00:13:05 s plným životním nasazením
  přispívali a přispívají,
 • 00:13:10 na tuto oslavu
  bychom se těšit nemohli.
 • 00:13:15 Přesto věřím, že důvod oslavovat
  naši státnost je a bude.
 • 00:13:21 Předpokladem k tomu je pravdivě
  porozumět situaci,
 • 00:13:26 v níž se nacházíme.
 • 00:13:30 Dívat se na ni bez přehnaného
  pesimismu a malověrnosti,
 • 00:13:35 ale i bez růžových brýlí.
 • 00:13:40 Zejména však bez lhostejnosti
  a rezignace,
 • 00:13:44 které ničemu nepomohou.
 • 00:13:48 Přestaňme svůj dnešek pouze hanit,
  pomlouvat a shazovat.
 • 00:13:52 Nepřistupujme na módní klišé,
  že čím nemilosrdněji
 • 00:13:58 všechno kritizujeme,
  tím se sami stáváme lepšími.
 • 00:14:04 Na sebe a na svět kolem se dívejme
  se střízlivou civilností,
 • 00:14:11 s naší, v minulosti
  tak charakteristickou
 • 00:14:16 národní vlastností.
 • 00:14:20 Nemalou část naší veřejnosti dnes
  ovládají pocity nespokojenosti,
 • 00:14:25 i když navzdory všem problémům,
  které máme,
 • 00:14:30 žijeme, jak se opakovaně snažím
  připomínat,
 • 00:14:35 v materiálně nejúspěšnějším období
  našich dějin.
 • 00:14:42 Data za Evropu říkají,
  že je u nás nejnižší
 • 00:14:49 procento lidí
  žijících pod hranicí chudoby.
 • 00:14:54 Přesto se, ač jsme jako celek
  nikdy nebyli tak bohatí,
 • 00:14:57 některým z nás dobře nežije.
 • 00:15:02 Současná hospodářská stagnace,
  provázená v principu správnou
 • 00:15:07 a chvályhodnou snahou vlády
  stabilizovat veřejné finance
 • 00:15:13 a brzdit nárůst státního dluhu
  vede k tomu, že se životní úroveň
 • 00:15:18 některých našich spoluobčanů
  snižuje.
 • 00:15:24 Nezpůsobili to však ti,
  kteří jim nyní něco berou, ale ti,
 • 00:15:33 kteří jim předtím
  nezodpovědně dávali.
 • 00:15:38 Čím vyšší a chatrnější byl základ,
  z něhož nyní musí jednotlivci
 • 00:15:45 či celé sociální skupiny slevovat,
  tím vyšší
 • 00:15:49 je jejich pocit frustrace.
 • 00:15:52 Není to nic nečekaného,
  nic, co bychom nepředvídali,
 • 00:15:58 před čím bychom mnozí nevarovali.
 • 00:16:03 Nedávné krajské a senátní volby
  se ukázaly
 • 00:16:08 být přesvědčivým indikátorem
  pocitů našich spoluobčanů.
 • 00:16:14 Ti dali politikům jasné sdělení.
 • 00:16:18 Řekli jim, že se současné vládě
  nedaří přesvědčit veřejnost
 • 00:16:24 o správnosti své politiky.
 • 00:16:28 Média se vládě sice pomáhat
  nesnažila, ale jenom na ně
 • 00:16:34 se vymlouvat nelze.
 • 00:16:37 Problém je hlubší.
 • 00:16:39 Ekonomický a sociální systém,
  postavený nikoli na reálném
 • 00:16:46 výkonu ekonomiky,
  ale na zadlužování
 • 00:16:51 a rozdávání bohatství
  pořízeného na dluh,
 • 00:16:55 dříve či později musel narazit
  v celém západním světě i u nás.
 • 00:17:02 Snad nám tento náraz konečně
  otevřel dlouhou dobu
 • 00:17:08 zavřené či přivřené oči.
 • 00:17:12 Za téměř 10 let ve funkci
  prezidenta republiky
 • 00:17:18 mi byly k podpisu předloženy
  desítky či spíše stovky zákonů,
 • 00:17:24 které přispívaly
  k našemu zadlužování a k nárůstu
 • 00:17:28 moci úřadů všeho druhu.
 • 00:17:32 Jen malou část z nich jsem vrátil
  Poslanecké sněmovně
 • 00:17:37 k novému projednání,
  většinou bez efektu.
 • 00:17:43 Týkalo se to jak vlád levice,
  tak těch, v nichž dominovaly
 • 00:17:49 strany, které byly
  nebo se pokládaly za středopravé.
 • 00:17:55 Stále větší spoutávání
  našeho života
 • 00:17:58 už nepřehledným počtem zákonů,
  příkazů a nařízení nás demotivuje
 • 00:18:05 a činí méně svobodnými.
 • 00:18:08 Navíc většinou nejsou projevem
  skutečné vůle voličů.
 • 00:18:15 Prostřednictvím médií
  se daří prosazovat zájmy malých,
 • 00:18:19 ale mocných,
  a často i mezinárodně propojených
 • 00:18:24 nátlakových a lobbistických skupin,
  schovaných v různě pojmenovaných
 • 00:18:29 nevládních organizacích.
 • 00:18:34 Exemplárním případem jejich úspěchu
  je to, co se událo
 • 00:18:40 kolem tzv. obnovitelných zdrojů
  energie, kdy naše zákony umožnily
 • 00:18:51 ničím neospravedlnitelné zisky těm
  kteří se při přípravě těchto zákonů
 • 00:18:56 dokázali rychleji zorientovat,
  nebo si je dokonce ušili
 • 00:19:01 sobě na míru.
