iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 11. 2009
15:20 na ČT1

1 2 3 4 5

73 hlasů
50782
zhlédnutí

Rajské zahrady

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Zuzana Slavíková provází zámeckými zahradami Čech a Moravy

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Rajské zahrady - Podzámecká zahrada v Kroměříži

 • 00:00:06 Lidská touha proměnit tento svět
  v rajskou zahradu
 • 00:00:10 je od nepaměti stále stejná.
 • 00:00:14 I naši předkové cítili,
  že unavená mysl a zemdlené údy
 • 00:00:18 se nemohou zavčasu osvěžit lépe
  než v pěkném libosadu,
 • 00:00:23 který poskytuje stín všelikých
  vzácných líbezných rostlin a plodů.
 • 00:00:30 Jistě by tedy bylo důstojné, aby byl
  potomstvu zachován na věčnou památku.
 • 00:01:11 Krásnou parkovou zahradou se u nás
  opravdu každé město pochlubit nemůže,
 • 00:01:15 a Kroměříž má hned 2:
  Květnou a Podzámeckou.
 • 00:01:21 Ano. Je tomu skutečně tak,
  ač Podzámecká zahrada
 • 00:01:25 jako starší získala svůj věhlas
  a byla dokončena
 • 00:01:28 až po úpravách Květné zahrady.
 • 00:01:31 To je Ondřej zatloukal
  z Arcidiecézního muzea.
 • 00:01:35 Ondřeji, takže Podzámecká zahrada
  vedle své slavnější sestry
 • 00:01:38 byla taková Popelka?
 • 00:01:40 To je trochu troufalé prohlášení,
  ale Podzámecká zahrada získala
 • 00:01:44 svůj věhlas především díky úchvatným
  prostorám sally terreny,
 • 00:01:49 které zprostředkovaly kontakt
  mezi zámkem a zahradou.
 • 00:01:54 Tento jedinečný vstup do zahrady
  je přímo ztělesněním
 • 00:01:57 tehdejší vzdělanosti.
 • 00:01:59 Bohatá výzdoba v umělých jeskyních
  navazuje na dávné tradice
 • 00:02:03 směřování k filozofii
  a oslavě přírody.
 • 00:02:07 Salla terrena je však to jediné, co
  na zámeckém parku zůstalo beze změny.
 • 00:02:13 Ale to byl poměrně zajímavý příběh.
 • 00:02:17 Který se začal psát v roce 1777.
 • 00:02:21 To bylo povýšeno olomoucké biskupství
  na arcibiskupství
 • 00:02:25 a 1. arcibiskupem byl zvolen Antonín
  Theodor Colloredo Waldsee.
 • 00:02:29 Stejně jako řada jeho předchůdců,
  tak i on se pustil
 • 00:02:33 do proměny Podzámecké zahrady.
 • 00:02:35 -Především ji rozšířil.
  -Rozšířil?
 • 00:02:38 Tento kousek zahrady mi právě přijde
  tradiční, sevřený, terasovitý.
 • 00:02:44 Tak to přece stavěli 100 let předtím.
 • 00:02:46 Arcibiskup se rozhodl jít
  cestou kontinuity
 • 00:02:50 a neproměňovat jen to starší,
 • 00:02:52 ale zároveň vytvořit jakýsi
  přechodový můstek pro nové úpravy.
 • 00:02:57 Takže úplně nové věci?
 • 00:02:59 Ano. Například Colloredovu kolonádu,
  1 z nových vstupů do zahrady,
 • 00:03:04 u jejíž paty se rozkládá toto
  terasovité giardinetto,
 • 00:03:09 intimní arcibiskupova zahrada.
 • 00:03:11 Aha, to je ta kolonáda?
 • 00:03:14 Já se půjdu podívat, promiňte.
 • 00:03:24 Entschuldigen Sie, bitte!
 • 00:03:26 MLUVÍ S NĚMECKÝM PŘÍZVUKEM
 • 00:03:27 Promiňte, já hledala
  svůj manžel Pepi.
