iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 10. 2009
11:05 na ČT1

1 2 3 4 5

16 hlasů
3591
zhlédnutí

Z metropole

Vrátí se na Staroměstské náměstí Mariánský sloup? — Pražské výzkumné úřady se otevřou veřejnosti — Občané na Vinohradech zachránili parčík

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z metropole

 • 00:00:02 Z METROPOLE
 • 00:00:15 Vrátí se na Staroměstské náměstí
  mariánský sloup,
 • 00:00:18 který v roce 1918 strhl
  rozvášněný dav žižkovských hasičů?
 • 00:00:21 Obyvatelé Vinohrad ochránili
  parčík před zastavěním.
 • 00:00:24 Od soukromého investora
  ho odkoupí Městská část Praha 3.
 • 00:00:28 Laboratoře a ústavy Akademie věd
  se během akce Týden vědy a techniky
 • 00:00:32 otevřou veřejnosti.
 • 00:00:33 Dobrý den, začíná magazín
  Z METROPOLE, 26 minut zpráv
 • 00:00:36 a zajímavostí z hlavního města.
 • 00:00:43 Před 91 lety strhl organizovaný dav
  žižkovských hasičů a anarchistů
 • 00:00:47 mariánský sloup
  na Staroměstském náměstí.
 • 00:00:49 Akci vedl známý žižkovský bouřlivák
  Franta Sauer.
 • 00:00:53 Rozvášněný dav byl
  týden po vyhlášení
 • 00:00:56 samostatné republiky přesvědčen,
  že ničí habsburský symbol.
 • 00:01:00 To byl ale fatální omyl.
 • 00:01:02 Mariánský sloup nechal v roce 1650
  postavit císař Ferdinand II.
 • 00:01:06 jako vděk Pražanům
  za ubránění města před Švédy.
 • 00:01:13 Důkazem toho, že mariánský sloup
  byl postaven na paměť obléhání
 • 00:01:16 švédskými vojsky, je obraz
  Panny Marie Rynecké,
 • 00:01:20 u kterého se Pražané modlili
  právě na Staroměstském náměstí
 • 00:01:25 během toho obléhání.
 • 00:01:27 Samotné strhávání sloupu
  bylo velice dramatické.
 • 00:01:30 Na jeho obranu se totiž
  postavili Staroměstští.
 • 00:01:34 Ti, co sloup strhávali,
  asi 100 lidí tahalo za ten provaz,
 • 00:01:39 a asi dalších 100 lidí
  stálo okolo nich s holemi
 • 00:01:43 a železnými tyčemi,
  byli na to připraveni,
 • 00:01:46 to nebyla náhoda.
 • 00:01:48 A jim chtěl bránit,
  tak ho zmlátili.
 • 00:01:51 Žižkováci tak nakonec Staroměstské
  přemohli a k zemi
 • 00:01:54 se za ohlušujícího dunění
  skácelo 25 tun pískovce.
 • 00:01:58 I spisovatel Jaroslav Seifert
  se o akci zmiňuje.
 • 00:02:03 On píše, že se kutálela
  po dláždění, ale z archivních
 • 00:02:07 fotografií víme, že oproti dnešnímu
  stavu ta hlava Panny Marie
 • 00:02:10 měla vzadu ještě část zad,
  takže se kutálet nemohla.
 • 00:02:13 Každopádně si Franta Sauer
  zajistil na Starém Městě,
 • 00:02:16 řečeno dnešní terminologií,
  doživotní plot.
 • 00:02:19 On potom nesměl vkročit
  na Staroměstské náměstí,
 • 00:02:22 trhovkyně po něm házely
  shnilé ovoce.
 • 00:02:25 Když přišel do krámu,
  tak ta majitelka ho tvrdě vyhnala.
 • 00:02:31 Frantovi Sauerovi věnujeme dnes
  ještě zvláštní reportáž,
 • 00:02:35 pojďme teď ale do současnosti.
 • 00:02:37 Už 20 let usiluje Společnost
  za obnovu mariánského sloupu
 • 00:02:40 o jeho návrat do středu
  Staroměstského náměstí.
 • 00:02:43 Celou dobu naráží na nepochopení
  a nezájem města.
 • 00:02:47 Myslím, že ledy se lámou
  a naše naděje velmi svítá
 • 00:02:52 pro to dokončení.
 • 00:02:58 Já to cítím obdobně,
  i když ze strany města,
 • 00:03:01 kde jsem to čekal, jednoznačné
  rozhodnutí zatím nepadlo,
 • 00:03:06 ale cítím, že ta atmosféra
  je mnohem posunutější.
