iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 11. 2006
17:20 na ČT2

1 2 3 4 5

173 hlasů
43550
zhlédnutí

Já Napoleon Evropa

Krev účastníků památné bitvy proudí i v tělech dnešních Moravanů

28 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Já Napoleon Evropa

 • 00:00:41 "Do války šel tambor,
  císaře svého miloval.
 • 00:00:44 Zkrvavenou hrudí klesl na zem,
  ve které bojoval.
 • 00:00:49 Válka bývá krutá,
  mršin moc, i mrtvých těl.
 • 00:00:54 Přikryla slavkovská hrouda
  za burácení hřmotných děl."
 • 00:01:28 Paříž
 • 00:01:30 Seina s mosty
  mezi nábřežími
 • 00:01:34 Eifellova věž s výtahy
 • 00:01:36 Montmartre s lidmi
  všech národů, ras a přesvědčení
 • 00:01:40 Louvre s obrázky a sochami
 • 00:01:43 Notre Dame bez zvoníka
 • 00:01:45 Moulin Rouge s kankánem
 • 00:01:47 Duch Lotreca, Balzaca,
  Apolinaira, Edith Piaf,
 • 00:01:50 Huga i Napoleona...
 • 00:01:55 Paříž...
 • 00:01:57 Paříž...
 • 00:01:59 Paříž...
 • 00:02:03 náměstí Bastily
 • 00:02:05 Austerlická ulice
 • 00:02:07 nábřeží Austerlitz
 • 00:02:09 Austerlický most a...
 • 00:02:12 Pokud máte Paříže plné zuby,
  stačí koupit jízdenku
 • 00:02:16 a nasednout do vlaku
  na austerlickém nádraží.
 • 00:02:33 Austerlické nádraží -
  opravdové a skutečné.
 • 00:02:40 3 kolejiště, 13 zaměstnanců,
 • 00:02:43 ročně 18 500 pasažérů
  na trase Brno - Bučovice.
 • 00:02:50 Nádraží moravského městečka,
  u kterého vyhrál Napoleon
 • 00:02:55 svou nejslavnější bitvu.
 • 00:02:58 Proč je ale austerlické nádraží
  ve Slavkově u Brna?
 • 00:03:05 V dávnověku zde Češi postavili
  vesnici Novosedlice.
 • 00:03:08 Německým pánům se ale
  její název nelíbil,
 • 00:03:11 a tak upravovali až...
 • 00:03:17 Až si Novosedlice pojmenovali
  k obrazu svému.
 • 00:03:21 Přišla ale doba,
  kdy měli Češi navrch
 • 00:03:24 a připojili městečko
  k osadě Slavkov.
 • 00:03:29 Ne natrvalo.
 • 00:03:33 Celá staletí se o název městečka
  přetahovali...
 • 00:03:39 ...až se upřetahovali.
 • 00:03:50 Z toho vyplývá,
  že Austerlitz je Slavkov
 • 00:03:53 a Slavkov je Austerlitz.
 • 00:03:55 Austerlické nádraží je v Paříži
  i ve Slavkově.
 • 00:04:01 Je zde 6000 obyvatel
  a navštívíte zámek s parkem
 • 00:04:06 komponovaným ve stylu
  francouzských barokních zahrad.
 • 00:04:11 Jsou zde jediná 2 děla
  stará 200 let.
 • 00:04:15 Z ostatních děl je ulit
  Vendomský sloup v Paříži.
 • 00:04:22 Jedno ještě stojí u Mohyly míru
  a střeží klid vojáků v mohyle.
 • 00:04:41 Vedle sebe tady leží Francouz,
  Rus, Čech, Polák, Moravák,
 • 00:04:51 Němec, Ital...
 • 00:04:55 Je jim jedno, kdo vyhrál,
  protože tu leží už 200 let.
 • 00:05:07 Mladí muži z celé Evropy
  se sešli pod Prateckým kopcem,
 • 00:05:14 aby si z pušek a kanónů vystřelili,
  bajonety břicha rozpárali
 • 00:05:21 a hlavy šavlemi posekali.
 • 00:05:25 Proč? To bylo tak...
 • 00:05:31 V r. 1805 je Napoleon
  už několika měsíců císařem
 • 00:05:37 a dělá si zuby
  na invazi na britské ostrovy.
