Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání
Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

Datový karusel

Přenosový systém, který cyklicky přenáší určité datové informace k uživateli, např. teletext, vybrané internetové stránky, apod.

DD

Dolby Digital

Systém vícekanálového digitálního zvuku vyvinutý firmou Dolby Laboratories, Inc. Používá kompresní metodu AC-3.

DTS

Digital Theatre Sound

Systém vícekanálového digitálního zvuku vyvinutý firmou Digital Theater Systems Ltd. Používá kompresní metodu Coherent Acoustic Coding.

DTT

Digital Terrestrial Television

Obecné označení pro pozemní digitální televizi, společné pro všechny tři ve světě používané standardy, tedy americký ATSC, japonský ISDB-T a „evropský“ DVB-T.

DTV

Digital Television

Obecné označení pro digitální televizi.

DVB

Digital Video Broadcasting

Expertní skupina mající asi 200 členů z 25 zemí světa. Skupina se zabývá řešením digitální televize v Evropě. Zahrnuje problematiku digitální satelitní televize (DVB-S), digitální kabelové televize (DVB-C) a digitální pozemní televize (DVB-T).

DVB-S

Digital Video Broadcasting Satellite

Standard DVB - digitálního televizního vysílání přes satelit.

DVB-S2

Nově navrhovaný standard pro vysílání obrazových dat pomocí satelitů

Od současného DVB-S, které je založeno na kompresi MPEG-2, se DVB-S2 liší využitím komprese H.264 MPEG-4, které je často spojeno s vysíláním v normě HDTV.

DVB-T

Digital Video Broadcasting Terrestrial

Evropský standard digitální pozemní televize, vytvořený sdružením DVB.

DVB-T2

Druhá generace přenosové soustavy DVB

V porovnání s DVB-T umožní šíření až 4 televizních programů v HD kvalitě v jednom kanálu.

Elektronický programový průvodce (EPG) — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Nezastupitelným prostředkem pro prezentaci vysílání České televize a informování o jeho obsahu je programový průvodce EPG (Electronic Program Guide).

Z běžného života známe papírové programové průvodce, které najdeme v denících i v mnoha časopisech. Programoví průvodci jsou dnes v různých formách k dispozici také v elektronické podobě, například v teletextu, na Internetu nebo v hybridní televizi.

Sedíte-li u televize a chcete vědět, co se právě vysílá nebo co se vysílat bude, nemusíte už hledat, kam jste založili noviny, listovat v teletextu nebo jít zapnout počítač. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovládači přijímače a máte k dispozici širokou paletu informací o televizních nebo rozhlasových pořadech.

EPG výrobce přijímače

Normy pro digitální televizní přenos definují rozsah a pravidla přenosu dat pro systémy elektronických programových průvodců). Specifikací způsobu zobrazení informací (např. rozsahem jejich zobrazení nebo grafickou úpravou) se v podstatě nezabývají. To je věcí výrobců televizních přijímačů, takže se u nich můžete setkat s různě vypadajícími, různě fungujícími průvodci a poskytujícími různý rozsah zobrazovaných informací.

Pro ovládání digitálního přijímače vytváří jeho výrobce uživatelské rozhraní, jehož součástí je i programový průvodce, který má na dálkovém ovládání i speciální tlačítka označená např. EPG, SFI, I, INFO apod. Průvodce pracuje s informacemi uloženými do digitálního signálu. Výběr prezentovaných informací a způsob jejich vizualizace je tedy svázán s příslušným typem, případně verzí softwaru konkrétního přijímače od příslušného výrobce.

EPG provozovatele vysílání

Aby byly na obrazovkách digitálních přijímačů prezentovány informace o pořadech v rozsahu a podle představ provozovatele vysílání, je třeba takový zobrazovač (programový průvodce EPG) dopravit do přijímače. To je například případ jedné ze základních aplikací HbbTV České televize.

EPG prakticky

Data pro elektronické průvodce vysílá Česká televize v podstatě od počátku zkušebního vysílání DVB-T v České republice. Informace se v reálném čase přebírají přímo ze systému pro plánování vysílání a také z odbavovacího pracoviště. Tak je zajištěna modifikace EPG podle aktuální situace ve vysílání. EPG poskytuje informace o pořadech na týden dopředu.

Rozsah vysílaných informací shrnuje následující tabulka:

Informace Je uvedena u každého pořadu Poznámka
Publikovaný čas začátku pořadu ano Časový údaj, kdy se má divák podle představ provozovatele
vysílání dostavit k přijímači ke sledování vysílaného pořadu (je běžně publikován v tisku).
Doba trvání pořadu ano  
Název pořadu ano Maximálně 40 znaků
Stručný popis pořadu ne Maximálně 200 znaků
Podrobný popis pořadu ne Vedle popisné textové informace se zde mohou objevit i údaje
v kolonkách: Režie, Kamera, Scénář, Námět, Hudba, Dramaturg, Účinkující, Dabing.
Celkem maximálně 3698 znaků.
Formát služby ano Nabývá hodnot:
obraz: 4 : 3, 16 : 9
zvuk: stereo, mono, dvojjazyčný, dolby surround
data: skryté titulky, přítomnost znakového jazyka
Typ programového obsahu (žánr) ano Například film, sport, zprávy, programy pro děti apod., viz přílohu 2 dokumentu D-Book, který vydal Český telekomunikační úřad.
Vhodnost pro děti ano Nabývá hodnot: 3 až 18 roků
Údaj PDC ano Pro řízení nahrávání.
Typ podmíněného přístupu ano Jen u družicového vysílání.
Podmíněný přístup ano Informace, zda je pořad zakódován.
Jen u družicového vysílání.
Možnost řízení nahrávání ano Jen u přístrojů k tomu vybavených.

Data EPG jsou pro všechny typy distribucí stejná. Některé složky signálu jsou k dispozici jen v některých typech distribuce. Signalizace přítomnosti složek signálů se provádí jen v případech, kdy se mohou u jednotlivých pořadů měnit. Např. přítomnost teletextu se v EPG neuvádí, protože je buď u programu přítomen stále, nebo není.

Snadné programování nahrávání pořadů

Data programového průvodce se používají také ke snadnému naprogramování nahrávání pořadů pomocí domácího digitálního záznamu. Požadovaný pořad stačí jen v EPG najít a předvolit jej pro záznam.

EPG by mohlo nahrávání i řídit

Data EPG u digitálního vysílání nahrazují systémy VPS a PDC dosud užívané k řízení záznamu domácího videa systému VHS. Informace VPS se dnes již nevysílá a digitální přístroje pro práci s ním už nejsou vybaveny. Systém PDC se stále přenáší prostřednictvím teletextu, ale přístroje pro domácí digitální záznam jej také nepodporují.

Záznam pořadů se provádí podle časových údajů nastavených pro záznam v okamžiku jejich naprogramování. Ty se ale mohou v důsledku pozdějších změn ve vysílání změnit. Díky napojení na odbavovací pracoviště, lze pomocí dat programového průvodce řídit nahrávání jednotlivých pořadů pomocí povelů vysílaných přímo odbavovacím systémem. To ale vyžaduje, aby k tomu byl záznamový přístroj vybaven.

Poslední aktualizace 13. 5. 2013, Karel Moulík