 • 00:03:30 Jeho kníže, arcibiskupská milost
  ho shánět. A být velmi netrpělivá.
 • 00:03:37 Ona chtít předělat celá tady garten
  a pozvala mého Pepi,
 • 00:03:42 aby to celé namalovala.
 • 00:03:46 To je opravdu záslužná práce, zvěčnit
  ten obraz pro další pokolení.
 • 00:03:51 Já Pepimu říkala včera při frühstück:
 • 00:03:57 "Ta Garten, Pepi, ist schrecklich.
  Ty musíš s tím něco udělat.
 • 00:04:02 Ty kamínky, písky, ten belvedér,
  komáři, bláto, fuj!"
 • 00:04:11 Ty jít a říct kníže jeho
  arcibiskupské milosti,
 • 00:04:17 aby s tím něco udělala.
 • 00:04:20 A řekl?
 • 00:04:22 A proč si myslíte, že já teď sháním
  pro jeho kníže
 • 00:04:28 arcibiskupskou milost Pepi?
 • 00:04:31 Entschuldigen Sie, ich muss gehe.
 • 00:04:36 Není sice úplně jisté, jestli Pepi,
  čili Josef Fischer,
 • 00:04:41 nebo jeho choť Marie Louisa byli
  autoři proměny
 • 00:04:44 staršího barokního parteru v nový typ
  parku sentimentálního typu,
 • 00:04:49 ale možné to je. Josef Fišer, Pepi,
  významný vídeňský umělec,
 • 00:04:56 před příchodem do Kroměříže
  procestoval značnou část Evropy.
 • 00:04:59 Vedle Uher navštívil také
  Francii a Anglii
 • 00:05:02 a přináší do Kroměříže velmi významné
  osvícenské myšlenky,
 • 00:05:06 které tehdy v podstatě hýbaly
  celým starým kontinentem.
 • 00:05:10 Tohle je opravdu úplně jiný styl.
 • 00:05:17 Příroda přestává být
  nepřátelskou divočinou.
 • 00:05:20 Je naopak uctívaná jako zdroj
  všeho poznání.
 • 00:05:24 Myšlenky hlásající návrat člověka
  k její přirozené kráse
 • 00:05:28 se šíří jako lavina po celé Evropě
  a stávají se inspirací
 • 00:05:32 pro zakládání podobných zahrad.
 • 00:05:36 Nový park se tehdy velmi významně
  rozšířil do krajiny.
 • 00:05:39 -Byl tvořen tzv. přírodečkami.
  -Přírodečkami?
 • 00:05:43 Ano. Drobnými výseky krajiny,
  ve kterých dominovala určitá stavba,
 • 00:05:49 která reprezentovala určitá období,
  styly, vyvolávala určitě pocity.
 • 00:05:56 A současně park stavěl na střídání
  stínů, světla,
 • 00:06:01 míst exponovaných s intimními
  a tak podobně.
 • 00:06:06 To je rozkošné. Dosavadní zahrada
  dostala novou hranici.
 • 00:06:12 Velký kanál s přístavištěm
  pro benátské gondoly,
 • 00:06:16 kterými se dalo připlout
  na ostrůvek,
 • 00:06:20 s dobově stylovým Chrámkem
  přátelství.
 • 00:06:23 Za touto hranicí se rozkládal
  úplně nový svět.
 • 00:06:27 Síť klikatých cestiček se vinula
  porosty stromů a keřů
 • 00:06:31 a přiváděla návštěvníky k pestré
  paletě zahradních staveb.
 • 00:06:35 Mohli postupně navštívit například
  2patrový čínský pavilon s houpačkou,
 • 00:06:40 která zvala k rozverným hrám.
 • 00:06:43 V nedalekém lesíku stála luxusně
  zařízená poustevna
 • 00:06:47 se zahrádkou plnou léčivých bylin.
 • 00:06:49 Čelu dlouhého rybníka vévodil
  rybářský pavilon.
 • 00:06:53 Nejtajemnější místo v ostrovnaté
  krajině představoval tahitský chrámek
 • 00:06:59 věnovaný památce neohroženého
  mořeplavce Jamese Cooka.