 • 00:05:41 K protifrancouzské
  rusko-anglické koalici
 • 00:05:47 se připojí Švédsko
  a 9. srpna i Rakousko,
 • 00:05:51 které hned vyhlašuje Paříži válku.
 • 00:05:55 "Nebudu-li za 14 dnů v Londýně,
  musím být v půlce listopadu
 • 00:05:58 ve Vídni," prohlašuje Napoleon,
  ruší invazní tábory u Bouloně
 • 00:06:04 a jde vstříc rakouským
  a ruským sborům
 • 00:06:08 postupujícím k hranicích Francie.
 • 00:06:11 1. října překračuje
  jeho armáda Rýn.
 • 00:06:15 Zaskočí Rakušany
  a přinutí je kapitulovat.
 • 00:06:23 Údolím Dunaje pronásledují
  Francouzi nepřítele až k Vídni,
 • 00:06:28 která padne bez boje
  13. listopadu.
 • 00:06:34 Koaliční vojska ustupují
  k Olomouci.
 • 00:06:37 Napoleon obsadí jižní Moravu.
 • 00:06:41 18. listopadu vstoupí předvoj
  velké armády do Brna.
 • 00:06:46 Bitva 3 císařů je na spadnutí.
 • 00:06:52 Když francouzští vojáci
  v listopadu 1805 zjistili,
 • 00:06:57 že jsou na území Moravie,
 • 00:06:59 mnozí začali psát
  z pověrčivosti závěti.
 • 00:07:02 V názvu slyšeli
  2 francouzská slova:
 • 00:07:07 mord a vie,
  v překladu "smrt za živa".
 • 00:07:20 Moravie je Morava
  a neleží v Rakousku
 • 00:07:24 nebo na Balkáně.
 • 00:07:25 Jde o východ České republiky.
 • 00:07:28 V r. 1805 jsou místní lidé
 • 00:07:32 už 200 let neúspěšně poněmčováni
  Habsburky.
 • 00:07:38 Místní vlastenci vidí
  v Napoleonovi naději.
 • 00:07:48 "Vyhouplo se z mlhy slunce rudé
  nad bojištěm u Slavkova.
 • 00:07:53 Litý boj tu bude,
  až povel dá ruka císařova.
 • 00:07:59 Maršál zrak k Prateckému návrší
  zvedá, až náhle řekne:
 • 00:08:05 "Pánové, jdem zahájit velký den.
  Bitva prohrát se nedá."
 • 00:08:16 To je francouzská křesadlová puška.
 • 00:08:21 To je replika
  francouzských bot.
 • 00:08:26 Každá bota se dala nosit
  na jakékoliv noze.
 • 00:08:35 S příchodem na slovanskou Moravu
  poznali Francouzi hned,
 • 00:08:39 že jsou jinde,
  že se k nim lidé chovají jinak.
 • 00:08:44 "Jsem v zemi, kde se nemluví
  francouzsky ani německy.
 • 00:08:49 Lidé tu jsou mírní
  jako jejich řeč.
 • 00:08:53 Jsme přijímání lépe
  než ve spřátelených zemích,"
 • 00:08:57 píše domů generál Tybalt.
 • 00:09:00 Jeho dragoun v psaní domů dodává:
  "Ženy tu mají obličej jako opice,
 • 00:09:08 ruce jako psí pracky
  a nohy jako velbloud."
 • 00:09:14 No to snad ne!
 • 00:09:20 "Ranění leží v lazaretech
  i domech.
 • 00:09:24 Někteří jsou zachráněni,
  ale v srdcích mají bol.
 • 00:09:29 Zachránil se tam hoch švarný,
  úkryt našel v kostele.
 • 00:09:34 Dívka ovázala jeho rány
  a velké šrámy na těle.
 • 00:09:39 V horečce se voják zmítá,
  raněn tuze je.
 • 00:09:44 Dívka z čela pot mu stírá
  a šeptá, že je naděje.
 • 00:09:50 Jaromír Šallé, Česká televize.
 • 00:09:56 Prace, Telnice, Sokolnice,
  Tvarožná, Kobylnice, Holubice.
 • 00:10:03 Obce, které do 2.12.1805
  nikdo neznal.