 • 00:03:10 Rok, maximálně rok a půl
  - to je čas, který zbývá
 • 00:03:14 tomuto muži, sochaři Petru Váňovi
  a jeho kolegům k dokončení
 • 00:03:18 kompletního nového
  mariánského sloupu,
 • 00:03:21 téměř dokonalé kopie
  barokního díla.
 • 00:03:24 Teď začíná práce
  na zdobené hlavici.
 • 00:03:27 Ten blok jsme přivezli tenkrát
  ještě spolu s ostatním kamenem
 • 00:03:31 z Indie, je to růžový pískovec.
 • 00:03:34 A pak další části, které chybí,
  jsou sanktuář, to je ten střed
 • 00:03:43 sloupu, na kterém bude pak
  postaven vlastní dřík sloupu,
 • 00:03:49 hlavice, socha.
 • 00:03:50 Tak na ten je tato deska.
 • 00:03:53 Nejen italský, ale taky pískovec
  dovezený dokonce až z Indie
 • 00:03:57 - to jsou stavební kameny
  unikátního díla.
 • 00:04:00 Určitá skupina v určité době
  z vlastní iniciativy sloup strhla.
 • 00:04:06 Jiná iniciativa v jiné souvislosti
  po určité době zase usiluje
 • 00:04:11 o obnovu téhož.
 • 00:04:13 Ale po tom státu a městě
  nechce v podstatě nic.
 • 00:04:17 Jen aby jí to nějak umožnil.
 • 00:04:20 Petr Váňa s kolegy pracují
  na obnovení mariánského sloupu
 • 00:04:24 už spoustu let
  bez sebemenší záruky,
 • 00:04:27 že se věc podaří prosadit
  a navíc - zadarmo.
 • 00:04:31 To nesmí být poníženo
  jako na kšeft.
 • 00:04:34 To musí být hezký příběh.
 • 00:04:36 Do tohoto příběhu jsem byl
  před 15 lety pozván a věřím,
 • 00:04:40 že to doputuje, kam má.
 • 00:04:42 Protože když děláte sochu,
  tak doufáte, že ta socha
 • 00:04:46 bude na tom místě, kam patří.
 • 00:04:52 Mariánský sloup byl ve své době
  mimořádnou památkou.
 • 00:04:57 Byl to teprve 4. mariánský sloup
  v Evropě.
 • 00:05:00 V barokní době byla Praha,
  Staroměstské náměstí
 • 00:05:05 a mariánský sloup označován
  za duchovní střed Evropy.
 • 00:05:09 Karel Škréta udělal obrovský
  grafický list mapy Evropy,
 • 00:05:13 kde uprostřed je mariánský sloup.
 • 00:05:16 Zhruba 2/3 původní sochařské
  výzdoby mariánského sloupu
 • 00:05:20 má ve své expozici
  Lapidárium Národního muzea.
 • 00:05:23 Některé díly už spoustu let,
  jiné přibyly teprve nedávno.
 • 00:05:27 Hlava Panny Marie byla samozřejmě
  tím nejcennějším ze sloupu,
 • 00:05:32 takže se hned po té destrukci
  dostala do soukromé sbírky.
 • 00:05:35 A Národní muzeum ji vykoupilo
  teprve v roce 1958 z té sbírky
 • 00:05:39 básníka Vladimíra Holana.
 • 00:05:42 Nedávno jsme objevili dokonce
  jednu kouli z té balustrády
 • 00:05:47 o průměru 22 cm.
 • 00:05:49 Ta má asi 25 kg, takže ta
  se v lapidáriu objevila.
 • 00:05:56 Mariánský sloup ale ani
  po 91 letech od stržení
 • 00:06:00 nevydal všechna svá tajemství.
 • 00:06:03 V navážce pod dlažbou jednoho
  ze staroměstských domů
 • 00:06:07 na přísně utajovaném místě
  leží dosud neobjevené části
 • 00:06:10 mariánského sloupu.
 • 00:06:12 Odborníci připravují
  jejich vyzvednutí.
 • 00:06:15 A nejen to, nalezeno zatím bylo
  minimum z 12 pozlacených hvězd
 • 00:06:19 kolem hlavy Panny Marie.
 • 00:06:21 Nejnovější úlovek má teď
  Jan Bradna, který jednu z hvězd
 • 00:06:25 dostal teprve nedávno.
 • 00:06:27 Na druhé straně je tady
  velice zajímavý lístek,
 • 00:06:31 který já jsem ještě ani nevyndal
  a pořádně nerozluštil.
 • 00:06:36 Ale je tady psáno, že se o gloriolu
  hvězd či o hvězdičky dělil
 • 00:06:43 Franta Sauer s Jaroslavem Haškem
  v hospodě U Petříků.
