Spokojenost

Metodika výzkumu

Jak se získávají kvalitativní data

Sociologický výzkum České televize — Metodika výzkumu — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Je v naší republice nejstarším fungujícím výzkumem chování televizního diváka – jeho koncepce se rodila v roce 1968 a realizace začala o dva roky později.

Je založen na vyplňování programových deníčků 1000členným panelem respondentů. Tento aktivní panel je průběžně obměňován (týdenní inovace = cca 1/13) tak, aby tvořil reprezentativní vzorek dospělé populace v České republice, a to z hlediska pohlaví, věku, a vzdělání. Aby mohlo toto průběžné obměňování zdárně probíhat, je každé čtvrtletí kontaktováno cca 15 tisíc domácností s nabídkou ke spolupráci. Diváci, kteří jsou ochotni k této spolupráci, tvoří zásobní soubor o velikosti v průměru 30 tisíc diváků, z něhož je obměňován zmíněný 1000členný panel respondentů.

Programové deníčky obsahují většinu vysílaných pořadů, respondentům jsou zasílány buď poštou a poštou se také vracejí zpět do televize, kde se vyhodnocují nebo hodnocení probíhá pomocí on-line aplikace, která ulehčí práci respondentům s přístupem k internetu a hlavně zpětnou vazbu výrazně urychlí. Způsob vyplňování deníčků – poštou / internetem si každý respondent zvolí na začátku své spolupráce.

Respondenti v deníčcích nehodnotí úroveň pořadů, které viděli, nýbrž vyjadřují s nimi svou spokojenost. Hodnocenému pořadu může respondent přidělit body v rozsahu 1 až 10 (kdy 1 = nejhorší hodnocení, 10 = nejlepší hodnocení). Z tohoto hodnocení se vypočítává koeficient spokojenosti.

Po více než čtvrtstoletí se „deníčkovým“ výzkumem zjišťovala vedle divácké spokojenosti také sledovanost. Ta se od 1. června 1997 měří i u nás elektronicky prostřednictvím peoplemetrů (což je metoda podstatně rychlejší). Nicméně výzkum o svůj raison d’etre nepřišel: nadále slouží k zjišťování divácké spokojenosti, a to nejen prostřednictvím klasického deníčkového výzkumu, ale také prostřednictvím tematických otázek týdne a výzkumných sond.

Máte zájem zapojit se do diváckého výzkumu ČT?