Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

9. 10. 2009

Brzký konec analogové ČT2 z Kojálu signalizuje piktogram

V pondělí 30. listopadu 2009 definitivně skončí analogové vysílání na 29. kanálu z vysílače Brno – Kojál. Vypnuta bude analogová ČT2, nahradí ji digitální vysílání všech čtyř programů ČT. Na to od 8. října 2009 upozorňuje piktogram a textová lišta – vložené jsou do obrazu analogového vysílání na 29. kanálu z Kojálu (v současnosti ČT1).

Digitalizace televizního vysílání bude na přelomu listopadu a prosince 2009 pokračovat na významném jihomoravském vysílači velkého výkonu Brno – Kojál. Česká televize zde uskuteční kroky vyplývající z Technického plánu přechodu (TPP), nařízení vlády ČR. Aby bylo možné z tohoto stanoviště k 1. prosinci 2009 spustit digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu na 29. kanálu a současně mohlo ještě nějakou dobu zůstat zachováno i analogové zemské vysílání ČT1, je na Kojálu nutné nejprve zaměnit analogové vysílací kmitočty ČT1 a ČT2, následně ukončit analogové vysílání ČT2. Na to nyní diváky upozorňuje piktogram a textová lišta.

Piktogram, grafický symbol v podobě čtyř čtverečků situovaných do pravého spodního rohu obrazovky, je od 8. října 2009 vložen do obrazu analogového zemského vysílání z kóty Brno – Kojál na 29. kanálu. Na tomto kmitočtu je v současnosti šířen analogový signál ČT1. Jednička se ovšem ve 48. týdnu přesune na 46. kanál, jež je nyní využíván pro analogové zemské vysílání programu ČT2. Dvojka naopak přejde právě na 29. kanál, na němž bude následně k 30. listopadu 2009 analogový signál ČT2 definitivně vypnut a nahradí jej digitální zemské vysílání sítě 1 s multiplexem veřejné služby.

Na 29. kanálu z Kojálu se od 8. 10. 2009 průběžně zobrazuje vedle piktogramu také textová lišta. Ta poskytuje základní údaje o blížícím se konci analogového zemského vysílání ČT2 z vysílače Brno – Kojál, doporučuje divákům, aby si zajistili digitální příjem, a odkazuje na zdroje podrobnějších informací.

Piktogram (čtyři čtverečky v pravém spodním rohu obrazovky) a textová lišta s bližšími informacemi označují analogový signál, jehož vypnutí se blíží.

Od prvního listopadového týdne bude brzký konec analogové Dvojky z Kojálu připomínán ještě důrazněji: do analogového zemského vysílání ČT2 z vysílače Brno – Kojál (v té době ještě na 46. kanálu) bude zařazován několikrát denně speciální spot (ostatní vysílače v ČR budou v tu dobu vysílat běžné programové upoutávky) a také bude do obrazu vložen piktogram s průběžně se zobrazující textovou lištou.

Přeladění analogového zemského vysílání ČT1 a ČT2 proběhne 26. listopadu 2009 nejen na vysílači Brno – Kojál. Kvůli specifickému nastavení podstatné části společných televizních antén (STA) v Brně a okolí se stejná změna odehraje i na vysílači Brno - město – Barvičova (zde ČT1 přejde z 35. na 52. kanál a ČT2 se přesune z 52. na 35. kanál). Poté diváci zaznamenají záměnu ČT1 a ČT2 na předvolbách svých přijímačů, pokud přijímají oba programy z Kojálu či z Barvičovy. Lidé přijímající z kóty Brno – Kojál nebo Brno - město – Barvičova jen jeden program a druhý z některého z desítek dalších analogových vysílačů malého výkonu rozesetých po celé jižní Moravě budou mít rázem stejný program na dvou předvolbách současně. V tom případě bude potřeba chybějící program znovu naladit – buď se přeorientovat na jiný zdroj analogového signálu, na digitální satelitní příjem, nebo na digitální zemský příjem z vysílačů v brněnské Barvičově či na Hádech (oba vysílače budou 1. 12. 2009 přeladěné ze stávajícího 25. na finální 29. kanál), případně počkat do 1. prosince 2009 na spuštění multiplexu veřejné služby z vysílače Brno – Kojál (29. kanál).