 • 00:19:03 Tyto zisky nejsou efektem
  mimořádné účinnosti
 • 00:19:09 těchto energetických zdrojů,
  ale efektem státních dotací,
 • 00:19:16 které daňoví poplatníci
  splácejí vysokými daněmi
 • 00:19:22 a spotřebitelé vysokými cenami
  energie, potravin
 • 00:19:26 a dalších komodit.
 • 00:19:29 Pozitivní nejsou ani dopady
  na životní prostředí,
 • 00:19:35 kvůli kterému se to vše
  údajně dělalo.
 • 00:19:41 Stovky miliard eur, dolarů i korun
  už byly vyhozeny nikoli do větru,
 • 00:19:47 ale do zcela konkrétních kapes
  těchto navenek
 • 00:19:52 "idealistických" skupin a hnutí
  nebo těch,
 • 00:19:57 kdo z jejich aktivit profitují.
 • 00:20:01 I když v poslední době stále
  mluvíme o úsporných opatřeních,
 • 00:20:08 naše žití na dluh
  pokračuje a narůstá.
 • 00:20:13 Nevyhneme se nezbytnosti
  očistit státní finance
 • 00:20:21 a snížit náklady na celkový chod
  státu na všech jeho úrovních,
 • 00:20:30 a náš složitý a drahý
  státní aparát redukovat.
 • 00:20:34 Případy úspěšných řešení známe.
 • 00:20:38 Když jsem počátkem října
  zde na Pražském hradě
 • 00:20:41 přijímal předsedu
  slovinského parlamentu, řekl mi,
 • 00:20:45 že jejich letos sestavená vláda
  snížila počet ministerstev
 • 00:20:49 z 19 na 12.
 • 00:20:51 Pokusme se o něco podobného
  a nezůstaňme jen u toho.
 • 00:21:00 I když je to politicky nesmírně
  složité, do realistických rozměrů
 • 00:21:07 je nutné vrátit
  i náš sociální systém.
 • 00:21:12 Znamená to omezit stále narůstající
  takzvané mandatorní
 • 00:21:18 neboli zákony předurčené výdaje
  státu, tedy peníze,
 • 00:21:25 které státním rozpočtem
  jen procházejí a vláda o nich
 • 00:21:28 vůbec nerozhoduje.
 • 00:21:31 Hledat zdroje
  pro jejich financování
 • 00:21:34 ve vyšším zdanění firem
  a jednotlivců efekt nepřináší,
 • 00:21:41 a ekonomické a finanční problémy
  to jen prohlubuje.
 • 00:21:47 Náš stát slábne a současně bobtná.
 • 00:21:54 Namísto malého silného státu
  nás obepíná stále mohutnější obruč
 • 00:22:02 stále slabšího státu.
 • 00:22:06 Stát, jeho zákony, instituce
  i představitelé přestává být,
 • 00:22:15 zvláště pro mladší generace,
  autoritou a respektovanou hodnotou.
 • 00:22:22 Vše, co je se státem spojeno,
  je dnes a denně zpochybňováno
 • 00:22:29 a zesměšňováno médii
  a na ně napojenými intelektuálskými
 • 00:22:36 a lobbistickými skupinami lidí,
  kteří nejsou svázáni žitím
 • 00:22:43 a každodenní poctivou prací
  v produktivní sféře ekonomiky,
 • 00:22:49 a proto na to mají
  čas a prostředky.
 • 00:22:53 Slabý stát jim k tomu
  dává obrovskou příležitost.
 • 00:23:00 Politikové a všichni,
  kterým budoucnost naší země
 • 00:23:05 není lhostejná, těmto tlakům
  musí umět a především chtít čelit.
 • 00:23:14 Pokud to neuděláme rychle,
  budeme konfrontováni
 • 00:23:19 s dvojím nebezpečím,
  s úplnou ztrátou
 • 00:23:23 občanské loajality a tedy
  s lhostejností občanů
 • 00:23:28 ke svému státu na straně jedné
  a s výbuchy individuálního násilí
 • 00:23:35 a extremismu na straně druhé.
 • 00:23:38 Jde o dvě strany téže mince.
 • 00:23:43 Samozřejmě nejde
  jen o věci hospodářské.
 • 00:23:49 Jde i o naši odvahu vypořádat se
  s popíráním a vysmíváním se
 • 00:23:56 staletí utvářeným hodnotovým
  kořenům naší civilizace.
 • 00:24:02 Dokud opět nezačneme nazývat věci
  pravými jmény, hodnoty hodnotami,
 • 00:24:10 pahodnoty pahodnotami,
  normu normou a extrém extrémem,
 • 00:24:18 budou naše pocity nejistoty
  narůstat.
 • 00:24:23 Také proto se dnes mnoho lidí
  obává vyjádřit svůj názor
 • 00:24:30 na různé velmi sporné
  společenské jevy.
 • 00:24:35 Také proto opět raději mlčí,
  skloní hlavu, myslí si své
 • 00:24:42 a svůj skutečný názor
  řeknou nanejvýše potichu doma.
 • 00:24:50 Také proto se mnohým zdá,
  že se vrací, co už jsme zažili.
 • 00:24:57 Demokracie je tím vším,
  nejen v naší zemi,
 • 00:25:02 ale v celé Evropě ohrožována.
 • 00:25:05 Je smutné, že narůstá laxnost
  vůči oslabování
 • 00:25:11 tohoto nezastupitelného předpokladu
  lidské svobody.