 • 00:10:23 Pondělí 11. frimeru roku 14
  pro Francouze.
 • 00:10:26 20. listopadu pro Rusko
  a 2. prosince 1805 pro Rakousko.
 • 00:10:34 160 000 vojáků
  na obou stranách.
 • 00:10:39 A protagonisté?
 • 00:10:41 Car Alexandr I.,
  imperátor vší Rusi,
 • 00:10:44 František Habsburský,
  poslední císař římský
 • 00:10:48 a Napoleon I. Bonaparte,
  francouzský císař.
 • 00:10:54 Holubice, Kobylnice, Tvarožná,
  Sokolnice, Telnice, Prace -
 • 00:11:01 obce, které leží v krajině,
  kterou si Korsičan
 • 00:11:07 vybral za bojiště.
 • 00:11:29 Kolem 6. ráno vypukly boje
  u vesnice Telnice.
 • 00:11:36 Tyto kameny by mohly vyprávět.
 • 00:11:51 Z kopce Santon stříleli Francouzi
  na vojáky generála Bagrationa.
 • 00:12:06 U Sokolnice byly
  nejkrutější boje.
 • 00:12:12 6x se vojska přehnala tam...
 • 00:12:18 ...a zase zpět.
 • 00:12:29 Staré vinohrady.
 • 00:12:31 Srážka elitních carových
  a císařových gard.
 • 00:12:36 Masakr urozených.
 • 00:12:39 Modrá krev tekla proudem,
  dámy v Petrohradu a Paříži plakaly.
 • 00:12:53 Od kaple sv. Antonína nad Újezdem
  padly poslední výstřely
 • 00:12:57 bitvy 3 císařů.
 • 00:13:00 Prý za účasti Napoleona.
 • 00:13:08 Napoleon I. Bonaparte,
  francouzský císař.
 • 00:13:13 Štěstí se od počátku
  přiklání na jeho stranu.
 • 00:13:19 V bitvě zahyne 15 000 vojáků
  i civilistů.
 • 00:13:24 Další tisíce umírají
  na následky zranění
 • 00:13:27 a válečných útrap.
 • 00:13:30 Na ty, kteří se vracejí z lazaretu,
  čekají další bitvy,
 • 00:13:38 ve kterých mají čest
  padnout za svého panovníka.
 • 00:13:46 Kdo měl války plné zuby,
  zůstal po uzdravení
 • 00:13:50 v nové vlasti,
  která je přijala za své.
 • 00:13:59 "Uzdravil se junák mladý,
  zůstal ve vsi moravské.
 • 00:14:04 Dívka dala v plen mu vnady
  ve své lásce obrovské.
 • 00:14:10 Tento příběh mi vyprávěla babička
  a já se tak dozvěděla,
 • 00:14:16 že jsem tamborových genů
  dědička. "
 • 00:14:19 Báseň obsahuje příběh předka
  z tatínkovy strany.
 • 00:14:24 O tom, jak se sem dostal
  praprapředek, představu nemám.
 • 00:14:31 Asi sem přišel
  s Napoleonovou armádou
 • 00:14:34 a byl asi raněn
  a zůstal tady.
 • 00:14:47 Odmala si lidé všímali
  mého příjmení Šallé.
 • 00:14:54 V rodině o tom máme historku,
  nevím, zda je pravdivá.
 • 00:15:04 To příjmení patřilo doktorovi,
  který přišel v r. 1805
 • 00:15:06 s Napoleonem bojovat
  do bitvy u Slavkova.
 • 00:15:09 Protože po bitvě tu byli
  zranění vojáci,
 • 00:15:12 putoval s nimi do Brna
  a doléčoval je.
 • 00:15:14 Na Moravě máme krásná děvčata,
  asi si jedno z nich vyhlédl.
 • 00:15:19 V r. 1805 zde můj předek
  bojoval v bitvě u Slavkova.
 • 00:15:26 Byl císařský tambor.
 • 00:15:28 Byl raněn, zůstal v obci Prace
  a oženil se.
 • 00:15:35 Nechal zde potomky.
 • 00:15:37 Tatínek si pamatoval,
  že měli doma buben s paličkami.
 • 00:15:46 Nedochoval se,
  protože za války šla
 • 00:15:49 přes Prace fronta
  a vše se vymbombardovalo.