 • 00:06:50 Zda mariánský sloup
  skutečně znovu vyroste,
 • 00:06:55 není stále jisté.
 • 00:06:57 Památkáři a historici
  se ale shodují na jednom,
 • 00:07:01 Staroměstskému náměstí
  rozhodně chybí.
 • 00:07:05 Něco by tam mělo být.
  Ten sloup byl středem zbožnosti.
 • 00:07:09 K tomu sloupu byly činěny
  průvody každou sobotu.
 • 00:07:13 U toho sloupu se modlili lidé,
  takže ten sloup měl nějakou funkci.
 • 00:07:18 Kdybychom ho znovu postavili,
  tak by měl opět mít nějakou funkci.
 • 00:07:23 Nemělo by to být jen mrtvé
  monumentum, které bude stát
 • 00:07:27 uprostřed Staroměstského náměstí,
  kde budou stánky s pivem,
 • 00:07:32 jak to tam dnes vidíme.
 • 00:07:35 Ty sochy a pomníky za to nemohou,
  ty vznikaly v určitých
 • 00:07:40 historických souvislostech
  a jejich smyslem nebyla jen
 • 00:07:43 připomínka událostí, ale byly
  skutečně velmi důležitou a funkční
 • 00:07:48 součástí toho veřejného prostoru.
 • 00:07:50 Češi jsou údajně v bourání soch
  a pomníků přeborníky.
 • 00:07:53 Z toho základní početní logikou
  vyplývá, že jsou i přeborníky
 • 00:07:58 v jejich vztyčování.
 • 00:07:59 Potvrdí to mariánský sloup?
 • 00:08:03 Sem na Žižkov, kde se narodil
  a bydlel anarchista Franta Sauer,
 • 00:08:07 vás za chvíli dovede reportáž
  Petra Sojky.
 • 00:08:09 Dívejte se až do konce
  na magazín Z METROPOLE.
 • 00:08:15 Odborům pražského
  Dopravního podniku se nelíbí
 • 00:08:18 plánované propouštění ve firmě.
 • 00:08:20 Dopravní podnik je největším
  zaměstnavatelem v Praze,
 • 00:08:23 pracuje v něm přes 11.000 lidí.
 • 00:08:25 Firma má ale dlouhodobé problémy
  s financováním, musí šetřit
 • 00:08:28 a propouštět.
 • 00:08:30 V 1. vlně přijde o práci 300 lidí.
  Skončí k poslednímu lednu 2010.
 • 00:08:34 Bude se jednat hlavně
  o technické profese,
 • 00:08:37 tato změna se týká autobusů,
  tramvají a nákladní doprava
 • 00:08:41 uvnitř podniku.
 • 00:08:46 Autobusy nebudou provozovány
  v takové kvalitě.
 • 00:08:49 Výměny poškozených autobusů
  se prodlouží, ta doba,
 • 00:08:53 jen z důvodu toho,
  že budou chybět zaměstnanci.
 • 00:08:55 Výpovědi mají firmě
  ušetřit 65 mil. Kč.
 • 00:08:58 Podle odborů se ale stane
  přesný opak.
 • 00:09:00 Bude si muset najímat
  externí společnosti,
 • 00:09:02 třeba na opravy vozidel.
 • 00:09:04 Přitom průměrný věk pražských
  tramvají je 13,5 roku,
 • 00:09:07 autobusů pak 10 let.
 • 00:09:10 Nerozumíme těm úsporám,
  které se tady hledají,
 • 00:09:13 přitom tu vidíme různé firmy
  jako České teplo,
 • 00:09:15 která tu dělá údržbu kotelen
  za daleko více peněz,
 • 00:09:18 než jsme to dělali my
  s vlastními lidmi.
 • 00:09:20 Další vlnu propouštění chystá DP
  na jaro příštího roku.
 • 00:09:23 O práci má přijít 200 lidí.
  Tím zřejmě propouštění neskončí.
 • 00:09:27 Odbory nevylučují, že by další
  vlna propouštění mohla vést
 • 00:09:30 ke stávce nebo požadavku
  na výměnu vedení firmy.
 • 00:09:33 Dopravní podnik aktuálně hlásí
  ztrátu přes 2,5 mld. Kč.
 • 00:09:36 Ještě loni přitom hospodařil
  se ziskem téměř 51 mil. Kč.
 • 00:09:45 Provozovatel pražského Výstaviště,
  společnost Incheba,
 • 00:09:48 dostala po loňském požáru
  od hasičů pokutu za nedodržení
 • 00:09:51 protipožárních předpisů.
 • 00:09:53 Navzdory 2miliardové škodě
  má zaplatit jen asi 200.000 Kč.
 • 00:09:56 Incheba se proti pokutě odvolala.
