Zpravodajství Brno

RECENZE

Knížka dětem je i příspěvkem k cyrilometodějskému jubileu

Velikost textu:

Bezpochyby nejdůležitějším výročím příštího roku bude oslava 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Klíčovou událost tuzemských dějin připomenou velkolepé oslavy na Velehradě, kterých by se měl zúčastnit i papež Benedikt XVI. Ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt potvrdil, že zvací dopis ze strany prezidenta republiky byl již papeži odeslán, čímž byly splněny všechny oficiální náležitosti nezbytné k pozvání Svatého otce na Velehrad v roce 2013.

Nová kniha Petra Piťhy
Nová kniha Petra Piťhy

Mimořádnému výročí ovšem předchází řada drobnější akcí a událostí. Významné cyrilometodějské jubileum vlastně předznamenává i knížka Slyšte slovo a zpívejte píseň. Bohatě ilustrovaný titul autora Petra Piťhy nyní vydala Matice velehradská ve spolupráci s nakladatelstvím Poustevník. Piťha čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. Do své krásné literatury pro menší čtenáře však zapracoval všechna základní historická fakta. Ve druhé části autor v několika historických obrazech provede čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyrilometodějské úcty.

Dlužno však znovu připomenout, že vázaný dvousetstránkový svazek je určen zejména dětem a mládeži, z čehož se odvíjí také autorův styl přizpůsobený formou vyprávění a také slovníkem této věkové skupině potenciálních čtenářů. Kniha srozumitelným a čtivým jazykem přibližuje oba mimořádné světce, kteří přinesli do našich zeměpisných šířek nejen evangelium, ale také importovali do tuzemska vzdělanost a písmo. To vše mělo posléze nedocenitelný kulturně-historický význam spjatý s hlubokou, nejen náboženskou proměnou velkomoravského regionu.

Piťha dvojici mimořádných mužů dokáže přiblížit dětem, aniž by dělal nějaké ústupky historických faktům a spoléhal zejména na svoji uměleckou ambici. Možná se někteří malí čtenáři zadrhnou o občasný patetický styl (Prokletá hrabivosti, ty nenasytná touho všechno mít! Nešťastná touho po moci a slávě! Vždycky jen ničíš a jde ti to rychle. Za pár let nezbylo z mocné Moravské říše nic.). Jinak je zajímavé právě Piťhovo rozvržení knížky, kde po hlavní a nejdelším příběhu právě z roku 863, kdy k nám na jaře dorazili bratři ze Soluně (známí také jako apoštolové Slovanů nebo slovanští věrozvěstové) a při své misii na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici nebo prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Kniha Petra Piťhy
Kniha Petra Piťhy

Velmi užitečným přídavkem pro čtenáře bez rozdílu věku je potom v knize obsáhlý slovníček s vysvětlením méně známých pojmů a termínů, ale také historických míst a postav. A zdaleka nejde jenom o vše, co souvisí s nejvýznamnější poutním místem Moravy, a tedy dějinami bájného Veligradu (dnešního Velehradu) nebo o pojmenování vztahující se vyloženě k církevní problematice. V tomto seznamu narazíte třeba také na vysvětlení, kdo byli pánové Lenin a Marx. Více není předem vysvětlovat třeba.

Jako šťastné řešení se ukázala bohatá obrazová výbava knížky, kterou desítkami malých, ale i celostránkových ilustrací vyzdobila akademická malířka Klára Folvarská. Předmluvu ke knížce napsal sám pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička a kniha získala právo užít loga České biskupské konference pro oslavy 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Tento logotyp s motivem červeného velkomoravského kněze v adoračním gestu a nápisem Láskou k jednotě knihu otevírá. V příštím roce se s ním budeme setkávat jistě poměrně často.  

Knížka, která se tak zároveň stala oficiální součástí příprav na toto velké výročí, vychází v těchto dnech. Zájemci si ji mohou objednat na adrese občanské sdružení Matice velehradská, Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad nebo elektronicky na adrese: info@maticevelehradska.cz

Piťhova kniha o mužích, které Papež Jan Pavel II. v roce 1980 společně se svatým Benediktem a později dalšími světicemi prohlásil spolupatrony Evropy, je sice malým, ale důležitým kamínkem v mozaice tříletých příprav na jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Zřejmě po ní nesáhnou historici zabývající se moravskými dějinami devátého století. Menším čtenářům splní tento barvitě vyprávěný příběh také jakési dějinné poučení z důležitého období pro celou Českou republiku. Snad bude dobré také ještě k osobě autora připomenout, že český katolický kněz, bohemista a lingvista Petr Piťha letech 1992–1994 zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause, kam byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou. Teolog Piťha je zároveň jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky, ale také autorem životopisů významných osobností a světců katolické církve jako třeba Jana Nepomuka Neumanna, Zdislavy z Lemberka či Jana Sarkandera.


   Pokud chcete upozornit na chybu ve článku, označte chybný text a zmáčkněte Ctrl + Enter

   Hlavní zprávy

   Načítám...

   Ouha, data se nepodařilo načíst.