 • 00:25:18 V dnešní slavnostní den tyto věci
  nepřipomínám proto,
 • 00:25:25 abych přispíval k vytváření
  či prohlubování špatné nálady,
 • 00:25:31 která před 15 lety zneklidnila
  a dnes znovu zneklidňuje
 • 00:25:37 naši veřejnost.
 • 00:25:40 Můj záměr je opačný.
 • 00:25:43 Zkusme si navzájem dodat odvahy,
  ale nikoli k tomu,
 • 00:25:48 abychom co nejhlasitěji křičeli,
  co nejurážlivěji napadali druhé,
 • 00:25:57 co nejopovržlivěji se vyjadřovali
  o vlastní zemi.
 • 00:26:05 Dodejme si odvahy,abychom ukázali,
  že jsme schopni své problémy řešit.
 • 00:26:13 Nedejme si vnutit představu,
  že se o své věci neumíme postarat,
 • 00:26:20 neboť nikdo jiný nemá motiv
  starat se o ně lépe než my sami.
 • 00:26:27 A navíc jsme to
  již mnohokráte prokázali.
 • 00:26:32 Nedejme si vnutit představu,
  že někde daleko za našimi hranicemi
 • 00:26:37 sedí tisíce nadnárodních úředníků
  a politiků, kteří přemýšlejí
 • 00:26:43 jen o tom, jak nám pomoci,
  abychom se mohli mít lépe,
 • 00:26:50 krásněji a bezstarostněji.
 • 00:26:55 Co neuděláme, o co se nepostaráme,
  co si s dostatečnou mírou
 • 00:27:01 sebevědomí nevyjednáme
  či nevybojujeme, to mít nebudeme.
 • 00:27:06 Nečekejme na novodobého mesiáše
  ani na peníze z evropských fondů.
 • 00:27:13 Nedejme si vnutit představu,
  že je naše domácí politika
 • 00:27:19 tak špatná, že musí přijít
  různá nedemokratická hnutí,
 • 00:27:24 občanské "výzvy"
  či "osvícení jedinci",
 • 00:27:29 aby naši zemi vedli a řídili.
 • 00:27:33 Bez demokratické politiky
  to není možné.
 • 00:27:38 V nejbližších měsících a letech
  nás nečekají jednoduché
 • 00:27:43 a klidné časy.
 • 00:27:45 Je na nás, zda tímto obdobím
  projdeme oslabeni či posíleni.
 • 00:27:53 Nejsme velmoc,
  ale také ne malá bezvýznamná země.
 • 00:28:01 Více než 10 milionů lidí ve státě
  s tisíciletou tradicí,
 • 00:28:05 to je obrovská síla.
 • 00:28:10 Pokud silou chce být.
 • 00:28:14 Síla, která v našich předcích
  osvědčila svou schopnost
 • 00:28:19 čelit těžkostem.
 • 00:28:22 Patřím k těm, kteří tomuto odkazu
  věří a ze všech sil
 • 00:28:28 se ho snaží uchovat, naplňovat
  a předat dalším generacím.
 • 00:28:35 Optimismus mi dodává vědomí,
  že takových je nás
 • 00:28:39 v naší vlasti mnoho.
 • 00:28:59 Prezident nyní udělí státní
  vyznamenání 22 osobnostem.
 • 00:29:08 Ceremonií provede vedoucí Kanceláře
  prezidenta republiky Jiří Weigel.
 • 00:29:31 28. října 2012 se prezident
  republiky rozhodl ocenit
 • 00:29:38 vynikající občanské zásluhy
  o budování svobodné
 • 00:29:43 demokratické společnosti,
  vynikající výsledky práce,
 • 00:29:49 zásluhy o obranu vlasti,
  hrdinské a výjimečné činy
 • 00:29:54 některých významných osobností
  a udělit či propůjčit jim
 • 00:30:00 státní vyznamenání České republiky.
 • 00:30:03 Prezident republiky propůjčuje
  Řád Bílého lva vojenské skupiny
 • 00:30:08 brigádnímu generálovi
  Ing. Alexandru Beerovi
 • 00:30:14 za mimořádné zásluhy o obranu
  a bezpečnost státu
 • 00:30:18 a vynikající bojovou činnost.
 • 00:30:22 Generál Alexandr Beer v roce 1942
  vstoupil do formující se
 • 00:30:28 československé jednotky v Buzuluku.
 • 00:30:33 Účastnil se bitvy u Sokolova,
  bojů o Kyjev, Bílou Cerkev,
 • 00:30:37 Karpatsko-dukelské operace
  a jako zástupce velitele
 • 00:30:42 tankového praporu se podílel
  na osvobození Ostravy a Prahy.
 • 00:30:47 V bojích byl několikrát zraněn
  a za své hrdinství obdržel
 • 00:30:51 řadu vysokých vojenských
  vyznamenání.
 • 00:30:55 Aktivně působí v Československé
  obci legionářské,
 • 00:30:58 jejímž byl dlouholetým
  místopředsedou.
 • 00:31:02 Letos se dožil 95 let,
  stále aktivně působí na veřejnosti
 • 00:31:07 a především pak mezi mládeží.
 • 00:31:10 Svým veřejným vystupováním přispívá
  k udržování a šíření odkazu
 • 00:31:15 národního odboje.
 • 00:31:18 Pane generále Alexandře Beere,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:31:21 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:32:05 majoru Vasilu Korolovi
  za mimořádné zásluhy o obranu
 • 00:32:10 a bezpečnost státu
  a vynikající bojovou činnost.
