Spokojenost

Metodika výzkumu

Jak se získávají kvalitativní data

Co znamená spokojenost — Metodika výzkumu — Sledovanost a spokojenost — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a spokojenost

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti a spokojenosti, analýzy, grafy a statistiky

Údaje o divácké spokojenosti získává Česká televize díky vlastnímu sociologickému výzkumu. Respondenti přidělují pořadům, které v daném týdnu zhlédli, známku 1 až 10, kdy: 1 = nejhorší hodnocení, 10 = nejlepší hodnocení. Tedy pro každý pořad má respondent k dispozici maximálně 10 bodů, které může dle své spokojenosti přidělit.

Na základě přidělených známek jsou vypočítávány koeficienty spokojenosti – základní veličiny, které charakterizují míru uspokojení diváckého očekávání.

Koeficienty spokojenosti nabývají hodnot v rozpětí od 1 do 10. Pro interpretaci a hodnocení divácké spokojenosti je však třeba vycházet z reálných dat. Průměrná spokojenost se dlouhodobě pohybuje kolem hodnoty 8,2.