Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

19. 11. 2009

Digitalizace ČT v územní oblasti Brno vyvrcholí 1. prosince 2009

Česká televize je připravena na jednu z vrcholných fází digitalizace svého vysílání: 26. 11. záměna analogových kmitočtů ČT1/ČT2 na Kojálu a Barvičově, 26. – 30. 11. vypnutí tří analogových převaděčů, 30. 11. vypnutí analogové ČT2 na Kojálu, 1. 12. začátek digitálního vysílání na Kojálu i Děvíně a přeladění digitálního vysílání na Hádech i Barvičově, přeladění více než stovky analogových převaděčů ČT1 a ČT2 na jiný zdroj. Ke všem krokům ČT realizuje široké spektrum informačních aktivit...

Digitalizace České televize pokračuje na přelomu listopadu a prosince 2009 v územní oblasti Brno. Ta zahrnuje Jihomoravský kraj a části Zlínského, Olomouckého, Pardubického kraje a Vysočiny. Televize veřejné služby je připravena realizovat zde kroky vyplývající z vládního nařízení o Technickém plánu přechodu (TPP). Pokrytí sítě 1 šířící multiplex veřejné služby se tak rozšíří na bezmála 91 % území ČR. Digitální zemské vysílání všech čtyř programů České televize bude tedy ještě před koncem roku 2009 dostupné už více než 93 % obyvatelstva.


> ČT 26. 11. 2009 – Záměna analogových kmitočtů ČT1/ČT2 na Kojálu i Barvičově

Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 od půlnoci nejdéle do 18:00 hodin proběhne výluka analogového zemského vysílání ČT1 a ČT2 na vysílači Brno – Kojál a také na řadě závislých analogových převaděčů v územní oblasti Brno (viz tabulka níže). Během výluky budou na Kojálu vzájemně zaměněny analogové kmitočty ČT1 a ČT2 – Jednička se přesune z 29. na 46. kanál, Dvojka z 46. na 29. kanál. Zásah je nezbytný, aby na 29. kanálu mohlo od 1. 12. 2009 začít digitální zemské vysílání ČT a přitom zůstalo na tomto vysílači prozatím zachováno analogové zemské vysílání ČT1, jak předpokládá TPP. Po výluce bude na vysílači Brno – Kojál označené piktogramem a textovou lištou už jen analogové vysílání ČT2 (nově 29. kanál) připravené na vypnutí k 30. 11. 2009, z analogového vysílání ČT1 (nově 46. kanál) oba grafické prvky zmizí.

26. listopadu 2009 odpoledne budou v průběhu krátké výluky zaměněny analogové kmitočty ČT1 a ČT2 také na vysílači Brno - město – Barvičova. Zde ČT1 přejde z 35. na 52. kanál a ČT2 z 52. na 35. kanál. Tento zásah je potřebný kvůli nastavení společných televizních antén (STA) v mnoha brněnských bytových domech. Ty vzhledem k historickému vývoji televizního vysílání v regionu přijímají analogový signál ČT2 z vysílače Brno - město – Barvičova a ČT1 z vysílače Brno – Kojál. Pokud by se uskutečnila záměna jen na Kojálu, STA se zmíněnou konfigurací by ztratily analogový příjem ČT1 a naopak duplicitně by přijímaly analogovou ČT2.

26. listopadu 2009 po skončení výluk diváci ladící ČT1 i ČT2 z vysílačů Kojál nebo Barvičova zaznamenají „prohození“ obou programů na předvolbách svých televizních přijímačů. Lidé přijímající z Kojálu či Barvičovy jen jeden z programů ČT a druhý z jiného vysílače, budou mít rázem na svých přijímačích jeden z programů dvakrát. Pokud bude chybějícím programem ČT1, stačí jeho předvolbu přeladit – v případě příjmu z Kojálu na 46. kanál a v případě příjmu z Barvičovy na 52. kanál. Jestliže bude chybějícím programem ČT2, bude možné přeladit v případě příjmu z Barvičovy na 35. kanál a v případě příjmu z Kojálu na 29. kanál (zde ale analogové vysílání ČT2 k 30. 11. 2009 skončí, od 1. 12. 2009 jej na 29. kanálu nahradí digitální vysílání všech čtyř programů ČT). Není vyloučené, že v některých případech může být pro úspěšné přeladění potřeba zásah odborníka na anténním systému.


