Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

1. 9. 2009

Česká televize a TV Nova navrhují řešení problémů při digitalizaci v ústecké a plzeňské oblasti

Česká televize a TV Nova předloží Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) a Českým Radiokomunikacím, a. s. (ČRa) návrh na řešení situace vyplývající ze změn v dosahu vysílání ze stanoviště Liberec – Ještěd a z kolize stávajícího analogového a budoucího digitálního zemského vysílání v Krušnohoří a přilehlých oblastech.

Česká televize a TV Nova projednaly řešení problémové situace při přechodu z analogového na digitální zemské vysílání v Ústeckém, Libereckém a Plzeňském kraji.

Oba provozovatelé televizního vysílání jsou připraveni učinit veškeré kroky nezbytné pro co možná nejrychlejší řešení, které bude v maximálně možné míře eliminovat negativní dopady na diváky, jež souvisí:

a) se změnou vyzařovacích diagramů vysílacích antén na stanovišti Liberec – Ještěd,

b) se záměrem ČRa na použití finálního kanálu 35 pro digitální zemské vysílání sítě 2 z vysílačů Cheb – Zelená hora a Jáchymov – Klínovec, který je však až do srpna 2010 v kolizi se současným užitím tohoto kanálu pro analogové zemské vysílání ČT1 z vysílače Chomutov – Jedlová hora.

Podle stanoviska TV Nova je přechodné využití 66. kanálu pro digitální zemské vysílání v síti 2 z vysílačů Cheb – Zelená hora a Jáchymov – Klínovec v období do srpna 2010 pro diváky s ohledem na plánované ukončení analogového zemského vysílání z dominantních vysílačů v Plzeňské oblasti v září 2009 krajně nevýhodné. Proto TV Nova pro své digitální zemské vysílání v rámci sítě 2 z těchto stanovišť požaduje přímý přechod na konečný kanál 35.

Česká televize i TV Nova považují z tohoto důvodu za jediné správné řešení urychlení digitalizace v Ústeckém kraji, které by vedlo k předčasnému uvolnění 35. kanálu, a proto navrhují:

1) Ukončit analogové zemské vysílání programů ČT1 (35. kanál) a TV Nova (21. kanál) z vysílače Chomutov – Jedlová hora současně s ukončením analogového zemského vysílání z dominantních vysílačů v územní oblasti Plzeň, které je dle Technického plánu přechodu plánováno k 30. září 2009, čímž dojde k předčasnému uvolnění kanálu 35 pro zemské digitální vysílání sítě 2 z vysílačů Cheb – Zelená hora a Jáchymov –  Klínovec. Analogové televizní vysílání z Jedlové hory totiž směřuje převážně právě do územní oblasti Plzeň, kde probíhá informační kampaň k jeho ukončení, přičemž v regionu pokrytém signálem z vysílače Jedlová hora je již dostupné digitální zemské vysílání sítě 1 i sítě 2.

2) Urychlit start digitálního zemského vysílání sítě 2 z vysílače Liberec – Ještěd a spustit jej ještě do konce roku 2009.

3) Projednat urychlení vypnutí analogového zemského vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem a jeho realizaci již na počátku roku 2010.

Česká televize a TV Nova předkládají tento návrh ČTÚ a ČRa, přičemž zároveň je tento návrh konzultován s TV Prima a dalšími dotčenými subjekty. Obě televize očekávají rychlou a vstřícnou reakci všech dotčených subjektů, protože realizace tohoto návrhu je v zájmu diváků i vlastního procesu digitalizace televizního vysílání v České republice.

Ladislav Šticha
Tiskový mluvčí ČT
27. 10. 2009Vypnutí analogových vysílačů ČT ve středních Čechách
12. 10. 2009Přeladění analogového převaděče ČT2 v Č. Velenicích a ČT1 ve Stožci
9. 10. 2009Brzký konec analogové ČT2 z Kojálu signalizuje piktogram
30. 9. 2009Vypnutí analogových vysílačů ČT v západních Čechách
24. 9. 2009V neděli 27. 9. od 16:35 hodin na ČT1 Žijeme digitalizací
18. 9. 2009ČT optimalizuje digitalizaci na vysílači Brno – Kojál
2. 9. 2009ČT: Konec analogových vysílačů velkého výkonu ve středních Čechách 31. 10.
1. 9. 2009Česká televize a TV Nova navrhují řešení problémů při digitalizaci v ústecké a plzeňské oblasti
28. 8. 2009Na Černé hoře skončí analogová ČT2 a začne digitální vysílání ČT
10. 8. 2009ČT HD: Satelitní vysílání ČT od 31. 8. ve vysokém rozlišení

« | | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | | » (25)