iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 10. 2014
17:35 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
18130
zhlédnutí

Bohové a mýty staré Evropy

S Václavem Cílkem na hranici mezi bájemi, historií a minulostí.

16 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bohové a mýty staré Evropy - Slované

 • 00:00:15 Pojďte s námi do hlubin dávnověku.
 • 00:00:32 Do doby starých bájí,
  pověstí a mýtů
 • 00:00:36 i do doby bohů, kteří dali
  jména dnům našeho kalendáře.
 • 00:00:43 Cesta nebude jednoduchá,
 • 00:00:45 musíme překročit hranice
  desítky států i tří kontinentů.
 • 00:00:50 Přeplout několik moří,
 • 00:00:52 abychom se pokusili oddělit zrníčka
  pravdy od romantických nánosů,
 • 00:00:56 které přikryly skutečné události
  našeho kontinentu - Evropy.
 • 00:01:15 A kníže Krok pak vyslal posly, aby
  lidu našli bezpečné místo k životu.
 • 00:01:21 Na strmé skále nad Vltavou přikázal
  vykácet les a vystavět hrad.
 • 00:01:27 Po Krokovi se ujala žezla
  jeho dcera Libuše.
 • 00:01:31 Za manžela pojala Přemysla
 • 00:01:33 a společně s Libuší
  vládli českému lidu.
 • 00:01:37 Na památku toho, že byl povolán
  z pole, byl nazván Oráč.
 • 00:01:42 Stalo se na Vyšehradě,
  kolem roku 453,
 • 00:01:46 podle Václava Hájka z Libočan
  kolem roku 650.
 • 00:01:53 I nejproslulejší malíř
  české secese, Alfons Mucha,
 • 00:01:57 si přál zachytit
  historii Slovanstva.
 • 00:02:00 Chtěl shrnout dějiny Čechů
  a dalších slovanských národů
 • 00:02:04 a vytvořit dílo symbolizující
  jejich cestu staletími.
 • 00:02:08 Malíř se vrátil
  z Ameriky roku 1910.
 • 00:02:13 Pronajal si část zámku Zbiroh
  a zde stvořil Slovanskou epopej.
 • 00:02:19 Práce mu zabrala 18 let.
 • 00:02:21 Roku 1928 ji předal Praze
 • 00:02:25 a veškerému
  československému obyvatelstvu.
 • 00:02:30 O knížeti Krokovi, Libuši,
  ani Přemyslu Oráčovi
 • 00:02:33 se v díle nezmiňuje.
 • 00:02:37 Na 20 plátnech se objevují
  jiné postavy slovanských bohů,
 • 00:02:41 jako jsou Svantenvit,
  Perun, Radegast, Vesna.
 • 00:02:45 Ani Vyšehrad zde nenajdeme.
 • 00:02:48 Alfons Mucha se obrací
  úplně někam jinam.
 • 00:02:52 Téměř 700 kilometrů od Vyšehradu,
  daleko na Sever Evropy.
 • 00:02:57 Až na ostrov Rujánu.
 • 00:03:03 Mýtické sídlo slovanského božstva
 • 00:03:05 najdeme na místě
  podobném Vyšehradu.
 • 00:03:08 I když mnohem větší.
  Jmenuje se Mys Arcona.
 • 00:03:25 Na samotném severním cípu Německa
  leží ostrov Rujána.
 • 00:03:29 Jak máme cíp toho mysu,
  tak za ním byl druhý val.
 • 00:03:35 To celé zmizlo v moři,
  moře to podebralo.
 • 00:03:38 A teprve kousíček za tím
  byl krásně zdobený dřevěný chrám,
 • 00:03:42 ve kterém byla obrovská
  socha Svantenvita.
 • 00:03:50 Slovanští bohové si nemohli
  vybrat monumentálnější krajinu.
 • 00:03:54 Řekové měli Olymp, Židé Sinaj
  a Slované nádherný křídový útvar,
 • 00:04:00 vybíhající hluboko
  do Severního moře.
 • 00:04:10 Ve skutečnosti je Rujána
  tajemné, posvátné území
 • 00:04:14 a to minimálně 5000 let.
 • 00:04:18 Tady na poměrně malé ploše je
  zhruba 1000 megalitických památek.
 • 00:04:23 Jsou to menhiry, kamenné hroby,
  různá kamenná uskupení.
 • 00:04:30 Další důležitá věc na Rujáně,
  je to skoro vlastenecký pocit,
 • 00:04:36 je to ostrov,
  který je tak slovanský.