 • 00:10:01 Akademická vesnice v Praze-Krči.
 • 00:10:04 Vyrostla v 70. letech jako bydlení
  pro pracovníky Akademie věd.
 • 00:10:07 Parcelu s veřejnou zelení
  ale teď vedení Prahy 4
 • 00:10:10 považuje za nevyužitý pozemek
  a chce ho za 6 mil. Kč prodat.
 • 00:10:14 Místní protestují.
 • 00:10:16 Podle usnesení radních tu totiž
  nový majitel může postavit
 • 00:10:19 až 3patrový bytový dům.
 • 00:10:21 Obyvatelé se bojí, že přijdou
  o jedinou zelenou plochu v okolí.
 • 00:10:25 Tvrdí, že se o ni 30 let
  na vlastní náklady starají.
 • 00:10:31 Slouží především i jako vlastní
  příroda pro všechny generace.
 • 00:10:37 Musíme respektovat právo
  městské části jakožto vlastníka
 • 00:10:40 toho pozemku, že si s ním může
  nakládat podle platné legislativy.
 • 00:10:44 Schvalování prodeje zastupitelé
  zatím kvůli protestům odložili
 • 00:10:48 a majitelům okolních pozemků
  nabídli, že si parcelu
 • 00:10:51 mohou sami koupit
  - 1 m2 za necelé 4000 Kč.
 • 00:10:57 Představa, že si koupím 200 m2
  trávníku za tyhle peníze
 • 00:11:01 mi přijde jako totálně absurdní.
 • 00:11:03 Je to nejnižší částka
  podle cenové mapy.
 • 00:11:06 I architekt akademické vesnice
  Ivo Vacík je proti další zástavbě.
 • 00:11:09 Podle něj je technicky nereálná
  a hrozí tím i porušení zákona.
 • 00:11:13 Urbanistické i architektonické
  řešení celého sídliště
 • 00:11:17 je chráněno autorským zákonem
  a je s podivem,
 • 00:11:20 že odbor výstavby
  ustanovení nedodržuje.
 • 00:11:25 Tak by Městská část Praha 4
  ráda požádala pana architekta,
 • 00:11:29 aby skutečně doložil,
  že to místo bylo navrženo
 • 00:11:32 jako architektonický celek.
 • 00:11:35 Pokud si majitelé okolních domů
  neodkoupí plochu do 20. listopadu,
 • 00:11:40 vrátí se Městská část Praha 4
  k původnímu záměru
 • 00:11:43 a pozemek prodá k výstavbě.
 • 00:11:49 Parčík v Kouřimské ulici
  na pražských Vinohradech
 • 00:11:52 se nebude zastavovat.
 • 00:11:54 Starousedlíci vyhráli boj
  za záchranu zeleně.
 • 00:11:57 Přesvědčili Městskou část Prahy 3,
  aby pozemek odkoupila
 • 00:12:00 od soukromého investora,
  který ho před 2 roky
 • 00:12:02 vydražil v aukci a chtěl na něm
  postavit několikapodlažní budovu.
 • 00:12:06 Velmi jsme s výstavbou nesouhlasili
  a logické řešení se nabízelo tím,
 • 00:12:11 že městská část koupí pozemek
  za obdobnou cenu,
 • 00:12:14 za kterou byl prodáván.
 • 00:12:16 Lidé z Kouřimské jsou spokojeni,
  že radnice v tomto případě
 • 00:12:20 hájila veřejný zájem, na druhou
  stranu ale běsní kvůli tomu,
 • 00:12:23 že na sousedním pozemku,
  který jako stavební parcelu koupila
 • 00:12:26 jiná společnost, povolila
  megalomanskou stavbu
 • 00:12:29 obchodně-administrativního centra.
 • 00:12:31 Z původně prezentované
  5podlažní budovy
 • 00:12:33 se během schvalovacího procesu
  stala 14podlažní.
 • 00:12:37 Bráníme životní prostředí
  v tom smyslu, že bychom byli rádi,
 • 00:12:40 kdyby se alespoň vrátil
  investor k těm původním plánům,
 • 00:12:44 že tu postaví 5poschoďový
  obytný dům, nikoli monstrum,
 • 00:12:47 které by zasahovalo navíc
  ještě do Vinohradské.
 • 00:12:50 S připomínkami občanského sdružení
  se úřad nevypořádával,
 • 00:12:54 neuznal ho totiž
  jako účastníka řízení.
 • 00:12:58 Není otázka jen kolikapodlažní
  ta budova je,
 • 00:13:01 územní principy a zákonné limity
  tato stavba splňuje
 • 00:13:03 včetně všech emisních limitů.
