Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

PDC — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Systém VPS, který umožňoval řízení domácí nahrávky při skutečném začátku a konci pořadu, se již v digitálních systémech DVB nevysílá. Byl nahrazen systémem PDC (Programme Delivery Control), který obsahuje i informace VPS. Přenáší se prostřednictvím teletextu a Česká televize jej u programů opatřených teletextem poskytuje.

Po přechodu na digitální vysílání ale výrobci spotřební elektroniky své přístroje už funkcemi podporujícími PDC nevybavují. V systémech DVB může funkce, které zajišťuje PDC, nahradit EPG. Česká televize proto také v EPG u jednotlivých pořadů vysílá deskriptor, ve kterém se informace VPS/PDC také přenáší.

Poslední aktualizace 13. 5. 2013, Karel Moulík