Pravidla předvolebního a volebního vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize

v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a do Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, a druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 12. a 13. října 2018.