 • 00:32:15 Major Vasil Korol uprchl
  po nacistické okupaci
 • 00:32:19 z Československa
  do Sovětského svazu.
 • 00:32:23 Tam byl zatčen a prošel útrapami
  sibiřských pracovních táborů.
 • 00:32:27 V roce 1943 byl propuštěn
  a vstoupil do řad
 • 00:32:32 československé armády.
 • 00:32:36 Jako dělostřelec se účastnil bojů
  u Kyjeva, Bíle Cerkve
 • 00:32:39 a řady dalších bitev.
 • 00:32:42 Během Karpatsko-dukelské operace
  přišel v boji o pravou ruku.
 • 00:32:46 Za své hrdinství byl vyznamenán
  mnoha vojenskými vyznamenáními.
 • 00:32:49 Po válce byl v roce 1949
  z armády propuštěn.
 • 00:32:55 Přestože letos oslavil
  90. narozeniny,
 • 00:32:58 je stále aktivním členem
  Československé obce legionářské.
 • 00:33:03 Pane majore Vasile Korole, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:33:08 převzal vyznamenání.
 • 00:33:44 Leopoldu Färberovi za vynikající
  zásluhy o rozvoj demokracie,
 • 00:33:50 humanity a lidská práva.
 • 00:33:53 Leopold Färber pochází ze smíšené
  židovsko-křesťanské rodiny.
 • 00:33:57 Za války velká část jeho blízkých
  zahynula v koncentračních táborech,
 • 00:34:05 on sám jako chlapec
  dělal spojku domácím odbojářům
 • 00:34:08 a zachránil řadu lidí.
 • 00:34:10 Po válce se nesmířil
  s novou totalitou
 • 00:34:13 a založil ilegální
  odbojovou skupinu.
 • 00:34:16 Za letákovou akci byl v roce 1948
  odsouzen na 16 let žaláře.
 • 00:34:22 Po podmínečném propuštění
  v roce 1958 pracoval jako dělník
 • 00:34:27 a aktivně působil v disentu.
 • 00:34:30 Věnoval se především dokumentaci
  odbojového hnutí proti nacismu
 • 00:34:35 a komunismu, a shromáždil
  unikátní sbírku svědectví,
 • 00:34:39 písemných a zvukových dokumentů,
  které jsou neocenitelným pramenem
 • 00:34:44 pro studium našich nedávných dějin.
 • 00:34:47 Je stále činný
  v Konfederaci politických vězňů.
 • 00:34:50 Pane Leopolde Färbere, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:34:55 převzal vyznamenání.
 • 00:35:46 Mons. Karlu Jaroslavu Fořtovi
  za vynikající zásluhy
 • 00:35:50 o rozvoj demokracie, humanity
  a lidská práva.
 • 00:35:56 Mons. Karel Fořt byl za války
  za svou aktivitu
 • 00:35:59 ve skautském hnutí vězněn nacisty
  a prodělal totální nasazení.
 • 00:36:04 Po válce po studiu teologie
  působil jako kněz na Šumavě,
 • 00:36:10 odkud se mu v roce 1950 podařilo
  před hrozícím zatčením uprchnout
 • 00:36:14 na Západ.
 • 00:36:16 Působil nejprve jako misionář
  v Alžírsku a poté od roku 1956
 • 00:36:22 v české misii v Mnichově.
 • 00:36:25 Stal se vedoucím duchovní služby
  pro Čechy v SRN.
 • 00:36:32 Po roce 1968 všestranně pomáhal
  nové vlně emigrantů
 • 00:36:36 jak po stránce duchovní,
  tak existenční.
 • 00:36:41 Až do roku 1997 vedl náboženskou
  redakci Radia Svobodná Evropa.
 • 00:36:48 Mons. Karle Jaroslave Fořte,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:36:53 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:37:23 podplukovníku Jaromíru Jarmarovi
  za vynikající zásluhy
 • 00:37:27 o rozvoj demokracie, humanity
  a lidská práva.
 • 00:37:32 Pplk. Jaromír Jarmara sloužil
  v době převzetí moci komunisty
 • 00:37:36 v roce 1948 jako pohraničník.
 • 00:37:41 Jako věřící člověk komunismus
  odmítal a byl napojen
 • 00:37:45 na vojenskou odbojovou skupinu
  Praha - Žatec,
 • 00:37:48 která připravovala ozbrojené akce
  proti režimu.
 • 00:37:51 V roce 1948 byl zatčen a u soudu
  mu původně navržený trest smrti
 • 00:37:57 byl změněn na doživotí.
 • 00:38:00 10 let strávil na Borech,
  v Leopoldově a ve Valdicích.
 • 00:38:06 Pronásledována byla na svobodě
  také jeho manželka.
 • 00:38:09 I po propuštění byl režimem
  všemožně perzekvován.
 • 00:38:13 Přes svůj vysoký věk
  je stále aktivním členem
 • 00:38:16 Konfederace politických vězňů.
 • 00:38:20 Pane pplk. Jaromíre Jarmaro,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:38:23 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:39:09 JUDr. Josefu Plockovi
  za vynikající zásluhy
 • 00:39:13 o rozvoj demokracie, humanity
  a lidská práva.
 • 00:39:17 JUDr. Josef Plocek zakusil
  pronásledování oběma totalitami,
 • 00:39:22 které v uplynulém století ovládly
  naši zemi.
 • 00:39:25 Během německé okupace
  byl jako student vyloučen
 • 00:39:30 z gymnázia a po válce
  jej komunistický režim
 • 00:39:34 za spolupráci na odeslání dopisu
  o stavu tehdejšího
 • 00:39:36 církevního a náboženského života
  u nás do Vatikánu zatkl
 • 00:39:40 a odsoudil jako "vatikánského
  špióna" k 13 letům žaláře.