Několik desítek analogových převaděčů ČT1 v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Pardubickém kraji a na Vysočině využívá analogové vysílání Jedničky z Kojálu jako svůj zdroj. Proto tyto vysílače malého výkonu, lokálního významu od 8. října 2009 přebírají vysílání prvního programu České televize včetně piktogramu a textové lišty. Není tím ovšem signalizováno jejich brzké vypnutí. Jedná se jen o důsledek jediného reálného technického řešení a dané analogové převaděče ČT1 zůstanou i po 30. listopadu 2009 prozatím v provozu. Budou totiž přeladěné na jiný zdroj – větší část z nich ještě během října, zbývající pak z technických důvodů až po 1. 12. 2009. Po přeladění analogového převaděče divákům přijímajícím jeho signál zmizí z obrazovky piktogram i textová lišta a analogový příjem zůstane zachován bez nutnosti jakýchkoliv úprav na anténách či přijímačích. Obdobná situace nastane na začátku listopadu 2009 na desítkách analogových převaděčů ČT2 závislých na zdrojovém signálu z vysílače Brno – Kojál. Podrobné informace zveřejní Česká televize v závěru října, současně bude informovat dotčená města a obce.

Digitální zemské vysílání ČT ze stanoviště Brno – Kojál bude na 29. kanálu zahájeno v brzkých hodinách 1. prosince 2009. Tento vysílač se stane už dvacátým vysílačem velkého výkonu v rámci sítě 1, která šíří multiplex veřejné služby – tedy programy ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24 a sportovní ČT4 v digitální kvalitě, digitální doplňkové služby (teletext, elektronického programového průvodce EPG, dálkovou aktualizaci programového vybavení některých přijímačů podle standardu SSU) a sedm stanic ČRo. Digitální signál z Kojálu pokryje téměř celý Jihomoravský kraj i okrajové části sousedících krajů.

Jednadvacátým vysílačem velkého výkonu v síti 1 se také 1. 12. 2009 stane vysílač Mikulov – Děvín. Digitální zemské vysílání ČT na tomto stanovišti tedy začne s půlročním předstihem oproti TPP. Signálem veřejnoprávního multiplexu pokryje prakticky celé Břeclavsko a sousedící okrajové části Znojemska a Hodonínska. Využit bude rovněž 29. kanál. Vysílač se tak zapojí do lokální jednofrekvenční sítě (SFN) s vysílači Brno – Kojál a přeladěnými Brno – Hády i Brno - město – Barvičova.

Datum
Vysílač
UdálostPoznámka
26. 11. 2009
Brno – Kojál
Přeladění
analogových ČT1/ČT2
Záměna analogových vysílacích kanálů:
ČT1 přejde z 29. na 46. kanál
ČT2 se přesune ze 46. na 29. kanál
26. 11. 2009
Brno - město – Barvičova
Přeladění
analogových ČT1/ČT2
Záměna analogových vysílacích kanálů:
ČT1 přejde z 35. na 52. kanál
ČT2 se přesune z 52. na 35. kanál
30. 11. 2009
Brno – KojálVypnutí
analogové ČT2
Konec analogového vysílání
na 29. kanálu
1. 12. 2009
Brno – Kojál
Začátek
digitálního vysílání ČT
Spuštění multiplexu veřejné služby
na 29. kanálu, horizontální polarizace
1. 12. 2009 Mikulov – Děvín
Začátek
digitálního vysílání ČT
Spuštění multiplexu veřejné služby
na 29. kanálu, horizontální polarizace
1. 12. 2009
Brno - město – Barvičova
Přechod digitálního
vysílání ČT na finální
kmitočet
Multiplex veřejné služby přejde
z 25. na finální 29. kanál,
vertikální polarizace
1. 12. 2009
Brno – Hády
Přechod digitálního
vysílání ČT na finální
kmitočet
Multiplex veřejné služby přejde
z 25. na finální 29. kanál,
horizontální polarizace

Digitální zemské vysílání lze přijímat pomocí set-top-boxu nebo digitálního televizoru s DVB-T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správně nasměrovaná pevná venkovní anténa (pokojová dostačuje jen ve výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního kabelu. Zásadní potíže může působit nevyhovující zesilovač či rozbočovač signálu. Bezpodmínečně nutná je odborná úprava převážné většiny systémů společných televizních antén (STA) v bytových domech. Více o digitalizaci České televize ve vysílání ČT, v internetovém speciálu www.digict.cz, v teletextu ČT1 (strana 650), na stránkách časopisu ČT+ a v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně 7.30 – 20.00 hodin).

