iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 6. 2019
21:40 na ČT art

1 2 3 4 5

6 hlasů
3976
zhlédnutí

Šumné stopy

vesnice Puhoi - malíř Gotfried Lindauer - architekt Imi Porsolt - keramik Mirek Smíšek

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Šumné stopy - Nový Zéland – Za Maory

 • 00:00:28 Nedovedu si představit ani,
  že během našeho putování
 • 00:00:33 unáší mě svými vlnami a šumy
  řeka Puhoi.
 • 00:00:39 vodáckému pokřiku ahoj
  málokdo rozumí.
 • 00:00:45 Jsem od Čech
  v nejvzdálenější zemi.
 • 00:00:49 Slyším správnou odpověď?
  Snad.
 • 00:00:53 Severní ostrov Nový Zéland
  kolem sebe smím brát.
 • 00:01:03 Sem 29. června 1863
  připluli naši vyděšení krajané.
 • 00:01:10 Po 4 měsících cesty
  je sem náhoda zavane.
 • 00:01:14 Proč své zemi
  dali vale?
 • 00:01:17 Zaměnili vídeňského císaře
 • 00:01:19 za maorského náčelníka
  a anglického krále?
 • 00:01:30 Dávám kontra, chce to akci!
  Návrat? Škoda slov!
 • 00:01:36 V Čechách u Plzně
  leží Chotěšov.
 • 00:01:49 Cesta 83 Čechů obyvatel
  Rakousko-uherské monarchie
 • 00:01:55 začala 26. února 1863
  v městečku Chotěšov.
 • 00:02:04 V té době zde již oslavil
  650 let klášter
 • 00:02:09 založený blahoslaveným Hroznatou
  na počátku 13. století.
 • 00:02:15 Stál zde už také farní kostel
  Narození Panny Marie
 • 00:02:20 přestavovaný postupně
  od roku 1360.
 • 00:02:27 Plochu náměstí střežil
  již mnoho let Jan Nepomucký.
 • 00:02:34 Z Chotěšova se naši hrdinové
  vydali na nádraží ve Stodu.
 • 00:02:39 Zde se s vystěhovalci
  přišli rozloučit jejich příbuzní,
 • 00:02:43 protože tušili, že se pravděpodobně
  již nikdy nesetkají.
 • 00:02:50 Dobrodruzi však svému rozhodnutí
  věřili,
 • 00:02:53 zvláště potom, co jim v Praze
  požehnal
 • 00:02:56 kardinál Bedřich Josef
  Schwarzenberg.
 • 00:02:59 Za 14 dní již nastoupili v Anglii
  na loď War Spirit
 • 00:03:05 a vypluli vstříc neznámému
  a nepředstavitelnému.
 • 00:03:23 Cesta přes oceán však byla
  dramatická.
 • 00:03:27 V bouřlivém Tasmánském moři
  se v poryvu větru
 • 00:03:31 nečekaně uvolnil náklad
  a zabil Lorence Thurnwalda.
 • 00:03:36 Jeho ženě a pěti dětem
  začala tvrdá pouť velice tragicky.
 • 00:03:43 Ovšem ani ostatní na tom nebyli
  lépe.
 • 00:03:46 Auckland, dnes moderní město,
  kde přistáli,
 • 00:03:50 bylo v té době pouhým námořnickým
  brlohem.
 • 00:03:59 Naši krajané dále putovali
  parníčkem
 • 00:04:04 až do ústí této řeky Puhoi,
 • 00:04:07 kde je čekal správce oblasti
  Maor - Te Hemera Tauhia,
 • 00:04:12 který je s několika domorodými muži
  nalodil do malých kánoí.
 • 00:04:21 Byli na konci dlouhé cesty
  před branami vysněného ráje,
 • 00:04:27 kde je místo barokního kláštera
  čekaly dvě palmové chýše,
 • 00:04:32 místo kostela neutuchající víra,
  že bude lépe
 • 00:04:36 a jako ochránce
  místo Jana Nepomuckého
 • 00:04:40 maorský náčelník.
 • 00:04:47 Kolem byl hustý prales.
 • 00:04:49 Temné pohyby neviditelných zvířat,
  skřeky a tajuplné zvuky.
 • 00:04:56 Nepropustná stěna spletená
 • 00:04:58 z divokých rostlin, kmenů
  a šlahounů.