 • 00:39:47 Prošel věznicemi a uranovými doly
  na Slavkovsku, Jáchymovsku
 • 00:39:50 a Příbramsku.
 • 00:39:53 I po amnestii v roce 1960 byl nucen
  žít pod trvalým dohledem StB
 • 00:39:57 a byl všemožně pronásledován.
 • 00:40:01 Je stále aktivním členem
  Konfederace politických vězňů.
 • 00:40:05 Pane doktore Plocku, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:40:10 převzal vyznamenání.
 • 00:40:38 RNDr. Hubertu Procházkovi, CSc.
  za vynikající zásluhy
 • 00:40:42 o rozvoj demokracie, humanity
  a lidská práva.
 • 00:40:47 RNDr. Hubert Procházka
  byl jako student gymnázia
 • 00:40:52 členem ilegální skautské
  protikomunistické odbojové skupiny,
 • 00:40:56 která vydávala a distribuovala
  ilegální tiskoviny.
 • 00:40:59 Pomáhal udržovat
  písemnou komunikaci
 • 00:41:02 mezi vězněnými duchovními
  a obsluhoval radiové spojení
 • 00:41:05 pro americké agenty.
 • 00:41:08 V roce 1952 byl zatčen a odsouzen
  k 11letému trestu vězení
 • 00:41:13 za velezradu a špionáž.
 • 00:41:16 Věznění a práce v uranových dolech
  se podepsaly na jeho zdraví.
 • 00:41:20 Je místopředsedou
  Konfederace politických vězňů.
 • 00:41:26 Zasloužil se o přiznání zdravotního
  rizika pro bývalé politické vězně,
 • 00:41:29 oběti uranových dolů.
 • 00:41:33 Od roku 2006 zastupuje KPV ČR
  v Mezinárodní asociaci
 • 00:41:38 bývalých politických vězňů
  a obětí komunismu.
 • 00:41:43 Pane doktore Huberte Procházko,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:41:48 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:42:17 Drahomíře Strouhalové za vynikající
  zásluhy o rozvoj demokracie,
 • 00:42:22 humanity a lidská práva.
 • 00:42:25 Drahomíra Strouhalová
  se jako dvacetiletá zapojila
 • 00:42:28 do protikomunistického odboje.
 • 00:42:31 V roce 1950 byla zatčena
  a za ukrývání osob prchajících
 • 00:42:37 na Západ a spolupráci
  s odbojovou skupinou
 • 00:42:40 napojenou na britskou tajnou službu
  byla odsouzena na 15 let vězení.
 • 00:42:45 Zlomit ji nedokázalo ani osm let,
  které v žalářích
 • 00:42:49 do svého propuštění strávila.
 • 00:42:52 V roce 1968 se stala členkou K-231
  a po roce 1989 aktivní členkou
 • 00:43:00 Konfederace politických vězňů.
 • 00:43:03 Její veřejná aktivita přispívá
  k zachování a šíření odkazu
 • 00:43:07 protikomunistického odboje
  v naší společnosti.
 • 00:43:12 Paní Drahomíro Strouhalová,prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:43:16 převzala vyznamenání.
 • 00:43:41 MUDr. Rudolfovi Zvolánkovi
  za záchranu lidského života.
 • 00:43:46 Dne 9. 3. 2011
  MUDr. Rudolf Zvolánek svou odvahou,
 • 00:43:52 duchapřítomností a profesionalitou
  zachránil život
 • 00:43:56 těžce zraněného muže,
  který byl vtažen úzkým otvorem
 • 00:44:00 do mísícího zařízení na plasty.
 • 00:44:03 Poté, co selhaly pokusy záchranářů
  zraněného vyprostit,
 • 00:44:08 neváhal jej operovat a amputovat mu
  zraněnou končetinu
 • 00:44:11 přímo uvnitř stroje,
  kam za ním pronikl.
 • 00:44:15 Díky tomu bylo možné zraněného
  uvolnit a následně převézt
 • 00:44:19 do nemocnice.
 • 00:44:22 Pacient byl zachráněn a po dlouhém
  léčení může nyní žít
 • 00:44:26 normálním životem.
 • 00:44:29 Pane doktore Zvolánku, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:44:33 převzal vyznamenání.
 • 00:44:59 Prof. MUDr. Ladislavu Bařinkovi,
  DrSc. za zásluhy o stát
 • 00:45:03 v oblasti vědy, výchovy a školství.
 • 00:45:08 Profesor Ladislav Bařinka
  je přední český plastický
 • 00:45:12 a rekonstrukční chirurg.
 • 00:45:16 Je autorem řady nových
  chirurgických metod,
 • 00:45:19 operačních postupů a patentů.
 • 00:45:23 Vedle Brna, kde dlouhá léta vedl
  Kliniku plastické chirurgie ve FN
 • 00:45:27 U sv. Anny, působil i v USA,
  Velké Británii, Rakousku a Sýrii.
 • 00:45:35 Je autorem rozsáhlého vědeckého
  díla a zasloužilým pedagogem,
 • 00:45:39 který vychoval tři generace
  plastických chirurgů.
 • 00:45:42 Letos se dožil 85 let.
 • 00:45:46 Pane profesore Ladislave Bařinko,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:45:50 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:46:14 Prof. Ing. Gabriele Basařové, DrSc.
  za zásluhy o stát v oblasti vědy,
 • 00:46:22 výchovy a školství.