> PO 30. 11. 2009 – Konec analogové ČT2 na Kojálu

V pondělí 30. listopadu 2009 ve 23:00 hodin bude na vysílači Brno – Kojál definitivně ukončeno analogové zemské vysílání ČT2. Uvolní se tak 29. kanál potřebný pro digitální vysílání.


> ÚT 1. 12. 2009 – Digitální ČT nově na Kojálu a Děvíně, přeladění na Hádech a Barvičově

V úterý 1. prosince 2009 v brzkých hodinách začne na vysílači Brno – Kojál digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu se všemi čtyřmi programy České televize na 29. kanálu v horizontální polarizaci. Nejprve půjde o zkušební režim s možností přerušení, řádný provoz bude zahájen v 06:00 hodin. Digitální signál ČT z Kojálu pokryje téměř celý Jihomoravský kraj a okrajové části sousedních krajů.

1. prosince 2009 vstoupí do řádného provozu digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby i na vysílači Mikulov – Děvín, a to rovněž na 29. kanálu v horizontální polarizaci. České televizi se podařilo vyjednat dřívější rozšíření své digitální sítě 1 o tento vysílač oproti původní nabídce Českých Radiokomunikací. Diváci na bezmála celém Břeclavsku a v částech Znojemska i Hodonínska tak naladí všechny čtyři programy ČT digitálně o půl roku dříve.

Digitální zemské vysílání ČT šíří na jihu Moravy také vysílače Brno – Hády a Brno - město – Barvičova. Od prosince 2005 v rámci přechodné sítě A, od října 2008 patří do sítě 1 provozované Českou televizí. Technickým plánem přechodu (TPP) jim byl vyhrazen nejprve jako přechodný kmitočet 25. kanál, nyní musí dle vládního nařízení přejít na 29. kanál coby finální kmitočet. Přeladění obou digitálních vysílačů ČT proběhne v úterý 1. prosince 2009 během výluky od 00:00 do 06:00 hodin. Diváci přijímající jejich signál budou muset znovu naladit své digitální přijímače (televizory, set-top-boxy, záznamová zařízení a další přístroje s DVB-T tunery). Vzhledem k malému kmitočtovému posunu, navíc v rámci jednoho TV pásma bude zásah odborníka na anténním systému potřebný jen ve výjimečných případech.

Všechny digitální vysílače České televize v rámci sítě 1 na jihu Moravy mají vyhrazený 29. kanál. Brno – Kojál (horizontální polarizace), Brno – Hády (horizontální polarizace), Brno - město – Barvičova (vertikální polarizace) i Mikulov – Děvín (horizontální polarizace) proto budou od 1. prosince 2009 spojené do lokální jednofrekvenční sítě (SFN). Část její konfigurace bude možné dokončit až na základě poznatků z reálného provozu. Proto může během 49. týdnu docházet vlivem zásahů na vysílací technologii ke krátkým výpadkům jednotlivých složek i celého digitálního zemského vysílání na zmíněných vysílačích. Česká televize předem děkuje divákům z územní oblasti Brno za pochopení případných dočasných omezení.


> Analogové převaděče závislé na Kojálu

Analogový signál ČT1 a ČT2 z vysílače Brno – Kojál označený piktogramem a textovou lištou využívalo, nebo ještě využívá jako svůj zdroj více než sto analogových převaděčů v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Pardubickém kraji i na Vysočině (viz tabulka). Diváci přijímající ČT1 a/nebo ČT2 z těchto analogových vysílačů malého výkonu proto na svých obrazovkách viděli, v některých případech ještě vidí čtyři čtverečky v pravém dolním rohu obrazovky a vlevo vedle nich textovou lištu s bližšími informacemi o digitalizaci. Téměř na všech daných analogových převaděčích tím ovšem nebylo a není signalizováno jejich brzké vypnutí. Jedná se jen o důsledek jediného reálného technického řešení a s výjimkou tří převaděčů zůstanou všechny ostatní i po 30. listopadu 2009 zatím v provozu.

Analogové převaděče ČT1 závislé na vysílači Brno – Kojál budou přeladěné na jiný zdrojový signál po 26. listopadu 2009, tedy po záměně analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 na Kojálu – od 26. 11. do svého přeladění mohou dočasně vysílat program ČT2. Po krátké výluce divákům ladícím jejich signál zmizí z obrazovky piktogram i textová lišta a analogový příjem ČT1 zůstane zatím zachován beze změny.