 • 00:04:40 Podle názvu to úplně
  cítíte do dneška.
 • 00:04:44 Nade mnou, na tom útesu,
 • 00:04:46 ležela jedna z pozdních
  nejslavnějších svatyní
 • 00:04:51 celého slovanského světa.
 • 00:04:54 Tam byl ten bílý kůň,
 • 00:04:55 který překračoval kopí
  buď levou nebo pravou nohou
 • 00:04:59 a podle toho se usuzovalo
  na průběh války.
 • 00:05:02 Byl tam kněz, který dával pozor
  jak v rohu Svantenvítovi,
 • 00:05:08 to byl místní bůh,
  ubývá nebo zůstává víno.
 • 00:05:12 A podle toho lidem říkal,
 • 00:05:15 kolik zásob si mají
  nechat na příští úrodu.
 • 00:05:20 V podstatě Svantenvitový roh
  naplněný vínem
 • 00:05:23 fungoval jako státní
  hmotné rezervy.
 • 00:05:27 Podle toho se to
  doopravdy odhadovalo.
 • 00:05:29 Nahoře si představte
  obrovský dvojitý val,
 • 00:05:33 který musel zářit do dálky.
 • 00:05:36 Tam byla dřevěná obdélníková
  budova, nádherně zdobená,
 • 00:05:40 ty popisy naštěstí existují,
  a obklopená koberci.
 • 00:05:45 Tam byla socha Svantenvita.
 • 00:05:47 Vnitřní svatyně byla
  natolik posvátná,
 • 00:05:51 že kněží tam měli zakázáno dýchat,
  jenom kněz směl dovnitř.
 • 00:05:55 Když tam prováděl úklid,
  tak se nadechnul,
 • 00:05:58 něco málo poklidil,
  vyběhnul ven a zase se nadechl.
 • 00:06:07 Jakoby skrytého před
  pronikajícím křesťanstvím,
 • 00:06:10 najdeme s trochou pozornosti
  Svantenvita téměř všude.
 • 00:06:23 Na Rujáně končí pohanství
  jako rozvinuté státní náboženství,
 • 00:06:27 zdůrazňuji to státní,
  okolo roku 1170,
 • 00:06:31 ale pokračuje celá staletí dál.
 • 00:06:34 A teď, co se stalo
  s původními svatyněmi.
 • 00:06:37 Tohle jsou pravděpodobně kameny
  předkřesťanské svatyně,
 • 00:06:42 která existovala v Bergenu na místě
  nejstaršího kostela na Rujáně,
 • 00:06:47 na tomto místě dávno před kostelem.
 • 00:06:53 A teď mi přijde symbolické,
  že z těch velkých kamenů,
 • 00:06:57 jako na pohanském základě,
  teprve vyrůstá křesťanská stavba.
 • 00:07:01 Já si často vzpomenu
  na pověst na Tetíně,
 • 00:07:04 která mluví o svaté Ludmile,
  je to barokní pověst,
 • 00:07:08 která rozbije pohanské bůžky, ztaví
  je, udělá z nich novou taveninu
 • 00:07:13 a z ní vytvoří nové sochy.
 • 00:07:15 To je nová forma, ale obsahuje
  v sobě hodně archaického.
 • 00:07:21 Proto si myslím, že pohanství nikdy
  úplně z našeho života nezmizelo.
 • 00:07:32 Pohanství nezmizelo.
 • 00:07:34 Najít staré bohy však někdy dá
  trochu práce a často i fantazie.
 • 00:07:38 Jsme u kostelíku malé
  rujánské vesnice Blandow.
 • 00:07:42 Někde tady se má skrývat bůh Perun.
 • 00:08:01 Největší bludný kámen
  na pobřeží Rujány,
 • 00:08:04 tzn. kámen přinesený ledovcem,
  se jmenuje Buskam.
 • 00:08:09 Leží u Göhren a je to ten kámen
  asi 300 metrů dál v moři,
 • 00:08:14 který má objem asi 400
  kubických metrů, je obrovskej.
 • 00:08:22 Dokonce legenda o něm praví,
 • 00:08:24 že pár, který chtěl být
  šťastně sezdán,
 • 00:08:26 se musel přeplavit na ten kámen
  a zatančit si na kameni.
 • 00:08:31 Ale je to zakázané,
 • 00:08:33 protože kolem kamene existují
  různé nebezpečné proudy.
 • 00:08:37 Němci už nevědí
  odkud pochází slovo Buskam.