 • 00:05:03 Během první noci muži seděli
  u ohně
 • 00:05:06 a snažili se vymyslet nějaký
  budoucí plán,
 • 00:05:10 ženy a děti ležely v chatrči
  na tvrdé vlhké zemi.
 • 00:05:16 Děti spaly, ženy plakaly.
  Jedna z nich později řekla:
 • 00:05:21 "Kdybych jen dokázala přejít
  moře,
 • 00:05:23 vrátila bych se třeba i pěšky
  zpátky domů."
 • 00:05:29 Ovšem hned druhý den začali bojovat
  s neprostupnou přírodou,
 • 00:05:33 s neproniknutelnou buší
  a s všudypřítomným bahnem.
 • 00:05:38 Mýtili les,
  káceli 50 metrové stromy.
 • 00:05:41 Ty pak rozřezávali
  a prodávali v Aucklandu,
 • 00:05:44 živili se lesními plody,
  kapradím, listy palem.
 • 00:05:48 Když si koupili zbraně,
  jejich jídelníček
 • 00:05:50 zpestřili ptáci, divoká prasata.
 • 00:05:58 Rozdělili si půdu.
 • 00:06:00 Každý dostal svoji vytouženou
  parcelu, vzájemně si pomáhali.
 • 00:06:05 Do 20 let zde stála stavení všech -
  kostel, škola,
 • 00:06:10 společenská hala, dva hotely,
  molo, přístav.
 • 00:06:14 Zázrak byl na světě
  a každodenní nasazení
 • 00:06:17 a překonávání útrap
  byly motorem zrodu.
 • 00:06:23 Obdobně tak vznikají
  nová společenství
 • 00:06:25 v Jižní a Severní Americe,
  v Jižní Africe,
 • 00:06:29 ba i v blízké Austrálii a Tasmánii,
 • 00:06:32 tedy kulturních populacích
  zrozených z emigrace.
 • 00:06:44 Paměť na těžký život našich předků
  zachovává ve vsi Puhoi
 • 00:06:48 muzeum sídlící v bývalé škole.
 • 00:06:56 Minulostí předměty zde žijí,
 • 00:06:59 náš pohled se však
  do současného plakátu vpíjí.
 • 00:07:11 Schischka, Soukup, Straka, Graf.
 • 00:07:15 Ze jmen osadníků na pamětní desce
  zakladatelů vyplývá,
 • 00:07:19 že první přistěhovalci byli
  Rakušané i Češi.
 • 00:07:23 Mluvili německým dialektem
  egnalanda,
 • 00:07:26 podle města Eger, tedy Cheb.
 • 00:07:30 Sotva se v nové domovině zabydlili,
  čekalo je další utrpení -
 • 00:07:34 1. světová válka, ve které,
  stejně jako ve 2.
 • 00:07:39 bojovali pod anglickou korunou,
 • 00:07:41 i když od roku 1907
  má Nový Zéland samostatnost.
 • 00:07:54 Naši krajané stavěli odlišně,
  než byli zvyklí ve své domovině.
 • 00:07:58 Ve výrazu staveb je však patrný
  historismus,
 • 00:08:02 zde zjednodušený do podoby
  koloniální architektury.
 • 00:08:06 Městečko ovládá, stejně jako
  v Evropě, zvonice kostela.
 • 00:08:13 Vertikální prostor kostela
  svatého Petra a Pavla
 • 00:08:16 z roku 1881, je dokrášlen barevnými
  vitrážemi.
 • 00:08:23 A v nich opět - Schischka, Straka,
  Soukup, Graf,
 • 00:08:28 čtěme z dalších
  puhoiských zpráv.
 • 00:08:33 Průčelí hotelu z roku 1879,
  stejně jako místní vily,
 • 00:08:39 je kryté velice příjemným stinným
  loubím.
 • 00:08:42 Ovšem české přistěhovalce dnes
  kromě muzea
 • 00:08:46 připomíná pouze ubrus
  se jmény prvních pionýrů.
 • 00:08:51 A tak do třetice můžeme číst:
  Schischka, Soukup, Straka, Graf,
 • 00:08:57 ctěme další
  z puhoiských zpráv.
 • 00:09:02 Puhoiské pivo.
 • 00:09:09 Česky zde již nikdo nehovoří.
  Ovšem současnost nezaspali.
 • 00:09:15 Nad barem je cedulka,
  že hostinský je povinen
 • 00:09:18 vydávat účtenky formou EET.
  Připadám si jako ET. Mimozemšťan.
 • 00:09:25 No to sory, jako.
  To radši za Maory do pralesa.