 • 00:13:05 Občanské sdružení podalo
  k městskému soudu na magistrát
 • 00:13:08 a Městskou část Prahu 3 žalobu,
  kterou se domáhají účastenství
 • 00:13:12 v územním a stavebním řízení.
 • 00:13:13 Podařilo se jim tak zatím pozdržet
  zahájení stavby.
 • 00:13:19 Pražská Národní třída,
  přímo naproti Národnímu divadlu.
 • 00:13:23 Rozlehlá budova dokončená roku 1861
  byla původně spořitelnou.
 • 00:13:27 Už téměř 60 let ale slouží
  úplně jinému bohatství.
 • 00:13:31 Sídlí v ní Akademie věd.
  Přesně řečeno její prezidium.
 • 00:13:36 Protože věda se v hlavním městě
  usídlila na mnoha dalších místech.
 • 00:13:40 Je to největší město,
  sídlila tady odjakživa
 • 00:13:43 naše největší a nejstarší
  univerzita, a sídlí v ní
 • 00:13:48 většina z 55 ústavů Akademie věd.
 • 00:13:50 Jak moc je Praha vědecká,
  znázorňuje tato mapa.
 • 00:13:53 A to ukazuje pouze ústavy,
  které se v pondělí
 • 00:13:56 otevřou veřejnosti.
 • 00:13:57 Začíná totiž Týden vědy a techniky,
  který nabízí jedinečné návštěvy
 • 00:14:01 vědeckých pracovišť
  i řadu neméně zajímavých
 • 00:14:04 přednášek a výstav.
 • 00:14:06 Věnují se Darwinovi,
  masožravým květinám,
 • 00:14:10 světelnému znečištění.
 • 00:14:12 Největší pražský vědecký areál
  je v Krči a právě v něm je ústav,
 • 00:14:15 který se v rámci Akademie věd
  pyšní nejnovější budovou.
 • 00:14:19 Ústav molekulární genetiky.
 • 00:14:21 Díky unikátnímu schodišti slaví
  úspěch i v oblasti architektury.
 • 00:14:24 Zásluhou svých pracovníků ale
  hlavně na poli mezinárodní vědy.
 • 00:14:28 Například v letošním roce
  bylo největším úspěchem to,
 • 00:14:31 že se podařilo objasnit funkci
  jednoho genu.
 • 00:14:34 Své dveře otevírá v rámci
  Týdne vědy a techniky
 • 00:14:37 i jeden z nejstarších pražských
  vědeckých ústavů - archeologický.
 • 00:14:41 Letos slaví už 90 let
  své existence.
 • 00:14:44 Sídlí v tzv. Krocovském domě.
 • 00:14:46 Ač je mu víc než 300 let,
  proti předmětům,
 • 00:14:49 se kterými se uvnitř
  vědecky pracuje, je mladík.
 • 00:14:53 Já tady nejstarší mám
  keramiku z neolitu,
 • 00:14:58 která dokumentuje boom keramiky.
 • 00:15:05 Archeologie jako každá
  vědní disciplína se rozvíjí.
 • 00:15:11 Rozvíjíme metody
  a tady nastupuje to,
 • 00:15:14 o čem se teď hodně mluví, a to je
  ten multidisciplinární
 • 00:15:17 charakter archeologie.
 • 00:15:21 Asi největší inspirací
  jsou pro nás právě přírodovědci,
 • 00:15:24 počínaje geology a genetiky konče.
 • 00:15:26 Nejen v těchto 2 pražských ústavech
  je vidět, že česká věda
 • 00:15:29 v posledních letech pokročila
  velkým krokem kupředu.
 • 00:15:32 Obstojně drží tempo se světem.
 • 00:15:34 Zrovna teď ale kvůli vládním
  úsporám ustláno na růžích nemá.
 • 00:15:38 Doufejme, že ty těžkosti
  překonáme, já jsem optimista,
 • 00:15:41 myslím, že v tom příštím roce
  a těch dalších letech
 • 00:15:44 to nebude zas tak zlé,
  jak se to někdy jeví.
 • 00:15:47 I když si to ne vždy uvědomujeme,
  věda patří k životu nás všech.
 • 00:15:51 Jak řekl Sigmund Freud
  - vědecká práce je naší
 • 00:15:54 jedinou cestou k poznání
  okolní reality.
 • 00:16:03 5 českých výtvarníků
  bojujících o prestižní
 • 00:16:06 Cenu Jindřicha Chaloupeckého
  vystavuje v holešovické
 • 00:16:09 galerii DOX.
 • 00:16:10 Svoje projekty vytvořili
  speciálně pro tento prostor.
 • 00:16:13 Kdo ocenění získá,
  porota oznámí 12. listopadu.