 • 00:08:41 Ve skutečnosti je to doležené
  jako Boš kam ? jako Boží kámen.
 • 00:08:47 My božích kamenů máme víc,
 • 00:08:49 ale toto je jediný Boží kámen,
  o kterém vím, že byl v moři.
 • 00:08:57 Politicky nejdůležitější místo
  je na vedlejším mysu,
 • 00:09:01 hned vedle Arkony.
 • 00:09:08 Vy jste sem přišli
  pohodlným chodníkem,
 • 00:09:11 ale o králích v dávnověku
 • 00:09:13 se vypráví, že museli šplhat
  z pláže nahoru až sem na skálu,
 • 00:09:18 a kdo byl první,
  ten se stal králem.
 • 00:09:20 Není to pravda,
  takhle to určitě nebylo.
 • 00:09:23 Ale přesto stojíme
  na nejslavnějším knížecím stolci
 • 00:09:28 jaký na našem světě
  mezi Londýnem a Iránem existuje.
 • 00:09:34 Oč se jednalo. V celé
  této široké oblasti,
 • 00:09:37 týkalo se to jak Peršanů,
  tak Slovanů, Germánů,
 • 00:09:41 Anglosaů a dalších národů,
 • 00:09:43 byl zvyk, že král je uváděn
  do svého úřadu speciálním obřadem.
 • 00:09:49 Při tomto speciálním obřadu
  se většinou posadí na nějaký kámen,
 • 00:09:55 to je ten knížecí stůl,
 • 00:09:57 to je to, co stávalo
  na Pražském hradě v místě,
 • 00:10:00 kde jsou dneska oltáře
  Svatovítské katedrály.
 • 00:10:04 To je to, co jsme měli
  ve Staré Boleslavi.
 • 00:10:07 Další knížecí stůl je v Krakově.
 • 00:10:10 A takto bych mohl
  pokračovat až do Anglie
 • 00:10:13 ke korunovačnímu trůnu
  britských králů.
 • 00:10:17 A při obřadu se jednalo o to,
  že král se posadil na kámen,
 • 00:10:22 byl sjednocen se zemí
  a před tím kámen třikrát obešel.
 • 00:10:27 Zvyky se různily,
  my je přesně neznáme,
 • 00:10:30 a při tom odpovídal na otázku,
  jestli bude prospěšný zemi
 • 00:10:34 a to mi přijde
  jako zázračná formule
 • 00:10:40 pro uvedení i současného
  prezidenta do úřadu.
 • 00:10:43 Ano, hlásím se k tomu,
  že chci být prospěšný této zemi
 • 00:10:47 a tady se posadím na tu skálu
  a tím já a země jsme jedna.
 • 00:10:58 Náš průvodce, Václav Cílek,
  pozoruje křídový mys,
 • 00:11:02 který je protkán tmavšími
  horizontálními vrstvami.
 • 00:11:06 Vysvětlení, kterého
  se nám záhy dostalo,
 • 00:11:09 patřilo mezi největší
  překvapení toho dne.
 • 00:11:14 Bílé útesy rujánské jsou
  něco jako bílé útesy doverské.
 • 00:11:18 Jsou tvořeny svrchnokřídovým
  sedimentem, kterému se říká křída.
 • 00:11:23 Taky doopravdy byl plaven
  a používán jako křída na psaní.
 • 00:11:27 Tento sediment v sobě obsahoval
  velké množství drobných zkamenělin.
 • 00:11:32 Většinou to byly houby.
 • 00:11:34 A ty se pod tlakem rozpouštěly
 • 00:11:36 a uvolněný oxid křemičitý
  později vytvářel takovéto pazourky.
 • 00:11:45 A co mi přijde hodně zajímavé,
  že před 30 tisíci lety
 • 00:11:49 místní lidé podél celého Baltu
  začali pazourek těžit.
 • 00:11:56 Oni nebrali pazourek z pláže,
 • 00:11:59 ale brali pazourek,
  který nebyl popraskaný,
 • 00:12:02 z hlubokých jam
  kousek dál od pobřeží,
 • 00:12:05 a nosili ho daleko
  do střední a východní Evropy,
 • 00:12:09 třeba do Dolních Věstonic.
 • 00:12:14 A o dalších 20 tisíc let později
  se něco podobného týkalo i jantaru.
 • 00:12:19 Jako šperku, který byl nošen
  po jantarové cestě k Děvínu,
 • 00:12:23 přes Dunaj podél řeky Moravy
  a dál na jih až k Jaderskému moři.