Rovněž analogové vysílače ČT2 malého výkonu přebírající analogový signál ČT1 z Kojálu budou přeladěné na jiný zdroj – piktogram i textová lišta pak z jejich analogového vysílání zmizí a to zůstane zatím zachováno. První skupina z těchto analogových převaděčů ČT2 byla přeladěna na jiný zdroj už v průběhu listopadu. Druhou skupinu bude možné přeladit až po 26. listopadu 2009 – od 26. 11. do svého přeladění mohou dočasně vysílat program ČT1, po přeladění na jiný zdroj budou prozatím pokračovat beze změny v analogovém vysílání ČT2. Některé z první skupiny a všechny analogové převaděče ČT2 z druhé skupiny bude nutné přeladit na jiný zdroj ještě jednou po 30. 11. 2009 – vyžádá si to výluku v rozmezí několika hodin až dnů, pak budou rovněž pokračovat v původním analogovém vysílání ČT2.
Výjimku budou představovat analogové převaděče ČT1 Brno II – Biskupské gymnázium, ČT2 Horní Poříčí a ČT2 Rozhraní. Tyto analogové vysílače malého výkonu budou po 26. listopadu 2009 (nejpozději 30. listopadu 2009) definitivně vypnuté. Nachází se totiž v oblasti, kde má být dle výpočetních modelů od 1. prosince 2009 dostupné digitální zemské vysílání všech čtyř programů ČT ze stanoviště Brno – Kojál. Česká televize bude po 1. 12. 2009 sledovat v daných místech reálnou dostupnost digitálního signálu z Kojálu, v případě potřeby je připravena zajistit přednostní měření a situaci řešit. V Horním Poříčí i Rozhraní prozatím zůstanou v provozu analogové převaděče ČT1.


Piktogram (čtyři čtverečky v pravém spodním rohu obrazovky) a textová lišta s bližšími informacemi označují analogové vysílání, jehož vypnutí se blíží.


> Informační aktivity ČT

Česká televize v uplynulých měsících využila a nadále využívá všech dostupných komunikačních prostředků, aby diváckou veřejnost z dotčených regionů seznámila s podrobnostmi o chystaných krocích při přechodu od analogového k digitálnímu zemskému vysílání v územní oblasti Brno. Na vysílači Brno – Kojál je nasazen známý piktogram i textová lišta připomínající divákům, aby si zajistili digitální příjem. Ve vysílání ČT dostává digitalizace prostor pravidelně ve zpravodajství, příležitostně v magazínech jako Čétéčko, PORT, Sama doma nebo Barvy života, zařazována je také série osvětových a informačních spotů. Všechny podstatné informace jsou divákům k dispozici v teletextu ČT1 na straně 650, v pravidelné rubrice časopisu ČT+, s podrobnostmi se mohou seznámit v internetovém speciálu www.digict.cz a individuální dotazy je připravena řešit horká linka digitalizace Diváckého centra ČT na čísle 261 13 74 74 (denně od 07:30 do 20:00 hodin). Od začátku listopadu bylo portfolio informačních aktivit České televize k digitalizaci na jihu Moravy posíleno ještě o outdoorovou reklamu – od 1. listopadu 2009 je v prostředcích hromadné dopravy křižujících dotčené lokality umístěno téměř 1 600 plakátů, do schránek obyvatel dané oblasti bylo v 46. týdnu rozneseno více než 822 000 informačních letáků a rozhlasové stanice v regionech vysílají od 9. listopadu 2009 upozorňující spot ČT. S detaily o úpravách svých analogových převaděčů závislých původně na zdrojovém signálu z vysílače Brno – Kojál Česká televize individuálně seznámila místní samosprávu dotčených obcí.


Štěpán Janda
Tiskový útvar ČTHarmonogram změn v analogovém a digitálním vysílání ČT
na vysílačích Kojál, Barvičova, Hády a Děvín

