Vše o ČT

Detektiv Kurzor

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 — Vše o ČT — Česká televize

Procedurální a technické podmínky

pro využití zákonem vyhrazeného bezplatně poskytnutého vysílacího času pro politické strany, politická hnutí a koalice, kandidující do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021, ve vysílání České televize.

Termín losování pořadí pořadů kandidujících subjektů do bloků: dne 8. září 2021 od 10:00 hodin v sídle České televize, Praha 4, Kavčí hory.

Rozpis vysílacích časů pořadů kandidujících subjektů

Osvědčení výsledků losování vysílacích časů bezplatně poskytnutých Českou televizí pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021.

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize

v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021