Kde jsem:

Digitalizace — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

27. 3. 2009

Česká televize zahájí výstavbu sekundárních digitálních vysílačů

Česká televize dále rozšiřuje dostupnost svého digitálního zemského vysílání. Síť 1 pro multiplex veřejné služby bude postupně rozšiřována o sekundární vysílače. Aktuálně se připravuje dokrývač pro Ašsko.

Česká televize pokračuje v promptním rozvoji sítě 1 pro digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby. Současně s budováním hlavních vysílačů věnuje pozornost také výstavbě vysílačů sekundárních. Úkolem těchto vysílačů nízkého výkonu, lokálního významu, označovaných také jako dokrývače, je zlepšení příjmových podmínek v místech, kde není dostupný v dostatečné intenzitě a kvalitě signál z hlavních vysílačů pro danou územní oblast. První dokrývač sítě 1 byl uveden do provozu už v roce 2008 v Nemanicích na Domažlicku, nyní bude zřízen sekundární vysílač na stanovišti Aš – Háj a další budou následovat.

Česká televize, České Radiokomunikace (ČRa) a Český telekomunikační (ČTÚ) úřad zahájili v lednu 2009, po říjnovém spuštění digitálního zemského vysílání sítě 1 z chebské Zelené hory, měření intenzity a kvality signálu v Aši a okolí. Ta prokázala, že neuspokojivý příjem se může týkat řádově tisíců diváku na Ašsku. Proto se Česká televize rozhodla pro výstavbu digitálního opakovače pro tento region a v současné době jedná s Českými Radiokomunikacemi o smluvním zajištění vysílacích služeb pro tento projekt. Ve středu 25. března 2009 se sešli zástupci České televize, Českých Radiokomunikací a města Aše, aby ve snaze zajistit dokrytí sítě 1 s multiplexem veřejné služby pro co nejvíce diváků na Ašsku dohodli další společný postup při spouštění digitálního zemského vysílání ČT z kóty Aš – Háj.

Na základě realizovaných měření intenzity a kvality signálu v západních Čechách plánuje Česká televize vystavět sekundární vysílače sítě 1 také v dalších lokalitách. V nejbližším časovém horizontu se jedná o Mariánské Lázně, Kraslice a Rotavu. Případné zbudování dalších dokrývačů se bude odvíjet opět od reálných měření.

Kontrolní měření přímo v terénu pokračují, intenzitu a kvalitu signálu svého digitálního zemského vysílání sleduje Česká televize společně s ČTÚ a ČRa průběžně. V každém regionu se bude do budoucna rozhodovat o instalaci sekundárních vysílačů vždy právě podle výsledků podrobných měření, která v problematických místech sledují kvalitu a intenzitu signálu DVB-T poté, kdy jsou již spuštěny všechny hlavní vysílače sítě 1 pro danou územní oblast a eventuálně také pro sousední územní oblasti.

Síť 1 provozovaná Českou televizí je soubor vysílačů velkého i malého výkonu zabezpečujících digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby – tedy programů ČT1, ČT2, zpravodajského ČT24 a sportovního ČT4 v digitální kvalitě, digitálních doplňkových služeb (teletext, elektronický programový průvodce EPG, dálková aktualizace programového vybavení přijímačů SSU) a stanic ČRo.

Vše o digitalizaci České televize ve vysílání ČT, v internetovém speciálu www.digict.cz, v teletextu ČT1 (strana 650), v časopisu ČT+ a v Diváckém centru ČT na horké lince digitalizace 261 13 74 74 (denně 7.30 – 20.00 hodin).

Štěpán Janda
Tiskový útvar ČT
23. 4. 2009Žijeme digitalizací: 26. 4. na ČT1 vše o vypnutí analogového vysílání v Praze
21. 4. 2009Výluka analogového i digitálního vysílání ČT z Cukráku – 22. dubna
27. 3. 2009Žijeme digitalizací sledovalo 26. 3. na ČT1 téměř půl milionu diváků
27. 3. 2009Česká televize zahájí výstavbu sekundárních digitálních vysílačů
24. 3. 2009Žijeme digitalizací: speciál diskusního pořadu Máte slovo – čtvrtek 26. března
23. 3. 2009Analogová ČT1 z vysílače Praha - město končí 30. dubna!
27. 2. 2009ČT posiluje digitální vysílání na Moravě
24. 2. 2009Memorandum o spolupráci ČT a Ministerstva vnitra ČR
6. 2. 2009ČT4 žije sportem už tři roky
6. 2. 2009Konec analogové ČT1 z vysílače Praha - město signalizuje piktogram

« | | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | | » (25)