Štěpán Janda
Tiskový útvar ČTSíť 1: Multiplex veřejné služby
Digitální zemské vysílání České televize

Pokrytí digitálním signálem ČT z vysílače Brno - Kojál Pokrytí digitálním signálem ČT z vysílače Mikulov - Děvín
Vysílač Brno – Kojál
Od 1. 12. 2009
29. kanál, horizontálně
Vysílač Mikulov – Děvín
Od 1. 12. 2009
29. kanál, horizontálně

Orientační mapy pokrytí (výpočetní modely)
Zdroj: České Radiokomunikace, a. s.Vysílání ČT ze stanoviště Brno – Kojál
Změny ve vysílání na 29. a 46. kanálu na přelomu listopadu a prosince 2009

Před přeladěním analogových ČT1/ČT2
Po přeladění analogových ČT1/ČT2Po vypnutí analogové ČT2
Kanál
Do 26. 11. 2009
26. – 30. 11. 2009
Od 1. 12. 2009
29 ČT1 analogověČT2 analogově
Síť 1 – všechny čtyři programy ČT digitálně
46 ČT2 analogověČT1 analogově
ČT1 analogověVysílání ČT ze stanoviště Brno - město – Barvičova
Změny ve vysílání na 35. a 52. kanálu na přelomu listopadu a prosince 2009


Před přeladěním analogových ČT1/ČT2
Po přeladění analogových ČT1/ČT2
Kanál
Do 26. 11. 2009
Od 26. 11. 2009
35
ČT1 analogověČT2 analogově
52
ČT2 analogověČT1 analogověDigitální zemské vysílání ČT v územní oblasti Brno
Změny na přelomu listopadu a prosince 2009

Vysílač
Do 30. 11. 2009
Od 1. 12. 2009 – finální kmitočty
Brno - město – Barvičova 25. kanál, vertikální polarizace29. kanál, vertikální polarizace
Brno – Hády
25. kanál, horizontální polarizace29. kanál, horizontální polarizace
Brno – Kojál
Bez digitálního vysílání
29. kanál, horizontální polarizace
Mikulov – Děvín
Bez digitálního vysílání
29. kanál, horizontální polarizace

Digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu z vysílačů Brno - město – Barvičova, Brno – Hády, Brno – Kojál a Mikulov – Děvín vytvoří od 1. prosince 2009 lokální jednofrekvenční síť (SFN) na 29. kanálu.Více o přechodu České televize z analogového na digitální zemské vysílání na www.digict.cz
Podrobný harmonogram pro územní oblast Brno
Harmonogram pro celou Českou republiku
Jak přejít na digitální příjem
Přijímače zemského digitálního vysílání DVB-T
DVB-T ve společných anténách (STA)
27. 10. 2009Vypnutí analogových vysílačů ČT ve středních Čechách
12. 10. 2009Přeladění analogového převaděče ČT2 v Č. Velenicích a ČT1 ve Stožci
9. 10. 2009Brzký konec analogové ČT2 z Kojálu signalizuje piktogram
30. 9. 2009Vypnutí analogových vysílačů ČT v západních Čechách
24. 9. 2009V neděli 27. 9. od 16:35 hodin na ČT1 Žijeme digitalizací
18. 9. 2009ČT optimalizuje digitalizaci na vysílači Brno – Kojál
2. 9. 2009ČT: Konec analogových vysílačů velkého výkonu ve středních Čechách 31. 10.
1. 9. 2009Česká televize a TV Nova navrhují řešení problémů při digitalizaci v ústecké a plzeňské oblasti
28. 8. 2009Na Černé hoře skončí analogová ČT2 a začne digitální vysílání ČT
10. 8. 2009ČT HD: Satelitní vysílání ČT od 31. 8. ve vysokém rozlišení

« | | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | | » (25)