 • 00:46:24 Prof. Gabriela Basařová
  je významnou vědeckou
 • 00:46:29 a pedagogickou osobností
  v oblasti potravinářské chemie
 • 00:46:33 a pivovarnictví.
 • 00:46:35 Dlouhá léta byla ředitelkou
  Výzkumného ústavu pivovarského
 • 00:46:39 a sladařského v Praze
  a v letech 1982-1997
 • 00:46:44 vedla Ústav kvasné chemie
  a bioinženýrství na VŠCHT v Praze,
 • 00:46:52 kde vychovala řadu
  vynikajících odborníků,
 • 00:46:56 kteří působí v mnoha zemích světa.
 • 00:46:59 Za své rozsáhlé dílo
  v oboru pivovarnictví, sladařství
 • 00:47:03 a kvasné chemie a působení
  v řadě odborných společností
 • 00:47:07 si získala ve svém oboru
  vysoké uznání.
 • 00:47:12 Paní profesorko Gabrielo Basařová,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:47:16 prezidenta republiky
  převzala vyznamenání.
 • 00:47:41 Prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc.
  za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • 00:47:46 Prof. Jiří Drahoš je významná
  osobnost české vědy v oboru chemie
 • 00:47:52 a organizátor vědeckého života.
 • 00:47:56 Jeho úspěšná vědecká dráha
  je spojena
 • 00:48:01 s Ústavem teoretických základů
  chemické techniky ČSAV,
 • 00:48:06 který až do roku 2003
  jako ředitel vedl.
 • 00:48:11 Jeho vědecké dílo si získalo
  mezinárodní ohlas,
 • 00:48:15 je držitelem řady vědeckých ocenění
  a spoluautorem několika
 • 00:48:18 našich i zahraničních patentů.
 • 00:48:21 Je členem mnoha odborných
  společností a vědeckých institucí
 • 00:48:25 u nás i ve světě.
 • 00:48:27 Od roku 2008 je předsedou
  Akademie věd České republiky,
 • 00:48:33 o jejíž transformaci a rozvoj
  se významně zasloužil.
 • 00:48:37 Pane profesore Drahoši, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:48:42 převzal vyznamenání.
 • 00:49:05 za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:49:11 Ota Filip je významný český
  exilový spisovatel,
 • 00:49:16 autor rozsáhlého románového
  a publicistického díla
 • 00:49:20 psaného česky i německy,
  které obohatilo
 • 00:49:24 českou i německou literaturu.
 • 00:49:26 Po maturitě vystřídal
  mnohá zaměstnání.
 • 00:49:29 V roce 1970 byl odsouzen
  za podvracení republiky
 • 00:49:34 a po propuštění z vězení
  se v roce 1974 vystěhoval do SRN.
 • 00:49:41 Působí jako publicista a komentátor
  v předních německých denících,
 • 00:49:47 je držitelem mnoha prestižních
  ocenění a stal se členem
 • 00:49:51 Bavorské akademie věd a umění.
 • 00:49:55 Pane Oto Filipe, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:49:59 převzal vyznamenání.
 • 00:50:24 Prof. Ing. Václavu Havlíčkovi, CSc.
  za zásluhy o stát v oblasti vědy,
 • 00:50:29 výchovy a školství.
 • 00:50:34 Prof. Václav Havlíček
  je profesorem teoretické
 • 00:50:38 elektrotechniky a významným
  představitelem technických věd
 • 00:50:41 v naší zemi.
 • 00:50:43 Úspěchů dosáhl jako výzkumný
  pracovník v oboru elektrotechniky
 • 00:50:48 i jako pedagog.
 • 00:50:50 Jeho profesní dráha je spojena
  s Českým vysokým učením technickým,
 • 00:50:56 jehož je od roku 2006 rektorem.
 • 00:50:59 Je autorem rozsáhlého vědeckého
  díla, řady patentů
 • 00:51:03 a originálních technických řešení
  a držitelem mnoha
 • 00:51:07 odborných ocenění.
 • 00:51:09 Do loňského roku působil
  jako místopředseda
 • 00:51:13 České konference rektorů
  vysokých škol.
 • 00:51:16 Pane profesore Havlíčku, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:51:20 převzal vyznamenání.
 • 00:51:45 Prof. Marku Kopelentovi
  za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • 00:51:50 Prof. Marek Kopelent je významný
  český hudební skladatel,
 • 00:51:56 klavírista, publicista
  a organizátor hudebního života.
 • 00:52:01 Od 60. let vzbudila jeho tvorba
  v oblasti vážné hudby pozornost
 • 00:52:06 a ohlas u nás i zahraničí.
 • 00:52:09 V období normalizace
  byl z politických důvodů
 • 00:52:14 perzekvován a umlčován.
 • 00:52:17 Od roku 1991 působí jako profesor
  skladby na pražské AMU,
 • 00:52:23 byl členem mnoha porot
  v mezinárodních
 • 00:52:26 skladatelských soutěžích,
  organizátorem mezinárodních
 • 00:52:30 skladatelských kursů
  a držitelem prestižních
 • 00:52:33 uměleckých ocenění.
 • 00:52:36 Letos se dožil 80 let.
 • 00:52:38 Pane profesore Marku Kopelente,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:52:41 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:53:06 MUDr. Vladimíru Kozovi in memoriam
  za zásluhy o stát v oblasti vědy,
 • 00:53:11 výchovy a školství.
 • 00:53:14 MUDr. Vladimír Koza byl světově
  uznávaný český hematolog
 • 00:53:20 a odborník na transplantaci
  kostní dřeně.