Přelom listopadu a prosince 2009

Datum
Vysílač
UdálostPoznámka
Od 8. 10. 2009
Brno – Kojál
Piktogram a textová lišta
na 29. kanálu
Na 29. kanálu vysílá do 26. 11. 2009
analogově ČT1, od 26. do 30. 11.
pak analogově ČT2, od 1. 12. ČT digitálně
Od 6. 11. 2009
Brno – Kojál
Piktogram a textová lišta
na 46. kanálu
Na 46. kanálu vysílá do 26. 11. 2009
analogově ČT2, od 26. 11. pak analogově
ČT1 (zatím se nebude vypínat)
26. 11. 2009
Brno – Kojál
Přeladění
analogových ČT1/ČT2
Záměna analogových kmitočtů:
ČT1 přejde z 29. na 46. kanál
ČT2 se přesune ze 46. na 29. kanál
26. 11. 2009
Brno - město – Barvičova
Přeladění
analogových ČT1/ČT2
Záměna analogových kmitočtů:
ČT1 přejde z 35. na 52. kanál
ČT2 se přesune z 52. na 35. kanál
30. 11. 2009
Brno – KojálVypnutí
analogové ČT2
Konec analogového vysílání
na 29. kanálu
1. 12. 2009
Brno – Kojál
Začátek
digitálního vysílání ČT
Spuštění multiplexu veřejné služby
na 29. kanálu, horizontální polarizace
1. 12. 2009 Mikulov – Děvín
Začátek
digitálního vysílání ČT
Spuštění multiplexu veřejné služby
na 29. kanálu, horizontální polarizace
1. 12. 2009
Brno - město – Barvičova
Přechod digitálního
vysílání ČT na finální
kmitočet
Multiplex veřejné služby přejde
z 25. na finální 29. kanál,
vertikální polarizace
1. 12. 2009
Brno – Hády
Přechod digitálního
vysílání ČT na finální
kmitočet
Multiplex veřejné služby přejde
z 25. na finální 29. kanál,
horizontální polarizaceVysílání ČT ze stanoviště Brno – Kojál
Změny ve vysílání na 29. a 46. kanálu na přelomu listopadu a prosince 2009


Před přeladěním analogových ČT1/ČT2
Po přeladění analogových ČT1/ČT2Po vypnutí analogové ČT2
Kanál
Do 26. 11. 2009
26. – 30. 11. 2009
Od 1. 12. 2009
29 ČT1 analogově
(od 8. 10. 2009 piktogram a textová lišta)
ČT2 analogově
(piktogram a textová lišta)
Síť 1 – všechny čtyři programy ČT digitálně
46 ČT2 analogově
(od 6. 11. 2009 piktogram a textová lišta)
ČT1 analogově
(už bez piktogramu a textové lišty)
ČT1 analogověVysílání ČT ze stanoviště Brno - město – Barvičova
Změny ve vysílání na 35. a 52. kanálu na přelomu listopadu a prosince 2009


Před přeladěním analogových ČT1/ČT2
Po přeladění analogových ČT1/ČT2
Kanál
Do 26. 11. 2009
Od 26. 11. 2009
35
ČT1 analogověČT2 analogově
52
ČT2 analogověČT1 analogověDigitální zemské vysílání ČT v územní oblasti Brno
Změny na přelomu listopadu a prosince 2009

Vysílač
Do 30. 11. 2009
Od 1. 12. 2009 – finální kmitočty
Brno - město – Barvičova 25. kanál, vertikální polarizace29. kanál, vertikální polarizace
Brno – Hády
25. kanál, horizontální polarizace29. kanál, horizontální polarizace
Brno – Kojál
Bez digitálního vysílání
29. kanál, horizontální polarizace
Mikulov – Děvín
Bez digitálního vysílání
29. kanál, horizontální polarizace

Digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu z vysílačů Brno - město – Barvičova, Brno – Hády, Brno – Kojál a Mikulov – Děvín vytvoří od 1. prosince 2009 lokální jednofrekvenční síť (SFN) na 29. kanálu.Síť 1: Multiplex veřejné služby
Digitální zemské vysílání České televize

Pokrytí digitálním signálem ČT z vysílače Brno - Kojál Pokrytí digitálním signálem ČT z vysílače Mikulov - Děvín 
    
Vysílač Brno – Kojál
Od 1. 12. 2009
29. kanál, horizontálně
 Vysílač Mikulov – Děvín
Od 1. 12. 2009
29. kanál, horizontálně
 

Orientační mapy pokrytí (výpočetní modely)
Zdroj: České Radiokomunikace, a. s.Analogové převaděče ČT1 a ČT2
napojené na vysílač Kojál, připravené na vypnutí

Název převaděče Stanoviště Okres Program Kanál
Brno II Biskupské gymnázium Brno-město ČT1 37
Horní Poříčí   Blansko ČT2 49
Rozhraní   Svitavy ČT2 51

