Zpravodajství Brno

Tisícovkám středoškoláků dnes začaly státní maturity

Velikost textu:

Jižní a východní Morava - Nejprve se tradičně začali objevovat na tablech ve výlohách obchodů, poté sami vyrazili v kostýmech a s kasičkami do ulic a nyní už zase usedli do lavic. Tisícovkám studentů v Jihomoravském a Zlínském kraji totiž dnes začaly státní maturity. Ty jsou letos po aférách z prvních dvou ročníků centrálních zkoušek opět trochu pozmněněné. Odpadla zejména možnost vybrat si těžší nebo lehčí verzi.

Maturantka na Gymnázium Matyáše Lercha
Maturantka na Gymnázium Matyáše Lercha
Otevřít galerii
 • Maturantka na Gymnázium Matyáše Lercha zdroj: ČT Brno https://imgct24.ceskatelevize.cz/cache/140x78/article/default.jpg
 • Rozdávání maturitních zadání na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně zdroj: ČT Brno https://imgct24.ceskatelevize.cz/cache/140x78/article/default.jpg
 • Maturitní zadání zdroj: ČT Brno https://imgct24.ceskatelevize.cz/cache/140x78/article/default.jpg
 • Vybavení k maturitní zkoušce z matematiky zdroj: ČT Brno https://imgct24.ceskatelevize.cz/cache/140x78/article/default.jpg

Do odpovědních archů z matematiky zakrojili dnes ráno své psací potřeby i studenti z brněnského Gymnázia Matyáše Lercha. Příliš obav ze společného testu, který měl letos pouze jednu podobu pro všechny školy v republice, ale neměli. "Připravoval jsem se snad celkem svědomitě, zkoušel jsem si typové příklady podle minulých ročníků," popsal například pár okamžiků před zkouškou docela klidně maturant Jiří Vítek.

Ředitel gymnázia: Nová maturita je degradace zkoušky a přemíra byrokracie

Než ale mohl on a kdokoli z jeho spolužáků udělat na maturitní papír byť jen jedinou čárku, muselo vedení školy podstoupit přibližně půlroční přípravy. "Samotná zkouška je potom už jen třešničkou," vysvětlil ředitel gymnázia Petr Kovač a popsal finální proceduru.

přehrát video
Ředitel Gymnázia Matyáše Lercha Petr Kovač hovoří o maturitách

Ta spočívá v tom, že do školy přijde zapečetěná plastová bedna, kterou je potřeba uzamknout ve skříni i v místnosti. V samotný den maturit ráno ředitel spolu s maturitní komisařkou zkontroluje dle protokolu číslo bedny i plomby a bednu rozpečetí. Vyndá zadání, které z igelitových obalů rozlepí až ve třídě před studenty. Vyučující podepíše předání a rozdá zadání. Vyplněné odpovědníky po skončení testu předá komisařce, která je naskenuje do pražského sídla CERMATu a poté papíry opět zapečetí v bedně.

"A tohle nás čeká celkem třináctkrát, před každou várkou," dodal Kovač s tím, že podle něj je navíc současná podoba maturit degradace toho, co museli maturanti z jeho gymnázia znát před zavedením takzvané společné maturity. 

Odpečetění krabice se zadánímím maturit na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha
Odpečetění krabice se zadánímím maturit na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha

Jeho slova potvrzují po odevzdání papírů i studenti. "Stihl jsem to v limitu a myslím si, že mám všechno správně. Bylo to podobné jako cvičné příklady," prohodil Tomáš Michálek. Jeho spolužačka Kateřina Pilátová měla podobný názor. "Bylo to lehčí, než jsem čekala. Zítřejší češtiny se bojím o trochu víc," dodala. Podle ředitele Kovače budou pro studenty mnohem obtížnější profilové zkoušky ze dvou předmětů. Jejich obtížnost si totiž může určovat škola. 

Vyzkoušejte si státní maturitu z matematiky

1. Jedním z kořenů kvadratické rovnice (x - 2) + (x + 2) (x - 2) = 0 je x = 2

Vypočtěte druhý kořen.

2. Rychlost tiskárny je 20 listů za n sekund.

2a) Vypočtěte, kolik listů se vytiskne za jednu sekundu.

2b) Vypočtěte, kolik listů se vytiskne za n minut.

3. Truhlář opracovával rotační válec s poloměrem podstavy 2,5 dm a výškou 2 dm. Rovnoměrným broušením zmenšil poloměr o 1 cm, výška válce byla zachována.

