Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

S-video někdy též Y/C

Způsob kódování barevného obrazu, kdy se veškeré informace přenáší pomocí dvou signálů: Y – jasového, C – barevného.

SFN

Single Frequency Network = jednofrekvenční síť

Modulační princip OFDM umožňuje provozovat všechny vysílače DVB-T na jednom nosném kmitočtu (v jednom vf. kanále), tedy v tzv. jednofrekvenční síti.

SDI

Serial Digital Interface

Způsob studiového digitálního propojení obrazového signálu o bitové rychlosti 270 Mb/s. Používá se zejména v televizních studiích.

STA

Společná televizní anténa

STB

Set Top Box

Přijímač a dekodér digitálního vysílání DVB-T umístěný v samostatném jednotce (boxu), který je připojen k televiznímu přijímači např. pomocí kabelu SCARTscart.

Teletext — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Teletext je digitální dodatková služba, která byla přenášena již v analogovém televizním signálu na řádcích ve snímkovém zatemňovacím intervalu. Ten však již v digitálním signálu neexistuje a teletext je umístěn v určité části datového toku, stejně jako ostatní služby DVB (obraz, zvuk, EPG apod.). I když jde o jednoduchou textovou službu s velmi omezenými grafickými možnostmi, je teletext České televize diváky stále velmi využíván.

Pro informace je na teletextových stránkách k dispozici 23 řádků o 40 znacích. Stránky se volí pomocí tříciferných čísel v rozsahu od 100 do 899. K jednomu číslu může existovat více podstránek. Stránky se stále vysílají cyklicky v karuselu. Z praxe vyplývá, že právě doba, za kterou se vyšlou všechny stránky, je limitující pro velikost teletextu. Při příliš velkém počtu stránek by již doba čekání na zobrazení požadované stránky nebo sledu podstránek byla nepříjemně dlouhá. Podstránka k jednomu číslu stránky se při každém oběhu teletextu vyšle jen jedna. Levnější televizory mívaly standardně paměť jen na 4 stránky. Kvalitnější přijímače si mohou za jeden oběh teletextu uložit do paměti jeho celý obsah a pak je již zobrazování stránek velmi rychlé.

Významnou službou je v rámci teletextu vysílání skrytých titulků, které jsou u každého programu dostupné na stránce 888.

Digitální televize dnes umožňuje vysílání i dalších teletextu podobných služeb na platformě HbbTV. Česká televize má zde jako jednou ze základních aplikací právě teletext v nové přehlednější grafické úpravě a s rychlou odezvou. Informační obsah je zde stejný jako u klasického teletextu.

Teletext ČT

Přejít na teletext ČT