Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Příjem regionálního vysílání — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Česká televize nabízí na programovém okruhu ČT1 svým divákům v Čechách na Moravě a ve Slezsku ve vybraných časech regionální verze některých zpravodajských pořadů.

Zemské vysílání DVB-T2

Diváci přijímající pozemní vysílání DVB-T2 mají od 30.10.2019 po celé republice k dispozici tři varianty programového okruhu ČT1, označené jako ČT1, ČT1 JM a ČT1 SM.

Satelitní vysílání ČT z družice Astra 3B

Stejným způsobem jako v pozemním vysílání DVB-T2 jsou regionální verze ČT1 šířeny i v satelitním vysílání České televize.

U některých starších typů satelitních přijímačů se mohou při příjmu regionálního vysílání ČT1 vyskytnout potíže. Konkrétně u přístrojů, které nezpracovávají dynamicky tabulku PMT, nebo u přístrojů, jež pro naladění programu vyžadují zadat tzv. číslo PID pro obraz, zvuk, příp. teletext. I v těchto případech existuje řešení, i když nebude příliš komfortní – je nutné naladit příslušnou regionální verzi ručně zadáním následujících parametrů:

ČT1 SID 8006
PID video 165
PID audio 100
PID teletext 52
ČT1 JM SID 8001
PID video 160
PID audio 80
PID teletext 35
ČT1 SM SID 8005
PID video 164
PID audio 94
PID teletext 95

Po většinu dne pak bude na takto nastavené předvolbě pouze černá obrazovka a ticho, obraz a zvuk se objeví jen v době regionálního vysílání. Mimo tyto časy si divák musí ručně přepnout na předvolbu, na níž má naladěnou hlavní verzi programu ČT1.

Další podrobnosti o digitálním satelitním vysílání ČT v kapitole Digitální satelitní vysílání DVB-S.

Zemské vysílání DVB-T

Diváci přijímající ČT1 v rámci končícího zemského vysílání DVB-T v síti 1 vidí vždy jen tu variantu regionálních zpravodajských relací, která přísluší jejich kraji – na jižní Moravě to jsou pořady připravované v televizním studiu ČT Brno, na severu Moravy a ve Slezsku to jsou pořady připravované v televizním studiu ČT Ostrava, ve zbytku republiky pak pořady připravované v ČT Praha.

Komerční satelitní platformy a kabelové sítě

Diváci přijímající programy České televize v rámci komerčního satelitního digitálního vysílaní se musí obrátit na provozovatele dané služby, kterému hradí měsíční paušální poplatek, stejně jako diváci využívající služeb kabelové televize. Česká televize provozovatele těchto komerčních služeb informovala o způsobu regionálního vysílání, nemůže však zasahovat do rozhodování dotčených společností a neodpovídá za rozsah a kvalitu jimi poskytovaných služeb.

U přijímačů Horizon HD Mediabox (pdf; 4,7 MB), které používá společnost UPC, je regionální vysílání ČT1 JM a ČT1 SM umístěno na předvolbě 201 (pdf; 61 kB). Pro pohodlnější volbu programů umožňuje přijímač Horizon HD Mediabox (pdf; 1,1 MB) vytvořit seznam oblíbených programů. Regionální vysílání pro oblast Čech je šířeno na pozici programové nabídky ČT 1 HD (pdf; 61 kB).

Internetové vysílání

Diváci internetového iVysílání České televize mají rovněž možnost sledovat jihomoravské a severomoravské verze regionálních zpravodajských relací na programu ČT1.

Poslední aktualizace 8. 11. 2019, Karel Moulík