Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

MHP

Multimedia Home Platform = multimediální platforma pro domácí přijímače

Jeden ze standardů, na kterém mohou býté jsou postaveny téměř všechny doplňkové služby digitálního televizního vysílání, především nejrůznější multimediální a většinou interaktivní aplikace.

Mód 2k/8k

Modulační princip OFDM je používán ve dvou modech – 2k nebo 8k. V módu 2k (používán pouze ve Velké Británii) přenosový kanál obsahuje 1705 subnosných kmitočtů, v módu 8k přenosový kanál obsahuje 6817 subnosných kmitočtů. Další z nastavitelných parametrů demodulátoru, někdy označovaný slovy FFT mode.

MPEG-1

Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku

MPEG-2

Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku, používaná v systému DVB. Stejný princip kódování je používán i u systému DVD, avšak obě varianty se většinou liší nastavením určitých parametrů.

MPEG-4

Novější kompresní metoda kódování obrazu známá jako H.264

Dokáže obraz komprimovat o 50 % účiněji než starší MPEG-2, je proto vhodná pro obraz v HD kvalitě.

Multiplex

Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě.

Příjem regionálního vysílání — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Česká televize nabízí na programovém okruhu ČT1 svým divákům v Čechách na Moravě a ve Slezsku ve vybraných časech regionální verze některých zpravodajských pořadů.

Zemské vysílání DVB-T2

Diváci přijímající pozemní vysílání DVB-T2 mají od 30.10.2019 po celé republice k dispozici tři varianty programového okruhu ČT1, označené jako ČT1, ČT1 JM a ČT1 SM.

Satelitní vysílání ČT z družice Astra 3B

Stejným způsobem jako v pozemním vysílání DVB-T2 jsou regionální verze ČT1 šířeny i v satelitním vysílání České televize.

U některých starších typů satelitních přijímačů se mohou při příjmu regionálního vysílání ČT1 vyskytnout potíže. Konkrétně u přístrojů, které nezpracovávají dynamicky tabulku PMT, nebo u přístrojů, jež pro naladění programu vyžadují zadat tzv. číslo PID pro obraz, zvuk, příp. teletext. I v těchto případech existuje řešení, i když nebude příliš komfortní – je nutné naladit příslušnou regionální verzi ručně zadáním následujících parametrů:

ČT1 SID 8006
PID video 165
PID audio 100
PID teletext 52
ČT1 JM SID 8001
PID video 160
PID audio 80
PID teletext 35
ČT1 SM SID 8005
PID video 164
PID audio 94
PID teletext 95

Po většinu dne pak bude na takto nastavené předvolbě pouze černá obrazovka a ticho, obraz a zvuk se objeví jen v době regionálního vysílání. Mimo tyto časy si divák musí ručně přepnout na předvolbu, na níž má naladěnou hlavní verzi programu ČT1.

Další podrobnosti o digitálním satelitním vysílání ČT v kapitole Digitální satelitní vysílání DVB-S.

Zemské vysílání DVB-T

Diváci přijímající ČT1 v rámci končícího zemského vysílání DVB-T v síti 1 vidí vždy jen tu variantu regionálních zpravodajských relací, která přísluší jejich kraji – na jižní Moravě to jsou pořady připravované v televizním studiu ČT Brno, na severu Moravy a ve Slezsku to jsou pořady připravované v televizním studiu ČT Ostrava, ve zbytku republiky pak pořady připravované v ČT Praha.

Komerční satelitní platformy a kabelové sítě

Diváci přijímající programy České televize v rámci komerčního satelitního digitálního vysílaní se musí obrátit na provozovatele dané služby, kterému hradí měsíční paušální poplatek, stejně jako diváci využívající služeb kabelové televize. Česká televize provozovatele těchto komerčních služeb informovala o způsobu regionálního vysílání, nemůže však zasahovat do rozhodování dotčených společností a neodpovídá za rozsah a kvalitu jimi poskytovaných služeb.

U přijímačů Horizon HD Mediabox (pdf; 4,7 MB), které používá společnost UPC, je regionální vysílání ČT1 JM a ČT1 SM umístěno na předvolbě 201 (pdf; 61 kB). Pro pohodlnější volbu programů umožňuje přijímač Horizon HD Mediabox (pdf; 1,1 MB) vytvořit seznam oblíbených programů. Regionální vysílání pro oblast Čech je šířeno na pozici programové nabídky ČT 1 HD (pdf; 61 kB).

Internetové vysílání

Diváci internetového iVysílání České televize mají rovněž možnost sledovat jihomoravské a severomoravské verze regionálních zpravodajských relací na programu ČT1.

Poslední aktualizace 8. 11. 2019, Karel Moulík