Vypočtěte, o kolik procent se zmenšil obsah pláště válce.

Domeček v plechovce4. Dřevěný domeček je sestaven z krychle a pravidelného čtyřbokého jehlanu. Délka hrany krychle je stejně dlouhá jako výška jehlanu. Domeček je vtěsnán do plechovky tvaru válce s vnitřním průměrem podstavy 3√2 cm.

Jaký objem má domeček?

A) menší než 38,0 cm3  B) 38,0 cm3

C) 41,5 cm3   D) 45,0 cm3

E) větší než 45,0 cm3

Řešení vybraných úloh najdete na konci tohoto článku. Kompletní ilustrační testy na všechny předměty si i s jejich řešeními můžete stáhnout zde.

Maturita čeká letos na jižní a východní Moravě 17 tisíc studentů

Společná část státních maturit začala kromě matematiky i testem z anglického jazyka, což znamená, že už dnes započala zkoušku dospělosti velká část z celkového počtu maturantů. Těch bude jen na 180 středních školách v Jihomoravském a Zlínském kraji více než 17 tisíc.

Ti, kteří si jako cizí jazyk vybrali ruštinu nebo francouzštinu zakončí společnou část až za týden, tedy ve čtvrtek 9. května. Takzvaná profilová část, kterou mají ve větší míře v kompetenci ředitelé jednotlivých škol, má volnější kalendář. Mohla začít již v dubnu, takže na některých školách ji studenti už mají za sebou, jinde přijdou na řadu teprve po společné části. Kompletní výsledky svého počínání se studenti dozví až v červnu.

Testy mají pouze jednu úroveň pro všechny

Samotné maturanty letos čeká jedna výrazná změna. Už si nebudou moci vybrat mezi základní a těžší verzí maturity. Učeň a gymnazista z přírodovědné třídy tak budou například skládat stejný test z matematiky. Na druhou stranu by nemělo dojít k tomu, že vyšší úroveň maturit bude velmi obtížná. Tak tomu bylo loni, kdy si na ni stěžovali i mnozí učitelé a ředitelé škol. Změnou bude také to, že slohy z češtiny budou opravovat učitelé přímo na škole a ne centrálně v CERMATu, jak tomu bylo doposud.

Jak bude vypadat letošní státní maturita?

Největší změnou je, že se ruší rozdělení na základní a vyšší úroveň. Kromě toho se ale zkouška změní pouze drobně. Opět se skládá ze společné a profilové části. Ve společné části jsou povinné dva předměty (český jazyk a literatura + matematika nebo cizí jazyk) k nimž si může student vybrat maximálně dva další nepovinné (opět má na výběr mezi matematikou a cizím jazykem, samozřejmě musí jít o jiné předměty než byly ty povinné). Obdobně je to v takzvané profilové části, která se u různých škol a oborů liší podle zaměření. Sdíleným pravidlem profilové části ale je, že student absolvuje 2 - 3 povinné předměty a maximálně 2 další nepovinné (o nabídce předmětů, ke kterým se v této části může student přihlásit rozhoduje ředitel školy nebo takzvaný rámcový vzdělávací program).

přehrát video
Téma státních maturit v UvR
Schéma státní maturity pro rok 2013
Schéma státní maturity pro rok 2013

Další rozdíl mezi letošními a minulými státními maturitami bude v otevřenosti a zveřejňování výsledků. "Abychom předešli dohadům o kvalitě testů a jednotlivých úloh, zveřejníme v letošním roce po skončení maturit nejen zadání a klíče správných řešení, ale také závěry a složení validační komise, která bude testy posuzovat po skončení zkoušky s využitím detailních analytických údajů," slíbil ředitel CERMATu Jiří Zíka.

Dodal také, že CERMAT připravuje strukturu anonymizovaných dílčích výsledků, které zpřístupní veřejnosti po jejich schválení ministerstvem školství.

Řešení vybraných maturitních úloh

1) Druhý kořen x se rovná hodnotě -3

2a) 20/n

2b) 1200

3) o 4 %

4) A

Zdroj: CERMAT - Řešení ilustračního didaktického testu z matematiky


Zdroj: ČT Brno

   Pokud chcete upozornit na chybu ve článku, označte chybný text a zmáčkněte Ctrl + Enter

   Hlavní zprávy

   Načítám...

   Ouha, data se nepodařilo načíst.