 • 00:53:24 Od roku 1979 působil
  ve Fakultní nemocnici Plzeň,
 • 00:53:29 kde na počátku 90. let
  zahájil program transplantací
 • 00:53:33 a založil Český národní registr
  dárců kostní dřeně,
 • 00:53:38 který eviduje více než 40 000
  dobrovolných dárců.
 • 00:53:42 Byl členem řady českých
  i zahraničních
 • 00:53:46 odborných společností
  a organizátorem
 • 00:53:49 mezinárodní vědecké spolupráce.
 • 00:53:52 Jeho odborná, organizační
  a osvětová práce pomohla vytvořit
 • 00:53:56 medicínské pracoviště
  světové úrovně a program,
 • 00:54:01 díky nimž se podařilo zachránit
  mnoho životů
 • 00:54:04 a dát naději tisícům dalších.
 • 00:54:07 Zemřel letos 17. června
  ve věku nedožitých 58 let.
 • 00:54:14 Vyznamenání přebírá dcera,
  paní Naděžda Lafotová.
 • 00:54:18 Prosím, paní Lafotová,
  abyste jej z rukou
 • 00:54:21 prezidenta republiky převzala.
 • 00:54:44 Prof. MUDr. Jiřímu Rabochovi, DrSc.
  za zásluhy o stát v oblasti vědy,
 • 00:54:50 výchovy a školství.
 • 00:54:53 Prof. Jiří Raboch je vynikající
  český psychiatr,
 • 00:54:58 přednosta Psychiatrické kliniky
  1. lékařské fakulty UK v Praze.
 • 00:55:04 Od roku 1996 je předsedou
  České psychiatrické společnosti
 • 00:55:10 a čestným členem
  Světové psychiatrické společnosti.
 • 00:55:14 Je autorem více než 500 vědeckých
  prací ve svém oboru,
 • 00:55:18 zasloužilým pedagogem
  a držitelem řady odborných ocenění.
 • 00:55:22 Významně se angažuje
  v mezinárodní vědecké spolupráci.
 • 00:55:27 Pane profesore Jiří Rabochu,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:55:31 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:55:56 Prof. RNDr. Lumíru Sommerovi, DrSc.
  za zásluhy o stát v oblasti vědy,
 • 00:56:01 výchovy a školství.
 • 00:56:05 Prof. Lumír Sommer je vědeckou
  osobností v oboru
 • 00:56:08 anorganické analytické chemie.
 • 00:56:12 Věnuje se optickým analytickým
  metodám, spektrofotometrii
 • 00:56:18 a atomové spektrometrii.
 • 00:56:21 Je profesorem na Chemické fakultě
  Vysokého učení technického v Brně.
 • 00:56:26 V letech 1989-91 byl děkanem
  Přírodovědecké fakulty MU v Brně.
 • 00:56:31 Působil na zahraničních
  univerzitách a za své
 • 00:56:37 rozsáhlé vědecké dílo obdržel
  řadu prestižních odborných ocenění.
 • 00:56:42 Pane profesore Lumíre Sommere,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:56:46 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:57:10 Kpt. Ing. Barboře Špotákové
  za zásluhy o stát v oblasti sportu.
 • 00:57:16 Kpt. Ing. Barbora Špotáková
  je vynikající česká sportovkyně
 • 00:57:22 a osobnost naší lehké atletiky.
 • 00:57:25 Ve své disciplíně, hodu oštěpem,
  získala 2x
 • 00:57:29 zlatou olympijskou medaili na LOH
  v letech 2008 a 2012.
 • 00:57:35 V roce 2007 se stala
  mistryní světa,
 • 00:57:39 na následujících dvou světových
  šampionátech
 • 00:57:42 získala stříbrnou medaili.
 • 00:57:46 Od roku 2008 je držitelkou
  světového rekordu v hodu oštěpem.
 • 00:57:50 V témže roce byla vyhlášena
  nejlepší sportovkyní ČR
 • 00:57:54 a 6x se stala naším
  nejlepším atletem roku.
 • 00:57:59 Svými sportovními výkony
  a přístupem k reprezentaci
 • 00:58:03 je velkým vzorem pro mládež
  a sportovce.
 • 00:58:08 Slečno Barboro Špotáková, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 00:58:13 převzala vyznamenání.
 • 00:58:41 Prof. Ing. Miroslavu Šťastnému,
  DrSc. za zásluhy o stát
 • 00:58:45 v oblasti vědy.
 • 00:58:48 Prof. Miroslav Šťastný
  je mezinárodně uznávaný odborník
 • 00:58:52 v oblasti parních turbín
  a turbostrojů.
 • 00:58:55 Ve svém oboru působí jako profesor
  na ČVUT a Západočeské univerzitě
 • 00:59:01 v Plzni.
 • 00:59:02 Významnou měrou se podílel
  na vývoji parních turbín
 • 00:59:07 různých typů včetně turbín
  pro jaderné elektrárny.
 • 00:59:10 Je držitelem 12 českých
  a dvou evropských patentů.
 • 00:59:15 Za vyřešení problému
  vysokofrekvenčních vibrací
 • 00:59:19 parních potrubí a regulačních
  ventilů parní turbíny
 • 00:59:22 sekundárního oběhu JE Temelín
  získal ocenění Česká hlava.
 • 00:59:29 Je členem mnoha mezinárodních
  odborných společností.
 • 00:59:33 Letos se dožil 80 let.