 • 00:15:55 Máme jen vzpomínky.
 • 00:16:01 Tento dům asi postavil
  prapradědeček Sotona.
 • 00:16:14 Bitva skončila.
 • 00:16:16 Mrtví pohřbeni do masových hrobů,
  ranění rozmístěni po špitálech.
 • 00:16:23 Vítězní vojáci se pustili
  do rabování a znásilňování.
 • 00:16:42 Potomků francouzských vojáků
  je na Moravě asi víc,
 • 00:16:48 než je jim nebo nám známo.
 • 00:16:54 Nebyla televize, film
  ani fotografie.
 • 00:17:02 Jen malíři zanechali svědectví
  o události a osobnostech.
 • 00:17:11 Potomci účastníků bitvy 3 císařů
  se prohánějí u Slavkova,
 • 00:17:17 aby divákům ukázali,
  jak to tehdy bylo.
 • 00:17:25 Vzniká tu nový druh folklóru.
 • 00:17:50 Ragasové mají kořeny
  ve Švýcarsku.
 • 00:17:55 Původně se psali takto...
 • 00:17:59 později takto...
 • 00:18:02 Vlivem výslovnosti došlo
  k dnešní podobě.
 • 00:18:09 Část rodiny Ragasů přesídlila
  v 19. st. do Holandska.
 • 00:18:13 Jacob asi nevyrazil ke Slavkovu
  z Bouloně, ale z Alkmaru.
 • 00:18:23 Můj život je normální:
  základní a střední škola,
 • 00:18:29 pak jsem se oženil
  a přišly koníčky,
 • 00:18:34 které mě dovedly k historii.
 • 00:18:39 Začal jsem pátrat po předcích.
 • 00:18:46 Jsem technický pracovník,
  mám 2 dospělé dcery.
 • 00:18:51 Žiju normálně.
 • 00:18:56 Pro někoho je možná nenormální,
  pro mne normální.
 • 00:19:01 Chirurg Schaller pocházel
  z Alsaska
 • 00:19:06 a sloužil Napoleonovi
  už v egyptském tažení.
 • 00:19:12 S původní podobou jeho příjmení
  si moravští faráři také pohráli.
 • 00:19:20 Něco vyhodili,
  něco přidali.
 • 00:19:23 Nakonec se pojmenovali tak,
  jak to sousedé vyslovovali
 • 00:19:25 a znělo to francouzsky.
 • 00:19:29 Jsem moderátorem v České televizi,
  táta je inženýrem.
 • 00:19:36 Dědeček byl učitelem,
  jeho táta právníkem.
 • 00:19:43 Samí užiteční lidé v rodině.
 • 00:19:48 15letý tambor Nicolas byl
  tak těžce zraněn,
 • 00:19:54 že mu nikdo nedával naději.
 • 00:19:58 Umíral v bezvědomí, trpěl.
 • 00:20:00 Pro místní byl "na sotnách".
 • 00:20:02 Vyléčil se, ale na své příjmení
  si nemohl vzpomenout.
 • 00:20:07 Proto mu dali přezdívku "Sotona" -
  ten, kdo se trápí.
 • 00:20:12 Zapsali ho tak i do matriky.
 • 00:20:17 Vyučila jsem se elektromechanikem,
  dělala jsem 41 let v Zetoru.
 • 00:20:25 7 let jsem v důchodu,
  mám 3 vnoučata.
 • 00:20:31 15 let opatruji
  manželovu maminku.
 • 00:20:35 Mám psa, maluji, zpívám,
  píšu básně.
 • 00:20:47 Ne všichni Napoleonovi vojáci
  byli plnoletí nebo Francouzi.
 • 00:20:54 Takto se to v bitvě u Slavkova
  přihodilo,
 • 00:20:58 ale mohlo to být i jinak.
 • 00:21:07 Ve Francii jsem nikdy nebyla,
  mrzí mě to.
 • 00:21:11 Byla jsem všude jinde.
 • 00:21:15 Díky tomuto koníčku jsem
  už ve Francii několikrát byl.
 • 00:21:19 V Paříži, Bologni...
 • 00:21:24 Dělají se tam rekonstrukce
  Napoleonových bitev.
 • 00:21:29 Každý rok jsem tam 2x.