 • 00:16:17 Vítkovský památník je po 80 letech
  přístupný veřejnosti.
 • 00:16:21 Po rekonstrukci se proměnil
  na muzeum moderních českých dějin.
 • 00:16:24 Expozice Křižovatky české
  a československé státnosti
 • 00:16:27 ukazuje řadu rarit - například
  poslední dopisy Milady Horákové
 • 00:16:30 a Heliodora Píky z vězení.
 • 00:16:34 Praha hostí výstavu k výročí
  pádu železné opony nazvanou
 • 00:16:38 My jsme to nevzdali.
 • 00:16:39 Je věnována lidem, kteří se
  postavili totalitnímu režimu.
 • 00:16:42 Desítky z nich vyprávějí
  své příběhy na 145 panelech
 • 00:16:45 na 11 místech v Praze.
 • 00:16:47 Součástí výstavy je ale také
  třeba transportní vagon
 • 00:16:51 z roku 1920, který jezdil
  do koncentračních táborů.
 • 00:16:57 Je takovým symbolem obecně
  transportů minulého století.
 • 00:17:00 Od čs. Židů, kteří byli
  transportováni do Osvětimi,
 • 00:17:04 po čs. občany, kteří byli zavlečeni
  do sovětského gulagu.
 • 00:17:08 Tahle 5,5 m vysoká strážní věž,
  která stojí na Klárově,
 • 00:17:12 je přesnou replikou té,
  která byla v 50. letech
 • 00:17:15 nedílnou součástí pracovního tábora
  Vojna u Příbrami.
 • 00:17:18 Má veřejnosti připomenout
  osudy tisíců lidí,
 • 00:17:21 které režim trestal v 50. letech.
 • 00:17:25 Ve 48. roce zatkli mého tátu,
  v 50. mého bratra a já šel v 53.
 • 00:17:30 Takže my jsme se z toho
  nevzpamatovali.
 • 00:17:33 Bylo blbý, že to všechno
  odnášela moje maminka.
 • 00:17:35 Další zastávkou této výstavy
  je Kampa, Jungmannovo,
 • 00:17:38 Palackého nebo Václavské náměstí.
 • 00:17:40 Tam výstava končí,
  stejně jako totalitní režimy
 • 00:17:44 v Československu, listopadem 1989.
 • 00:17:46 Trasu výstavy přes centrum
  metropole si můžete projít
 • 00:17:49 až do 23. listopadu.
 • 00:17:54 Zatímco jiné divadelní budovy
  zdobí sochy nebo štuky na fasádě,
 • 00:17:58 Divadlo Na Fidlovačce se chce
  navenek prezentovat graffiti,
 • 00:18:02 ovšem nikoli tagy, které vandalové
  doposud čmárají po zdech a dveřích,
 • 00:18:06 ale skutečným sprejerským uměním.
 • 00:18:09 Víme od těch kluků, kteří jsou
  kumštýři v oboru graffiti,
 • 00:18:12 že sprejeři se navzájem uctívají
  a že by měli respektovat
 • 00:18:16 už jednou posprejovanou budovu,
  takže by přes to jít neměli.
 • 00:18:21 Nápadem s crazy fasádou je nadšena
  i Městská část Praha 4.
 • 00:18:25 Další oprava nebo antisprejový
  nátěr by ji jako vlastníka objektu
 • 00:18:29 navíc vyšly mnohem dráž.
 • 00:18:32 V případě Fidlovačky jakožto
  výjimečného projektu
 • 00:18:37 chceme udělat jakýsi
  antigraffitový nátěr,
 • 00:18:40 který bude mít grafické ztvárnění
  a vytvoří galerii zvenku.
 • 00:18:43 Na budově by se měly objevit
  graffiti s divadelními motivy.
 • 00:18:47 Umělci, které radnice Prahy 4
  oslovila, už mají za sebou
 • 00:18:50 pár podobných projektů.
 • 00:18:52 Na zakázku města Sokolov
  například posprejovali
 • 00:18:55 a pomalovali parovod.
 • 00:18:58 Honorář pro sprejery je v podstatě
  pouze za čas,
 • 00:19:00 který tady na tom oni stráví.
 • 00:19:02 Pro ně je to prestižní záležitost.
 • 00:19:04 Změnu fasády ale musí nejprve
  schválit památkáři
 • 00:19:07 a ti ji můžou zatrhnout,
  už jen z obav,
 • 00:19:09 aby nevznikl precedens.
 • 00:19:12 Nejde o přimhouření oka,
  tady jde o nové správní řízení,
 • 00:19:16 ve kterém se budeme rozhodovat,
  jestli je to možné nebo ne.
 • 00:19:19 Pokud památkáři budou souhlasit,
  sprejeři jsou připraveni
 • 00:19:22 dát se do díla ještě letos.