 • 00:07:05 Tak mám dojem, že kdyby nebylo
  manžela paní Marie Luisy, Pepiho,
 • 00:07:09 tak by se nám tenhle svět
  vůbec nedochoval.
 • 00:07:12 Podívejte, po 200 letech
  to vypadá jako ruiny.
 • 00:07:15 Pozor, pozor. Ty ruiny byly ruinami
  už v době svého vzniku.
 • 00:07:20 Byly tak vytvářeny záměrně.
 • 00:07:22 Měly totiž vyvolávat určitý
  dojem a pocit. Melancholii a stesk.
 • 00:07:27 Jenže na mě to působí
  opravdu i po letech.
 • 00:07:35 Od roku 1777, kdy bylo olomoucké
  arcibiskupství povýšeno,
 • 00:07:40 se na stolci vystřídalo několik
  arcibiskupů, z nichž ten 3.,
 • 00:07:48 Ferdinand Maria Chotek, se postaral
  o velmi razantní proměnu
 • 00:07:54 Podzámecké zahrady z té starší
  sentimentální
 • 00:07:58 v nový přírodně-krajinářský park.
 • 00:08:02 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 00:08:03 Dobrý den, promiňte, že ruším.
 • 00:08:06 To víte, nedávno jsme se přistěhovali
  a ještě se tady nevyznám.
 • 00:08:10 Ztratil se mi manžel, a nejspíše,
  jak ho znám,
 • 00:08:14 bych ho mohla najít
  v nějaké knihovně.
 • 00:08:16 Bohužel vám nemohu pomoci. Tady není.
 • 00:08:19 Tak kde by mohl být?
 • 00:08:21 Můj manžel je nový architekt jeho
  milosti a knihovny jsou jeho vášeň.
 • 00:08:27 Nevadí, třeba je tady ještě nějaká
  jiná. Tak ještě jednou se omlouvám.
 • 00:08:34 Další paní architektová?
 • 00:08:37 To byla paní Marie Magdaléna,
  manželka Antona Archeho,
 • 00:08:42 nového architekta v arcibiskupských
  službách.
 • 00:08:46 Chotek si ho přivádí do Kroměříže
  ze svých rodových panství v Čechách,
 • 00:08:51 kde se Arche spolupodílel
  na dokončovacích pracích.
 • 00:08:56 Například zámku na Kačině
  nebo ve Veltrusech,
 • 00:08:59 kde dochází pod jeho vedením
  k proměně barokní zahrady
 • 00:09:04 v přírodně-krajinářský areál.
 • 00:09:07 Podobný úkol ho čeká i v Kroměříži.
 • 00:09:10 To už ale klepe na dveře romantismus,
  a do střední Evropy některé realizace
 • 00:09:17 v německých zemích, například
  tento knížecí park v Muskau,
 • 00:09:22 přicházejí nové myšlenky
  a nové inspirace.
 • 00:09:26 To je zvláštní.
 • 00:09:27 Architekt Arche se do proměny
  Podzámecké zahrady
 • 00:09:31 pouští více než razantně.
 • 00:09:37 Z parku začaly mizet některé
  starší stavbičky,
 • 00:09:39 jako například čínský pavilon
  nebo holandská zahrada.
 • 00:09:45 Naprosto zásadním zásahem bylo
  kompletní zrušení
 • 00:09:49 starého barokního parteru.
 • 00:09:52 Velký kanál se proměnil v kapkovitě
  tvarovaný Chotkův rybník.
 • 00:09:56 Zmizely gondoly, zmizel ostrov
  a kolem Chrámku přátelství
 • 00:10:00 se náhle rozkládalo velké světlé
  údolí. A to měl být jenom začátek.
 • 00:10:09 A právě v Chrámku přátelství zastihla
  Antona Archeho v roce 1836 zpráva,
 • 00:10:17 že jeho mecenáš při cestě do Prahy
  na císařskou korunovaci náhle zemřel.
 • 00:10:40 To musely být těžké chvíle, že?