 • 00:21:35 Ve Francii jsem nikdy nebyl.
 • 00:21:38 Musel bych našetřit na letadlo,
  autobusem bych tam nejel.
 • 00:21:43 Byl jsem krůček od toho,
  abych se tam podíval.
 • 00:21:46 Myslím, že se mi to splní.
 • 00:21:52 Jak to dopadlo
  s bitvou u Slavkova?
 • 00:21:55 Nezemřely desetitisíce lidí
  nadarmo?
 • 00:22:00 Po bitvě se Napoleon sešel
  s rakouským panovníkem
 • 00:22:04 nedaleko Spáleného Mlýna.
 • 00:22:08 Pokecali, požertovali
  a šli vládnout svým národům.
 • 00:22:16 Nejraději mám francouzské filmy
  s M. Mercierovou, J. Marrais...
 • 00:22:31 Chci se podívat do Louvre,
  protože občas něco namaluji.
 • 00:22:41 Při slově Francie se mi
  vybaví Napoleon.
 • 00:22:44 Je to zapříčiněno mým koníčkem.
 • 00:22:51 Když se řekne Francie,
  vybaví se mi píšťaly,
 • 00:23:02 vojenský virbl, galský kohout,
  lev ve značce Peugeotu.
 • 00:23:14 Vybaví se mi značky aut.
 • 00:23:20 Výsledkem jednání byla
  tzv. Prešpurská mírová smlouva.
 • 00:23:26 Francouzi a Napoleon triumfovali.
 • 00:23:32 Svatá říše římská národa německého
  zanikla.
 • 00:23:39 Francouzsky neumím,
  možná nějaké slovo...
 • 00:23:50 Francouzština je složitá.
 • 00:23:54 Používám povely,
  velím menší jednotce.
 • 00:24:04 Bitvy se velí v jazyku,
  ve kterém velela ta armáda.
 • 00:24:18 Francouzština je nádherná,
  ale nerozumím jí.
 • 00:24:27 Možná tam geny někde jsou,
  ale po 200 letech už jsou malé.
 • 00:24:40 Když jsem se to dozvěděla,
  přemýšlela jsem o tom.
 • 00:24:45 Jako starší mě to táhlo k Francii.
  Něco tam možná je.
 • 00:25:02 Nebylo by špatné podívat se
  ve Francii do míst,
 • 00:25:05 kde se můj prapředek narodil.
 • 00:25:12 Možná by mi to řeklo něco vnitřně,
  co člověk neumí uchopit,
 • 00:25:16 ale má k tomu vztah.
 • 00:25:26 Odnesli to chudí lidé,
  válka nikomu nic nepřinesla.
 • 00:25:33 Leda snad Slavkovu...
 • 00:25:41 Nejslavnější bitva
  nejslavnějšího Francouze
 • 00:25:45 přitahuje i po 200 letech
  turisty k městečku,
 • 00:25:49 u kterého žádné bojové akce
  neproběhly.
 • 00:25:53 Z Paříže se do Slavkova
  dostanete rychle,
 • 00:25:58 ale ne z pařížského
  Austerlického nádraží.
 • 00:26:08 Nevím, odkud můj předek přišel.
  Možná to ještě budu zjišťovat.
 • 00:26:19 Prapradědečkovi jsem vděčný,
  že sem přišel
 • 00:26:23 a zapustil zde kořeny.
 • 00:26:26 Díky němu můžu žít tady.
 • 00:26:29 Kdybych mu měl dneska radit,
  řekl bych mu,
 • 00:26:32 ať sedne s babičkou do letadla
  a šupem do Francie.
 • 00:26:57 Na Moravu a Moravany,
  kteří nesli tíhu bitvy nejvíce,
 • 00:27:02 se nedostalo.
 • 00:27:04 Zůstali pod nadvládou
  poražených Rakušanů.
 • 00:27:08 Naděje, které vkládali
  do Napoleona,
 • 00:27:11 se ukázaly liché.
 • 00:27:14 Jediným přínosem Francouzů
  byl příliv nových genů
 • 00:27:20 do další populace.
 • 00:27:22 Ta snad, díky slavkovskému slunci,
  posílila.
 • 00:27:31 Skryté titulky: E. Černá,
  Česká televize, 2006

Související