Tyto analogové převaděče ČT budou po 26. 11. 2009 (nejpozději 30. 11. 2009) vypnuté. Nachází se v oblasti, kde má být dle výpočetních modelů od 1. 12. 2009 dostupné digitální zemské vysílání České televize z vysílače Brno – Kojál.Analogové převaděče ČT1 a ČT2
napojené původně na vysílač Kojál, přelaďované na jiný zdroj

Stav k 18. 11. 2009:
Již přeladěné Čekající na přeladění

Název převaděče Stanoviště Okres Program Kanál
Blansko   Blansko ČT1 23
Blansko   Blansko ČT2 48
Bohdíkov Komňátka Šumperk ČT1 27
Bohdíkov Komňátka Šumperk ČT2 57
Bohuslavice Brda Zlín ČT2 30
Bohutín   Šumperk ČT1 55
Bohutín   Šumperk ČT2 40
Boskovice   Blansko ČT1 34
Boskovice   Blansko ČT2 56
Bratřejov Spadalina Zlín ČT1 27
Bratřejov Spadalina Zlín ČT2 43
Brno Husovice Brno-město ČT1 22
Brno Husovice Brno-město ČT2 42
Březová nad Svitavou   Svitavy ČT2 43
Březůvky   Zlín ČT1 31
Březůvky   Zlín ČT2 38
Bylnice   Zlín ČT1 36
Bylnice   Zlín ČT2 34
Bystřec   Ústí nad Orlicí ČT1 31
Bystřec   Ústí nad Orlicí ČT2 38
Bystřice nad Pernštýnem   Žďár nad Sázavou ČT1 35
Česká Třebová   Ústí nad Orlicí ČT2 32
Dolní Kounice   Brno-venkov ČT1 32
Dolní Loučky   Žďár nad Sázavou ČT1 43
Dolní Loučky   Žďár nad Sázavou ČT2 48
Dolní Rožínka   Žďár nad Sázavou ČT1 52
Dolní Smržov   Blansko ČT1 22
Dolní Smržov   Blansko ČT2 57
Doubravník   Žďár nad Sázavou ČT1 39
Hlubočky   Olomouc ČT1 25
Hlubočky   Olomouc ČT2 42
Horní Čermná   Ústí nad Orlicí ČT2 56
Horní Loučky   Žďár nad Sázavou ČT1 41
Horní Loučky   Žďár nad Sázavou ČT2 58
Horní Poříčí   Blansko ČT1 44
Hrabenov Blýskač Šumperk ČT2 31
Chvalnov Lísky Kroměříž ČT1 57
Chvalnov Lísky Kroměříž ČT2 59
Jablonné nad Orlicí   Ústí nad Orlicí ČT1 39
Jablonné nad Orlicí Strážnice Ústí nad Orlicí ČT2 44
Jasenná Syrákov Zlín ČT2 31
Jimramov   Žďár nad Sázavou ČT1 34
Jimramov   Žďár nad Sázavou ČT2 44
Kamenná   Šumperk ČT1 38
Klobouky   Břeclav ČT1 31
Kolšov   Šumperk ČT2 59
Konice   Prostějov ČT1 43
Konice   Prostějov ČT2 57
Králíky Suchý vrch Ústí nad Orlicí ČT1 37
Kuřim   Brno-venkov ČT1 23
Letovice   Blansko ČT1 38
Letovice   Blansko ČT2 33
Liptál   Vsetín ČT1 33
Liptál   Vsetín ČT2 48
Lužná (Lužná I)   Vsetín ČT1 31
Nedvědice   Žďár nad Sázavou ČT1 34
Němčičky   Břeclav ČT2 41
Nemochovice Hradisko Vyškov ČT1 48
Nesovice   Vyškov ČT1 24
Nesovice   Vyškov ČT2 36
Nová Ves Biskoupky Brno-venkov ČT1 23
Nová Ves Biskoupky Brno-venkov ČT2 48
Olešnice   Blansko ČT1 35
Olešnice   Blansko ČT2 43
Osiky Sýkoř Blansko ČT1 44
Petrov   Blansko ČT1 33
Petrov   Blansko ČT2 60
Políchno   Zlín ČT1 27
Pozděchov Prlov Vsetín ČT2 57
Rajnochovice Polomsko Kroměříž ČT1 23
Rajnochovice Polomsko Kroměříž ČT2 26
Rosice   Brno-venkov ČT1 34
Rozhraní   Svitavy ČT1 35
Rusava   Kroměříž ČT1 27
Rusava   Kroměříž ČT2 38
Slavičín   Zlín ČT1 48
Sloup   Blansko ČT1 38
Sloup   Blansko ČT2 51
Starý Hrozénkov   Uherské Hradiště ČT1 44
Starý Hrozénkov   Uherské Hradiště ČT2 31
Strání   Uherské Hradiště ČT1 36
Strání Květná Uherské Hradiště ČT2 52
Stražisko   Prostějov ČT1 34
Stupava Vrše Uherské Hradiště ČT1 31
Stupava   Uherské Hradiště ČT2 38
Šebrov   Blansko ČT1 36
Šebrov   Blansko ČT2 53
Štítná nad Vláří   Zlín ČT1 24
Štítná nad Vláří   Zlín ČT2 51
Tasovice   Znojmo ČT2 32
Tatenice Krasíkov Ústí nad Orlicí ČT1 26
Tatenice Krasíkov Ústí nad Orlicí ČT2 33
Telecí   Svitavy ČT2 56
Tišnov   Brno-venkov ČT1 22
Tišnov   Brno-venkov ČT2 51
Uherský Brod   Uherské Hradiště ČT1 60
Velká nad Veličkou   Hodonín ČT1 35
Velká nad Veličkou   Hodonín ČT2 38
Vír   Žďár nad Sázavou ČT1 27
Vír   Žďár nad Sázavou ČT2 21
Vítějeves   Svitavy ČT2 48
Vizovice   Zlín ČT2 55
Vranov u Brna   Brno-venkov ČT1 34
Znojmo   Znojmo ČT1 36