 • 00:09:37 Ve stejné době, kdy Češi
  z okolí Plzně les mýtili,
 • 00:09:42 jiný Západočech, Bohumír Lindauer
  narozený 5. ledna 1839,
 • 00:09:48 jako první proniká mezi palmy
  a divokou přírodu,
 • 00:09:52 aby zachytil tváře, postavy,
  tetování domorodých Maorů.
 • 00:09:57 Plnil roli nejen dobrodruha
  a malíře, ale i etnografa.
 • 00:10:02 Zpočátku také fotografa.
 • 00:10:08 Bohumír později zde na Novém
  Zélandu Gottfried Lindauer
 • 00:10:12 se nejprve vyučil zahradníkem,
  ale již v 16 letech
 • 00:10:16 se nechal zapsat
  na Vídeňskou akademii obor malba,
 • 00:10:20 kde ho mimo jiné vedl
  jeden z nejvýznamnějších malířů
 • 00:10:23 té doby - Leopold Kuppelwieser.
 • 00:10:33 Lindauer dokončil studia
  roku 1862
 • 00:10:37 a o 12 let později
  nastupuje na parník Reichstag
 • 00:10:41 a míří směrem na Nový Zéland.
 • 00:10:45 Důvod byl pro umělce prostý,
 • 00:10:47 chtěl se vyhnout
  hrozící vojenské službě.
 • 00:10:51 A tak svou statečnost neprojevil
  na bitevním poli s puškou v ruce,
 • 00:10:56 ale v bujné krajině s paletou
  a štětcem s takovým umem,
 • 00:11:01 že jeho plátna dosahují nedozírné
  ceny.
 • 00:11:04 A kolem jeho obrazů
  začali kroužit sběratelští dravci.
 • 00:11:10 Ale nebyli to jen sběratelští
  dravci,
 • 00:11:13 dílo Bohumíra Lindauera
  se stalo nedílnou součástí
 • 00:11:18 novozélandské kultury,
  jak o tom svědčí expozice
 • 00:11:21 V Galerii moderního umění.
 • 00:11:26 Lindauer má své pevné místo
  i ve zdejším Národním muzeu.
 • 00:11:31 A to těsně vedle maorských
  exponátů,
 • 00:11:34 jako je tento tradiční dům,
  středobod každé vesnice,
 • 00:11:39 posvátný prostor setkání.
 • 00:11:43 Povšimněme si expresivního
  kontrastního dekoru
 • 00:11:47 maorského folklóru.
  Dřevo se maskou odívá,
 • 00:11:52 vyplazený jazyk
  tu posměšek nebývá.
 • 00:12:02 Takto donekonečna by šlo pronikat
  ke kořenům
 • 00:12:07 pro nás zcela nevšední architektury
  a sochařství.
 • 00:12:12 Ale tady vidím nějakou pozvánku!
  Já už vím.
 • 00:12:16 Lindauer nás zve na malé
  občerstvení.
 • 00:12:22 Gottfriedova pozvánka!
  Ale teď haka mě láká.
 • 00:12:28 Pozvánka má dobrý směr!
  Na sklenku zve nás Lindauer!
 • 00:12:35 Zde Gottfried Lindauer
  je nejen ctěn
 • 00:12:38 v akademických kruzích,
  ale byl po něm pojmenován
 • 00:12:41 i první prestižní novozélandský
  sekt!
 • 00:12:46 -Připijme na zdraví všech bystrých
  a statečných,
 • 00:12:49 kteří sem z Českých zemí
  přišli.
 • 00:12:56 -Mějme je v mysli,
  však pospěšme dál,
 • 00:12:59 kde jsem to naposledy stál?
  -U maorských stavení.
 • 00:13:04 -Maorských stavení.
 • 00:13:14 Něco na zrychlení času není?
 • 00:13:17 Dlouhá maorská kanoe nás popoveze
  historií až do 20. století.
 • 00:13:26 Národní muzeum je současně
  memoriální stavbou
 • 00:13:30 zasvěcenou obětem
  1.světové války.
 • 00:13:36 V rámci anglické armády
  totiž působilo 100 tisíc vojáků
 • 00:13:41 z Nového Zélandu,
  z nichž se vrátilo
 • 00:13:44 pouhých 40 tisíc.
  Pro nevelký národ to byl šok.
 • 00:14:00 Proto Nový Zéland nejen ctí
  své padlé,
 • 00:14:03 ale i rád vítá emigranty,
  zvlášť ty politické,
 • 00:14:07 kteří jsou většinou velkými
  osobnostmi.