 • 00:10:42 Velmi krušné chvíle zavládly.
 • 00:10:44 Samozřejmě panovala velká nejistota,
  zda se bude pokračovat
 • 00:10:47 ve velkolepém budování
  Podzámecké zahrady.
 • 00:10:51 Musel by se stát velký zázrak, aby
  původní cíle a idey byly naplněny.
 • 00:10:58 Ale zázraky se dějí, alespoň někdy.
 • 00:11:02 Novým arcibiskupem se stal
  Maxmilián Josef Sommerau-Beckh.
 • 00:11:07 Také on se projevil
  jako kultivovaný mecenáš.
 • 00:11:10 Plynule navázal na dílo
  svého předchůdce.
 • 00:11:14 Architekt Arche si s novým
  arcibiskupem rozuměl více než dobře.
 • 00:11:18 Okamžitě začalo horečnaté vysazování
  vzrostlých stromů,
 • 00:11:22 a také řešení otázky vodního režimu
  Podzámecké zahrady.
 • 00:11:26 Byla rozvedena síť kanálů, stružek,
  slepých ramen.
 • 00:11:32 Byla vytvořena jezera
  a také mnoho můstků
 • 00:11:35 a mostů a dalších drobných
  zastavení v novém parku.
 • 00:11:39 To je spousta práce.
 • 00:11:43 Například tento most zvaný Stříbrný
  byl postaven podle Archeho návrhu.
 • 00:11:49 Jeho umělecké litonové zábradlí bylo
  odlito v arcibiskupských slévárnách
 • 00:11:53 ve Frýdlantě.
 • 00:11:55 Most se stal hlavní spojnicí
  k novému prostoru,
 • 00:11:58 Maxmiliánovu parku.
 • 00:12:03 Dokonce tam vzniká i nový rybník
  zvaný Divoký.
 • 00:12:08 Sem Arche umístil i náhradu
  za původní čínský pavilon.
 • 00:12:28 Starší části parku podle Archeho
  návrhu oživily 2 kašny.
 • 00:12:32 Amorků a Římská.
 • 00:12:40 Arche byl mimořádně plodným autorem.
 • 00:12:42 Vedle mnoha a staveb a stavbiček
  navrhl také četné instalované objekty
 • 00:12:47 v podobě květinových záhonů,
  váz plných růží
 • 00:12:51 nebo například slunečních hodin,
  kde stín topolů představoval rafičku.
 • 00:12:57 Většina z jeho návrhů dokonce
  nestačila být ani realizována.
 • 00:13:07 Co ale bylo realizováno,
  tak to byla tato stavba kolonády
 • 00:13:11 původně Maxmiliánovy po arcibiskupu
  Maxmiliánovi, dnes Pompejská.
 • 00:13:17 Tato stavba představovala
  1 z vrcholných vystoupení
 • 00:13:21 Antona Archeho v Kroměříži,
  a současně tvořila i 1 z dominant
 • 00:13:27 nové části podzámecké zahrady.
 • 00:13:30 Tady ta fontána, tu jsem myslím
  viděla na starých obrazech
 • 00:13:35 v Květné zahradě. To je kopie?
 • 00:13:37 Žádná kopie, je to ona. Lví fontána.
  Tady jí to sluší víc.
 • 00:13:43 No já nevím, ale v Květné zahradě
  taky vypadal dobře, paní Archeová.
 • 00:13:48 Co to říkáte za nesmysly?
 • 00:13:50 Jste přesně jako můj muž,
  ale říkám vám stejně jako jemu:
 • 00:13:53 ta fontánka patří ke kolonádě.
 • 00:13:57 -On to uznal.
  -Aha. Už rozumím.
 • 00:14:02 Ostatně, neviděla jste ho někde?
 • 00:14:05 Celé dny si kreslí něco v parku
  a člověk ho vidí tak leda u večeře.
 • 00:14:10 No, co se dá dělat.
  Však já si ho najdu.
 • 00:14:19 Pan architekt to zřejmě neměl
  jednoduché,
 • 00:14:22 i když paní Archeová měla pravdu.