Všechny tyto analogové převaděče ČT1 a ČT2 závislé původně na Kojálu zůstanou i po 30. listopadu 2009 prozatím v provozu. Některé už byly, další teprve budou přeladěné na jiný zdroj. Divákům přijímajícím signál z těchto vysílačů malého výkonu po jejich přeladění z obrazu zmizí piktogram i textová lišta a analogový příjem zůstane zatím zachován bez nutnosti jakýchkoliv zásahů na anténě či přijímači. Pokud na některých převaděčích došlo, nebo dojde z technických důvodů ke změně vysílaného programu (ČT1 místo ČT2 či naopak), po 26. 11. 2009 nebo 1. 12. 2009 se vysílání vrátí do původního stavu.Analogový převaděč ČT2
napojený na vysílač Barvičova, připravený na přeladění na jiný zdroj

Název převaděče Stanoviště Okres Program Kanál
Lelekovice   Brno-venkov ČT2 41

V provozu po 30. 11. 2009 prozatím zůstane i analogový převaděč ČT2 závislý jako jediný na zdrojovém signálu z vysílače Brno - město – Barvičova. Také tento převaděč bude přeladěn na jiný zdroj. Diváci přijímající jeho signál nevidí v obrazu ČT2 piktogram ani textovou lištu, zaznamenají pouze krátkou výluku (vyloučena není krátkodobá změna na vysílání ČT1).Více o přechodu České televize z analogového na digitální zemské vysílání na www.digict.cz
Podrobný harmonogram pro územní oblast Brno
Harmonogram pro celou Českou republiku
Jak přejít na digitální příjem
Přijímače zemského digitálního vysílání DVB-T
DVB-T ve společných anténách (STA)

2. 2. 2010ČT4 a ČT2: ZOH Vancouver 2010 ve vysokém rozlišení HD
28. 1. 2010Česká televize posílí digitální a vypne analogové vysílání v Karlových Varech
28. 1. 2010Analogový vysílač ČT2 Brno-město i převaděče Husovice a Lelekovice končí 31. 1.
20. 1. 2010ČT nabídne ve vysílání více pořadů v HD rozlišení
7. 1. 2010ČT vypne analogový vysílač ČT2 Brno-město a převaděč Lelekovice 31. 1.
21. 12. 2009Digitální vysílání ČT ve středních Čechách posílily další dokrývače
8. 12. 2009Analogové vysílání ČT1 z vysílače Praha – Strahov skončí 4. ledna 2010
19. 11. 2009Digitalizace ČT v územní oblasti Brno vyvrcholí 1. prosince 2009
6. 11. 2009Digitalizace ČT na Moravě pokračuje – rozsáhlé informační aktivity
29. 10. 2009ČT digitálně: Vysílač Ostrava – Hošťálkovice od 1. 11. plným výkonem

« | | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | | » (25)