 • 00:14:10 A tak povznášejí zdejší
  kulturní, vědeckou
 • 00:14:14 a společenskou úroveň
  o stupeň výš.
 • 00:14:19 O první světové válce jsme již
  hovořili.
 • 00:14:21 Nyní zastavujeme v tragickém období
  nástupu fašismu.
 • 00:14:26 A tak zde, v muzeu,
  můžeme slyšet autentické výpovědi
 • 00:14:30 Ernsta Steina, Suzanne Pollak
  a dalších z Českých zemí,
 • 00:14:35 kteří přišli, viděno starousedlíky,
  s koženými kufry,
 • 00:14:39 cizími akcenty
  a nemožnými vzpomínkami.
 • 00:14:43 Přesto velice záhy obohatili
  zdejší společnost.
 • 00:14:53 Jednomu z uprchlíků,
  Jindřichu Kulkovi
 • 00:14:56 bude věnován příští šumný díl.
 • 00:14:59 My se nyní vydáme po stopách
  Imi Porsolta,
 • 00:15:02 správně Irmi Poršoje
  narozeného v roce 1909
 • 00:15:07 v městě Božoň, tedy v Bratislavě,
  kterého na cestu modernisty
 • 00:15:13 přivedlo studium architektury
  na ČVUT v Praze.
 • 00:15:24 30letý Imi Porsolt přichází
  na Nový Zéland v roce 1939.
 • 00:15:30 A již za tři roky je spoluautorem
 • 00:15:32 první modernistické stavby
  v Aucklandu,
 • 00:15:35 a to sice rozhlasového paláce
  společnosti 1ZB,
 • 00:15:40 která stála zde na rohu ulice
  Durhem.
 • 00:15:44 Tato budova byla bohužel
  v roce 1990 zdemolována.
 • 00:15:50 Přesto po Porsoltovi zůstala
  řada vil,
 • 00:15:54 zcela unikátní kolekce nábytku,
 • 00:15:57 kterou na míru navrhoval
  pro své klienty.
 • 00:16:00 A dále řada dodnes oceňovaných
  teoretických článků.
 • 00:16:05 Například o českém rondokubismu
  a funkcionalismu.
 • 00:16:11 Imi Porsolt by důležitým svorníkem
  místní nově se formulující
 • 00:16:14 kosmopolitní subkultury.
 • 00:16:18 Byl sice klíčovou postavou,
  ale dokázal zachovat
 • 00:16:21 nad svou rolí střízlivý nadhled,
  jak dokládá jeho výrok:
 • 00:16:27 "Stal jsem se v této zemi
  historikem architektury
 • 00:16:30 jistého významu,
  ale bohužel proto,
 • 00:16:34 že mně podobných tu bylo
  málo."
 • 00:16:38 Designové křeslo svými pohodlnými
  područkami
 • 00:16:41 dává naší cestě další směr
  a je důkazem,
 • 00:16:47 že Imi Porsolt nebyl jen
  teoretikem.
 • 00:16:57 Křeslo si našlo cestu samo.
  Vila Goodman, rok 1956.
 • 00:17:04 Porsolt měl rád,
  když křivky se lomí.
 • 00:17:08 Odliší se tak
  obydlí mezi stromy.
 • 00:17:11 Dům má zapamatovatelný kód,
  stále tu zní
 • 00:17:15 jedna z nevšedních ód.
 • 00:17:52 Zaslechl jsem
  ztrhané struny zvuk,
 • 00:17:56 zborcené harfy tón?
 • 00:17:59 Ne, to byl
  keramického střepu vzlyk,
 • 00:18:03 nad další stavbou již nevisí
  otazník.
 • 00:18:06 Nemusím tahat zlomenou
  ze sirek,
 • 00:18:09 jdu jasně -
  via Smíšek Mirek!
 • 00:18:21 Mirek Smíšek,
  narozený 2. února 1925
 • 00:18:26 v Československu,
  student gymnázia v Nymburce,
 • 00:18:30 si již od dětství rád hrál
  s jílem a hlínou.
 • 00:18:35 Po trpké zkušenosti
  s německou okupací
 • 00:18:39 a následným rudým únorem,
  které na střepy
 • 00:18:43 rozbily jeho sny,
 • 00:18:46 volí od československých komunistů
  nejvzdálenější zemi.
