Pravidla předvolebního a volebního vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Procedurální a technické podmínky

pro využití zákonem vyhrazeného bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice do Evropského parlamentu v roce 2019 ve vysílání České televize

Notářský zápis

Osvědčení výsledků losování vysílacích časů bezplatně poskytnutých Českou televizí pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice do Evropského parlamentu v roce 2019.

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize

Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019.
Cestujte s Českou televizí