 • 00:59:36 Pane profesore Miroslave Šťastný,
  prosím, abyste z rukou
 • 00:59:40 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 01:00:06 PaeDr. Ivo Viktorovi
  za zásluhy o stát v oblasti sportu.
 • 01:00:11 PeaDr. Ivo Viktor je jednou
  z nezapomenutelných osobností
 • 01:00:15 československého fotbalu.
 • 01:00:17 Legendární brankář odehrál
  v reprezentačním dresu
 • 01:00:21 v letech 1966-77
  63 mezistátních zápasů,
 • 01:00:28 z toho 17 jako kapitán mužstva.
 • 01:00:31 Byl brankářem týmu mistrů Evropy
  z roku 1976 a byl zvolen
 • 01:00:36 nejlepším brankářem
  tohoto mistrovství.
 • 01:00:40 V témže roce byl v anketě o
  nejlepšího fotbalistu Evropy třetí.
 • 01:00:46 Jeho jméno je spojeno
  s Duklou Praha, s níž opakovaně
 • 01:00:50 získal ligový titul
  i Československý pohár.
 • 01:00:54 5x byl zvolen fotbalistou roku.
  Letos se dožil 70 let.
 • 01:00:59 Pane doktore Ivo Viktore, prosím,
  abyste z rukou prezidenta republiky
 • 01:01:04 převzal vyznamenání.
 • 01:01:30 Prof. PhDr. Petru Wittlichovi, CSc.
  za zásluhy o stát v oblasti
 • 01:01:34 umění a kultury.
 • 01:01:37 Prof. Petr Wittlich je významný
  český historik umění,
 • 01:01:41 profesor Filozofické fakulty
  Karlovy univerzity.
 • 01:01:45 Je autorem řady odborných
  publikací, které si získaly
 • 01:01:49 velký ohlas u odborné veřejnosti
  i širokého publika čtenářů.
 • 01:01:54 Předmětem jeho zájmu je moderní
  umění, především česká secese,
 • 01:01:59 české sochařství a
  díla některých velkých osobností
 • 01:02:04 českého a světového
  výtvarného umění.
 • 01:02:08 Své odborné práce využívá
  i k popularizaci výtvarného umění
 • 01:02:12 a kultury a vyslovuje se k ochraně
  památek a kulturního dědictví.
 • 01:02:17 Letos se dožil 80 let.
 • 01:02:20 Pane profesore Petře Wittlichu,
  prosím, abyste z rukou
 • 01:02:24 prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 01:02:53 státních vyznamenání
  za rok 2012 končí.
 • 01:02:58 Dovolte mi, abych poblahopřál
  vyznamenaným a vám všem
 • 01:03:04 popřál hezký večer.
 • 01:03:24 předávání státních vyznamenání.
 • 01:03:31 Prezident republiky Klaus udělil 22
  významným osobnostem
 • 01:03:39 řády a medaile. Zajímavé je, že
  letos byla udělena pouze jediná
 • 01:03:48 Medaile za hrdinství. A pokud jde o
  řády, prezident udělil 2 Řády
 • 01:03:55 Bílého lva, zbytek byly Řády
  T. G. Masaryka.
 • 01:04:06 Hradní stráž nyní odnáší státní
  zástavy za zvuku husitského chorálu.
 • 01:04:12 Poté bude odnesena i státní vlajka
  a vlajka prezidenta ČR.
 • 01:04:20 A potom odejdou i nejvyšší ústavní
  činitelé a všichni hosté.
 • 01:04:45 osobnosti, které se zasloužily o
  stát v oblasti vojenské,
 • 01:04:50 řada osobností, která dnes obdržela
  vyznamenání,
 • 01:04:57 se postavila proti oběma totalitám,
  nacistické i komunistické.
 • 01:05:01 Několik oceněných bylo z oblasti
  vědy.
 • 01:05:09 A jak bývá tradicí u prezidenta
  Klause, ocenění obdržely
 • 01:05:12 i osobnosti z oblasti sportu.
 • 01:05:21 Slavnostní ceremoniál tady v sále
  sledovali vysocí ústavní činitelé.
 • 01:05:29 V 1. řadě seděla i manželka
  bývalého zesnulého prezidenta,
 • 01:05:38 Dagmar Havlová. A také řada dalších
  osobností z diplomatického sboru,
 • 01:05:43 z kultury, představitelé církví
  a další.
 • 01:05:52 Pro V. Klause byl dnešní den
  posledním státním svátkem 28. října,
 • 01:05:58 který prožije ve funkci prezidenta
  republiky.
 • 01:06:05 Byl to právě on, kdo založil
  tradici, že bývalý prezident
 • 01:06:10 je zván na tyto významné události,
  takže se dá čekat,
 • 01:06:18 že i příští rok bude Klaus sledovat
  tento ceremoniál z 1. řady.
 • 01:06:26 Praporečníci odnášejí vlajku
  prezidenta ČR z Vladislavského sálu.
 • 01:06:33 Následovat bude pouze odchod hostů,
  prezidenta s chotí
 • 01:06:41 a ústavních činitelů. Připomeňme,
  že slavnostního ceremoniálu
 • 01:06:49 se ze zdravotních důvodů neúčastnil
  premiér Petr Nečas.
 • 01:06:59 Prezident Klaus a další vysocí
  ústavní činitelé
 • 01:07:07 a bývalá 1. dáma nyní odcházejí z
  Vladislavského sálu.
 • 01:07:14 Za chvíli se prezident a ostatní
  setkají ve Španělském sále.
 • 01:07:20 Přímý přenos ČT končí, hezký večer.
 • 01:07:24 Skryté titulky:
  Tomáš Seidl