 • 00:19:27 No a jsme zpátky
  na Staroměstském náměstí.
 • 00:19:29 Stržení mariánského sloupu bylo,
  jak už jsme uvedli,
 • 00:19:33 dílem hordy žižkovských hasičů
  a anarchistů, vedených tamním
 • 00:19:36 bouřlivákem Frantou Sauerem.
 • 00:19:38 Přestože tento čin nelze nazvat
  jinak než barbarstvím,
 • 00:19:41 hlavní iniciátor byl
  rozporuplnější osobností.
 • 00:19:44 Ani vlastní motivace
  není jednoznačná.
 • 00:19:47 Mylná představa likvidace symbolu
  Habsburků je totiž
 • 00:19:51 jen jednou z mnoha.
 • 00:19:52 Bylo mu slíbeno, že dostane
  za odměnu zlaté hvězdičky
 • 00:19:59 z té glorioly hvězd,
  která je kolem hlavy Panny Marie.
 • 00:20:03 Bylo mu řečeno, že jsou zlaté.
 • 00:20:06 Ony jsou měděné a byly zlacené
  nepatrným plátkem zlata.
 • 00:20:11 Takže on se cítil podveden.
 • 00:20:13 Finanční motivaci by nahrával
  Sauerův životní styl.
 • 00:20:16 Většinu času prožil
  po žižkovských hospodách,
 • 00:20:19 kde si pro své výkony
  vybudoval velký respekt.
 • 00:20:22 Ten mu ale zřejmě nestačil.
 • 00:20:24 V jednom ze svých dopisů
  totiž uvádí, že chtěl udělat
 • 00:20:28 něco velkého, o čem se bude
  dlouho mluvit, a jak uvedl dál,
 • 00:20:31 vyrovnat se v eskapádách
  svému příteli Jaroslavu Haškovi.
 • 00:20:35 Ať už byla Sauerova motivace
  ke stržení mariánského sloupu
 • 00:20:39 jakákoliv, nikdy za to
  nebyl potrestán.
 • 00:20:43 To nebyla spontánní akce lidí,
  kteří šli z tábora na Bílé hoře,
 • 00:20:47 ale že, a to je doloženo,
  že to bylo skutečně
 • 00:20:50 velmi pragmaticky a dlouhodobě
  připravováno.
 • 00:20:53 Ostatně o tom, že šlo o předem
  pečlivě připravenou akci,
 • 00:20:57 svědčí i doznání a popis
  celé organizace, který Franta Sauer
 • 00:21:00 sepsal po 5leté promlčecí lhůtě.
 • 00:21:03 Anarchista, bohém, hospodský rváč,
  pašerák cukerínu,
 • 00:21:07 ale taky spisovatel a herec
  - to všechno byl Franta Sauer.
 • 00:21:11 Napsal 2 knihy,
  vlastní autobiografii
 • 00:21:14 Franta Habán ze Žižkova
  a úsměvné příběhy žižkovských
 • 00:21:18 obchodně-hospodských historek
  Pašeráci.
 • 00:21:21 Tajného Firnádla pak zahrál
  ve filmu dalšího kumpána
 • 00:21:26 Emila Artura Longena
  Poslední bohém z roku 1931
 • 00:21:30 o Jaroslavu Haškovi.
 • 00:21:33 Franta Sauer vymetal s Haškem
  ty hospody kolem Kostničáku.
 • 00:21:38 Jeho hlavní životní náplní
  byla recese.
 • 00:21:41 Ten byl pro recesi schopen
  přijít o majetek, rozdat všechno.
 • 00:21:50 Udělal jednu úžasnou recesi,
  o které se ví naopak velmi málo.
 • 00:21:54 A sice na 500. výročí bitvy
  na Vítkově, roku 1920, se rozhodl,
 • 00:22:00 že udělá repliku této bitvy,
  což se mu skutečně podařilo,
 • 00:22:05 zbláznil všechny místní organizace
  a radnici, sokolové hráli husity,
 • 00:22:12 legionáři hráli husity,
  ale nikdo nechtěl hrát křižáky.
 • 00:22:19 Tak ten Franta Sauer dostal
  nějaké prachy, tak obešel
 • 00:22:23 všechny ty krčmy, hospody,
  takové ty čtyřky, pětky,
 • 00:22:27 a tam těm alkoholikům dal
  nějaké prachy, zaplatil jim panáky,
 • 00:22:32 že budou bojovat.
 • 00:22:34 Ti se ožrali, a teď byla ta bitva
  na Vítkově.
 • 00:22:38 Jenže to vzali doopravdy
  a vznikla z bitvy obrovská rvačka,
 • 00:22:43 kde byla řada škod.