 • 00:14:25 Ten lvíček skutečně prostor
  před kolonádou dotvořil,
 • 00:14:29 i když dnes se jedná už o kopii.
 • 00:14:31 A kde jsou sochy?
  Ke kolonádě přece patří sochy.
 • 00:14:34 Původně tady skutečně byly, ale
  musely být díky vandalům odstraněny.
 • 00:14:38 Jednalo se totiž o vzácné originály
  vykopané v Pompejích.
 • 00:14:43 Tak to musel mít arcibiskup radost.
 • 00:14:45 Arcibiskup se z nich zřejmě
  neradoval,
 • 00:14:48 protože sem byly instalovány
  až o několik desetiletí později.
 • 00:14:52 To už arcibiskup se svým oblíbeným
  architektem nebyl naživu.
 • 00:15:00 Díky spojení talentu Antona Archeho
  s velkorysostí obou arcibiskupů
 • 00:15:05 se bývalá sentimentální zahrada
  proměnila v romantický park.
 • 00:15:10 Byl to zlatý věk v historii
  Podzámecké zahrady,
 • 00:15:13 který se už neměl opakovat.
 • 00:15:21 Následující desetiletí probíhala
  ve znamení postupné devastace
 • 00:15:27 a bourání staveb.
 • 00:15:29 Světlou výjimkou bylo vztyčení
  litinové treláže
 • 00:15:33 a pískovcového obelisku
  nebo obnova rybářského pavilonu,
 • 00:15:39 který tehdy získal dnešní
  novogotickou tvář.
 • 00:15:50 Největší význam asi měla přestavba
  Pavího dvora.
 • 00:15:55 Ostatně možnost pozorovat zvířata
  vždycky patřila
 • 00:15:58 k největším atrakcím
  Podzámecké zahrady.
 • 00:16:04 To je krása, sednout si takhle
  u rybníčka pod platany a odpočívat.
 • 00:16:10 A nejen pod lecjakými platany.
 • 00:16:12 Tohle jsou 200leté Chotkovské
  platany, 1 z nejstarších v parku.
 • 00:16:17 200 let? To je nádhera.
 • 00:16:19 A nejsou tady samy.
 • 00:16:21 V parku je dalších 200 druhů
  svezených z celé Evropy,
 • 00:16:24 Asie, Ameriky.
 • 00:16:26 Nestálo by za to dát k nim trochu
  popisky, aby se vědělo, co to je zač?
 • 00:16:29 Je spousta lidí, kteří nerozeznají
  dub od buku.
 • 00:16:32 Popisky tady byly, ale díky
  neukázněnosti mnoha návštěvníků
 • 00:16:35 musely být odstraněny.
 • 00:16:39 Aha. No aspoň že těm stromům
  lidi neubližují.
 • 00:16:43 Lidi možná, ale matka příroda
  se tady vyřádila.
 • 00:16:47 V roce 1997 totiž přišla
  velmi krutá povodeň,
 • 00:16:51 voda sahala do výšky 4 metrů,
  a o pár let dokončila dílo zkázy
 • 00:16:59 strašlivá vichřice, kdy padlo za oběť
  víc jak 400 stromů.
 • 00:17:04 Jak je vidět, příroda dokáže být
  nejen křehká, ale i krutá.
 • 00:17:13 Příroda dokáže být krutá,
  ale lidé by krutí být nemuseli.
 • 00:17:17 Do těchto zahrad by mohli vstupovat
  trošku jako do chrámu.
 • 00:17:21 Však také původní majitelé spolu
  s těmi mnoha umělci a architekty
 • 00:17:26 zamýšleli tímto dílem vybudovat
  chrám přírody.
 • 00:17:29 To je krásná tečka.
 • 00:17:31 Ondřeji, já moc děkuji za ta slova
  a za dnešní prohlídku.
 • 00:17:35 A vy nenechte matku přírodu
  dlouho čekat.
 • 00:17:38 Mějte se krásně a choďte do zahrad.
 • 00:17:49 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2009

Související