 • 00:12:31 Vždycky, když putují materiály,
  tak putují technologické znalosti,
 • 00:12:36 putují pověsti, putují mýty.
 • 00:12:39 A tento zázračný bílý kůň
  z Rujány, Svantenvitův kůň,
 • 00:12:43 má pravděpodobně něco společného
  s naším českým Šemíkem.
 • 00:12:48 Což je taky bílý kůň
  na vysokém skalisku nad řekou,
 • 00:12:53 což je Vyšehrad.
 • 00:12:55 Má možná něco společného
  s pověstmi o koních,
 • 00:12:58 které se vypráví v okolí
  Koněprus v Českém Krasu.
 • 00:13:02 Protože i Koněprusy původně
  znamenal kůň bílý nebo-li prusí.
 • 00:13:10 Hned za oběma útesy
  je megalitové pole.
 • 00:13:18 Megalit znamená velký kámen
 • 00:13:20 a velké kameny jsou buď jednotlivé,
  dlouhé, pak jim říkáme menhiry,
 • 00:13:25 nebo vytvářejí tzv. stoly,
  pak jim říkáme dolmeny
 • 00:13:29 a nebo jsou v různých řadách.
  A tohle je krásný příklad hrobu.
 • 00:13:36 Je to celá hrobová struktura,
 • 00:13:38 která kdysi vypadala jako brána,
  tunel do jiného světa.
 • 00:13:42 Někde tady dokonce máme
  symbolismu lodě,
 • 00:13:45 tzn. je to loď, která převáží
  mrtvé přes moře nebo přes řeku.
 • 00:13:53 Proto také mnoho těchto
  monumentů je poblíž moře.
 • 00:13:58 Mrtví měli tzv. úžasný výhled ven.
 • 00:14:03 A různých symbolů
  tu najdeme celou řadu.
 • 00:14:06 Jsou tu komůrky,
  kde byly jednotlivé pohřby.
 • 00:14:10 Dokonce tyto hroby, které jsou
  staré 3 až 5 tisíc let,
 • 00:14:15 tak byly využívány
  i Slovany a dalšími kulturami,
 • 00:14:20 které ctily náboj a sílu místa.
 • 00:14:26 A pak je tu zajímavá věc, a to, že
  tyto hroby mají něco jako předsíň,
 • 00:14:32 něco jako je v dnešním kostele.
 • 00:14:35 A často jsou v předsíni
  dva nápadně velké balvany.
 • 00:14:42 A my v tom cítíme symbolismus
  Herkulových sloupů,
 • 00:14:47 v Gibraltaru a na druhé
  straně v Africe.
 • 00:14:49 A nebo je to možná
  ještě mnohem starší symbolika,
 • 00:14:53 která vede ke dvou sloupům
  Šalamounova chrámu
 • 00:14:57 nazývanému Jákim a Boas.
 • 00:15:01 Rujána je ostrov.
 • 00:15:03 Po jedné z nejmodernějších
  mostních konstrukcí Evropy
 • 00:15:07 se vydáváme na 700 kilometrů
  vzdálené hradiště,
 • 00:15:11 ne nepodobné mysu Arkona.
 • 00:15:17 Vracíme se tam, kde jsme začali.
  Do Prahy, na Vyšehrad.
 • 00:15:31 Osídlení Vyšehradu sahá až
  do 4. tisíciletí před Kristem.
 • 00:15:36 Češi tomu místu přisuzují počátky
  své ranně slovanské státnosti.
 • 00:15:41 Kníže Krok, Libuše, Přemysl Oráč,
  Bivoj, Ctirad a Šárka,
 • 00:15:47 posléze i Horymír se svým Šemíkem.
 • 00:15:53 Přes veškeré snahy archeologů
 • 00:15:55 se tu ale z ranně slovanských
  nálezů nenašlo zhola nic.
 • 00:16:00 Spíš než vlasteneckým snahám,
 • 00:16:02 tak můžeme uvěřit pověsti
  o Čertově sloupu.
 • 00:16:06 Prý jej rozzlobený čert
  mrštil po knězi,
 • 00:16:09 když s ním, ukradeným z jakéhosi
  kostela v Římě, letěl do Prahy.
 • 00:16:15 Oproti staročeským osobnostem
  má tato pověst jednu výhodu.
 • 00:16:20 O zlomeném Čertově
  sloupu nevíme nic.
 • 00:16:31 Skryté titulky: Hana Riedlová,
  Česká televize 2013

Související