 • 00:18:50 Austrálii,
  kde proniká do umění
 • 00:18:53 původních obyvatel -
  Aboriginců.
 • 00:18:57 Stejně jako později
  na Novém Zélandu do umění Maorů.
 • 00:19:08 Jak byli domorodci
  ovlivněni přírodou
 • 00:19:10 a její nekonečnou inspirací,
  obdobně i Mirek Smíšek
 • 00:19:15 nachází moderní cestu
  v otisku všech tvarů,
 • 00:19:20 které otevřená boží dlaň
  nabízí.
 • 00:19:26 Keramické vázy
  jsou zvrásněny listy,
 • 00:19:29 tančí v kružbách.
 • 00:19:31 Někdy na solnou glazuru
  okapává pouze
 • 00:19:34 déšť jemných teček
  s nadsázkou symbolizující
 • 00:19:38 tisíce pokračovatelů,
  které po sobě,
 • 00:19:42 především na Novém Zélandu,
 • 00:19:44 první zdejší profesionální keramik
  zanechal.
 • 00:20:17 Mirek Smíšek za svoje umělecké dílo
  obdržel v roce 1990,
 • 00:20:23 v den královniných narozenin,
  čestný řád britského impéria.
 • 00:20:29 A v roce 2011
  získal od české vlády
 • 00:20:32 cenu Gratias Agit
 • 00:20:35 za propagaci naší republiky
  v cizině.
 • 00:20:39 My máme dnes mimořádnou
  příležitost
 • 00:20:41 díky velkorysosti manželky
  Mirka Smíška,
 • 00:20:44 sochařky Pamely Ansaft,
 • 00:20:47 nahlédnout trochu do jejich
  soukromí
 • 00:20:49 a především do jejich výtvarných
  prací.
 • 00:20:57 Vy jste také sama sochařka.
  Můžete trochu přiblížit vaši práci?
 • 00:21:21 Jaké byly první dny
  Mirka Smíška na Novém Zélandu?
 • 00:21:54 Mirek také dělal řadu
  keramických předmětů
 • 00:21:57 pro filmovou trilogii
  Pán prstenů.
 • 00:22:17 Tak já vám přeju
  mnoho šťastných dní
 • 00:22:21 v tomto krásném sepětí
  čerstvé přírody a soch.
 • 00:22:30 Já jako čaroděj Gandalf
  neberu do ruky hůl,
 • 00:22:34 ale pohár Mirka Smíška
  doufaje,
 • 00:22:37 že mne mocné síly přenesou
  na další místo Šumných stop.
 • 00:22:44 Ano, funguje to!
  Potřetí se v tomto dílu
 • 00:22:48 setkáváme s pracemi
  Gottfrieda Lindauera.
 • 00:22:52 A to přímo v městečku Goodville,
  v jižní části severního ostrova,
 • 00:22:56 kde je nejen jeho busta,
  ale i replika jeho ateliéru.
 • 00:23:09 V povodí řeky Menovatu
  se nachází i hrob
 • 00:23:13 Gottfrieda Lindauera.
 • 00:23:15 Končí naše první novozélandská
  pouť.
 • 00:23:19 Ve vzpomínkách budeme zpátky
  plout.
 • 00:23:23 Viděli jsme nesmírné úsilí
  našich západočeských krajanů,
 • 00:23:27 kteří v předminulém století
  šli na mezi života a smrti
 • 00:23:33 samou hranu
  a ve svém úsilí obstáli.
 • 00:23:38 Jako všichni další,
  kteří nuceně vydali se do dáli.
 • 00:23:43 Poslední slova Maor dopovídá
  v ateliéru Lindauera Gottfrieda.
 • 00:23:54 Rozlučme se tedy v replice
  Lindauerova ateliéru.
 • 00:23:58 Dodnes na Novém Zélandu
  slouží domy českých architektů.
 • 00:24:03 Zde nebyl zklamán ten,
  kdo na českou dovednost
 • 00:24:07 vsadil svoji kartu.
 • 00:24:10 Nejednoho smíška dostala
  z prstenu vykouzlená
 • 00:24:12 keramika Mirka Smíška.
 • 00:24:20 Uvidíme se zas příště.
 • 00:24:22 Nyní ať slunce klidně zapadne
  do vodní tříště.
 • 00:24:26 Užijme si soumrak.
 • 00:24:29 Zážitků bylo tak akorát.
  Ne málo, ne moc.
 • 00:24:35 Pro dnešek šumnou
  dobrou noc.
 • 00:24:57 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2019

Související