 • 00:22:46 Místo aby hnali husiti
  Zikmundovo vojsko,
 • 00:22:49 tak Zikmundovo vojsko
  dalo přes držku těm husitům
 • 00:22:53 a husiti zdrhali.
  Byla z toho neskutečná ostuda.
 • 00:22:56 Adres, kde Franta Sauer žil,
  uvádí dobové prameny hned několik.
 • 00:23:00 Narodil se údajně tady,
  v Dalimilově ulici číslo 4,
 • 00:23:04 prokazatelně bydlel
  i o kousek dál,
 • 00:23:07 v rohovém domě číslo 58
  v Husitské ulici, a jiný zdroj uvádí
 • 00:23:12 i jakýsi dům pod kapslovnou,
  kde býval hostinec U Kaprů.
 • 00:23:16 Dům s tímto názvem na Žižkově
  stojí dodnes, ale úplně jinde.
 • 00:23:19 Zrovna tak jako nenápadná
  Sauerova ulice.
 • 00:23:23 Založil po 1. světové válce
  takovou tajnou organizaci,
 • 00:23:28 o které se ovšem dost vědělo,
  jmenovalo se to Černá ruka,
 • 00:23:33 a tam se zaměřovali na takové
  ty keťasy z 1. světové války,
 • 00:23:38 neobsazené byty, krámy, sklepy,
  které si brali násilím.
 • 00:23:44 Mnoho Sauerových kousků
  bylo na hranici zákona,
 • 00:23:49 některé až za ní.
 • 00:23:50 Svůj stěžejní čin
  ale později přehodnotil.
 • 00:23:56 V roce 1947 to vyvrcholilo,
  ten jeho obrat,
 • 00:23:59 že vykonal generální zpověď.
 • 00:24:03 Když s ním monsignor mluvil,
  tak to jistě nebylo
 • 00:24:06 takové mluvení jen do větru,
  že asi přijal svaté svátosti.
 • 00:24:11 Zemřel ve velkém usmíření s bohem.
 • 00:24:13 Právě sestra Bernarda sloužila
  v nemocnici Pod Petřínem už v době,
 • 00:24:17 kdy tu Franta Sauer
  byl hospitalizován.
 • 00:24:19 Tady taky zemřel 26. 3. 1947.
 • 00:24:22 Osud si s ním ale zahrál
  ještě po letech.
 • 00:24:24 Právě v zahradě sester boromejek,
  do které měl před smrtí výhled,
 • 00:24:28 teď stojí nové díly
  mariánského sloupu,
 • 00:24:32 který s rozvášněným davem strhával
  před 91 lety.
 • 00:24:37 Myslím, že Franta Sauer by měl
  radost, že se to už opravuje.
 • 00:24:45 V sobotu 7. listopadu jste zváni
  do tvrze v Kunraticích
 • 00:24:49 na velké hody.
 • 00:24:50 Budou se tu opékat selata,
  dělat klobásy a jitrnice
 • 00:24:54 a vedle ochutnávání se můžete
  i skvěle bavit
 • 00:24:56 s cimbálovou muzikou.
 • 00:24:58 Pro děti jsou připraveny soutěže,
  pro dospělé zase tombola.
 • 00:25:01 Hody se uskuteční
  za každého počasí.
 • 00:25:03 Pokud jsou vaším koníčkem jazyky
  a zajímáte se o kultury
 • 00:25:07 cizích národů, pak byste
  neměli chybět na veletrhu
 • 00:25:09 jazyků a vzdělávání
  v Národním domě na Vinohradech.
 • 00:25:12 Letošní 19. ročník trvá 2 dny,
  od 6. do 7. listopadu
 • 00:25:16 a zaměřuje se hlavně
  na portugalštinu.
 • 00:25:18 Český kynologický svaz pořádá
  o víkendu 7. a 8. listopadu
 • 00:25:22 v prostorách veletržního areálu
  v Letňanech
 • 00:25:25 mezinárodní výstavu psů.
 • 00:25:27 Bude zde zastoupeno
  zhruba 280 plemen.
 • 00:25:30 Soutěžit se bude nejen
  o klasické tituly,
 • 00:25:32 ale ocenění čeká také
  nejposlušnějšího psa,
 • 00:25:35 nejlepšího veterána
  nebo nejhezčí pár.
 • 00:25:37 Dnešní vydání magazínu Z METROPOLE
  je u konce.
 • 00:25:39 Příští týden uvidíte mj. reportáž
  o slavném vršovickém divadle,
 • 00:25:43 které až do poloviny 60. let
  fungovalo v husitském kostele.
 • 00:25:46 Na shledanou.
 • 00:25:48 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2009